Janitza.cz

Janitza Electronics se zabývá vývojem a výrobou energeticky úsporných systémů. Je výrobcem digitálních měřidel, systémů SEMS, univerzálních multimetrů, regulátorů jalového výkonu, systémů pro řízení spotřeby, ¼ hodinového maxima a dalších přístrojů nejvyšší kvality.

KBH.cz

Společnost KBH vyrábí, dodává a instaluje komponenty pro kompenzaci jalového výkonu. Zákazníky jsou elektromontážní firmy, výrobci rozvaděčů, projektanti, velkoobchody a velkoodběratelé elektrické energie. Společnost nabízí kvalitní komponenty a služby za velice příznivé ceny.

Katka 20 a 80

Tyristorové spínací moduly řady KATKA jsou navrženy především pro spínání kompenzačních kondenzátorů při rychlé kompenzaci ve spojení s rychlými regulátory NOVAR 1312. Lze je však použít i v jiných aplikacích, kde je potřeba bezkontaktního spínání zátěže. Celý článek

Náhrada RQ5

Regulátor Novar 5 RQ je určen zejména jako náhrada za starší typy regulátorů RQ5 z produkce ZEZ Hořice. Náhradu lze provést pouhou výměnou regulátoru, protože Novar 5 RQ je jak z mechanického hlediska, tak i z hlediska připojení plně kompatibilní s regulátory RQ5. Celý článek

NOVAR 5 a 5+

Vstup měřícího napětí je společný s napájecími svorkami 230 Vstř. Proudový měřící vstup předpokládá připojení MTP s nominální hodnotou sekundárního proudu 5A. K regulátoru lze připojit libovolné fázové napětí a proud libovolné fáze trojfázové sítě 3x230/400 Vstř. Celý článek

NOVAR 206 a 214

Regulátory jalového výkonu typu NOVAR 206 a NOVAR 214 jsou plně automatické přístroje umožňující optimální řízení kompenzace jalového výkonu. Jsou určeny převážně pro náročné a středněnáročné aplikace s nestandardním měřicím napětím. Celý článek

NOVAR 106 a 114

Regulátory jalového výkonu typu NOVAR 106 a NOVAR 114 jsou plně automatické přístroje umožňující optimální řízení kompenzace jalového výkonu. Jsou určeny převážně pro náročné a středněnáročné aplikace. Celý článek

