Janitza.cz

Janitza Electronics se zabývá vývojem a výrobou energeticky úsporných systémů. Je výrobcem digitálních měřidel, systémů SEMS, univerzálních multimetrů, regulátorů jalového výkonu, systémů pro řízení spotřeby, ¼ hodinového maxima a dalších přístrojů nejvyšší kvality.

KBH.cz

Společnost KBH vyrábí, dodává a instaluje komponenty pro kompenzaci jalového výkonu. Zákazníky jsou elektromontážní firmy, výrobci rozvaděčů, projektanti, velkoobchody a velkoodběratelé elektrické energie. Společnost nabízí kvalitní komponenty a služby za velice příznivé ceny.

8. července 2009, Autor: Otto Kamm
Kompenzace jalového výkonu

Kompenzace jalového výkonu – část 2

Princip návrhu kompenzačního zařízení je obecně stále stejný, vlastní technické provedení – výroba - kompenzačního rozvaděče se odlišuje podle jednotlivých výrobců. Ne každý výrobce má dostatečné zkušenosti a především většině výrobců schází kontakt a získávání zkušeností z praktického provozu. Z tohoto důvodu se mnohdy ve výrobě neustále opakují konstrukční chyby, které se musí řešit později v provozu


Návrh provedení kompenzace


kompenzace jalového výkonu


Nejvýznamnější determinantou spolehlivé funkce a životnosti kompenzačního rozvaděče, pomineme-li samozřejmě kvalitní zpracování s důslednou kontrolou a výběr vhodných komponent, je kvalita prostředí, ve kterém je rozvaděč provozován. To jak ve smyslu kvality elektřiny v síti, tak i okolního prostředí, především teploty a prašnosti.

Jak se již mnoho výrobců rozvaděčů mohlo přesvědčit, snaha zjistit tyto podmínky skončí často na nezájmu zúčastněných subjektů. Tato situace může mít za následek i havárií kompenzačního zařízení. Je proto na místě doporučit, aby byla kompenzačnímu zařízení, vzhledem k jeho citlivosti, věnována po uvedení do provozu náležitá pozornost, a veškeré pochyby okamžitě řešeny s dodavatelem tohoto zařízení.  Ve většině případů je nutné provést analýzu sítě a zjistit jakým druhům rušení je kompenzační rozvaděč vystaven a zda je dostatečně chráněn. Zvláště v dnešní době, více než kdy jindy, se dodávka kompenzačního rozvaděče stává službou, se kterou je spojený odborný servis - měření, prohlídky, testování a údržba, infrakamera atd. Kompetentní dodavatel komponent kompenzace a kompenzačních rozvaděčů by rozhodně měl tyto služby poskytovat během celé životnosti zařízení.

komepenzace jalového výkonu

Faktory ovlivňující životnost výkonových kondenzátorů

Na životnost kompenzačních kondenzátorů působí negativně následující faktory:

  • přehřátí kondenzátorů – tato skutečnost je množstvím výrobců podceňována, zdrojem problému může být jak nedostatečné dimenzování nebo porucha ventilátoru, tak i relativně vysoké teploty vzduchu v rozvodnách
  • problémy s harmonickými – konstrukce kondenzátoru povoluje limitovanou marginální změnu napětí na svitku (derivaci) během připojení kondenzátoru k síti. V případě sinusových průběhů je tato podmínka dodržena, toto však neplatí v případě, pokud je průběh odebíraného proudu zátěže znečištěn komutačními špičkami nebo obdélníkovými průběhy.  V širokém povědomí jsou již jisté orientační hodnoty pro aplikaci tzv. hrazených kompenzací, problémy je však možné dokumentovat pouze pomocí měřidel kvality elektřiny. Jsou jevy, které působí problémy, i když běžné testy na celkové harmonické zkreslení je v pořádku 
  • přepětí, tranzientní jevy, výboje – dodržení štítkového napětí je základní podmínkou pro životnost kondenzátoru, přítomnost přepětí je pak rizikovým faktorem, zejména u kompenzací s tlumivkami, které zvyšuje napětí na kondenzátoru. Tranzientní výboje představují krátkodobý aspekt problému přepětí
  • nevhodný regulátor – také algoritmus regulátoru, kterému „nesedl“ charakter průběhu jalového a činného výkonu v síti, může být příčinou nemalých obtíží. Jedná se zejména o různé cyklování, kompenzování na okamžitý účiník, problémy s dodržením vybíjecí pauzy apod.  Kvalitní regulátory umožňují sledovat počty sepnutí jednotlivých stupňů a dobu sepnutí. Pokud se roční hodnoty sepnutí stupně pohybují kolem jednotek tisíc, je na místě patřičná pozornost - ověření vhodnosti skladby stupňů, návrh opatření apod.
kompenzace jalového výkonu

Výsledkem působení rizikových faktorů je pak nevratné poškození kondenzátorů. Z jejich výčtu je navíc zřejmé, že je velmi pravděpodobný jejich současný výskyt. Tato skutečnost samozřejmě stěžuje identifikaci příčiny poruchy.

kompenzace jalového výkonu

Doporučení

Projektant i provozovatel kompenzačního zařízení čelí nejenom výše uvedeným rizikovým faktorům, ale také nejistotě, s jakou pravděpodobností daný rizikový stav nastane. Dále pak nejistotě, jak mnoho negativní budou následky takového stavu, pokud nastane. Obecně lze doporučit realizaci takových opatření, jako je ověření funkčnosti a způsobilosti daného kompenzačního zařízení pro provozování v daném odběrném místě, a to zejména prostřednictvím měření kvality energie, případně infrakamerou.
Pokud při projektové přípravě nejsme schopni určit rizikové jevy, které provozované spotřebiče budou generovat, je nutné při spuštění provozu provést analýzu skutečného stavu a to co nejdříve.

kompenzace jalového výkonu

Zákazníci, kteří mají kompenzační rozvaděč, případně komponenty od KBH Energy s.r.o. mají nárok na preventivní prohlídku kompenzačního zařízení zdarma a to jednou za čtvrt roku.

Sdílet

Komentáře

Najdete nás na Facebooku
Odběr novinek
Server CESKAENERGETIKA.cz
Česká Energetika s.r.o. a Česká energetická asociace provozují portál www.ceskaenergetika.cz, vydávají dva časopiy z oblasti energetiky a OZE, pořádají na tato témata semináře a konference pro laickou i odbornou veřejnost.
Důležité odkazy
Spolupracujeme
Najdete nás také na
Portál www.ceskaenergetika.cz © 2011 pohání redakční systém MultiCMS. Grafické zpracování Cossi Design.