Janitza.cz

Janitza Electronics se zabývá vývojem a výrobou energeticky úsporných systémů. Je výrobcem digitálních měřidel, systémů SEMS, univerzálních multimetrů, regulátorů jalového výkonu, systémů pro řízení spotřeby, ¼ hodinového maxima a dalších přístrojů nejvyšší kvality.

KBH.cz

Společnost KBH vyrábí, dodává a instaluje komponenty pro kompenzaci jalového výkonu. Zákazníky jsou elektromontážní firmy, výrobci rozvaděčů, projektanti, velkoobchody a velkoodběratelé elektrické energie. Společnost nabízí kvalitní komponenty a služby za velice příznivé ceny.

19. července 2007, Autor: Spalová monika
Nezařazené články

Střechy

Výstava STŘECHY PRAHA s rekordní účastí

Ve dnech 27. - 29. ledna 2005 proběhl na pražském Výstavišti v Holešovicích 7. ročník mezinárodní výstavy Střechy Praha. Letošní ročník zaznamenal rekordní počet zúčastněných firem. Významně se zvýšil počet přímých vystavovatelů i zahraničních firem. Celkem se účastnilo 196 firem, z toho 20 zahraničních. Výstavu zhlédlo bezmála 13 000 návštěvníků, oproti předchozímu ročníku posílila účast odborné veřejnosti.

Slavnostního zahájení výstavy se účastnila řada významných hostů jako např. víceprezident Hospodářské komory pan František Holec, hejtman Středočeského kraje Ing. Petr Bendl, výkonný ředitel sdružení Stavebnictví a služby pro stavebnictví RNDr. Vladimír Kostka, ředitelka Energy Centre České Budějovice Mgr. Ivana Klobušníková, zástupci ČKAIT, Cechu KPT ČR, garanti doprovodných programů – renomovaní odborníci a znalci z oboru a další hosté.
Po zahájení proběhla tisková konference na téma „Úspory energií a obnovitelné zdroje – jak dál a co nového v ČR?“ za účasti asi 30 novinářů a dalších hostů věnovaná především nové doprovodné výstavě v rámci výstavy Střechy Praha s názvem Úspory energií a obnovitelné zdroje. Na tiskové konferenci vystoupili Mgr. Ivana Klobušníková, ředitelka Energy Centre České Budějovice, Ing. Jitka Řehořová, ředitelka výstavy Střechy Praha, RNDr. Martin Bursík, poradce ministra životního prostředí, Ecoconsulting a Mgr. Karel Merhaut z Ligy Ekologických Alternativ. Zazněly zde aktuální informace k připravovanému zákonu o podpoře výroby elektřiny a tepelné energie z obnovitelných zdrojů a novinky v dotacích pro obnovitelné zdroje energie.


Zvýrazněným tématem letošního ročníku byly „střechy a životní prostředí“. Cílem bylo podpořit využívání ekologických materiálů a upozornit na technologické novinky v zateplování, při rekonstrukcích a stavbách střech. K tématu se vázala i letošní novinka – doprovodná výstava Úspory energií a obnovitelné zdroje s širokým programem seminářů. V posledních letech sílí trend, který k nám přinášejí nejen podmínky členství v EU, ale i stále silnější vědomí nutnosti chovat se šetrně k životnímu prostředí a přírodním zdrojům. Hlavní cíl doprovodné výstavy, poskytnout zájemcům aktuální informace z oblasti efektivního hospodařenís energiemi a využívání obnovitelných zdrojů energie, byl naplněn. Návštěvníkům byla k dispozici bezplatná poradenská centra a semináře s tématy nízkoenergetické a pasivní domy, vytápění, zdroje tepla a ohřev vody, úspornédomácí elektrospotřebiče, využití dešťové vody, zimní zahrady, bazény, sluneční energie, biomasa, ostatní obnovitelné zdroje energie, financování a dotace. O poradenství byl ohromný zájem a seminářů se zúčastnilo přes 300 posluchačů. Spolupořadatelem této doprovodné akce bylo občanské sdružení Energy Centre České Budějovice.