 • NOVAR 1005 a 1007NOVAR 1005 a NOVAR 1007 jsou inovované regulátory jalového výkonu. Jsou určeny zejména pro méně náročné kompenzační systémy. Jejich hlavní předností je kompaktní provedení a příznivá cena, oproti předchůdci Novar 5 je zvýšena citlivost regulátoru....
 • Rychlý NOVAR 1312Regulátor jalového výkonu řady NOVAR 1312 je určen pro kompenzační systémy, ve kterých nevyhovují klasické regulátory s reléovými výstupy pro připojení stykačů. Jedná se zejména o systémy, ve kterých dochází k rychlým a častým změnám jalového výkonu...
 • NOVAR 11xx a 12xxRegulátory jalového výkonu NOVAR 1106, 1114, 1206 a 1214 jsou plně automatické přístroje umožňující optimální řízení kompenzace jalového výkonu. Z hlediska připojení jsou kompatibilní s původními typy NOVAR 1xx/2xx. Jsou určeny pro aplikace, které...
 • Dynamická kompenzace účiníkuI když se jedná o princip teoreticky zpracovaný a známý, teprve v nedávných letech se v zahraničí i u nás začaly masověji, vedle kompenzací konvenčních, používat i kompenzace dynamické, známé též jako bezkontaktní, tyristorové nebo rychlé.
 • Úkoly energetického a facility managementuPočátek 21. století znamená pro podniky vstup do éry tzv. „nové ekonomiky“, ekonomiky založené zejména na znalostech. Stáváme se svědky realizace vize Billa Gatese o „byznysu rychlostí myšlenky“ a nejedna z autorit managementu...
 • Kompenzace jalového výkonu – část 2Princip návrhu kompenzačního zařízení je obecně stále stejný, vlastní technické provedení – výroba - kompenzačního rozvaděče se odlišuje podle jednotlivých výrobců. Ne každý výrobce má dostatečné zkušenosti a především většině výrobců schází...
 • Způsob vyplňování formuláře PLÁN POSTUPNÉHO ODSTRANĚNÍ PCBZpůsob vyplňování formuláře PLÁN POSTUPNÉHO ODSTRANĚNÍ PCB a odpadů PCB (§ 26 písm. a) zákona) a zařízení s obsahem PCB (§ 26 písm. c) zákona) podle § 27 odst. (8) zákona Zákon – zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších...
 • Metodický pokyn pro PCBMetodický pokyn pro shromažďování a skladování zařízení, kapalin a provozních náplní s obsahem PCB a pro dekontaminaci zařízení s obsahem PCB (polychlorovaných bifenylů)
 • Metodické doporučení nakládání s PCBVlastníci PCB a odpadů PCB a vlastníci, popřípadě provozovatelé zařízení obsahujících PCB a podléhajících evidenci mohou vypracovat a předložit své plány odstranění na formulářích, jejichž vzor je uveden v příloze č. 1.a tohoto doporučení. Podrobný...
 • Hodnocení pro chemické látkyPoužití PCBs je možné rozdělit na použití v otevřených a uzavřených systémech. Za otevřené považujeme ty, ze kterých úniky PCBs nelze zachytit a jejichž používání ve svém konečném důsledku vede ke kontaminaci prostředí. Ve většině zemí byla v letech...
 • Proč likvidovat PCB - DelorMnohé z čtenářů po přečtení názvu článku napadne, že se s problematikou kondenzátorů, popř. transformátorů kontaminovaných polychlorovanými bifenyly (PCB) již nemohou setkat. Jsou toho názoru kromě jiného také proto, že v posledních letech se o...
 • Označení PCB - DELOR kondenzátorůOznačování kondenzátorů s náplní kontaminovanou PCB 
Kondenzátory s náplní PCB se na území bývalé ČSSR vyráběly pouze v podniku Závody elektrotepelných zařízení Praha n. p., závod Žamberk, a to v období od roku 1972 do roku 1985 včetně. V tomto...
 • Co je PCB a DelorPolychlorované bifenyly se začaly vyrábět ve 30. letech v USA. Pro své výborné fyzikálně-chemické vlastnosti našly velmi brzy široké uplatnění v průmyslu. Dlouho byly považovány za zcela neškodné. Teprve na konci 60. let bylo zjištěno, že při vyšších...
 • Likvidace vyřazených kondenzátorů s PCBV současné době stojí pracovníci odpadového hospodářství i energetici mnoha podniků před otázkou: Na koho se obrátit s objednávkou na zneškodnění kondenzátorů a transformátorů kontaminovaných PCB? Tato otázka vyvstává proto, že je třeba zabránit...
