Janitza.cz

Janitza Electronics se zabývá vývojem a výrobou energeticky úsporných systémů. Je výrobcem digitálních měřidel, systémů SEMS, univerzálních multimetrů, regulátorů jalového výkonu, systémů pro řízení spotřeby, ¼ hodinového maxima a dalších přístrojů nejvyšší kvality.

KBH.cz

Společnost KBH vyrábí, dodává a instaluje komponenty pro kompenzaci jalového výkonu. Zákazníky jsou elektromontážní firmy, výrobci rozvaděčů, projektanti, velkoobchody a velkoodběratelé elektrické energie. Společnost nabízí kvalitní komponenty a služby za velice příznivé ceny.

7. září 2009, Autor: Redakce
NOVAR 206 a 214

NOVAR 206 a 214

Regulátory jalového výkonu typu NOVAR 206 a NOVAR 214 jsou plně automatické přístroje umožňující optimální řízení kompenzace jalového výkonu. Jsou určeny převážně pro náročné a středněnáročné aplikace s nestandardním měřicím napětím.

Vlastnosti

  • 6 nebo 14 reléových stupňů + volně programovatelné alarmové relé
  • napájecí napětí 230 V AC ( nebo 115 V AC), 50/60 Hz
  • samostatné měřicí napětí 100 až 690 V, 50/60 Hz
  • citlivost proudového vstupu 0,01 A
  • vysoká odolnost proti rušení
  • vstup pro volbu 2. tarifu
  • možnost přídavného komunikačního rozhraní
  • automatické rozpoznání připojení a hodnot regulačních stupňů
  • Průběžné zpřesňování hodnot stupňů a odstavení chybných stupňů

Úvod


Napěťový měřící obvod je oddělený a umožňuje připojení napětí v rozsahu 100 až 690 Vstř. Proudový měřící vstup je univerzální pro nominální hodnotu sekundárního proudu MTP 1A nebo 5A. Měřící vstupy lze připojit k regulátoru v libovolné kombinaci, tedy libovolné fázové nebo sdružené napětí a proud libovolné fáze.

Regulace probíhá ve všech čtyřech kvadrantech a její rychlost je závislá jak na velikosti regulační odchylky, tak na její polaritě (překompenzování/nedokompenzování). Připínání a odpínání kompenzačních kondenzátorů je prováděno tak, aby optimální stav kompenzace byl dosažen jediným regulačním zásahem a minimálním počtem přepínaných stupňů. Přitom přístroj volí jednotlivé stupně s ohledem na jejich rovnoměrné zatěžování a přednostně připíná stupně, které byly odepnuty nejdéle.

Výhodou přístroje je plně automatizovaná instalace. Regulátor automaticky zjistí jak způsob připojení proudového signálu, tak velikost jednotlivých připojených kompenzačních stupňů. Ruční zadání těchto parametrů je rovněž možné. Vedle kompenzačních kondenzátorů lze k regulátoru připojit až deset tlumivek (dekompenzace sítě). Libovolný výstup lze nastavit jako pevný.

Reléový výstup "Alarm" lze nastavit na signalizaci nestandardních stavů, jako podproud, nadproud, překročení nastavené úrovně harmonického zkreslení, stav nedokompenzace/překompenzace, překročení mezního počtu sepnutí stupně, výpadek stupně nebo stav zpětného napájení.

Možnosti komunikace

Všechny typy regulátoru lze objednat s galvanicky oddělenou komunikační linkou typu RS-232, případně RS-485. Ve spojení se vzdáleným počítačem pak lze dálkově sledovat všechny měřené hodnoty a provádět parametrizaci regulátoru. Ke komunikaci s přístrojem je možné využít buď standardní protokol MODBUS nebo protokol KMB.

Pro záznam a zpracování dat a obsluhu přístroje lze také využít software  RETIS, jehož základní verze je k dispozici zdarma.
 rozhraní RS232/RS485, galvanicky oddělené
 přenosová rychlost 4800 až 19200 Baud
 maximální počet přístrojů na jedné kom. lince 1 / 32
 maximální vzdálenost dvou uzlů 30 m / 1200 m
 protokol KMB / Modbus RTU

Základní technické parametry


 Nastavitelné parametry
 požadovaný účiník 0,80 ind. až 0,90 kap.
 spínací doba (max. hodnota, závislá na regulační odchylce) 5 až 1200 sekund
 doba blokování znovuzapnutí 5 až 1200 sekund
 proud nejmenšího kondenzátoru (hodnota C/k přepočítaná na primární stranu MTP) (0,01 - 2 A) x převod MTP
 mezní účiník pro regulaci tlumivkou 0,80 ind. až 0,90 kap.
 nastavení hodnot kompenzačních stupňů automatické nebo ruční
 nastavení způsobu připojení automatické nebo ruční

 Vstupy-výstupy
 měřící napětí (galvanicky oddělené) 100-690 Vstř. +10/-20%, 50/60 Hz
 vstupní impedance napěťového vstupu > 200 kΩ
 měřící proud (galvanicky oddělený) 0,01 až 7,5A
 vložená impedance proudového vstupu < 10 mΩ
 přesnost měření proudu (ef.hodn. a 1.harm.) ±1% ±0,01A
 přesnost měření harm. složek proudu a THD ±10%
 počet výstupních relé 6 nebo 14
 zatížitelnost výstupních relé 250 Vstř. / 4 A
 zatížitelnost relé "alarm" 250 Vstř. / 4 A
 vstup pro druhý tarif 12 Vss. / 10 mA
 napájení
 230 Vstř. +10/-20%, max. 10 VA
 kategorie přepětí v instalaci
 II dle ČSN EN 61010-1

 Dálková komunikace
 rozhraní RS-232/RS-485, galvanicky oddělené
 přenosová rychlost 9600 Baud
 maximální počet přístrojů na jedné kom. lince 1/32
 maximální vzdálenost dvou uzlů 30 m / 1200 m

 Provozní podmínky
 pracovní prostředí třída C1 dle ČSN IEC 654-1
 provozní teplota -40° ÷ +60° C
 relativní vlhkost 5 až 100 %

 EMC
 vyzařování ČSN EN 50081-2
ČSN EN 55011, třída A
ČSN EN 55022, třída A
(výrobek není určen do bytového prostředí)
 stupeň odrušení ČSN EN 61000-6-2

 Fyzikální parametry
 krytí:
   - čelní panel
   - zadní panel
 IP40 (případně IP54)
IP 20
 rozměry:
   - čelní panel
   - zástavná hloubka
 230 x 105 x 320 mm
144 x 144 mm
80 mm
 hmotnost max. 1,0 kg

Mohlo by Vás také zajímat:
Sdílet

Komentáře

Najdete nás na Facebooku
Odběr novinek
Server CESKAENERGETIKA.cz
Česká Energetika s.r.o. a Česká energetická asociace provozují portál www.ceskaenergetika.cz, vydávají dva časopiy z oblasti energetiky a OZE, pořádají na tato témata semináře a konference pro laickou i odbornou veřejnost.
Důležité odkazy
Spolupracujeme
Najdete nás také na
Portál www.ceskaenergetika.cz © 2011 pohání redakční systém MultiCMS. Grafické zpracování Cossi Design.