Janitza.cz

Janitza Electronics se zabývá vývojem a výrobou energeticky úsporných systémů. Je výrobcem digitálních měřidel, systémů SEMS, univerzálních multimetrů, regulátorů jalového výkonu, systémů pro řízení spotřeby, ¼ hodinového maxima a dalších přístrojů nejvyšší kvality.

KBH.cz

Společnost KBH vyrábí, dodává a instaluje komponenty pro kompenzaci jalového výkonu. Zákazníky jsou elektromontážní firmy, výrobci rozvaděčů, projektanti, velkoobchody a velkoodběratelé elektrické energie. Společnost nabízí kvalitní komponenty a služby za velice příznivé ceny.

12. ledna 2009, Autor: Otto Kamm
Regulátory jalového výkonu

Regulátor jalového výkonu Prophi

Pokročilý regulátor jalového výkonu Prophi může být nasazen v třífázových sítích v nechráněných nebo hrazených kompenzačních systémech s dynamickým, mechanickým případně kombinovaným spínáním kondenzátorových baterií.

Rozšířené funkce adjustace umožňují bezproblémové nasazení i ve stávajících systémech bez nutnosti změn v zapojení.

Regulátor je možné, díky funkci Power station, nasadit v odběrech  s vlastními zdroji elektrické energie, např. podniková elektrárna, kogenerační jednotka apod.

 • Design - rozměr 144 x 144 mm, hloubka 50 mm.
 • Ovládání - digitální displej, ovládání a programování je snadné po­mocí tří funkčních tlačítek.
 • Měření - proud nepřímo pomocí MTP z fáze L1, napětí přímo mezi L2-L3 nebo L-N.
 • Výstupy - 6 a 12 výstupů reléových resp. tranzistorových, kombinovaná varianta 6 reléových+6 tranzistorových.
 • Indikace sítě - U, I, f, Q, P, S, cos fí, liché harmonické 1.–19. řádu proudu a napětí.
 • Indikace sekce - proud na kondenzátorech, počet připojení, celková doba připojení.
 • Adjustace - výkon a stupeň zatlumení jednotlivě pro každou sekci (kvar, %), korekční funkce pro odlišné zapojení, spínací frekvence, vybíjecí čas pro všechny sekce, funkce power station, automatická konfigurace.
 • Teplotní čidlo - integrované teplotní čidlo umožňuje sledovat vnitřní teplotu a pomocí funkčního výstupu řídit ventilační jednotku.
 • Externí přepínání cos fí 1/2.
 • Alarm - 8 typů hlášení.
 • Bezpečnost - programovatelné odpojení při přehřátí.
 • Komunikace - sériová RS485.

Výrobní řady - vybavení regulátoru Prophi

Typ

6R

6T

12R

12T

6R6T

Počet reléových výstupů

6

 

12

 

6

Počet tranzistorových výstupů

 

6

 

12

6

Alarmový výstup

Přepnutí cílového účiníku 1/2

Napětí 400 V (-15 %, +10 %)

Interface RS485

Profibus DP

Modbus RTU

    k dispozici

    nelze dodat

    volitelně

Regulátory lze dodat i pro napětí 100, 110, 200, 230 a 440 V.

Technická data regulátoru Prophi

Základní

Základní

Hmotnost

1 kg

Rozměry

144x144 mm, instalační 136x136 mm, hloubka 53 mm, instalační 49 mm

Provozní podmínky

Provozní podmínky

Třída přepětí

III

Stupeň znečištění

2

Provozní teplota

-10 ... +55 °C

Montážní pozice

libovolná

Vlhkost

15–95 % bez kondenzace

Stupeň krytí

IP65 - čelní panel, IP20 - zadní panel

Vstupy a výstupy

Vstupy a výstupy

Přepínání tarifu

2,5–10 mA

Reléové výstupy

Reléové výstupy

spínací napětí

max. 250 V stř

spínací výkon

max. 1000 W

max. spínací frekvence

0,25 Hz

Tranzistorové výstupy

Tranzistorové výstupy

spínací napětí

15–30 V ss

spínací proud

max. 50 mA

max. spínací frekvence

10 Hz

Měření

Měření

Napětí

400 V (-15 .. +10 %), volitelně 100, 110, 200, 230 a 440 V

Rozsah napětí

-15 .. - 10 %

Frekvence sítě

45–65 Hz

Proud

Proud

Frekvence signálu

45–1200 Hz

Jmenovitý proud

../5A(1A)

Rozsah

10 mA až 5,3 A (sinus)    běžné regulátoru mají min. provozní proud až od 40 mA

Povolené přetížení

180 A na 2 s

Počet měření

30 (50) za sekundu

Aktualizace displeje

1/sec

Doba odepnutí při U=0

max. 15 ms

Přesnost

napětí a proud 0,5 % měřicího rozsahu, cos fí 1 % měřené hodnoty

Alarm

8 typových hlášení

 

Funkční popis regulátoru

Měření

Regulátor digitalizuje hodnoty získané z proudového a napěťových vstupů, vyhodnocuje fázový posun a ostatní měřené veličiny.

 • Napětí, proud a jejich liché harmonické do 19. řádu.
 • Činný, jalový a zdánlivý výkon celkem (suma).
 • Jalový výkon a proud jednotlivé kompenzační sekce.
 • Účiník cos fí.
 • Frekvenci sítě.

Dále jsou indikovány následující informace:

 • Počet sepnutí jednotlivé kompenzační sekce.
 • Celkový čas připojení jednotlivé kompenzační sekce.
 • Vnitřní teplota.

Spínání sekcí

Regulátor z měřených hodnot kalkuluje potřebný kapacitní výkon k dosažení cílového účiníku.

