Janitza.cz

Janitza Electronics se zabývá vývojem a výrobou energeticky úsporných systémů. Je výrobcem digitálních měřidel, systémů SEMS, univerzálních multimetrů, regulátorů jalového výkonu, systémů pro řízení spotřeby, ¼ hodinového maxima a dalších přístrojů nejvyšší kvality.

KBH.cz

Společnost KBH vyrábí, dodává a instaluje komponenty pro kompenzaci jalového výkonu. Zákazníky jsou elektromontážní firmy, výrobci rozvaděčů, projektanti, velkoobchody a velkoodběratelé elektrické energie. Společnost nabízí kvalitní komponenty a služby za velice příznivé ceny.

3. září 2009, Autor: Redakce
NOVAR 106 a 114

NOVAR 106 a 114

Regulátory jalového výkonu typu NOVAR 106 a NOVAR 114 jsou plně automatické přístroje umožňující optimální řízení kompenzace jalového výkonu. Jsou určeny převážně pro náročné a středněnáročné aplikace.

Vlastnosti

 • 6 nebo 14 reléových stupňů + alarmové relé
 • společné napájecí a měřicí napětí 230 V AC (nebo 115 V AC), 50/60 Hz 
 • citlivost proudového vstupu 0,01 A 
 • vysoká odolnost proti rušení
 • čelní panel 144 x 144 mm s vysoce svítivým LED-displejem
 • možnost přídavného komunikačního rozhraní

Úvod


Regulátory jalového výkonu typu NOVAR 106/114 jsou plně automatické přístroje, umožňující optimální řízení kompenzace jalového výkonu.

Přístroje jsou vybaveny přesným napěťovým a proudovým měřícím obvodem a digitálním zpracováním naměřených hodnot je dosaženo vysoké přesnosti vyhodnocení jak skutečné efektivní hodnoty proudu, tak účiníku.

Napájecí svorky 230 Vstř. slouží zároveň jako vstup měřícího napětí. Proudový měřící vstup je univerzální pro nominální hodnotu sekundárního proudu MTP 1A nebo 5A. Lze přitom připojit proudový signál z libovolné fáze.

Přístroje provádějí výpočet základní harmonické složky činného a jalového proudu algoritmem FFT. Tím je zajištěna přesná funkce měření a regulace i v podmínkách zkreslení proudového průběhu vyššími harmonickými složkami.

Regulace probíhá ve všech čtyřech kvadrantech a její rychlost je závislá jak na velikosti regulační odchylky, tak na její polaritě (překompenzování / nedokompenzování). Připínání a odpínání kompenzačních kondenzátorů je prováděno tak, aby optimální stav kompenzace byl dosažen jediným regulačním zásahem a minimálním počtem přepínaných stupňů. Přitom přístroj volí jednotlivé stupně s ohledem na jejich rovnoměrné zatěžování a přednostně připíná stupně, které byly odepnuty nejdéle a jejichž zbytkový náboj je tedy minimální.

Během regulace provádí přístroj průběžnou kontrolu kompenzačních stupňů. Při zjištění výpadku nebo změny hodnoty stupně je při odpovídajícím nastavení tento stupeň dočasně vyřazen z regulace. Dočasně vyřazený stupeň je v průběhu regulace periodicky testován a případně zpětně zařazen do regulačního procesu.

Při měření proudu jsou vyhodnocovány úrovně harmonických složek proudu až do 19. řádu. Z těchto hodnot je spočítána úroveň celkového harmonického zkreslení proudu (THD), kterou lze sledovat na displeji. Přitom lze nastavit mezní úroveň THD, při které regulátor odpojí všechny kompenzační stupně a tím zabrání jejich poškození. Mimo to se nejnepříznivější hodnoty THD, hodnoty vybraných harmonických složek a minimální hodnota účiníku zaznamenává do paměti přístroje pro pozdější analýzu.

Výhodou přístroje je plně automatizovaná instalace. Regulátor automaticky zjistí jak způsob připojení proudového signálu, tak velikost jednotlivých připojených kompenzačních stupňů. Ruční zadání těchto parametrů je rovněž možné.

