Janitza.cz

Janitza Electronics se zabývá vývojem a výrobou energeticky úsporných systémů. Je výrobcem digitálních měřidel, systémů SEMS, univerzálních multimetrů, regulátorů jalového výkonu, systémů pro řízení spotřeby, ¼ hodinového maxima a dalších přístrojů nejvyšší kvality.

KBH.cz

Společnost KBH vyrábí, dodává a instaluje komponenty pro kompenzaci jalového výkonu. Zákazníky jsou elektromontážní firmy, výrobci rozvaděčů, projektanti, velkoobchody a velkoodběratelé elektrické energie. Společnost nabízí kvalitní komponenty a služby za velice příznivé ceny.

M Family...

Průmyslové ochrany řady M z produkce koncernu GE Power Management, byly vyvinuty na základě dlouholetých provozních a aplikačních zkušeností s předcházejícím modelem – řadou MID. Ochrany řady M tvoří novou generaci modulárních mikroprocesorových ochran vystavěných na jednotné konstrukční základně, plně využívajících nejnovějších technologií k zajištění vysoké funkčnosti. Celý článek

MORAVIA ENERGO, a. s.

Rok 2002 umožnil obchodním společnostem nejen dodávky velkým konečným odběratelům, ale také řadu příležitostí pro uzavírání obchodů s domácími i zahraničními obchodními partnery. MORAVIA ENERGO, a.s. jako jediný obchodník mimo REAS a dominantního výrobce elektřiny uspěla u oprávněných zákazníků a stala se výhradním dodavatelem akciové společnosti ENERGETIKA TŘINEC. Celý článek

MARS E01

Za úsporami také v distribuci elektřiny

I když největších úspor elektřiny nebo obecně energie vůbec dosahujeme zpravidla na místech její konečné spotřeby zaváděním nových technologií nebo odstraněním plýtvání, ani její přenos a distribuce nezůstávají mimo pozornost. A kdo by snad „nevěděl“, nebo „nechápal“ o co se v této věci jedná, připomene mu to zákon 406/2000 Sb. o hospodaření energií. Celý článek

JME, a. s.

Krajina zahalená do naprosté tmy. Elektrické spotřebiče nečinně mlčí, nejezdí vlaky, nefunguje světelná signalizace na křižovatkách – nefunguje nic, co je na elektřinu. Jen místy poblafávají dieselagregáty, které vyrábí minimální potřebné množství pro pohon nemocničních přístrojů, důležitých počítačových serverů a podobných strategických zařízení. Celý článek

Diagnostika jaderně energetických zařízení

Po úspěšném ukončení spouštěcích testů bude i na druhém bloku jaderné elektrárny Temelín zahájen zkušební provoz a oba bloky tak přejdou do běžného rutinního provozu. Aby byl provoz bezpečný, spolehlivý a ekonomický má personál k dispozici celou řadu systémů různé úrovně, pomocí nichž tento provoz zajišťuje. Celý článek

„Jaderný balíček“ Evropské komise nemusí být levné

Koncem ledna tohoto roku schválila Evropská komise tzv. jaderný balíček. Jde o návrh několika legislativních dokumentů z nichž nejvýznamnější jsou návrhy směrnic o všeobecných požadavcích na jadernou bezpečnost a o nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem. Celý článek

Energetické využití slámy a stébelnaté fytomasy

Využití půdy pro pěstování energetických a průmyslových plodin významně přispívá k řešení současného a především očekávaného přebytku orné půdy po vstupu do EU. V našich podmínkách může být významným přínosem ke zlepšení ekonomiky a stability zemědělského podniku, podpoře zaměstnanosti a příjmů obyvatel venkova. Racionální formy průmyslového a energetického využití biomasy rovněž významně přispívají potřebám zachování tradiční multifunkční venkovské krajiny a ochraně složek životního prostředí. Celý článek

Zplyňování rostlinné biomasy

Již mnoho let se zabýváme výrobou plynu z biomasy, případně z ostatních spalitelných surovin. Na počátku jsme také vycházeli ze zkušeností technologií používaných dříve na výrobu dřevoplynu, podobně jako řada jiných. Největšího omylu jsme se dopustili, když jsme se nechali zmást jak snadno se dal vyrobit “dřevoplyn“ na který vcelku dobře nastartoval zážehový motor. Jaké bylo ovšem zklamání když jsme použili smrkové štěpky o vlhkosti větší než 18 % obsahu vody, kdy motory se zanášely dehty a emise překračovaly stanovené limity a výroba plynu nebyla bezodpadová, kolem zařízení byla spousta kapalného a jiného kontaminovaného odpadu. Celý článek

Patologie projektu na energetické využití biomasy

Existují úspěšné projekty na využívání OZE. Řada zahraničních a už i několik domácích. Propagaci a publikační úspěch lze ze srdce přát jak projektům samotným, tak jejich autorům a investorům. Méně často se však setkáváme s informacemi o problémech, které zrod těchto úspěšných projektů provázely a s jejich nezávislým vyhodnocením. Informace o projektech neúspěšných jsou dostupné jen úzkému okruhu odborníků. Celý článek

|< < 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 > >|
Najdete nás na Facebooku
Odběr novinek
Server CESKAENERGETIKA.cz
Česká Energetika s.r.o. a Česká energetická asociace provozují portál www.ceskaenergetika.cz, vydávají dva časopiy z oblasti energetiky a OZE, pořádají na tato témata semináře a konference pro laickou i odbornou veřejnost.
Důležité odkazy
Spolupracujeme
Najdete nás také na
Portál www.ceskaenergetika.cz © 2011 pohání redakční systém MultiCMS. Grafické zpracování Cossi Design.