Janitza.cz

Janitza Electronics se zabývá vývojem a výrobou energeticky úsporných systémů. Je výrobcem digitálních měřidel, systémů SEMS, univerzálních multimetrů, regulátorů jalového výkonu, systémů pro řízení spotřeby, ¼ hodinového maxima a dalších přístrojů nejvyšší kvality.

KBH.cz

Společnost KBH vyrábí, dodává a instaluje komponenty pro kompenzaci jalového výkonu. Zákazníky jsou elektromontážní firmy, výrobci rozvaděčů, projektanti, velkoobchody a velkoodběratelé elektrické energie. Společnost nabízí kvalitní komponenty a služby za velice příznivé ceny.

9. prosince 2007, Autor: varner
Nezařazené články

. Splnit závazky EU lze větším využitím zemního plynu.

Splnit závazky EU lze využitím zemního plynu.

Praha 7. prosince 2007

Ochrana životního prostředí patří stále častěji mezi priority všech států světa. I EU má ambice hrát v zápase proti klimatickým změnám celosvětově vedoucí roli. Energetika a s ní spojená diskuse o klimatických změnách je tak již nyní a i zůstane jednou z klíčových priorit našeho předsednictví na jaře 2009.

Pozice EU v oblasti změn klimatu a udržitelné energetické politiky vychází ze závazků, které byly deklarovány Evropskou radou. Jedná se o tzv. " třikrát dvacet procent", tedy závazek EU do roku 2020 snížit emise o 20% oproti stavu v r. 1990, zvýšení energetické účinnosti o 20% a navýšení podílu obnovitelných zdrojů v energetickém mixu o 20%. Dosáhnout těchto závazků lze mimo jiné i větším využitím zemního plynu, což sdělil i premiér Topolánek minulý týden na Jaderném föru EU. I podle průzkumu,

který provedla v listopadu 2007 společnost Ipsos Tambor, více než 60% veřejnosti se domnívá, že vhodným řešním pro krytí budoucích energetických potřeb státu je přechod na efektivn technologie na bázi zemního plynu. A dokonce 39% občanů si myslí, že podíl zemního plynu na roční spotřebě energie v ČR by se díky jeho přednostem měl oproti dnešnímu stavu zvýšit.

"Z hlediska současných i budoucích požadavků na zajištění bezpečnosti  a stability dodávek dostupných paliv a energií pro potřeby ČR nabízí zemní plyn jedny z nejlepších podmínek. Proto není dle našeho názoru objektivní zpochybňování budoucího významnějšího podílu zemního plynu na palivoenergetickém mixu ČR z důvodu tzv. ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti dodávek. ČR  je v přepravě zemního plynu tranzitní zemí, což je z hlediska energetické bezpečnosti velmi významné. Na rozdíl např. od ropy, kde jsme koncovou zemí, nemusíme se u dodávek plynu do EU obávat, že by byly přerušeny", říká Josef Kastl, generální sekretář ČPU. Tranzitní dohoda na přepravu zemního plynu do EU se společností Gazprom export Ltd. je podepsána do roku 2035. To znamená, že jedna třetina budoucích dodávek ruského zemního plynu pro západní Evropu (prakticky současný tranzit) bude transportována do roku 2035 českou stranou. ČR má diversifikované zdroje zemního plynu (Rusko, Norsko), infrastrukturu umožňující přepravu plynu oběma směry (východ - západ i západ - východ) a smluvně zajištěné dodávky rovněž do roku 2035 s možností prodloužení. Ve vztahu ke spotřebě máme druhou největší skladovací kapacitu zemního plynu v EU atd. Strašení energetickou závislostí v dovozu plynu na Rusku je silné zjednodušení celé problematiky. Stejný problém se totiž týká i jaderného paliva a zanedlouho i černého uhlí. Naopak u zemního plynu se v rámci EU intenzivně zajišťuje zabezpečení další diverzifikace zdrojů prostřednictvím dovozů zkapalněného plynu.

Velké světové zásoby zemního plynu postačují na 100 - 150 let. Kromě toho jsou otevírána další nová ložiska tak, jak se zlepšuje technologická úroveň zařízení pro těžbu plynu.

(ČPU)

Sdílet

Komentáře

Najdete nás na Facebooku
Odběr novinek
Server CESKAENERGETIKA.cz
Česká Energetika s.r.o. a Česká energetická asociace provozují portál www.ceskaenergetika.cz, vydávají dva časopiy z oblasti energetiky a OZE, pořádají na tato témata semináře a konference pro laickou i odbornou veřejnost.
Důležité odkazy
Spolupracujeme
Najdete nás také na
Portál www.ceskaenergetika.cz © 2011 pohání redakční systém MultiCMS. Grafické zpracování Cossi Design.