Janitza.cz

Janitza Electronics se zabývá vývojem a výrobou energeticky úsporných systémů. Je výrobcem digitálních měřidel, systémů SEMS, univerzálních multimetrů, regulátorů jalového výkonu, systémů pro řízení spotřeby, ¼ hodinového maxima a dalších přístrojů nejvyšší kvality.

KBH.cz

Společnost KBH vyrábí, dodává a instaluje komponenty pro kompenzaci jalového výkonu. Zákazníky jsou elektromontážní firmy, výrobci rozvaděčů, projektanti, velkoobchody a velkoodběratelé elektrické energie. Společnost nabízí kvalitní komponenty a služby za velice příznivé ceny.

8. září 2009, Autor: Redakce
NOVAR 5 a 5+

NOVAR 5 a 5+

Vstup měřícího napětí je společný s napájecími svorkami 230 Vstř. Proudový měřící vstup předpokládá připojení MTP s nominální hodnotou sekundárního proudu 5A. K regulátoru lze připojit libovolné fázové napětí a proud libovolné fáze trojfázové sítě 3x230/400 Vstř.

Novar 5 je regulační přístroj, určený pro méně náročné aplikace. Jeho hlavní předností je příznivá cena. V provedení 5+ je uzpůsoben i pro těžší pracovní podmínky.

Vlastnosti

 • 5 + 1 reléových stupňů
 • šesté relé programovatelné jako regulační nebo alarmové
 • společné napájecí a měřicí napětí 230 V AC (nebo 115 V AC), 50/60 Hz
 • citlivost proudového vstupu 0,05 A 
 • čelní panel 96 x 96 mm

Popis přístroje

Regulátor jalového výkonu typu NOVAR 5 je plně automatický přístroj, umožňující optimální řízení kompenzace jalového výkonu.

Instalace přístroje je plně automatizována. Regulátor automaticky zjistí jak způsob připojení, tak velikost jednotlivých připojených kompenzačních stupňů. Ruční zadání těchto parametrů je rovněž možné. Libovolný výstup lze nastavit jako pevný.

Regulace probíhá ve všech čtyřech kvadrantech a její rychlost je závislá jak na velikosti regulační odchylky, tak na její polaritě (překompenzování / nedokompenzování) . Připínání a odpínání kompenzačních kondenzátorů je prováděno tak, aby optimální stav kompenzace byl dosažen jediným regulačním zásahem a minimálním počtem přepínaných stupňů. Přitom přístroj volí jednotlivé stupně s ohledem na jejich rovnoměrné zatěžování a přednostně připíná stupně, které byly odepnuty nejdéle a jejichž zbytkový náboj je tedy minimální.

Během regulace provádí přístroj průběžnou kontrolu kompenzačních stupňů. Při zjištění výpadku nebo změny hodnoty stupně je při odpovídajícím nastavení tento stupeň dočasně vyřazen z regulace. Dočasně vyřazený stupeň je periodicky testován a případně zařazen zpět do regulačního procesu.

Regulátor je vybaven šesti výstupními relé. Funkci šestého relé lze nakonfigurovat jako regulační nebo jako alarmovou pro signalizaci nestandardních stavů.

Charakteristické vlastnosti

Princip regulace

 • rychlost odezvy regulátoru samostatně programovatelná pro případ nedokompenzování i překompenzování
 • nastavená rychlost odezvy se zkracuje úměrně okamžité regulační odchylce, a to s druhou mocninou poměru regulační odchylky k hodnotě nejmenšího kapacitního stupně (C/k); narůstající regulační odchylka může snížit tuto hodnotu až na minimální hodnotu doby regulace 5 sekund
 • pokud je regulační odchylka menší než proud nejmenšího kapacitního stupně (C/k), prodlužuje se nastavená odezva regulace na dvojnásobek; při dále klesající regulační odchylce pod 1/2 hodnoty proudu nejmenšího kapacitního stupně (C/k) se regulační zásah se neprovádí

