Janitza.cz

Janitza Electronics se zabývá vývojem a výrobou energeticky úsporných systémů. Je výrobcem digitálních měřidel, systémů SEMS, univerzálních multimetrů, regulátorů jalového výkonu, systémů pro řízení spotřeby, ¼ hodinového maxima a dalších přístrojů nejvyšší kvality.

KBH.cz

Společnost KBH vyrábí, dodává a instaluje komponenty pro kompenzaci jalového výkonu. Zákazníky jsou elektromontážní firmy, výrobci rozvaděčů, projektanti, velkoobchody a velkoodběratelé elektrické energie. Společnost nabízí kvalitní komponenty a služby za velice příznivé ceny.

30. března 2009, Autor: Redakce
Likvidace kondenzátorů

Co je PCB a Delor

Polychlorované bifenyly se začaly vyrábět ve 30. letech v USA. Pro své výborné fyzikálně-chemické vlastnosti našly velmi brzy široké uplatnění v průmyslu. Dlouho byly považovány za zcela neškodné. Teprve na konci 60. let bylo zjištěno, že při vyšších dávkách mohou působit toxicky, a proto byly označeny jako potencionální karcinogeny.

Teprve na konci 60. let bylo zjištěno, že při vyšších dávkách mohou působit toxicky, a proto byly označeny jako potencionální karcinogeny. V bývalé ČSSR se polychlorované bifenyly vyráběly v jediném monopolním podniku CHEMKO Strážské od roku 1959 do 15. ledna 1984. Celkově bylo v ČSSR za 25 let vyrobeno 21 481,8 t PCB.


Fyzikálně-chemické vlastnosti PCB 
CB jsou bezbarvé (průzračné) nebo žlutě zbarvené netěkavé kapaliny. Jejich vlastnosti jsou ovlivněny stupněm chlorace a obsahem chloru. Pohybují se v tomto rozmezí:

molekulová hmotnost: 292 až 361 

měrná hustota: 1,3 až 1,6 g/cm3 

bod varu: 310 až 390 °C 

rozpustnost ve vodě: 10–5 g/l

Z uvedených parametrů je patrné, že jsou téměř nerozpustné ve vodě, naproti tomu jsou dobře rozpustné v organických rozpouštědlech a tucích. Pro tuto svoji vlastnost jsou velmi nebezpečné, neboť jako tzv. lipofilní látky se kumulují v tukových tkáních živých organismů.

Díky dalším výborným vlastnostem PCB dosáhly velmi širokého uplatnění v průmyslu. Jsou to tyto vlastnosti:

 • teplotní stálost,
 • odolnost vůči vzplanutí při teplotách jejich varu,
 • odolnost vůči oxidaci,
 • odolnost vůči kyselinám a zásadám,
 • vysoká dielektrická konstanta,
 • vyšší teplota (nad 1 000 °C), při níž nastává hoření.

Účinky polychlorovaných bifenylů na zdraví 


Používání bifenylů, včetně polychlorovaných, ve všech průmyslově rozvinutých zemích s sebou nese množství hygienických, zdravotních problémů, zvláště se týkajících poškození zdraví při práci s nimi, a jiných závažných problémů.
PCB mohou při průmyslové pracovní expozici vstoupit do organismu tímto způsobem:
 • dýchací cestou (prach, páry, mlha, aerosol),
 • průnikem pokožkou (při polití nebo potřísnění),
 • orální cestou (při požití ústy).
Vstřebávají se i neporušenou pokožkou a dostávají se lymfatickým (mízním) a krevním oběhem do lymfatických uzlin a sleziny. Po vniknutí do organismu mohou způsobit poškození jater a ovlivnit všechny biochemické děje související s činností jaterních mikrozomálních enzymů. Zvýšené koncentrace PCB v organismu mohou způsobit genetické změny. Kromě toho jsou to podezřelé chemické karcinogeny, které mohou být příčinou maligních melanomů (zhoubné nádory obsahující melanin), karcinomů rekta, jater, zažívacího ústrojí, lymfatické a krvetvorné tkáně apod. Ve styku s pokožkou vyvolávají vyrážky (chlorová trudovitost, chlorová akné). Polychlorované bifenyly jsou látky velmi rezistentní, s pomalou metabolizací (několik hodin i měsíců, podle množství chloru v molekule PCB), které se – vázané na tukové tkáně – deponují v organismu. Mimo pracovní expozici vzniká – vzhledem k jejich značné inertnosti a pomalému rozkladu v přírodě – i velké nebezpečí expozice a postižení početných skupin obyvatelstva reziduy PCB, které přecházejí z kontaminovaného životního prostředí potravinovým řetězcem do lidského organismu.

Místo výskytu a obchodní názvy PCB v praxi 


Přestože PCB mají negativní vliv na zdraví a životní prostředí, stále se pro své velmi dobré fyzikálně-chemické vlastnosti používají. Převážně se používaly a dodnes se stále ještě vyskytují v:

 • elektrotechnickém průmyslu, kde se pro svou vysokou dielektrickou konstantu používaly jako náplň kondenzátorů a transformátorů, (obr. 1.)
 • hydraulických systémech, kde se pro svou stlačitelnost používaly jako hydraulické kapaliny,
 • teplosměnných systémech jako média,
 • plastech jako změkčovadla.
 • nátěrových hmotách, barvách a lacích, v nichž tvořily zvláčňující přísadu,
 • některých pesticidech.

Výrobky obsahující polychlorované bifenyly (PCB) se v Československu vyráběly pod těmito obchodními názvy:

 Označení výrobku Použití
 Delor 103 elektroizolační kapalina
 Delor 105 elektroizolační kapalina
 Delor 105 T elektroizolační kapalina
 Delor 106 elektroizolační kapalina
 Delor 106/80X elektroizolační kapalina
 Delotherm DH teplonosné médium
 Hydrochlor 103 hydraulická kapalina
 Hydelor 103 hydraulická kapalina
 Hydelor 104 hydraulická kapalina
 Hydelor 1104 hydraulická kapalina

Ze zahraničí se dovážely výrobky obsahující PCB pod těmito obchodními názvy:

 Označení výrobku Použití
Aroclor
USA, Velká Británie a Japonsko
Chlorextol
USA
Dykanol   
USA
Inerteen
USA
Noflamol
USA
Pyranol
USA
Terminol
USA
Clophen
SRN
Pyralen
Francie
Phenocloc
Francie
Fenclor
Itálie
Santotherm
Japonsko
Sovtol
SSSR
Sovol
SSSR

Sdílet

Komentáře

Najdete nás na Facebooku
Odběr novinek
Server CESKAENERGETIKA.cz
Česká Energetika s.r.o. a Česká energetická asociace provozují portál www.ceskaenergetika.cz, vydávají dva časopiy z oblasti energetiky a OZE, pořádají na tato témata semináře a konference pro laickou i odbornou veřejnost.
Důležité odkazy
Spolupracujeme
Najdete nás také na
Portál www.ceskaenergetika.cz © 2011 pohání redakční systém MultiCMS. Grafické zpracování Cossi Design.