Reléový výstup "Alarm" lze nastavit na signalizaci nestandardních stavů, jako podproud, nadproud, překročení nastavené úrovně harmonického zkreslení, stav nedokompenzace/překompenzace, překročení mezního počtu sepnutí stupně, výpadek stupně nebo stav zpětného napájení.

Regulátory se dodávají ve dvou základních provedeních podle počtu výstupů: Novar-106 se šesti výstupními relé a Novar-114 se čtrnácti výstupními relé.

Regulátory lze objednat v provedení rozšířeném o galvanicky oddělenou komunikační linkou typu RS-232, případně RS-485. Ve spojení se vzdáleným počítačem pak lze dálkově sledovat všechny měřené hodnoty a provádět parametrizaci regulátoru.

Vedle kompenzačních kondenzátorů lze k regulátoru připojit až deset tlumivek (dekompenzace sítě). Libovolný výstup lze nastavit jako pevný.

Charakteristické vlastnosti

Princip měření

 • vysoká přesnost měření proudu i účiníku dosažena použitím mikroprocesorového digitálního zpracování signálu algoritmem FFT
 • přesná funkce měření a regulace i v podmínkách zkreslení napěťového i proudového průběhu vyššími harmonickými složkami
 • vyhodnocení úrovně harmonického zkreslení (THD) proudového signálu až do 19. harmonické a zobrazení okamžité hodnoty THD včetně úrovně 3., 5., 7., 11., 13., a 17. harmonické složky

Princip regulace

 • rychlost odezvy regulátoru samostatně programovatelná pro případ nedokompenzování i překompenzování
 • nastavená rychlost odezvy se zkracuje úměrně okamžité regulační odchylce, a to s druhou mocninou poměru regulační odchylky k hodnotě nejmenšího kapacitního stupně (C/k); narůstající regulační odchylka může snížit tuto hodnotu až na minimální hodnotu doby regulace 5 sekund
 • pokud je regulační odchylka menší než proud nejmenšího kapacitního stupně (C/k), prodlužuje se nastavená odezva regulace na dvojnásobek; při dále klesající regulační odchylce pod 1/2 hodnoty proudu nejmenšího kapacitního stupně (C/k) se regulační zásah se neprovádí 

Automatické rozpoznání připojení

 • automatické rozpoznání připojení při instalaci regulátoru dle následující tabulky

Automatické rozpoznání regulačních stupňů

 • při odpovídajícím nastavení provede regulátor proces automatického rozpoznání proudu stupňů vždy při zapnutí regulátoru
 • možnost připojení zcela libovolné kombinace regulačních stupňů 
 • ruční zadání hodnot stupňů pomocí hodnoty C/k a spínacího programu dle níže uvedené nabídky nebo přímo zadáním hodnot jednotlivých stupňů rovněž možné

Zpřesňování hodnot stupňů

 • průběžné zpřesňování rozpoznaných hodnot stupňů v průběhu regulačního procesu

Odstavení chybných stupňů

 • průběžná kontrola regulačních stupňů v průběhu regulačního procesu a případě opakovaného zjištění závady dočasné vyřazení vadného stupně regulace a případně současná aktivace alarmu
 • periodické přezkušování dočasně odstavených stupňů po pěti dnech a při úspěšném výsledku testu ( např. po výměně spálené pojistky stupně) znovuzařazení zpět do regulačního procesu

Pevné stupně

 • libovolný regulační stupeň lze nastavit jako pevný, a to jako trvale odepnutý, nebo trvale zapnutý

Volně programovatelný alarm

 • samostatně nastavitelná signalizační a akční funkce alarmu dle níže uvedených tabulek
 • pro signalizaci slouží LED na čelním panelu a bezpotenciálový kontakt "Alarm"

Možnosti komunikace

Všechny typy regulátoru lze objednat s galvanicky oddělenou komunikační linkou typu RS-232, případně RS-485. Ve spojení se vzdáleným počítačem pak lze dálkově sledovat všechny měřené hodnoty a provádět parametrizaci regulátoru. Ke komunikaci s přístrojem je možné využít buď standardní protokol MODBUS nebo protokol KMB.