Součástí výstavy Střechy Praha je každoročně odborný doprovodný program, letos s doposud nejobsáhlejší nabídkou přednášek, seminářů diskusních setkání pro odborníky i širokou laickou veřejnost. Nová byla i jedna z forem komunikace s posluchači – tzv. diskusní fórum na téma ploché a šikmé střechy, kde se skupiny odborníků mohl každý účastník zeptat na cokoli z dané problematiky. Fórum zaznamenalo velký úspěch a určitě jej uspořádáme i v dalším ročníku. Významný prostor byl věnován také dřevu jako přírodnímu stavebnímu materiálu kdy v pátek, druhý výstavní den, proběhl rozsáhlý seminář na téma Dřevo v moderních střešních konstrukcích.
Všechny přednášky a semináře byly zařazeny do programu celoživotního vzdělávání ČKAIT a ohodnoceny příslušným počtem bodů.
Po celou dobu výstavy probíhaly zajímavé praktické ukázky na pracovním pódiu ve Střední hale a též na stáncích mnoha vystavovatelů za velkého zájmu návštěvníků. Zhlédnout bylo možné např. montáž lehkých střešních tašek Evergreen, montáž jednoplášťové ploché střechy s výrobky Roofspecial a Monofix, všesměrově pružné bitumenové pásy Siplast-Icopal a řešení detailu dilatace nebo montáž střešního okna Prima Fenestra. Mnoho ukázek probíhalo na stáncích vystavovatelů, např. firma Jiří Vrňata předváděla nadkrokevní zateplení s pohledovým krovem, na stánku firmy STACH si mohli návštěvníci vyzkoušet ohýbání a střihání plechů na ohýbačce a padacích nůžkách, na stánku firmy Velux probíhala několikrát denně ukázková montáž střešního okna a montážních doplňků, firma MB Real prováděla na svém stánku ve Střední hale pokládku břidlice. Nechyběly ani ukázky používání osobních ochranných pomůcek při práci ve výškách na stánku firmy Tusan a Singing Rock.


