Janitza.cz

Janitza Electronics se zabývá vývojem a výrobou energeticky úsporných systémů. Je výrobcem digitálních měřidel, systémů SEMS, univerzálních multimetrů, regulátorů jalového výkonu, systémů pro řízení spotřeby, ¼ hodinového maxima a dalších přístrojů nejvyšší kvality.

KBH.cz

Společnost KBH vyrábí, dodává a instaluje komponenty pro kompenzaci jalového výkonu. Zákazníky jsou elektromontážní firmy, výrobci rozvaděčů, projektanti, velkoobchody a velkoodběratelé elektrické energie. Společnost nabízí kvalitní komponenty a služby za velice příznivé ceny.

12. ledna 2009, Autor: Otto Kamm
Pravoúhlé kompenzační kondenzátory

Kompenzační kondenzátory FORTIS Pro

Trojfázové kondenzátory FORTIS Pro odpovídají moderním standardům a mohou být instalovány v zařízeních pro  kompenzaci jalového výkonu podle standardů EN 60831-1,2 a IEC 831-1,2.

Bezpečnost při provozu je zajištěna samoregenerací, přetlakovou pojistkou a integrovanými vybíjecími odpory, které zajišťují bezpečné vybití kondenzátoru na 50  V do tří minut. Kondenzátory FORTIS Pro jsou vhodné do sítí nn pro zlepšení účiníku, redukci reaktivních ztrát a zlepšení napěťových poměrů.

  • Design - hranaté pouzdro hliníkové s montážními úchyty a šroubem pro připojení ochranného vodiče, vývody šroubové s plastovým krytem pro zvýšené krytí.
  • Dielektrikum - metalizovaná poly­propylenová fólie, gelová tuhá náplň, bod tání +70 °C.
  • Dodávané výkony - ucelená na­bíd­ka do 60 kvar na 440 V.
  • Zapojení - trojfázové, Δ.
  • Tolerance - maximální odchylka 5  % od jmen. výkonu.
  • Ztráty - dosahují 0,05  % (0,5 W na 1 kvar) měřeno na svorkovnici s vybíjecími odpory.
  • Životnost - 130 tis. pracovních hodin.
  • Bezpečnost - samoregenerace, přetlaková pojistka, integrované vybíjecí odpory (umístěny interně pod jednotlivým šroubovým vývodem.
  • Zakázková výroba - dle po­ža­davků zákazníka jsme schopni vyrobit kondenzátory s odlišnými výkony a rozměry. Tabulka “Výrobní řady” uvádí pouze nejvíce vyráběné typy.

Konstrukce

Současným standardem výroby kondenzátorových svitků je technologie MKP, která spočívá v pokovení polypropylenové fólie směsí Zn‑Al (samoregenerační vrstvou) ve vakuu. Navinuté svitky jsou pak umístěny do hliníkového pouzdra s polotuhou gelovou impregnační náplní, bod tání 70 °C. Úlohou impregnantu je izolovat elektrody kondenzátoru od vnějších vlivů a zabránit tak zejména korozi kovových částí.

Samoregenerace dielektrika

Během tepelného či elektrického přetížení, nebo na konci doby životnosti, mohou vzniknout elektrické oblouky, které způsobí odpaření pokovených vrstev v centru poruchy. Tlak plynu, který vznikl působením vysokých teplot, během několika mikrosekund zcela odstraní odpařené pokovení z místa průrazu.

V místě průrazu vznikne nevodivá oblast, zbavená pokovení, která je dostatečně izolována a také napěťově odolná. Snížení kapacity kondenzátoru po regeneraci je na úrovni cca 100 pF, tedy tisícin jmenovité hodnoty kapacity kondenzátoru; kondenzátor zůstává zcela funkční.

Přetlaková pojistka

Zvyšující se počet samoregenerací (např. na konci doby životnosti, vlivem častého elektrického a tepelného přetěžování) může způsobit nárůst tlaku uvnitř kondenzátoru. Aby nedošlo k explozi kondenzátoru, je každý kondenzátor FORTIS Pro vybaven přetlakovým mechanismem nové generace. Princip funkce spočívá v přerušitelném spoji interních připojovacích vodičů ve svorkovnici kondenzátoru. Při překročení určitých mezních parametrů v konstrukci kondenzátoru (výšky kondenzátoru atd.) je v určeném místě nevratně přerušen připojovací vodič a kondenzátor je  bezpečně vyřazen z provozu. Je nutné podotknout, že tento mechanizmus spolehlivě funguje pouze, pokud jsou dodrženy provozní podmínky, pro které je kondenzátor určen.

Bezpečnostní pokyny

Veškeré kondenzátory vyráběné technologií MKP jsou až z 90  % tvořeny polypropylénem, jehož energetický obsah je srovnatelný např. s benzínem (cca 40 MJ/kg).

Příslušným měřením a následně realizací opatření (aplikace ochranných tlumivek, aktivních filtrů, ventilace) musí být zajištěno, že nedojde k ohrožení osob a majetku v případě chybné funkce ochranných mechanizmů kondenzátoru. Nejčastěji v důsledku nedodržení požadovaných provozních podmínek.K hašení používejte pěnový nebo CO2 hasicí přístroj.

Sdílet

Komentáře

Najdete nás na Facebooku
Odběr novinek
Server CESKAENERGETIKA.cz
Česká Energetika s.r.o. a Česká energetická asociace provozují portál www.ceskaenergetika.cz, vydávají dva časopiy z oblasti energetiky a OZE, pořádají na tato témata semináře a konference pro laickou i odbornou veřejnost.
Důležité odkazy
Spolupracujeme
Najdete nás také na
Portál www.ceskaenergetika.cz © 2011 pohání redakční systém MultiCMS. Grafické zpracování Cossi Design.