Janitza.cz

Janitza Electronics se zabývá vývojem a výrobou energeticky úsporných systémů. Je výrobcem digitálních měřidel, systémů SEMS, univerzálních multimetrů, regulátorů jalového výkonu, systémů pro řízení spotřeby, ¼ hodinového maxima a dalších přístrojů nejvyšší kvality.

KBH.cz

Společnost KBH vyrábí, dodává a instaluje komponenty pro kompenzaci jalového výkonu. Zákazníky jsou elektromontážní firmy, výrobci rozvaděčů, projektanti, velkoobchody a velkoodběratelé elektrické energie. Společnost nabízí kvalitní komponenty a služby za velice příznivé ceny.

10. března 2014, Autor: Redakce
Konference a výstavy

TEPLÁRENSKÉ DNY 2014

Vážení vystavovatelé, energetici, dovolujeme si Vás pozvat k účasti na jubilejním 20. ročníku výstavy Teplárenské dny 2014 s odborným doprovodným programem, která se bude konat v prostorách Kongresového centra ALDIS v Hradci Králové ve dnech 15. - 17. dubna 2014.

Odborné konference doprovázející Teplárenské dny 2014


15. - 16. 4. Energetické fórum Královehradeckého kraje a Pardubického kraje


Dvoudenní setkání, jehož cílem je seznámit starosty měst a obcí a energetiky s energetickou koncepcí ČR a obou zmíněných krajů, vyvolat diskuzi k dané problematice na straně odběratelů energií, dodavatelů a státní správou, a sdělit si vzájemně „požadavky“, co by měla krajská „koncepce“ obsahovat a jak reagovat na státní koncepci a naopak.

Dále je cílem získat aktuální informace společností v energetickém mixu /výrobci, distributoři/ jaké jsou stávající kapacity a záměry - např. rekonstrukce zdrojů, rozšíření kapacit, ekologizace zdrojů atp.

Diskutovat možnosti využití surovinových zdrojů v krajích, včetně alternativních, možnosti využití odpadního tepla, úspor energií apod. Seznámit s moderními technologiemi a hlavně možnosti jejich využití při efektivním řešení projektů, seznámení s regulací cen energií, informovat o přednostech a úskalích elektronických aukcí energií, diskutovat možnosti a záměry zvýšení technické ochrany životního prostředí, prezentovat dobré příklady z praxe. Prezentovat vznikající Energetický klastr.

Pořadatel společnost PAREXPO, s.r.o. spolu s Královéhradeckým krajem a Pardubickým krajem


http://www.teplarenske-dny.cz/cs/energeticke-forum
15.4. Technologie pro systémy zásobování teplem


Cílem semináře je seznámit posluchače s novinkami z oblasti technologií pro systémy zásobování teplem

Pořadatel Asociace dodavatelů tepla a technologií


http://www.teplarenske-dny.cz/cs/technologie-pro-systemy-zasobovani-teplem


15.4. Legislativa ochrany životního prostředí – povinnosti / nejčastější prohřešky- seminář pořádá společnost EKONOX, s.r.o.


Přijďte se poučit z chyb druhých a naučte se, jak se těmto chybám vyvarovat. Konference na téma povinnosti a nejčastější prohřešky při plnění povinností plynoucích z legislativy pro ochranu životního prostředí.

Pořadatel EKONOX, s.r.o.


http://www.teplarenske-dny.cz/cs/legislativa-v-oblasti-ochrany-zp15.4. Boj o zákazníka v energetice - seminář pořádá společnost PAREXPO, s.r.o.


Jak vyřešit krizovou situaci, když zákazník ode mě odchází ke konkurenci nebo se chce odpojit od CZT? Co v takové chvíli nejlépe udělat? Je vše ztraceno? Jak dlouhodobě pracovat se zákazníkem, aby neměl potřebu se odpojit od CZT nebo přejít ke konkurenčnímu dodavateli energií.

Pořadatel agentury PAREXPO, s.r.o. a Commservis.com


http://www.teplarenske-dny.cz/cs/boj-o-zakaznika-v-energetice
16.4. Negawatt - konferenci pořádá společnost B.I.D services s.r.o.