Návštěvníci měli možnost řešit své dotazy v několika poradenských centrech z různých oblastí.
Jak již bylo řečeno v úvodu, poradenství v oblasti úspor energií provozovalo na svém stánku sdružení Energy Centre České Budějovice a návštěvníci zde dostali cenné rady jak ušetřit za vytápění, elektřinu a vodu, kde získat dotace na instalaci slunečního zařízení a mnoho dalších tipů a triků jak vydávat méně peněz za energie. Na stánku Hospodářské komory ČR bylo k dispozici Oborové koordinační místo pro podnikatele s informacemi z oblasti stavebních řemesel, provádění staveb, inženýrské činnosti a stavebních hmot. Novinkou bylo Informační centrum ČKAIT s aktuálními ekonomickými, statistickými a obchodními informacemi z oblasti stavebnictví a nabídkou publikací v několika edičních řadách. Tradiční poradenství provozoval na svém stánku Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR. Odborníci s dlouholetou praxí v oboru radili s výběrem vhodného materiálu na střechu, s výběrem kvalitní realizační firmy, s problémy poruch a nejčastějších vad střešního pláště a poskytovali regionální seznamy dodavatelů a realizátorů střech. Letos podruhé mohli návštěvníci využít centra Povrchových úprav a ptát se na problémy s nátěry oplechování, dřevěných konstrukcí, střešních tašek i ošetření fasád. Mnoho zajímavého bylo k vidění i v centru Průsvitných zastřešení a prosvětlení v Pravém křídle výstavy, kde byla široká nabídka transparentních krytin a materiálů pro mobilní zastřešení. Jako tradičně byla v obležení prodejna odborné literatury.
Zpestřením pro návštěvníky a především děti byla horolezecká stěna 5 m vysoká s odborným dohledem a jištěním, kterou provozovala firma Hrabák z Příbrami. Odpočinout si pak každý mohl v příjemném prostoru výstavky fotografií “Dřevo – ekologický stavební materiál” nedaleko kavárny v Pravém křídle výstavy, kterou jsme připravili ve spolupráci s redakcí časopisu Střechy, Fasády, Izolace. V rámci výstavy proběhla nebo byla vyhodnocena řada soutěží. V soutěži Zlatá taška 2005 o nejlepší exponáty výstavy byly oceněny a titul Zlatá taška získaly na základě rozhodnutí odborné komise dva výrobky – Asfaltový pás PARAANTIFIRE, jehož výrobcem je firma PARABIT Technologies, s.r.o., a pálená střešní taška Vlnovka Walther W5, jejímž výrobcem je firma WALTHER DACHZIEGEL GmbH a kterou do soutěže přihlásil její prodejce na českém trhu firma STAV-INVEST střešní systémy s.r.o. Čestné uznání získalo Informační centrum ČKAIT za vydání odborné publikace 4xE o tepelné izolaci budov. Čtyři E v názvu upozorňují na energetické, environmentální a ekonomické aspekty a jejich efektivní řešení.
Členy odborné komise byli Doc. Ing. Antonín Fajkoš, CSc., Ing. Lenka Hanzalová, Ing. Karel Chaloupka a Jiří Vrňata. Novinkou byla soutěž MetalStar o nejlepší kovovou střechu a její detail realizovanou v roce 2004 na území ČR. Soutěž vyhlásil pořadatel ve spolupráci s časopisem Střechy, Fasády, Izolace a za podpory Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů ČR a jejím cílem bylo vyzdvihnout kvalitní díla a motivovat osobní zájem klempířů o technický růst a zvládání náročnějších technologií. Ocenění MetalStar získala 3 díla bez určení pořadí – Administrativní budova (přihlašovatel Štěpán Lášek, LINDAB s.r.o., realizační firma Haken & Dobiáš, Hradec Králové), Hradešínská, Praha 10 (přihlašovatel a realizační firma Pario s.r.o.) a střecha hotelu Hořec (přihlašovatel PREFA Aluminiumprodukte s.r.o., realizační firma Tesmen s.r.o.).


Zvláštní ocenění METALSTAR za náročné řemeslné zpracování detailu získala firma FAS MANINY spol. s r.o. za opravu nárožních věží hotelu Bohemia v Mariánských lázních. Členy odborné poroty byli Ing. arch. Jitka Paroubková, Ing. Lenka Hanzalová, Ing. Antonín Parys a za Cech KPT ČR pánové Zdeněk Švarc, Jaroslav Straka a Jiří Langner. Proběhla mezinárodní soutěž učňů oboru pokrývač a fotografická soutěž Střecha a detail, kterou organizoval Cech KPT ČR. Na výstavě bylo předáno ocenění za nejpoutavější expozici z předchozího ročníku. Ocenění a pohár za vítěznou expozici získala firma DEKTRADE a.s. Soutěž probíhala i letos a vítěz bude oceněn při 8. ročníku. Denně probíhalo losování anket návštěvníků o množství hodnotných cen věnovaných vystavovateli. Seznam výherců denního losování je k dispozici na www.strech-praha.cz. Na úspěchu celé akce mají nemalý podíl vystavovatelé a jejich expozice, které jsou rok od roku pro návštěvníky poutavější, mají vysokou estetickou a technickou úroveň, stejně jako je tomu i u samotných exponátů. Další, v pořadí 8. ročník výstavy Střechy Praha, proběhne na pražském Výstavišti v Holešovicíchve dnech 26. – 28. 1. 2006.

