Janitza.cz

Janitza Electronics se zabývá vývojem a výrobou energeticky úsporných systémů. Je výrobcem digitálních měřidel, systémů SEMS, univerzálních multimetrů, regulátorů jalového výkonu, systémů pro řízení spotřeby, ¼ hodinového maxima a dalších přístrojů nejvyšší kvality.

KBH.cz

Společnost KBH vyrábí, dodává a instaluje komponenty pro kompenzaci jalového výkonu. Zákazníky jsou elektromontážní firmy, výrobci rozvaděčů, projektanti, velkoobchody a velkoodběratelé elektrické energie. Společnost nabízí kvalitní komponenty a služby za velice příznivé ceny.

20. dubna 2012, Autor: Redakce
Fotovoltaika

Nevyžádaná dodávka jalového výkonu na FVE

Fenomén nevyžádané dodávky jalového výkonu, známý jako "překompenzování", lze na FVE ekonomicky řešit naším systémem JAREG FVE. Cenové rozhodnutí ERÚ 5/2011, ze dne 21. listopadu 2011 přineslo z pohledu plateb za nevyžádanou dodávku jalové energie dvě významné změny.

Regulační úřad zvýšil penalizaci o 10 %, z původních 400 Kč/Mvarh na 440 Kč/Mvarh. S ohledem na celosvětový trend užívání kapacitních zátěží budou muset provozovatelé přenosových a distribučních soustav, v souvislosti s udržením požadovaných mezí napětí tento problém řešit, což vyvolá dodatečné náklady, které budou přenášeny na konečného spotřebitele. Ve výhledu krátkodobého  horizontu lze očekávat další nárůst penalizace a v zásadě také potřebu energetických zdrojů. Mimo výklad pouze uvedu, že kapacitní jalový výkon slouží např. k udržování distribučních a přenosových tras pod napětím. 

Dalším novým ustanovením je, že nebude zpoplatněna jalová dodávka v kapacitním účiníku 0,999-1, pokud trvá méně než 90 s. Tímto opatřením regulátor velmi mírně ulevuje provozovatelům FVE při  denní výrobě elektrárny, kdy se kapacitní jalový výkon načítá do kvadrantu Ri- (kvadrant DN u E.ON).

Jaké naměřené hodnoty tedy budou tolerovány? Pro výkon 1 MW je to 45 kvar. Podstatnou poznámkou je však působení 90 s, tzn. 0,025 h. To znamená, že provozovatel nebude penalizován, pokud ve čtvrthodinových odečtech v kvadrantu A- (DS) u E.ON bude hodnota 1000 kW a v kvadrantu Ri- (DN) hodnota 4,5 kvar, což je 4,5 promile z hodnoty činného výkonu. Vyhodnocení bude probíhat tak, že pro každých 10 MWh bude distributor tolerovat kapacitní dodávku 45 kvarh, zbytek bude zpoplatněno taxou  440 Kč/Mvarh.

O KBH ENERGY s.r.o.

Společnost KBH ENERGY s.r.o. se sídlem v Pardubicích je významným domácím dodavatelem řešení pro kompenzaci jalového výkonu se širokým záběrem aplikací. Problematiku kompenzace jalového výkonu a dispečerské řízení účiníku na solárních elektrárnách máme zvládnuto na úrovni standardizovaného řešení, nasazeného na desítkách instalací o výkonech od stovek kilowatt až po jednotky megawatt. 


Sdílet

Komentáře

Najdete nás na Facebooku
Odběr novinek
Server CESKAENERGETIKA.cz
Česká Energetika s.r.o. a Česká energetická asociace provozují portál www.ceskaenergetika.cz, vydávají dva časopiy z oblasti energetiky a OZE, pořádají na tato témata semináře a konference pro laickou i odbornou veřejnost.
Důležité odkazy
Spolupracujeme
Najdete nás také na
Portál www.ceskaenergetika.cz © 2011 pohání redakční systém MultiCMS. Grafické zpracování Cossi Design.