 • Technické způsoby likvidacePolychlorované bifenyly jsou látky velmi rezistentní, ale za určitých podmínek jsou rozložitelné. Likvidační postupy jsou technicky náročné a také velmi drahé, ale poskytují možnost konečného řešení. Výběr metody zneškodňování odpadů kontaminovaných...
 • Likvidace vyřazených kondenzátorů s DeloremZajišťujeme odborné posouzení stavu Vašich kondenzátorů a kompenzačních rozváděčů.
Na základě odborného posouzení nebo přesné specifikace kondenzátoru (zařízení) zákazníkem, kde se jedná hlavně o přesné určení obsahu kondenzátoru (impregnantu)...
 • Zásady při odstraňování kondenzátorůPovinností původce odpadů dle §16 odst.1c zákona č.185/2001Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů je, že odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit, musí převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle §12 odst.3.
 • Kompenzace jalového výkonuRostoucí cena elektrické energie a stále obtížnější ekonomické podmínky motivují management firem k zaměření pozornosti na energetické hospodářství. Povinnost na jedné straně kompenzovat jalový výkon odebíraný z rozvodných sítí a na straně druhé...
 • Tyristorové moduly TRIVOTyristorové moduly TRIVO jsou speciálně určeny k dynamickému spínání kondenzátorů a kondenzátorových baterií v klasických nebo chráněných (hrazených) kompenzacích. V naší nabídce naleznete tyristorové moduly TRIVO pro dynamické spínání kompenzačních...
 • Kondenzátorové stykače Benedikt&JägerKondenzátorové stykače Bene­dikt&Jäger jsou speciálně určeny ke spínání kondenzátorů a kondenzátorových baterií v klasických kompenzačních zařízeních. V naší nabídce naleznete kondenzátorové stykače BaJ pro spínání kompenzačních výkonů do 75 kvar...
 • Spínací prvky KBHV souladu se současnými požadavky na spínání kapacitních zátěží v zařízeních pro kompenzaci jalového výkonu KBH Energy dodává a instaluje ve svých zařízeních následující spínací prvky.
 • Dekompenzační tlumivky DEKOMPDekompenzační tlumivky obecně jsou induktivní zátěží eliminující nežádoucí kapacitní výkon, vznikající na parazitních prvcích rozvodné soustavy jako například dlouhá nezatížená vedení. V naší nabídce standardně naleznete dekompenzační tlumivky DEKOMP...
 • Ochrané tlumivky VINDEXOchranné tlumivky zejména eliminují působení vyšších harmonických na systémy pro kompenzaci jalového výkonu. V naší nabídce standardně naleznete ochranné tlumivky VINDEX ve výkonech od 5 do 75 kvar pro napětí 440, 525 V a činitele zatlumení 7 nebo...
 • Kompenzační rozvaděče KBH RK STANDARD PPRozvaděč je konstruován v oceloplechové samostojící skříni s krytím IP 40. Je určený do sítí s nízkým podílem nelineárních zatížení. Přívod je řešen volitelně shora, z boku, zprava či zleva, na kompaktní pojistkový odpínač do 630 A. Přívod spodem je...
 • Závěsné kompenzační rozvaděče KBH RK MINIRozvaděč je konstruován v oceloplechové skříni s krytím IP 40. Je určený k instalaci na stěnu nebo jinou nosnou konstrukci. Předpokládá se provoz v síti s nízkým podílem nelineárních zatížení. Přívod je řešen zespoda na kompaktní pojistkový odpínač...
 • Kompenzační rozvaděče KBH RK STANDARDRozvaděč je konstruován v oceloplechové samostojící skříni s krytím IP 40. Je určený do sítí s nízkým podílem nelineárních zatížení. Přívod je řešen volitelně shora, z boku, zprava či zleva, na kompaktní pojistkový odpínač do 630 A. Přívod spodem je...
 • Chráněné kompenzační rozvaděče KBH RK VINDEXRozvaděč je konstruován v oceloplechové samostojící skříni s krytím IP 40. Je určen do sítí s vyšším podílem nelineárních zátěží (s výskytem harmonických frekvencí), a do prostředí, kde hrozí nebezpečí vzniku rezonance kompenzační kapacity s...
 • Kompenzační rozvaděče KBH RKKompenzační rozvaděče KBH RK jsou určeny pro realizaci centrální a skupinové kompenzace jalového výkonu v rozvodech nízkého napětí. Dodávané rozvaděče pokrývají široké spektrum požadavků na dodávku kompenzačního výkonu s hledem na specifický...
