Janitza.cz

Janitza Electronics se zabývá vývojem a výrobou energeticky úsporných systémů. Je výrobcem digitálních měřidel, systémů SEMS, univerzálních multimetrů, regulátorů jalového výkonu, systémů pro řízení spotřeby, ¼ hodinového maxima a dalších přístrojů nejvyšší kvality.

KBH.cz

Společnost KBH vyrábí, dodává a instaluje komponenty pro kompenzaci jalového výkonu. Zákazníky jsou elektromontážní firmy, výrobci rozvaděčů, projektanti, velkoobchody a velkoodběratelé elektrické energie. Společnost nabízí kvalitní komponenty a služby za velice příznivé ceny.

12. ledna 2009, Autor: Otto Kamm
Válcové kompenzační kondenzátory

Kompenzační kondenzátory FORTIS

Kompenzační kondenzátory patří k nedůležitějším součástem systémů pro kompenzaci jalového výkonu. V naší nabídce naleznete suché válcové kondenzátory FORTIS KBH se samoregenerací a přetlakovou pojistkou ve výkonech od 1 do 30 kvar pro napětí 400, 440 a 525 V.

Dodávané kondenzátory jsou vyrobeny moderní technologií MKP a odpovídají standardům pro použití v klasických i hrazených kompenzačních rozvaděčích s klasickým i dynamickým spínáním stupňů.

Bezpečnost provozu je zajištěna několika způsoby ochrany:

 • suchou náplní kondenzátoru,
 • samoregenerací,
 • přetlakovou pojistkou.

Připojení kondenzátorů lze snadno provést díky svorkovnici s integrovanými vybíjecími odpory.

Popis

Třífázové kondenzátory FORTIS odpovídají moderním standardům a mohou být instalovány v zařízeních pro kompenzaci jalového výkonu podle standardů EN 60831-1,2 a IEC 831-1,2.

Bezpečnost při provozování je zajištěna samoregenerací, přetlakovou pojistkou a integrovanými vybíjecími odpory, které zajišťují bezpečné vybití kondenzátoru na 50 V do jedné minuty (60 sec). Kondenzátory FORTIS jsou vhodné do sítí nn pro zlepšení účiníku, redukci reaktivních ztrát a zlepšení napěťových poměrů v síti.

 • Design - válcový hliníkový s montážním závitem M12, vývody s integrovanými vybíjecími odpory.
 • Dielektrikum - metalizovaná polypropylenová fólie, suchá náplň.
 • Dodávané výkony - 1 až 30 kvar pro 400, 440 a 525 V třífázové.
 • Zapojení - třífazové, Δ.
 • Tolerance - max odchylka 5 % od jmen. výkonu.
 • Ztráty - dosahují 0,05 % (0,5 W na 1 kvar) měřeno na vývodech s integrovanými vybíjecími odpory.
 • Životnost - 100 tis. prac hodin.
 • Bezpečnost - samoregenerace, přetlaková pojistka, integrované vybíjecí odpory

Konstrukce

Současným standardem válcových kondenzátorů je technologie MKP, která spočívá v pokovení polypropylenové fólie směsí Zn-Al (samoregenerační vrstvou) ve vakuu. Navinutý svitek je umístěn do hermeticky uzavřeného válcového (hliníkového) pouzdra s viskózní (olejovou, gelovou) nebo suchou inertní (plynovou) náplní. Úlohou impregnantu je izolovat elektrody kondenzátoru od vnějších vlivů a zabránit tak zejména korozi kovových částí.

Rozměry kondenzátorů Fortis

Připojení kondenzátoru

Připojovací svorkovnice kondenzátorů FORTIS disponuje šesti kontakty a umožňuje osazení odporových modulů, vybíjecích tlumivek nebo paralelní spojení více kondenzátorů. Vybíjecí odpory zajišťují bezpečné vybití kondenzátoru na 50 V stř. do jedné minuty.

Konstrukce svorkovnice garantuje hermetickou těsnost pouzdra a pohodlné připojení vodičů až do průřezu 50 mm2 (při instalaci s dutinkou průřez vodiče max. 35 mm2).

Přetlaková pojistka
Zvyšující se počet samoregenerací (např. na konci doby životnosti, vlivem častého elektrického a tepelného přetěžování) může způsobit nárůst tlaku uvnitř kondenzátoru. Aby nedošlo k explozi kondenzátoru, je každý kondenzátor FORTIS vybaven přetlakovým mechanismem nové generace.