Pokud se aktuální účiník odchýlí od cílového, regulátor spíná/odpíná kompenzační sekce, případně tranzistorové výstupy.

V automatickém modu dojde k připojení/odpojení kondenzátorové baterie, pokud je požadovaný kapacitní výkon větší nebo roven výkonu nejmenší sekce.

Pokud je výkon první kompenzační sekce třikrát vyšší než naměřený činný výkon, všechny kompenzační sekce jsou odpojeny.

Spínací výstupy

Podle typu Prophi slouží k spínání tranzistorové nebo reléové výstupy.

Reléové výstupy jsou vhodné pro spínání mechanických stykačů, tranzistorové pro řízení tyristorových modulů, které spínají při průchodu napětí nulou.

U reléových výstupů je minimální čas mezi dvěmi sepnutími 2 s, u tranzistorových výstupů, teoreticky, není žádný limit.

U reléových výstupů je po odepnutí kondenzátorového stupně odečítán vybíjecí čas, který je společný pro všechny sekce, tranzistorové výstupy neberou vybíjecí čas v potaz.

Připojení regulátoru

Regulátor je určen pro použití v třífázových sítích nízkého napětí pro řízení systémů kompenzace jalového výkonu.

Pro správnou funkci regulátoru, zejména přesnost měřených hodnot, je nutno dbát na způsob připojení.

Připojení k soustavě nn je vhodné realizovat podle doporučeného schématu zapojení regulátoru. Odlišné připojení (např. změna fází a jejich pořadí, záměna k-l) lze upravit pomocí adjustační funkce Correction angle.

Pro korektní provoz při centrální kompenzaci je nutné dbát na správné zařazení regulátorů (MTP a připojení vývodů napětí) k hlavnímu vedení a před paralelně připojenými kompenzačními sekcemi.

Připojení za kompenzační sekce, nebo k paralelní přípojce kompenzačního rozvaděče, vede k chybné funkci.

Pokročilé funkce regulátoru

Regulátor disponuje množstvím užitečných funkcí a doplňky, které usnadňují provoz, bezpečnost a korektní řízení kompenzačního systému.

Automatická konfigurace

Režim automatické konfigurace rozpozná konfiguraci připojení (a nastaví případnou korekci) a také reaktivní výkon každé kompenzační sekce.

Pokročilá konfigurace

Přístroj umožňuje přímo zadat pro jednotlivou kompenzační sekci její výkon v kvar a stupeň zatlumení v %, není tedy omezen nastavením podle násobků prvního stupně. Vybíjecí čas  a pauza pro odpojení jsou nastaveny společně pro všechny sekce.

Funkce Power station

V odběrech s vlastním zdrojem energie tato funkce ponechává kompenzační sekce připojené, i když není zaznamenán procházející proud.

Práh harmonických

Regulátor disponuje 10 předvolbami povolených prahů harmonických. Pokud jsou tyto prahy překročeny, kondenzátory jsou odpojeny.

Změna cílového účiníku

Je možné nastavit dvě hodnoty cílového účiníku, které lze externě přepínat. S ohledem na současné předpisy, kdy je doba pro vyhodnocení účiníku časově omezena, lze změnou požadovaného účiníku, mimo hlavní tarif, dosáhnout snížení počtu sepnutí stykačů a tím prodloužit životnost kompenzačního zařízení.

Alarm

Přístroj nabízí 8 chybových hlášení, která lze uživatelsky konfigurovat.

Teplotní čidlo

Integrované teplotní čidlo slouží jako ochrana regulátoru před přehřátím, zároveň však může spínat ventilátor a tím jednoduše regulovat nucené chlazení rozvaděče.

Komunikace RS485

Varianta s RS485 umožňuje komunikaci protokoly Profibus a Modbus s PC/PLC (předávání dat). Hodnoty z přístrojů je možné archivovat a sledovat v programu PSW Professional.

 

Konfigurační data - funkční rozsah regulátoru

Popis

Rozsah

Cílový účiník

0,8 kap ... 1,00 ... 0,8 ind

Poměr MTP

1 .. 9999

Výkon jedné komp. sekce

0 var .. 9999 kvar

Poměr sekcí

0 .. 9

Spínací výstupy

1 .. 12

Vybíjecí čas

0 .. 1200 sekund

Odpojovací čas relé

0 .. 1200 sekund

Spínací frekvence pro polovodičové spínání

0, 0.2, 0.5, 1.0, 10, 50 Hz

Stupeň zatlumení

1 .. 15 Hz

Poměr MTN

primár 1 .. 9.999k, sekundár 1, 10, 100, 110, 200, 230, 400

Průměrovací časy pro reaktivní výkon

0.1, 0.5, 1.0, 5, 10, 30, 60 sekund

Průměrovací časy pro střední hodnotu Cos fí

0.25, 0.5, 1, 2, 12, 24 hodin

Ovládání ventilátoru

z libovolného výstupu

horní mez

0 .. 99 °C

dolní mez

0 .. 98 °C

Odpojení při přehřátí

 

horní mez

0 .. 99 °C

dolní mez

0 .. 98 °C

pauza před znovuzapojením

0 .. 1200 sekund

Korekční úhel

0° .. 359°Sdílet

Komentáře

Najdete nás na Facebooku
Odběr novinek
Server CESKAENERGETIKA.cz
Česká Energetika s.r.o. a Česká energetická asociace provozují portál www.ceskaenergetika.cz, vydávají dva časopiy z oblasti energetiky a OZE, pořádají na tato témata semináře a konference pro laickou i odbornou veřejnost.
Důležité odkazy
Spolupracujeme
Najdete nás také na
Portál www.ceskaenergetika.cz © 2011 pohání redakční systém MultiCMS. Grafické zpracování Cossi Design.