Ing. Jitka Řehořová

Materiál pro střechu budoucnosti

V našem středoevropském regionu se v průběhu věků mění používání střešních materiálů. Došky, pálená krytina, eternit, beton. Je to otázka módy? Jistě, je nám přirozené, že se snažíme „jít s dobou“, být „in“. Móda v oblasti textilu nebo politiky je poměrně jednoduchá, kabáty převlékáme bez velkého rozmýšlení. Móda ve stavařině a ve střechách zvlášť, je vždy ovlivněna z velké části potřebou užitku, který v té, které době, preferujeme. Střechy z došků a dřevěných šindelů hrály hrůznou roli v rozsáhlých požárech celých měst, snad každé větší město zažilo ve středověku a ranném novověku hororovou noc ozářenou hořícími střechami. Proto obrovský nástup pálené krytiny počátkem devatenáctého století – móda spojená s novou technologií a viditelným užitkem. Další nová užitná hodnota – spojení asbestu s cementem – přináší výrazné snížení hmotnosti a zvýšení rozměrové přesnosti. Móda eternitu trvá až do poloviny dvacátého století. Prokázání zdravotní závadnosti asbestu otevírá dveře dalšímu materiálu – betonu. Co bude asi následovat?
Před hledáním odpovědi se podívejme co ještě ovlivňuje „módu“ výběru střešních materiálů. Materiály na střechy jsou vždy provázeny rozmachem použití shodného materiálu i jinde než na střechách. Pálená krytina je doprovázena výrazným rozšířením zdících materiálů, keramických trubních materiálů, žáruvzdorných materiálů vyráběných obdobnou technologií z obdobných surovin. Pálené zdící materiály jsou používány i na nejvýznamnější obranné stavby té doby – pevnosti Terezín a Josefov. Rovněž asbest je používán vedle střech např. v kanalizacích, ale třeba i jako izolace elektrických vodičů či základ brzdových a spojkových obložení v bouřlivě se rozvíjejícím automobilovém průmyslu. Rozmach použití betonu v druhé polovině minulého století máme všichni ještě v živé paměti – přehrady, dálnice, výškové budovy.
Jako další indicie může sloužit vývoj v okolních státech. Od devatenáctého století aždo druhé světové války byl trend u nás shodný, často i rychlejší s vývojem v sousedních zemích. Podíl Čech na rozvoji keramického průmyslu v Evropě je zřejmý a vynálezce eternitu Hatschek pocházel z Olomouce. Budování socialismu nám umožnilo sledovat trendy s trochou odstupu a tak třeba ústup asbestu a nástup betonu na střechy přišel u nás poněkud později. Podíváme-li se na další možný vývoj s přihlédnutím k předchozím odstavcům musí nám pro nejbližší období vyjít jako nový „módní trend“ hliník.Trh střešních krytin u našich západních sousedů se na rozdíl od nás zmenšuje. Při snižování výroby betonových krytin i eternitu zaznamenávají růst zejména výrobci hliníkových krytin. Například firma Prefa jak v Rakousku, tak i v Německu zvyšuje rok co rok výrobu. A přestože dodává své výrobky vedle hliníku i z mědi a titanzinku, požadavky zákazníků na hliník jsou více než devadesátiprocentní.