Automatická funkce

 • automatické rozpoznání připojení při instalaci regulátoru a rozpoznání regulačních stupňů
 • možnost připojení zcela libovolné kombinace regulačních stupňů
 • možnost ručního zadání hodnot stupňů
 • průběžné zpřesňování rozpoznaných hodnot stupňů v průběhu regulačního procesu
 • průběžná kontrola regulačních stupňů v průběhu regulačního procesu a v případě opakovaného zjištění závady dočasné vyřazení vadného stupně z regulace a případně současná aktivace alarmu
 • periodické přezkušování dočasně odstavených stupňů po pěti dnech a při úspěšném výsledku testu ( např. po výměně spálené pojistky stupně) znovuzařazení zpět do regulačního procesu
 • libovolný regulační stupeň lze nastavit jako pevný, a to jako trvale odepnutý, nebo trvale zapnutý

Volně programovatelný alarm

 • samostatně nastavitelná signalizační a akční funkce alarmu
 • funkce šestého relé nastavitelná pro dálkovou signalizaci alarmu

Přídavné funkce regulátoru Novar5+

Regulátor NOVAR 5+ oproti základnímu modelu NOVAR 5 disponuje přídavnými funkcemi:

 • měření a zobrazení harmonického zkreslení napětí (THD), vybraných harmonických složek a činitele harmonického zatížení kondenzátorů (CHL)
 • přídavný alarm od činitele harmonického zatížení kondenzátorů (CHL)
 • rozsah pracovních teplot rozšířen na -40 až +60°C

Regulátor Novar 5+ je tedy určen pro nasazení těžších pracovních podmínkách jak klimatických, tak z hlediska kvality napájecího napětí.

Základní technické parametry

 Nastavitelné parametry
 Požadovaný účiník 0,80 ind. až 0,90 kap.
 spínací doba (max. hodnota, závislá na regulační odchylce) 5 až 1200 sekund
 doba blokování znovuzapnutí 5 až 1200 sekund
 proud nejmenšího kondenzátoru (hodnota C/k přepočítaná na primární stranu MTP) (0,05 - 2 A) x převod MTP
 mezní účiník pro regulaci tlumivkou 0,80 ind. až 0,90 kap.
 nastavení hodnot kompenzačních stupňů automatické nebo ruční
 nastavení způsobu připojení automatické nebo ruční

 Vstupy a výstupy
 měřící proud (galvanicky oddělený) 0,05 až 7,5A
 vložená impedance proudového vstupu < 10 mΩ
 přesnost měření proudu ±1% ±0,01A
 počet výstupních relé 6
 zatížitelnost výstupních relé 250 Vstř. / 4 A
 napájení 230 Vstř. +10/-15%, 50Hz, max. 4 VA
 kategorie přepětí v instalaci III dle ČSN EN 61010-1
 vyzařování (výrobek není určen do bytového prostředí) ČSN EN 50081-2
 ČSN EN 55011, třída A
 stupeň odrušení ČSN EN 61000-6-2

 Provozní podmínky
 pracovní prostředí třída B2 dle ČSN IEC 654-1
 teplota: 
- provozní
- skladovací
-5° ÷ +40° C
-40° ÷ +70°C
 relativní vlhkost 10 až 75 %

 Fyzikální parametry
 krytí:
 
 čelní panel IP40 (případně IP54)
 zadní panel  IP 20
 čelní panel 96 x 96 mm
 zástavná hloubka 80 mm
 Hmotnost max. 0,4 kg

Dokumenty ke stažení


NOVAR 5 - Prohl. o shodě [169.2 Kb]
NOVAR 5RQ - Manuál [658.2 Kb]
NOVAR 5plus - Článek [300.1 Kb]
NOVAR 5plus - Manuál [307.1 Kb]Mohlo by Vás také zajímat:
Sdílet

Komentáře

Najdete nás na Facebooku
Odběr novinek
Server CESKAENERGETIKA.cz
Česká Energetika s.r.o. a Česká energetická asociace provozují portál www.ceskaenergetika.cz, vydávají dva časopiy z oblasti energetiky a OZE, pořádají na tato témata semináře a konference pro laickou i odbornou veřejnost.
Důležité odkazy
Spolupracujeme
Najdete nás také na
Portál www.ceskaenergetika.cz © 2011 pohání redakční systém MultiCMS. Grafické zpracování Cossi Design.