Janitza.cz

Janitza Electronics se zabývá vývojem a výrobou energeticky úsporných systémů. Je výrobcem digitálních měřidel, systémů SEMS, univerzálních multimetrů, regulátorů jalového výkonu, systémů pro řízení spotřeby, ¼ hodinového maxima a dalších přístrojů nejvyšší kvality.

KBH.cz

Společnost KBH vyrábí, dodává a instaluje komponenty pro kompenzaci jalového výkonu. Zákazníky jsou elektromontážní firmy, výrobci rozvaděčů, projektanti, velkoobchody a velkoodběratelé elektrické energie. Společnost nabízí kvalitní komponenty a služby za velice příznivé ceny.

Boom větrných elektráren v SRN...

Německo zaujímá instalovaným výkonem první místo na světě, dále následují Španělsko, USA a Dánsko. Začátkem srpna 2002 slavnostně spustil spolkový ministr životního prostředí Jürgen Trittin větrnou elektrárnu, jejímž výkonem byla v Německu překročena „magická“ hranice 10 000 MW. Ke konci září 2002 vyrábělo v Německu elektrickou energii 12 800 větrných elektráren o celkovém výkonu 10 650 MW. Celý článek

Energetické řešení konců sítí z využitím obnovitelných zdrojů

Při snahách ČR o přijetí do evropských struktur bude mj. přihlíženo též k přístupu a výsledkům zavádění obnovitelných a druhotných zdrojů. Podle usnesení Evropského parlamentu a materiálů EHK se má v členských státech podíl OZE zvýšit do r. 2010 na 12 - I5 % celkového objemu primární energie. Celý článek

Jak ovlivňuje tepelné čerpadlo spotřebu energie pro vytápění

Potřeba tepla pro vytápění a vliv tepelného čerpadla (TČ) na spotřebu energie pro vytápění se nejlépe znázorňuje v diagramu četnosti teplot v průběhu roku. Takový diagram je pro určitou výpočtovou teplotu venkovního vzduchu, tj. pro určité místo uveden na obr. 1. Celý článek

Kvalita/jakost teplé vody...

Život jako takový nelze vměstnat do norem, život sám je určuje, stanovuje – konečně celá legislativa vychází až ze skutečnosti a poznatků, co vlastně chce pro budoucno ovlivnit…. Ta nejvyšší forma života - tedy člověk - se u těch jedinců, kteří měli smysl pro širší hodnocení jevů a vztahů dopracovala k pojmu „selský rozum“. Celý článek

Mikrogenerace - návrat ke kořenům?

Minulá studie „Konkurence v českém teplárenství“ byla uvedena tímto citátem: „Nikdy se nevzdám přesvědčení, že pro konzumenty i stát by bylo výhodnější založit soustavnou elektrizaci na soukromém podnikání bez jakýchkoliv privilegií a úlev“. Nejedná se o citát žádného liberálního ekonoma, ale o výrok guru českých energetiků Františka Křižíka (1847 - 1941). Nicméně F. Křižík by se asi velmi divil, kde se současná elektroenergetika nachází. Stejně jako jeho slavnější americký protějšek T. A. Edison byl velmi energickým zastáncem decentralizované energetiky a stejnosměrného proudu. Celý článek

Světový den úspor energií 2003

V březnu tohoto roku se ve Welsu v Horním Rakousku uskutečnil mezinárodní kongres „Světový den úspor energií 2003“ (World Sustainable Energy Day 2003). Tento kongres každoročně pořádá Hornorakouský svaz pro úspory energií (OÖ Energiesparverband). V rámci kongresu se setkali odborníci, kteří se zabývají problematikou energetiky, úspor energií a ochrany životního prostředí. Celkem se kongresu zúčastnilo okolo 650 odborníků z cca 60 zemí světa. Celý článek

Snižte své platby za el. energii

Spolehlivost dodávek elektřiny v liberalizovaném prostředí

Podmínky provozování vertikálně integrované ES nabývají nových přístupů v liberalizovaném tržním prostředí. Metody, doposud používané v přípravě provozu i operativním řízení ES, vyjádřené např. nedostatkem energie ve vypočteném časovém úseku, musí nyní odpovídat i struktuře jednotlivých partnerů, působících v procesu obchodu s elektrickou energií. Celý článek

Výsledky provozu ES ČR za březen 2003

Po uplynutí prvého čtvrtletí roku se uzavřela prvá ucelená část druhé etapy otevírání trhu s elektřinou. Oproti předcházejícím obdobím jsou patrné některé zásadní změny – v prvé řadě změna struktury spotřeby elektřiny. V loňském roce bylo v průměru pouze 17 % spotřeby elektřiny netto distribuováno oprávněným zákazníkům s možností volby dodavatele elektřiny. V prvém čtvrtletí letošního roku tato část narostla v průměru o cca 9 až 10 %. Celý článek

Provozně-technické IS pro distributory energie

Privatizace energetiky, plynárenství i teplárenství je horkým politickým tématem, které je umocněno harmonizací legislativy upravující tyto oblasti s právem Evropské Unie a vyjednáváním o rychlosti otevírání těchto trhů v souvislosti s předpokládaným vstupem České republiky do Evropské Unie. Celý článek

|< < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >|
Najdete nás na Facebooku
Odběr novinek
Server CESKAENERGETIKA.cz
Česká Energetika s.r.o. a Česká energetická asociace provozují portál www.ceskaenergetika.cz, vydávají dva časopiy z oblasti energetiky a OZE, pořádají na tato témata semináře a konference pro laickou i odbornou veřejnost.
Důležité odkazy
Spolupracujeme
Najdete nás také na
Portál www.ceskaenergetika.cz © 2011 pohání redakční systém MultiCMS. Grafické zpracování Cossi Design.