Pro záznam a zpracování dat a obsluhu přístroje lze také využít software  RETIS, jehož základní verze je k dispozici zdarma. rozhraní RS232/RS485, galvanicky oddělené
 přenosová rychlost4800 až 19200 Baud
 maximální počet přístrojů na jedné kom. lince 1 / 32
 maximální vzdálenost dvou uzlů30 m / 1200 m
 protokol KMB / Modbus RTU

Základní technické parametry


 Nastavitelné parametry
 požadovaný účiník 0,80 ind. až 0,90 kap.
 spínací doba (max. hodnota, závislá na regulační odchylce) 5 až 1200 sekund
 doba blokování znovuzapnutí 5 až 1200 sekund
 proud nejmenšího kondenzátoru (hodnota C/k přepočítaná na primární stranu MTP) (0,01 - 2 A) x převod MTP
 mezní účiník pro regulaci tlumivkou 0,80 ind. až 0,90 kap.
 nastavení hodnot kompenzačních stupňů automatické nebo ruční
 nastavení způsobu připojení
 automatické nebo ruční

 Vstupy-výstupy
 měřící napětí (galvanicky oddělené) společné s napájecím napětím
 vstupní impedance napěťového vstupu >200 kΩ
 měřící proud (galvanicky oddělený) 0,01 až 7,5A
 vložená impedance proudového vstupu <10 mΩ
 přesnost měření proudu (ef.hodn. a 1.harm.) ± 1% ± 0,01A
 přesnost měření harm. složek proudu a THD ± 10%
 počet výstupních relé 6 nebo 14
 zatížitelnost výstupních relé 250 Vstř. / 4 A
 zatížitelnost relé "alarm" 250 Vstř. / 4 A
 napájení 230 Vstř. +10/-20%, max. 10 VA
 kategorie přepětí v instalaci II dle ČSN EN 61010-1

 Dálková komunikace
 rozhraní RS-232/RS-485, galvanicky oddělené
 přenosová rychlost 9600 Baud
 maximální počet přístrojů na jedné kom. lince 1/32
 maximální vzdálenost dvou uzlů 30 m / 1200 m

 Provozní podmínky
 pracovní prostředí třída C1 dle ČSN IEC 654-1
 pracovní teplota
 -40° ÷ +60° C
 relativní vlhkost 5 až 100 %

 EMC
 vyzařování (výrobek není určen do bytového prostředí)ČSN EN 50081-2
ČSN EN 55011 , třída A
ČSN EN 55022 , třída A
 stupeň odrušení ČSN EN 61000-6-2

 Fyzikální parametry
krytí:
   - čelní panel
   - zadní panel
>IP40 (případně IP54)
IP 20
 rozměry:
   - čelní panel
   - zástavná hloubka
230 x 105 x 320 mm
144 x 144 mm
80 mm
 Hmotnost max. 1,0 kg

Dokumenty ke stažení

 
NOVAR 1xx 2xx - Návod k obsluze [570.2 Kb]
NOVAR 1xx 2xx - Prohl. o shodě [172.5 Kb]
NOVAR 1xx 2xx - Popis komunikace [93.3 Kb]

Mohlo by Vás také zajímat:
Sdílet

Komentáře

Najdete nás na Facebooku
Odběr novinek
Server CESKAENERGETIKA.cz
Česká Energetika s.r.o. a Česká energetická asociace provozují portál www.ceskaenergetika.cz, vydávají dva časopiy z oblasti energetiky a OZE, pořádají na tato témata semináře a konference pro laickou i odbornou veřejnost.
Důležité odkazy
Spolupracujeme
Najdete nás také na
Portál www.ceskaenergetika.cz © 2011 pohání redakční systém MultiCMS. Grafické zpracování Cossi Design.