Janitza.cz

Janitza Electronics se zabývá vývojem a výrobou energeticky úsporných systémů. Je výrobcem digitálních měřidel, systémů SEMS, univerzálních multimetrů, regulátorů jalového výkonu, systémů pro řízení spotřeby, ¼ hodinového maxima a dalších přístrojů nejvyšší kvality.

KBH.cz

Společnost KBH vyrábí, dodává a instaluje komponenty pro kompenzaci jalového výkonu. Zákazníky jsou elektromontážní firmy, výrobci rozvaděčů, projektanti, velkoobchody a velkoodběratelé elektrické energie. Společnost nabízí kvalitní komponenty a služby za velice příznivé ceny.

Zplyňování rostlinné biomasy

Již mnoho let se zabýváme výrobou plynu z biomasy, případně z ostatních spalitelných surovin. Na počátku jsme také vycházeli ze zkušeností technologií používaných dříve na výrobu dřevoplynu, podobně jako řada jiných. Největšího omylu jsme se dopustili, když jsme se nechali zmást jak snadno se dal vyrobit “dřevoplyn“ na který vcelku dobře nastartoval zážehový motor. Jaké bylo ovšem zklamání když jsme použili smrkové štěpky o vlhkosti větší než 18 % obsahu vody, kdy motory se zanášely dehty a emise překračovaly stanovené limity a výroba plynu nebyla bezodpadová, kolem zařízení byla spousta kapalného a jiného kontaminovaného odpadu. Celý článek

Patologie projektu na energetické využití biomasy

Existují úspěšné projekty na využívání OZE. Řada zahraničních a už i několik domácích. Propagaci a publikační úspěch lze ze srdce přát jak projektům samotným, tak jejich autorům a investorům. Méně často se však setkáváme s informacemi o problémech, které zrod těchto úspěšných projektů provázely a s jejich nezávislým vyhodnocením. Informace o projektech neúspěšných jsou dostupné jen úzkému okruhu odborníků. Celý článek

Energetické zařízení o výkonu do 500kW

Po předchozích dvou článcích, ve kterých byly uvedeny informace nejen o zpracovaných rámcových koncepcích v některých regionech, ale i stručné popisy technických parametrů vybraných lokalit v České republice i v zahraničí, pokračuji v informacích o konkrétních realizacích využívání energie biomasy spalováním v menších objektech – obytných, občanské vybavenosti i průmyslových. Námětem tohoto článku jsou energetické zdroje o výkonu do 500 kW, které zásobují teplem, případně i TUV, jednotlivé objekty nebo skupinu objektů uvedeného charakteru v oblasti Jižní Moravy. Vzhledem k tomu, že se jedná o realizace v posledních cca 5 letech, přičemž každá z nich je svým způsobem specifická, uvedu ke každé popisované lokalitě pouze základní údaje a několik fotografií k dokumentování celého zařízení. Celý článek

Vytápěcí systém s tepelným čerpadlem - základní principy

Fotovoltaika v podmínkách ČR

Kombinace větrných elektráren s ostatními obnovitelnými zdroji

Vodní energie a historie využití v ČR

OPET RES-e

|< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >|
Najdete nás na Facebooku
Odběr novinek
Server CESKAENERGETIKA.cz
Česká Energetika s.r.o. a Česká energetická asociace provozují portál www.ceskaenergetika.cz, vydávají dva časopiy z oblasti energetiky a OZE, pořádají na tato témata semináře a konference pro laickou i odbornou veřejnost.
Důležité odkazy
Spolupracujeme
Najdete nás také na
Portál www.ceskaenergetika.cz © 2011 pohání redakční systém MultiCMS. Grafické zpracování Cossi Design.