Janitza.cz

Janitza Electronics se zabývá vývojem a výrobou energeticky úsporných systémů. Je výrobcem digitálních měřidel, systémů SEMS, univerzálních multimetrů, regulátorů jalového výkonu, systémů pro řízení spotřeby, ¼ hodinového maxima a dalších přístrojů nejvyšší kvality.

KBH.cz

Společnost KBH vyrábí, dodává a instaluje komponenty pro kompenzaci jalového výkonu. Zákazníky jsou elektromontážní firmy, výrobci rozvaděčů, projektanti, velkoobchody a velkoodběratelé elektrické energie. Společnost nabízí kvalitní komponenty a služby za velice příznivé ceny.

26. března 2009, Autor: Redakce
Likvidace kondenzátorů

Zásady při odstraňování kondenzátorů

Povinností původce odpadů dle §16 odst.1c zákona č.185/2001Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů je, že odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit, musí převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle §12 odst.3.

Zásady pro odstraňování vyřazených kompezačních kondenzátorů


Povinností původce odpadů dle §16 odst.1c zákona č.185/2001Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů je, že odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit, musí převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle §12 odst.3.
To znamená pouze právnické osobě nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití, odstranění, sběru nebo výkupu určeného druhu odpadů a má udělen platný souhlas příslušným krajským úřadem na toto provozování.

Hlavní zásadou je dodržet obecnou povinnost dle §12 odst.4 zákona č.185/2001Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů, že každý je povinen zjistit, zda osoba, které předává odpady, je k jejich převzetí podle tohoto zákona oprávněna. V případě, že se tato osoba oprávněním neprokáže, nesmí jí být odpad předán.
Doporučené zařazení vyřazených kondenzátorů a jejich komponentů dle vyhlášky č.381/2001Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů ve znění pozdějších předpisů:

 Katalogové číslo
 Kategorie odpadu Název druhu odpadu
13 03 01 NebezpečnýOdpadní izolační nebo teplonosné oleje s obsahem PCB - Delor
13 03 07 Nebezpečný
Minerální nechlorované izolační a teplonosné oleje
kondenzátorový nebo rostlinný olej
13 03 08
 Nebezpečný
Syntetické izolační a teplonosné oleje
JARYLEC C 101 D – MDBT, SURE SOL 250 – IPD
16 02 09
 NebezpečnýTransformátory a kondenzátory obsahující PCB
16 02 13
Nebezpečný
 Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky
kondenzátory s kapalným dielektrikem
16 02 14 Ostatní
Vyřazená zařízení
kondenzátory v suchém provedení
16 02 15 NebezpečnýNebezpečné složky odstraněné z vyřazených zařízení
komponenty kondenzátorů znečištěné kapalným dielektrikem

Sdílet

Komentáře

Najdete nás na Facebooku
Odběr novinek
Server CESKAENERGETIKA.cz
Česká Energetika s.r.o. a Česká energetická asociace provozují portál www.ceskaenergetika.cz, vydávají dva časopiy z oblasti energetiky a OZE, pořádají na tato témata semináře a konference pro laickou i odbornou veřejnost.
Důležité odkazy
Spolupracujeme
Najdete nás také na
Portál www.ceskaenergetika.cz © 2011 pohání redakční systém MultiCMS. Grafické zpracování Cossi Design.