Janitza.cz

Janitza Electronics se zabývá vývojem a výrobou energeticky úsporných systémů. Je výrobcem digitálních měřidel, systémů SEMS, univerzálních multimetrů, regulátorů jalového výkonu, systémů pro řízení spotřeby, ¼ hodinového maxima a dalších přístrojů nejvyšší kvality.

KBH.cz

Společnost KBH vyrábí, dodává a instaluje komponenty pro kompenzaci jalového výkonu. Zákazníky jsou elektromontážní firmy, výrobci rozvaděčů, projektanti, velkoobchody a velkoodběratelé elektrické energie. Společnost nabízí kvalitní komponenty a služby za velice příznivé ceny.

12. ledna 2009, Autor: Otto Kamm
Válcové kompenzační kondenzátory

Pokyny k instalaci, technické informace

Před instalací je třeba zkontrolovat napětí, kmitočet a okolní teplotu, zda jsou v souladu s provozními podmínkami kondenzátoru. Dodržení provozních teplot - chraňte kondenzátor před externím zdrojem tepla! Neinstalujte kondenzátor v blízkosti významných zdrojů tepla, například tlumivek. Zajistěte dostatečné odvádění tepla!
Správná instalační poloha - kondenzátory s viskózní náplní mají být instalovány svisle s vývody směrem nahoru. Kondenzátory s plynovou náplní lze instalovat v libovolné pozici. Vyhněte se instalaci s vývody směřujícími dolů.

Bezpečné připojení - připojovací průřez přívodu musí být navržen dle IEC70 a IEC831. Pro připojení kondenzátorů používejte materiály v souladu s místními předpisy a nařízeními. Vedení nepájejte. Nepřekračujte dovolené max. hodnoty proudu na kontakt, uvedených v tabulce a to ani v případě paralelního zapojení kondenzátorů.

Bezpečné uzemnění - kondenzátory musí být uzemněny prostřednictvím zemnícího šroubu nebo pomocí kovové lišty, svorky. Ujistěte se, zda je uzemnění vodivé.

Nebezpečné zbytkové napětí
Vzhledem k vysoké kvalitě izolace, mohou kondenzátory uchovávat nebezpečné zbytkové napětí. Z tohoto důvodu vždy vybijte a zkratujte kondenzátor před tím, než se dotknete vývodů. Minimální požadavek v souladu IEC 831: vybití pomocí permanentně připojených vybíjecích odporů na napětí 75 V a méně, během 3 min. Zajistěte vybití kondenzátoru na max. 10  % jmenovitého napětí před znovunabitím. Pro přímé vybíjení na vývodech používejte pouze dodávané odporové moduly.

Poznámka: Během nepřetržitého provozu se vybíjecí odpory mohou zahřát až na 200  °C.

Dimenzování pojistek pro kondenzátory
  400 V 440 V 525 V
QN IN INP IN INP IN INP
[kvar] [A] [A] [A] [A] [A] [A]
0,5 0,7 2 0,7 2 0,5 2
1 1,4 2 1,3 2 1,1 2
2 2,9 6 2,6 6 2,2 4
2,5 3,6 6 3,3 6 2,7 6
3 4,3 8 3,9 8 3,3 6
4 5,8 10 5,2 10 4,4 8
5 7,2 12 6,6 12 5,5 10
6,3 9,1 16 8,3 16 6,9 12
7,5 10,8 20 9,8 20 8,2 16
8 11,5 20 10,5 20 8,8 16
10 14,4 25 13,1 25 11,0 20
12,5 18,0 32 16,4 32 13,7 25
15 21,7 40 19,7 40 16,5 32
20 28,9 50 26,2 50 22,0 40
25 36,1 63 32,8 63 27,5 50
30 43,3 80 39,4 80 33,0 63
35 50,5 100 45,9 80 38,5 63
40 57,7 100 52,5 100 44,0 80
50 72,1 130 58 100 51,5 80
Dimenzování vodičů pro kondenzátory
CYA INmax QNmax. [kvar] při UN
[mm2] [A] [400V] [440V] [525V]
1,5 7,5 5,2 5,7 6,8
2,5 14,5 10,0 11,1 13,2
4 18 12,5 13,7 16,4
6 25 17,3 19,1 22,7
10 32 22,2 24,4 29,1
16 48 33,3 36,6 43,6
25 58 40,2 44,2 52,7
35 90 62,4 68,6 81,8
50 130 90,1 99,1 118,2

Přípustné hodnoty pro jednotlivý vývod
Vodič INmax Upínací moment
[mm2] [A] [Nm]
35 - s dutinkou 80 3,2 - 3,7
50 - bez dutinky

Technické informace

Kondenzátory řady FORTIS jsou vhodné pro instalaci v nechráněném kompenzačním zařízení nebo v chráněném s činitelem zatlumení 5,67 až 14 % (pro napětí ≤400 V).

Povolená přepětí (denní zatížení)
24h 440 V
8h 480 V
30 min/d 505 V
5 min. (200x) 530 V
1 min. (200x) 570 V
špičkové 1200 V
Testovací napětí
mezi kontakty 700 V
mezi pouzdrem a připojovacími vývody 3000 V
Teplotní třída
Provozní teplota od  -40 °C do + 55 °C, D (maximum 55 °C, denní průměr 45 °C, roční průměr 35 °C)
Ztráty
Ztráty dielektrika 0,25 W/kvar
Ztráty celého kondenzátoru včetně integrovaných odporů 0,5 W/kvar
Provozní životnost (povolená odchylka max. 3 %)
při podmínkách kat D (max. 55, denní průměr 45, roční průměr 35 °C) min. 120 000 h
při podmínkách kategorie C (max. 50, denní průměr 40, roční průměr 30 °C) min. 150 000 h


Sdílet

Komentáře

Najdete nás na Facebooku
Odběr novinek
Server CESKAENERGETIKA.cz
Česká Energetika s.r.o. a Česká energetická asociace provozují portál www.ceskaenergetika.cz, vydávají dva časopiy z oblasti energetiky a OZE, pořádají na tato témata semináře a konference pro laickou i odbornou veřejnost.
Důležité odkazy
Spolupracujeme
Najdete nás také na
Portál www.ceskaenergetika.cz © 2011 pohání redakční systém MultiCMS. Grafické zpracování Cossi Design.