Princip funkce spočívá v přerušitelném spoji interních připojovacích vodičů ve svorkovnici kondenzátoru. Konstrukce uzavíracího víka kondenzátoru umožňuje jeho expanzi.

V případě rostoucího tlaku uvnitř kondenzátoru pouzdro expanduje. Při překročení určitých mezních parametrů v konstrukci kondenzátoru (výšky kondenzátoru atd.) je v určeném místě nevratně přerušen připojovací vodič a kondenzátor je bezpečně vyřazen z provozu.

Je nutné podotknout, že tento mechanizmus spolehlivě funguje pouze, pokud jsou dodrženy provozní podmínky, pro které je kondenzátor určen.

Samoregenerace dielektrika

Během tepelného či elektrického přetížení a nebo na konci doby životnosti vznikají mezi elektrodami elektrické oblouky, které zapříčiní odpaření pokovených vrstev v centru poruchy.

Tlak plynu, vzniklého působením vysokých teplot, toto již plynné pokovení během několika mikrosekund zcela odstraní (vypudí) z místa průrazu.  V místě průrazu vznikne nevodivá oblast zbavená pokovení, která je dostatečně izolována a napěťově odolná pro všechny provozní požadavky kondenzátoru.

Snížení kapacity kondenzátoru po regeneraci je na úrovni cca 100 pF, tedy tisícin jmenovité hodnoty kapacity kondenzátoru. Kondenzátor zůstává zcela funkční.

Bezpečnostní pokyny

Veškeré kondenzátory vyráběné technologií MKP (to znamená prakticky kompletní nabídka dodavatelů na trhu) jsou až z 90 % tvořeny polypropylénem, jehož energetický obsah je srovnatelný např. s benzínem (cca 40 MJ/kg).

Je proto nutné dbát na požadované provozní podmínky. Kondenzátory mohou explodovat a nebo vzplanout v důsledku opotřebování během provozu a nebo externím přetížením - teplota, přepětí, harmonické zkreslení.

Příslušným měřením a následně realizací opatření (aplikace ochranných tlumivek, aktivních filtrů, ventilace) musí být zajištěno, že nedojde k ohrožení v případě chybné funkce ochranných mechanizmů v důsledku nedodržení požadovaných provozních podmínek.

K hašení používat pěnový a nebo CO2 hasicí přístroj.

Provozní podmínky

Povolená přepětí a nadproudy

Překročení povolených přepětí má za následek zkrácení životnosti kondenzátoru, neboť dochází k degradaci dielektrika a tím také k ovlivnění jmenovitých parametrů kondenzátoru (např. snížení kapacitního výkonu atd.).

Riziko představují zejména harmonické frekvence, v sítích kde existuje riziko jejich výskytu je nutné tyto frekvence odfiltrovat příslušnou tlumivkou. Překročení těchto hodnot vede k ohřevu kondenzátoru, což může zkrátit jeho životnost a nebo způsobit chybnou funkci.

Stálé přetěžování kondenzátoru může nakonec vyřadit z činnosti pojistné mechanizmy a způsobit výbuch a nebo požár.

Provozní teploty

Kondenzátory FORTIS jsou určeny pro vnitřní montáž v prostředí s relativní vlhkostí do 85 % (bez kondenzace) pro okolní teploty -25 až +55 °C, při vyšších teplotách (způsobených například tlumivkami) doporučujeme nasadit chlazení.

Je třeba mít na paměti, že zvýšení okolní teploty o 7 °C nad povolený limit má za následek snížení životnosti kondenzátoru na polovinu. Ovládání chlazení podle údajů z teplotního čidla pak může zajistit regulátor (např. Prophi, teplotní čidlo Pt 1000). Je vyžadován volný prostor min 2 cm kolem kondenzátoru. Stupeň krytí je IP20, při použití plastového kloboučku pak IP55.

Sdílet

Komentáře

Najdete nás na Facebooku
Odběr novinek
Server CESKAENERGETIKA.cz
Česká Energetika s.r.o. a Česká energetická asociace provozují portál www.ceskaenergetika.cz, vydávají dva časopiy z oblasti energetiky a OZE, pořádají na tato témata semináře a konference pro laickou i odbornou veřejnost.
Důležité odkazy
Spolupracujeme
Najdete nás také na
Portál www.ceskaenergetika.cz © 2011 pohání redakční systém MultiCMS. Grafické zpracování Cossi Design.