 • Výrobní řady kondenzátorů FORTIS ProZde naleznete velice podrobně rozepsané výrobní řady kondenzátorů FORTIS Pro a jeho doplňující podrobné specifikace. Jedná se o hodnoty při jmenovitém napětí které má následující hodnoty 400V nebo 440V a pracuje při frekvenci 50Hz.
 • Kompenzační kondenzátory FORTIS ProTrojfázové kondenzátory FORTIS Pro odpovídají moderním standardům a mohou být instalovány v zařízeních pro  kompenzaci jalového výkonu podle standardů EN 60831-1,2 a IEC 831-1,2.
 • Pokyny k instalaci, technické informacePřed instalací je třeba zkontrolovat napětí, kmitočet a okolní teplotu, zda jsou v souladu s provozními podmínkami kondenzátoru. Dodržení provozních teplot - chraňte kondenzátor před externím zdrojem tepla! Neinstalujte kondenzátor v blízkosti...
 • Výrobní řady kondenzátorů FORTISV přiložené tabulce naleznete další specifické požadavky, které jsou přehledně rozděleny podle jmenovitého napětí, které je buď 400V, 440V nebo 525V. Frekvence je ve všech případech stejná a to 50Hz.
 • Kompenzační kondenzátory FORTISKompenzační kondenzátory patří k nedůležitějším součástem systémů pro kompenzaci jalového výkonu. V naší nabídce naleznete suché válcové kondenzátory FORTIS KBH se samoregenerací a přetlakovou pojistkou ve výkonech od 1 do 30 kvar pro napětí 400, 440...
 • Regulátory jalového výkonu NOVAR Široká paleta výrobků NOVAR nabízí výběr vhodného regulátoru pro požadované podmínky. Výrobní řada zahrnuje regulátory od ekonomických provedení, pro méně náročné kompenzace, až po pokročilá řešení pro rozsáhlé kompenzační systémy s kombinovaným...
 • Regulátor jalového výkonu ProphiPokročilý regulátor jalového výkonu Prophi může být nasazen v třífázových sítích v nechráněných nebo hrazených kompenzačních systémech s dynamickým, mechanickým případně kombinovaným spínáním kondenzátorových baterií.
 • Základy kompenzacePrvky rozvodné soustavy (zdroje, vedení, transformátory, spotřebiče, spínací a jistící komponenty) jsou obecně vzato impedance a jejich náhradní schéma můžeme sestavit pomocí základních elementů - rezistor, indukčnost, kapacita (R, L, C, G). Jak je...
 • Tarifní politikaPovinnost dodržovat tzv. neutrální pásmo účiníku při odběru elektrické energie je uložena energetickým zákonem 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a řízena (vymáhána) pomocí tarifní politiky, řízené Energetickým regulačním úřadem. Smyslem...
 • Chráněná kompenzaceRozvoj moderní polovodičové techniky vedl ke zvýšení počtu nelineárních zátěží v sítích, které negativně ovlivňují napájení střídavým proudem, zejména výkonová elektronika jako pohony, usměrňovače, elektronické předřadníky a napájecí zdroje. Typický...
 • FAQ - KompenzaceV této kategorii se dozvíte spousty zajímavých odpovědí na otázky, které jsou nejčastěji kladené přímo do naše redakce. Celý výpis jak odpovědí, tak i otázek je přehledně zpracovaný, proto pevně věříme, že zde najdete vše, co potřebujete.
 • Harmonické frekvence a kompenzacePro lepší pohled na řešení kompenzace a filtrace harmonických zde uvádíme analytický rozbor problému. Veškeré výpočty se provádějí v komplexním tvaru (tučně vytištěný symbol). Jedná se o vektory, které se skládjí z reálné a imaginární části označené...
 • Regulátory jalového výkonu NovarŠiroká paleta výrobků NOVAR nabízí výběr vhodného regulátoru pro požadované podmínky. Výrobní řada zahrnuje regulátory od ekonomických provedení, pro méně náročné kompenzace, až po pokročilá řešení pro rozsáhlé kompenzační systémy s kombinovaným...
1 2 3 4 5 > >|
Najdete nás na Facebooku
Odběr novinek
Server CESKAENERGETIKA.cz
Česká Energetika s.r.o. a Česká energetická asociace provozují portál www.ceskaenergetika.cz, vydávají dva časopiy z oblasti energetiky a OZE, pořádají na tato témata semináře a konference pro laickou i odbornou veřejnost.
Důležité odkazy
Spolupracujeme
Najdete nás také na
Portál www.ceskaenergetika.cz © 2011 pohání redakční systém MultiCMS. Grafické zpracování Cossi Design.