Janitza.cz

Janitza Electronics se zabývá vývojem a výrobou energeticky úsporných systémů. Je výrobcem digitálních měřidel, systémů SEMS, univerzálních multimetrů, regulátorů jalového výkonu, systémů pro řízení spotřeby, ¼ hodinového maxima a dalších přístrojů nejvyšší kvality.

KBH.cz

Společnost KBH vyrábí, dodává a instaluje komponenty pro kompenzaci jalového výkonu. Zákazníky jsou elektromontážní firmy, výrobci rozvaděčů, projektanti, velkoobchody a velkoodběratelé elektrické energie. Společnost nabízí kvalitní komponenty a služby za velice příznivé ceny.

9. ledna 2009, Autor: Otto Kamm
Platby za nedodržení účiníku

Tarifní politika

Povinnost dodržovat tzv. neutrální pásmo účiníku při odběru elektrické energie je uložena energetickým zákonem 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a řízena (vymáhána) pomocí tarifní politiky, řízené Energetickým regulačním úřadem. Smyslem dodržování neutrální hodnoty účiníku je dosažení efektivního přenosu a distribuce elektrické energie bez zbytečných ztrát, tj. bez přenášení zbytečného induktivního výkonu v sítích.

Samostatnou součástí tarifů je také odběr jalové z veřejných sítí, v případě ČR z hladin vysokého napětí. Rozvodný závod je povinen dodat elektrickou energii i s nízkým účiníkem, ale tu pak zpoplatňuje podle aktuálně platného cenového rozhodnutí. V odběrných místech, kde není dodržována neutrální hodnota účiníku, pak musí odběratel počítat s vyšší pořizovací cenou elektrické energie.

Způsob vyhodnocení účiníku

V odběrných místech s měřením typu A nebo B (dálkový odečet dat a nebo pomocí ručního terminálu) se použijí 1/4 hodinové odečty činné a jalové energie z průběhových měření. Účiník je posuzován podle odběru v časovém pásmu od 6 do 10 hodin v pracovní dny. Z naměřených hodnot v daném časovém pásmu za vyhodnocované období (např.měsíc) stanoví průměrná hodnota účiníku.

Tangenta fí se vypočte jako podíl jalové energie a činné energie v daném časovém pásmu za vyhodnocované období. Z tangenty je pak dále vypočten účiník kosinus fí. Podle tabulky se pak určí percentuální přirážka k ceně elektrické energie.

Tabulka - přirážka za nedodržení účiníku, stav rok 2008
Rozsah tg fí kvarh/kWh Cos fí Přirážka % Rozsah tg fí kvarh/kWh Cos fí Přirážka %
0,311-0,346  0,95  -  1,008-1,034  0,70  37,59
0,347-0,379  0,94  1,12  1,035-1,063  0,69  39,66
0,380-0,410  0,93  2,26  1,064-1,092  0,68  41,80
0,411-0,440  0,92  3,43  1,093-1,123  0,67  43,99
0,441-0,470  0,91  4,63  1,124-1,153  0,66  46,25
0,471-0,498  0,90  5,85  1,154-1,185  0,65  48,58
0,499-0,526  0,89  7,10  1,186-1,216  0,64  50,99
0,527-0,553  0,88  8,37  1,217-1,249  0,63  53,47
0,554-0,580  0,87  9,68  1,250-1,281  0,62  56,03
0,581-0,606  0,86  11,02  1,282-1,316  0,61  58,67
0,607-0,632  0,85  12,38  1,317-1,350  0,60  61,40
0,633-0,659  0,84  13,79  1,351-1,386  0,59  64,23
0,660-0,685  0,83  15,22  1,387-1,423  0,58  67,15
0,686-0,710  0,82  16,69  1,424-1,460  0,57  70,18
0,711-0,736  0,81  18,19  1,461-1,494  0,56  73,31
0,737-0,763  0,80  19,74  1,495-1,532  0,55  76,56
0,764-0,789  0,79  21,32  1,533-1,579  0,54  79,92
0,790-0,815  0,78  22,94  1,580-1,620  0,53  83,42
0,816-0,841  0,77  24,61  1,621-1,663  0,52  87,05
0,842-0,868  0,76  26,32  1,664-1,709  0,51  90,82
0,869-0,895  0,75  28,07  1,710-1,755  0,50  94,70
0,896-0,922  0,74  29,87  Vyšší než 1,755  Nižší než 0,50  100
0,923-0,949  0,73  31,72      
0,950-0,977  0,72  33,63      
0,978-1,007  0,71  35,58      


Cenová přirážka je stanovena jako součin hodnot nejvyššího naměřeného 1/4 hodinového výkonu za vyhodnocované období, ceny za rezervovanou kapacitu na příslušné napěťové hladině a odpovídající hodnoty přirážky (přirážka v % podle tabulky) a jako součet ceny za použití sítí na příslušné napěťové hladině a ceny za silovou elektřinu podle následující tabulky, vynásobený odpovídající hodnotou přirážky (přirážka v % podle tabulky) a množstvím elektřiny za vyhodnocované období.

Přirážka tak percentuelně zatíží veškeré podstatné náklady za odběr. Nevyžádaná dodávka jalové energie je posuzována 24 hodin denně a je zpoplatněna 400 Kč/Mvarh (stav 2007) 


Mohlo by Vás také zajímat:
Sdílet

Komentáře

Najdete nás na Facebooku
Odběr novinek
Server CESKAENERGETIKA.cz
Česká Energetika s.r.o. a Česká energetická asociace provozují portál www.ceskaenergetika.cz, vydávají dva časopiy z oblasti energetiky a OZE, pořádají na tato témata semináře a konference pro laickou i odbornou veřejnost.
Důležité odkazy
Spolupracujeme
Najdete nás také na
Portál www.ceskaenergetika.cz © 2011 pohání redakční systém MultiCMS. Grafické zpracování Cossi Design.