S rozvojem hliníku mimo střechy se setkáváme na každém kroku. Na mořích prokazuje hliník svou spolehlivost jako lehký a prakticky nezničitelný materiál pro všechno – počínaje závěsným motorem až po rychlý trajekt lehkékonstrukce s rychlostí 90 km/hod. Po celá desetiletí vzdorují hliníkové trupy lodí větru, bouřím a agresivní slané vodě bez známek materiálové únavy či koroze. Ve vzduchu je dominantnost hliníku neoddiskutovatelná. 80 %materiálu u moderních letadel je z hliníku. I silnice začínají patřit hliníku. Žádná renomovaná automobilka dnes nepoužije motor z jiného materiálu než z hliníku. Lehké konstrukce karoserií z hliníku jsou stále častější, stačí zmínit značky Audi, Jaguar, Land Rower a pod. A co stavebnictví? Jednoduchá odpověď. Podívejme se na fasády moderních budov, vybavení interiérů, ale třeba i na používaná lešení. Viděli jste v poslední době na nějaké významnévýškové stavbě starý systém ocelového trubkového lešení? Jistě ne, všude byl některý z moderních hliníkových systémů.Hledejme tedy odpověď na otázku jaké užitné vlastnosti potřebné pro dnešní dobu by mohla přinést právě hliníková krytina. Pomalu totiž začínáme tušit budoucí problémy svázané s měnícím se životním prostředím a podvědomě hledáme materiál na naší ochranu a ochranná funkce střechy je zřejmá. Extrémnější výkyvy počasí. Vzpomeňme na krupobití, vždyť u nás před několika lety smetlo střechy v Opařanech a několika sousedních vesnicích. Nebo vichřice. Američané bojují rok co rok s ničivějšími tornády. Jev, který jsme znali jen z televizních zpráv letos bohužel na vlastní kůži mohli prožít, jako první z nás, obyvatelé Litovle. A přitom již celá léta v Alpách v nadmořských výškách nad 2000 m vítězí hliníkové střechy a úspěšně odolávají extrémnímu počasí. Je to opět zejména značka Prefa a její maloformátové krytiny. Dopad elektromagnetických vln na člověka. Mobilní telefony, přenosy dat vzduchem, naváděcí systémy využívající signály z družic atd. miliony neviditelných vln na nás působí každým okamžikem. Tak jako nás deštník ochrání před deštěm, chrání nás hliníková střecha před tímto zářením.
Dostatek pitné vody se v budoucnu stane jedním z problémů vyžadujících rázná opatření k udržení normálního života na zemi. Pitná voda na vysokohorské chatě Adlerruhe – nejvýše položené chatě v masívu Grossglockneru se získává jímáním dešťové vody z hliníkové střechy. Měď by v této výšce asi taky přežila, ale pil by někdo vodu z takové střechy? Tak jako nás nenapadne balit potraviny do jiného kovu než nerezu nebo hliníku, tak nás možná za čas právě z důvodu pitné vody nenapadne dávat na střechu nic jiného než hliník nebo nerezovou ocel.
Hliník je stoprocentně recyklovatelný. Tento požadavek na materiál nám zatím připadá jako „trochu“ přemrštěný. Možná, že by ale stálo za to si pohovořit s někým, kdo musel likvidovat asbestocementové šablony a sháněl řízenou skládku a následně i platil za uložení svého starého asbestu.
Samozřejmě i hliník má své slabiny, třeba to, že obrovský rozmach jeho používání s sebou nese i zvyšování ceny. Ale jsem přesvědčen, že v požadovaných vlastnostech na budoucí střešní materiály sehrají výše uvedené ekologické aspekty významnou roli.