Jsou energetické úspory ekvivalent výroby energie? Mohou úspory energií být samostatným průmyslovým sektorem? Dají se energetické úspory exportovat?  Vliv státních opatření (např. program Zelená úsporám) na povědomí obyvatelstva o potenciálu energetických úspor a rozvoj sektoru „průmyslu úspor“. Energetické a teplárenské firmy mají v sektoru úspor nejlepší know-how. Budoucnost energeticky úsporných řešení a potenciál úspor v ČR.

Pořadatel B.I.D services, s.r.o.


http://www.teplarenske-dny.cz/cs/negawatt16.4. Integrované prevence v/po roce 2014 - seminář pořádá společnost EKONOX, s.r.o


Cílem semináře je poskytnout odborné a detailní informace týkající se prováděcí vyhlášky a také připomenout změny, které nastaly po vydání novely zákona o integrované prevenci. Dozvíte se, jaké jsou obsahové náležitosti Zprávy o plnění podmínek integrovaného povolení a požadavky na rozsah a zpracování Základní zprávy či Odborného posouzení?

Pořadatel EKONOX, s.r.o.


http://www.teplarenske-dny.cz/cs/integrovana-prevence-v-po-roce-2014
17.4. Energetické využití odpadů a odpady z energetiky (VEP) - konferenci pořádá společnost PAREXPO, s.r.o.


Za jakých podmínek je energetické využití odpadů ekonomické a efektivní? Existuje jen jedno řešení nebo vede cesta i jinudy? Kudy? Přijďte diskutovat a poslechnout si názory všech zúčastněných stran k tématu energetického využití odpadů. Konference s pětiletou tradicí a nebývale velkým zájmem. V loňském roce se konference zúčastnil rekordní počet návštěvníků. I letos nás těší Váš velký zájem!

Pořadatel společnost PAREXPO, s.r.o.


http://www.teplarenske-dny.cz/cs/energeticke-vyuziti-odpadu
17.4. Emise CO2 - vznik-obchodování-snižování - seminář pořádá společnost EKONOX, s.r.o.


Seminář se bude zabývat vzájemnou souvislostí mezi omezováním/ snižováním emisí oxidu uhličitého CO2, zvyšováním energetické účinnosti zařízení a energetickými úsporami. Jak CO2 vlastně vzniká, jaké má fyzikálně chemické vlastnosti, jaká je jeho reaktivita, lze ho využít jako surovinu? Emise CO2 jako hlavní složka skleníkových plynů podléhají obchodování s emisními povolenkami. Jak se s nimi bude obchodovat v roce 2014 a v budoucnu v ČR? Bude jich dostatek? Jak nakládat s emisemi CO2? Jak je odstranit? Zakopat je pod zem, utopit v moři, využít jako chemickou surovinu? Jaké jsou možnosti snižování CO2 cestou energetických úspor, využitím obnovitelných zdrojů energie, zvyšováním energetické účinnosti? Na semináři budou prezentovány praktické příklady!

Pořadatel EKONOX, s.r.o.


http://www.teplarenske-dny.cz/cs/emise-co216.4. Změny v předpisech pro energetiku, normy 


Seminář se věnuje problematice aktuální legislativy, norem a jejich aplikace v praxi pro NN a VN projektanty.

Pořadatel společnost PAREXPO, s.r.o.


http://www.teplarenske-dny.cz/cs/predpisy-pro-elektroenergetiku17.4. Energetické plodiny 


Jak správně založit připravit pozemek pro pěstování energetických plodin, jak správně založit porost energetických plodin? Jaké jsou druhy energetických plodin a jaký mají vztah k druhu pozemku, na nichž je chceme pěstovat. Praktické příklady problémů a tipy na jejich odstranění  již založených porostů. Zkušenosti z praxe.


http://www.teplarenske-dny.cz/cs/energeticke-plodinySdílet

Komentáře

Najdete nás na Facebooku
Odběr novinek
Server CESKAENERGETIKA.cz
Česká Energetika s.r.o. a Česká energetická asociace provozují portál www.ceskaenergetika.cz, vydávají dva časopiy z oblasti energetiky a OZE, pořádají na tato témata semináře a konference pro laickou i odbornou veřejnost.
Důležité odkazy
Spolupracujeme
Najdete nás také na
Portál www.ceskaenergetika.cz © 2011 pohání redakční systém MultiCMS. Grafické zpracování Cossi Design.