Janitza.cz

Janitza Electronics se zabývá vývojem a výrobou energeticky úsporných systémů. Je výrobcem digitálních měřidel, systémů SEMS, univerzálních multimetrů, regulátorů jalového výkonu, systémů pro řízení spotřeby, ¼ hodinového maxima a dalších přístrojů nejvyšší kvality.

KBH.cz

Společnost KBH vyrábí, dodává a instaluje komponenty pro kompenzaci jalového výkonu. Zákazníky jsou elektromontážní firmy, výrobci rozvaděčů, projektanti, velkoobchody a velkoodběratelé elektrické energie. Společnost nabízí kvalitní komponenty a služby za velice příznivé ceny.

20. července 2007, Autor: Spalová monika
Nezařazené články

Ceny služeb spojené s bydlením

Ceny služeb spojených s bydlením v letech 1991 až 2004

Lidská paměť je krátká. I když by se mohlo dodat, jak na co a jak kdy. Všichni si pamatují na doby, kdy nafta stála méně než dvě koruny, ale málokdo si pamatuje, jak vysoký tenkrát měl plat a co všechno se za ty dvě koruny nebo za jeho plat dalo pořídit. Tak hluboko do minulosti se ale rozhodně vydat nehodláme. V následujících grafech a srovnáních si vystačíme s posledními čtrnácti lety.

Od roku 1991 se ceny komodit spojených s bydlením rok co rok mění, zpravidla zvyšují. Proto jsme pro čtenáře časopisu ŽIVOT V DOMĚ sestavili jedno celkové porovnání a grafy s hodnotovými tabulkami a s průběhem průměrných statistických cen jednotlivých komodit, které udávají Ročenky ČSÚ. Při celkovém srovnání se dá říci, že jen ceny hnědého uhlí pro individuální vytápění domácností se drží pod hranicí kumulované inflace, ta má v letech 1991 až 2004 index růstu 3,7, zatímco navýšení ceny uhlí má index 3,1. Stejně jako inflace je na tom dálkové vytápění s indexem navýšení ceny 3,7. To znamená, že za průměrný plat jsme si mohli v roce 1991 koupit stejné množství tepla jako dnes. Obecně lze však konstatovat, že v uvedeném období klesla spotřeba tepla pro vytápění a přípravu teplé vody v domácnostech napojených na systémy dálkového vytápění (odborně CZT – centralizované zásobování teplem) vlivem regulace a úsporných opatření až o jednu třetinu. Podíl výdajů na teplo tak vlastně u dálkově vytápěných domácností mírně klesl.

Trend nákupu úsporných spotřebičů je znatelný

Elektřina v běžném tarifu (index 4,7) a průměrná mzda (index 4,6) mají téměř stejný průběh. U mzdy je to potěšitelné, jelikož si reálně vyděláme více, než nám stačí znehodnotit inflace, u elektřiny to znamená, že si jí za výplatu můžeme koupit stále stejně v roce1991 i 2004. U zemního plynu už je index vyšší, na úrovni 5,1. Index dále poskočí především vlivem výrazného zvýšení ceny na začátku roku 2005. I když do nákladů na zemní plyn promítneme možné úspory energie, není na tom zemní plyn tak dobře jako uhlí nebo dálkové vytápění. Cenu téměř plně dováženého paliva dokážeme ovlivnit jen minimálně. Přesto je na tom zemní plyn o poznání lépe než další položky v nákladech na bydlení, zejména voda, nájem a komunální odpad.
U energie využívané k vytápění a ohřevu vody lze jen potvrdit, že jí spotřebováváme méně a jen u soustav CZT činily úspory tepla zpravidla čtvrtinu až třetinu v roce 2004 oproti stavu roku 1991, při převedení na stejné klimatické podmínky. U elektřiny se spotřeba zvyšuje, ale poměrně pomaleji, než jak svoje domácnosti vybavujeme elektrospotřebiči. Je to dáno tím, že ač spotřebičů je více, přeci jen je tu znát trend nákupu těch úspornějších. U žárovek a zářivek je to asi nejviditelnější. Kolik domácností mělo úsporné zářivky v roce 1991, a které se bez nich obejdou dnes.

Obce likvidaci odpadu dotují z rozpočtu

Další tři komodity spojené s bydlením už nejsou tak v kurzu sdělovacích prostředků, přesto se na nákladech na bydlení podílejí skoro polovinou, tedy stejným dílem jako energie. Patří sem především nájemné. Až do roku 2002 byl jeho index 8,9. Od zmrazení regulovaného nájemného se politici jen dohadují a předkládají stovky návrhů, ale zatím nerozhodli. Výrazný růst zaznamenal i odvoz a uložení domovního odpadu. Tady se porovnatelné údaje rozcházejí od roku 2001. Se zavedením kapitační platby se podle ČSÚ snížila cena týdenního odvozu 110 litrové popelnice. Přesto platíme rok od roku za odpad více. Je to patrně dáno tím, že popelnic přibývá, a tak se celkové náklady rozloží do více popelnic a cena může statisticky klesnout. Podíváme-li se však na současné ceny likvidace odpadu, zjistíme, že řada obcí je již na hranici 500 Kč za osobu a rok a ostatní je budou brzy následovat, proto jsme si dovolili malý odhad skutečných nákladů, pokud by popelnici naplňovala tříčlenná domácnost a doplnili jej do grafu. Navíc u řady obcí je kapitační platba nižší než skutečné náklady a obce mnohdy likvidaci komunálního odpadu dotují ze svého rozpočtu. Proto lze očekávat snahu o prolomení zákonné hranice 500 Kč/osoba/rok nebo opětovné zavedení plateb za popelnice, kterých se některé obce nevzdaly.

Voda je kapitolou sama o sobě

Nezřídka bývá dávána za příklad i u šetření s energiemi, kde převažuje názor, čím více budeme šetřit, tím dražší vodu a tím i energii dostaneme. Na rozdíl od vody, kde stálé náklady tvoří většinu ceny konečného produktu, tedy pitné vody, u tepla to je méně než polovina. I u ceny vody jsme si dovolili vlastní dopočet. Cena 41,50 Kč za metr krychlový při cenách, které nejen v krajských městech atakují hranicí 45 a více korun, se nám nezdá vypovídající. Podle údajů Unie vodovodů a kanalizací by byl index nárůstu ceny vody v letech 1991 až 2004 zhruba 13,8. Při ceně 45 Kč/m3 je pak index rovných 15. A to už vůbec nepočítáme, že v roce 1990 stál kubík vody 80 haléřů, což by znamenalo index nárůstu ceny 56,3. To jen ukazuje deformaci cen, která tu před rokem 1991 panovala.
Z grafů vyplývá, že proces nárůstu cen se v posledních letech zmírnil. Doufejme, že to není jen nadechnutí k dalšímu skokovému nárůstu, který by už většina domácností nemusela vůbec zvládnout.

Pavel Kaufmann


Sdílet

Komentáře

Najdete nás na Facebooku
Odběr novinek
Server CESKAENERGETIKA.cz
Česká Energetika s.r.o. a Česká energetická asociace provozují portál www.ceskaenergetika.cz, vydávají dva časopiy z oblasti energetiky a OZE, pořádají na tato témata semináře a konference pro laickou i odbornou veřejnost.
Důležité odkazy
Spolupracujeme
Najdete nás také na
Portál www.ceskaenergetika.cz © 2011 pohání redakční systém MultiCMS. Grafické zpracování Cossi Design.