Jakub Nepraš Použitá fotodokumentace firmy Prefa Aluminiumprodukte

Nízkoenergetické domy

Nový trend v bydlení

Nároky na bydlení se v posledních letech stále zvyšují. Týkají se pohodlí, kvality a zejména co nejmenší energetické náročnosti. Trendem v této oblasti se celosvětově stávají tzv. nízkoenergetické domy.

Pokud si běžná domácnost v ČR udělá jakousi zběžnou kontrolu výdajů za bydlení a běžné služby, lehce zjistí, že nejvíce peněz a tedy i energie spotřebuje na vytápění. Je známo, že pokud není vytápěný dům či byt správně izolován,
protopí se mnohonásobně více než při použití dostatečné tloušťky izolace. Návratnost jednotlivých způsobů izolace domu se pohybuje mezi dvěma až deseti lety. Nejde tu však jen o peníze, ale současně i o vliv na životní prostředí. To vše řeší realizace tzv. nízkoenergetického domu. Pod pojmem nízkoenergetický dům (mezinárodně se užívá “low energy house”) odborníci rozumí dům, jehož měrná spotřeba energie jen na vytápění je menší než 50 kWh/m3 za rok a celková spotřeba energie v domě nepřesáhne 80 kWh/m2/rok. Výstavba nízkoenergetických domů se v průmyslově vyspělých zemích stává nutností. Byla již zavedena řada legislativních a technických předpisů, jejichž cílem je snížení energetické spotřeby. Nízkoenergetický dům přináší řadu výhod, patří mezi ně: úspora peněz, přínos pro životní prostředí, menší skladovací prostor pro palivo, kratší otopná sezóna, nezávislost, tepelná pohoda, ochrana proti hluku atd. Základními charakteristikami nízkoenergetického domu je kvalitní zateplení, tepelně izolační okna a vytápění teplovzdušným systémem pomocí rekuperace (použitý vzduch je odváděn a čerstvý vzduch přiváděn přes tzv. tepelný výměník, ve kterém se teplo odváděného vzduchu předává vzduchu čerstvému). Velký důraz se klade zejména na dostatečnou a kvalitní tepelnou izolaci. Kvalitní izolace eliminuje vznik tzv. tepelných mostů.

Ty se vyskytují u všech běžně užívaných stavebních konstrukcí, které od sebe oddělují prostředí s různými teplotami. Jednoduše lze tepelný most popsat jako místo konstrukce, kde dochází k většímu úniku tepla než v jeho okolí. Společnost Rockwool, a. s. zpracovala nový technologický postup, který eliminuje nebezpečí vzniku tepelných mostů a který zahrnuje i systémové řešení parozábran a pojistných hydroizolací. Izolace z pravé kamenné vlny má kromě tepelněizolační funkce ještě řadu dalších výhod – díky své nehořlavosti chrání před požárem, tlumí hluk, je vodoodpudivá, prodyšná a je odolná proti hlodavcům. Použití výrobků z kamenné vlny je navíc velmi snadné. Výrobky společnosti Rockwool jsou vhodné pro tepelnou izolaci šikmých i rovných střech a stropů, obvodových stěn i vnitřních příček nebo podlah.

Více informací se dozvíte na bezplatné telefonické poradensko-informační lince společnosti Rockwool, a. s.: 800 161 161 nebo na internetových stránkách www.rockwool.cz.

Švédská ocel pro hory i nížiny


Střecha respektive střešní krytina, na které po valnou část roku leží sníh nebo ledová krusta a zároveň je trvale vystavena extrémnímu UV záření musí splňovat pět základních vlastností: vysokou odolnost, minimální váhu, naprostou nepropustnost, snadnou zpracovatelnost a trvanlivost. Ochrana střechy před sněhem je často z ekonomických důvodů zanedbávána a podceňována. Stačí však jedna extrémní sněhová kalamita nebo dlouhá zima s větším množstvím sněhové nadílky a mohou vzniknout ohromné škody vyžadující vysoké finanční náklady.

Nejjistější ochranou před zimou je kvalitní střecha a bezpečná střešní krytina. Ta má chránit celý dům s veškerým majetkem, proto není moudré ochuzovat ji o správnou protisněhovou ochranu. Na střeše o rozloze 100 m2 se při 30 cm sněhové vrstvě může vytvořit ledovec vážící 30 tun. Při takovém zatížení dochází často k poruchám střešní krytiny, zejména skládané. Dá-li se vzniklá vrstva ledu (ledovec) do pohybu, strhne obrovskou vahou vše co přečnívá
nad vlastní povrch střechy (spodní hrany tašek, prostupy střechou, v úžlabí části nařezaných tašek, apod.).
Mezi nejodolnější a léty prověřený materiál patří falcované plechové pásy, které mají oproti klasickým betonovým taškám přibližně šestinovou hmotnost. V dobách minulých bylo zvykem používat klasický pozinkovaný plech, jeho nevýhodou však je značná tvrdost a nutnost pravidelné obnovy nátěru. Vývoj nových materiálů do extrémních podmínek tyto nedostatky odstranil. Jedná se o speciální druh ocelového žárově pozinkovaného svitkového plechu z jemnozrnné švédské oceli s označením Lindab PLX. „Plech o tloušťce 0,6 mm je dostatečně odolný a lehký, ale zároveň vykazuje výrazně lepší tvarovatelnost, než jakou se vyznačuje běžný pozink. Plech je dále chráněn vrstvou polyesterového laku o síle 0,5 mm, která nevyžaduje žádnou obnovu ani zvláštní údržbu.

Na krytinu je poskytována záruka 15 let, životnost materiálu je podle zkušeností ze Švédska, kde se krytina používá již od roku 1959, až šedesát let.“, říká Pavel Kovanic vedoucí prodeje střešních a stěnových systémů Lindab. Díky celistvým pásům se na střešní ploše vyskytuje minimum otevřených spar, kde by hrozilo zatékání. Silný vítr tak nemá šanci zahnat déšť pod krytinu, drážky vodu spolehlivě odvedou, falcová krytina je použitelná pro střechy se sklonem již od 4°. Abychom mohli krásu zimy spokojeně pozorovat, musíme se na ni připravit a nepodceňovat škody, které může sníh na střeše, a nejen na ní, způsobit. A co se vzhledu týče, je k dispozici patnáct barevných odstínů. „Střecha tak může barevně ladit s fasádou, okenímy rámy či okapovým systémem. V nabídce jsou odstíny od bílé, stříbrné, zelené, přes klasické odstíny červené a hnědé až po černou“, dodává Pavel Kovanic. Na plechu je navíc již z výroby aplikována ochranná fólie,která napomáhá vyloučit drobná poškození povrchu plechu v průběhu montáže. Tato fólie se po dokončení střechy sejme.


Co si žádá horská střecha?


1 Šikmá střecha
Eliminovat problémy se sněhovou nadílkou lze vhodným řešením střechy – volit jednoduché, šikmé střechy s minimem prostupů, sklon střechy orientovat proti směru převládajících větrů. Střechu navrhovat s výrazným přesahem přes obvodové zdivo, pokud možno střechu ani nezalamovat, čím méně úžlabí tím méně možných problémů. I z tohoto důvodu se jako nejpraktičtější ukazuje falcovaná krytina, která je určena pro sklon střech již od 4°, zatímco například šindel až od 15° nebo střecha ze skládaných tašek až od 20°.2 Lehká krytina

Oproti hmotnosti skládaných krytin z betonu, nebo krytině z pálených tašek se pozinkované plechy vyznačují minimální váhou. Například krytina Lindab PLX váží pouhých 5 kg/m2. Ze stejného důvodu je plechová krytina velmi vhodná k rekonstrukci starších rodinných domů, neboť zbytečně nezatěžuje konstrukci střech. Drážková krytina nevyžaduje žádné speciální podklady oproti jiným krytinám. Mezi krytinu a prkenný nebo deskový podklad se doporučuje vkládat
difuzní fólii opatřenou vrstvou plastové drátěnky, která vymezuje mezeru mezi plechem a podkladem. Tam, kde je zvýšený výskyt kondenzované vlhkosti je vhodné krytinu doplnit větracím hřebenem, apod.

3 Ochrana střechy proti sesuvu sněhu
V horských oblastech je vhodné instalovat na střechu sněholamy, které zachytávají sníh především v okapové oblasti, nad balkony a nad vchodem. Protisněhové rozražeče ve tvaru ocelových trojúhelníků je nutné položit po celé ploše střechy. Podle stavební normy na základě zařazení konkrétní lokality do sněhové oblasti se v případě vysokohorských oblastí na okraj střechy montují účinnější zábrany v podobě desky nebo tyčového zátarasu.
Při tloušťce sněhové pokrývky 30 cm váží 1m2 ledového pokryvu přibližně 300 kg. Na střeše o rozloze 100 m2 se při této tloušťce může vytvořit ledovec vážící 30 tun.


4 Žádné spáry, žádné štěrbiny
Dokonale hladký povrch plechových pásů brání tomu, aby se sníh na střeše udržel, falcovaná krytina se vyznačuje maximální celistvostí, na rozdíl od skládané krytiny, která se vyznačuje řadou spojů, překladů a spar. Často bývá rovněž doplňkem ke střechám se skládanou krytinou, kterou nelze použít na mansardy a vikýře s malým sklonem. Pro tuto krytinu není problém ani oblouková střecha, kdy jsou pásy zakřiveny. Minimální rádius by však neměl být menší než 15 m. Princip falcované – drážkové – krytiny spočívá v pásech plechu s otevřenou stojatou drážkou – falcem – kladených kolmo na okapovou hranu. Pásy se bočně spojují uzavřením dvojité stojaté drážky. Drážka
má výšku 2,5 cm a je tvořena dovnitř přeloženým okrajem plechového pásu.

5 Bezúdržbový a bezchybný provoz
Původní šindelové střechy českých hor vystřídala v posledních padesáti letech především střešní krytina z klasického pozinkovaného plechu, který byl podstatně levnější a praktičtější, její hlavní nevýhodou je však nutnost
pravidelné obnovy nátěru. Vývoj nových materiálů tyto nedostatky odstranil. Moderní žárově pozinkovaný plech s jádrem ze švédské oceli je přímo z výroby chráněn vrstvou polyesterového laku o síle 0,5 mm, který se nemusí obnovovat. Životnost krytiny Lindab PLX podle zkušeností ze Švédska, kde se krytina používá již od roku 1959, dosahuje i v extrémních podmínkách až padesáti let. Hladký povrch oproti skládané nebo šindelové krytině brání uchycení a množení mechů a lišejníků. Po uzavření drážky sousedících plechových pásů tvoří krytina celistvý komplet, který dokonale chrání krovy i celý dům na několik generací.

Zdroj: Lindab s. r. o., e-mail: stepan.lasek@lindab.cz,www.lindab.cz

Soubor výrobků určený pro montáž na drážkovou krytinu. Dvojice konzol sestavená do správného úhlu spojuje pochozí rošt lávky s příchytným prvkem na stojatou drážku. Tento prvek drážku nepoškozuje, pouze jí svírá.Řez odvětraným hřebenem. Úprava umožňuje kontinuelní cirkulaci vzduchu v prostoru sřešní skladby. Vyobrazené provedení je vhodné spíše pro sněhově méně zatížené oblasti.


Montáž pochozí lávky na pálenou krytinu. Sklon střechy je vymezen stavitelnými konzolami.
Muž drží dvě stavitelné konzoly UNIK. Ty slouží k upevnění sněhových zábran, nebo střešní lávky.


Drážková krytina provedená na objektu penzionu. Stavba se nachází v horské oblasti.Ruční dokončení detailu změny sklonu střechy na střešním vikýři. Drážky jsou zhotoveny strojně, pouze krátký úsek zlomu je dokončen ručně.
Sdílet

Komentáře

Najdete nás na Facebooku
Odběr novinek
Server CESKAENERGETIKA.cz
Česká Energetika s.r.o. a Česká energetická asociace provozují portál www.ceskaenergetika.cz, vydávají dva časopiy z oblasti energetiky a OZE, pořádají na tato témata semináře a konference pro laickou i odbornou veřejnost.
Důležité odkazy
Spolupracujeme
Najdete nás také na
Portál www.ceskaenergetika.cz © 2011 pohání redakční systém MultiCMS. Grafické zpracování Cossi Design.