Janitza.cz

Janitza Electronics se zabývá vývojem a výrobou energeticky úsporných systémů. Je výrobcem digitálních měřidel, systémů SEMS, univerzálních multimetrů, regulátorů jalového výkonu, systémů pro řízení spotřeby, ¼ hodinového maxima a dalších přístrojů nejvyšší kvality.

KBH.cz

Společnost KBH vyrábí, dodává a instaluje komponenty pro kompenzaci jalového výkonu. Zákazníky jsou elektromontážní firmy, výrobci rozvaděčů, projektanti, velkoobchody a velkoodběratelé elektrické energie. Společnost nabízí kvalitní komponenty a služby za velice příznivé ceny.

9. ledna 2009, Autor: Otto Kamm
Aplikace obchodní síť

Aplikace obchodní síť

Spotřeba energie v pobočkách řetězců obchodních domů se i přes jejich podobnou konstrukci a skladbu spotřeby může razantně lišit. Důvody mohou být nalezeny v použití odlišných značek chladicích sytémů, osvětlení a ventilace (rozdílná účinnost), odlišnosti klimatických podmínek a nebo denního počtu návštěvníků.

Instalace množství nelineární zátěže přináší do odběrného místa problémy s kvalitou elektrické energie. Pro korektní řízení spotřeby a plánování odběrového diagramu je třeba získávat relevantní data z poboček a mít možnost je porovnávat

Úkol
Na jednotlivých pobočkách a centrále řetězce supermarketů je třeba realizovat měření výkonu, spotřeby energie a kvality energie. V centrále pak budou shromažďována data ze všech poboček na PC. Tímto způsobem bude možno detekovat důvody, místa a čas vysoké spotřeby na jednotlivých pobočkách.

Odběrová maxima budou řízena systémem kontroly maxima. Kvalita elektrické energie bude kontrolována na přítomnost vyšších harmonických frekvencí a to zejména na kritických odběrech jako hluboké mražení apod. Dále bude kontrolována spotřeba zemního plynu a vody, data budou k dispozici vedoucímu pobočky. Vzhledem k množství poboček a jejich rozšíření po zemi bude jako komunikační medium použito ISDN, které je k dispozici v každé pobočce.

Řešení

Pobočka
Pro hlavní měření na pobočce je použit přístroj UMG 507E, který poskytuje přímý přístup přes ISDN router. Toto zařízení jednak kontroluje kvalitu elektrické energie, zároveň řídí odběrová maxima odpínáním zvolených skupin spotřebičů, k dispozici 6 kanálů, plně programovatelných pomocí vnitřní logiky. V případě potřeny více skupin je možno UMG507 rozšířit až na 32 kanálů a to pomocí WAGO modulů. K dispozici je též časové spínání pomocí týdenních přepínacích hodin, automaticky mohou být vypínána světla po zavírací době. Kritické události v síti, jako jsou poklesy napětí a další události, jsou odesílány emailem včetně přílohy se zobrazením průběhu.

Podružná měřidla jsou s UMG507 spojena pomocí RS485, díky funkci Gateway jsou také přístupná Intranetu. Pro podružná měření (hluboké mražení, ventilace, světlo a kompresor) jsou použity UMG96S s pamětí a hodinami. Údaje z impulsních měřidel vody a zemního plynu jsou odesílány do sběrnice dat Prodata, která je spojena s UMG 507 také pomocí RS485.

Centrála
Všechna data z poboček jsou shromažďována na PC. Paměť každého přístroje může být pohodlně odečítána pomocí PSW. Vzhledem k tomu, že je poboček velké množství, data jsou odečítána toliko jednou měsíčně. Naměřená a sumarizovaná data je pak možno analyzovat v sešitě MS Excel.

Sešit Excel pro analýzy je propojen z databází MySQL, kterou vytváří PSW Profi. Pomocí funkce DDE serveru lze do sešitu Excel načítat online data z měřidel.

přiklad zapojeníKontakt na výrobce
Mohlo by Vás také zajímat:
Sdílet

Komentáře

Najdete nás na Facebooku
Odběr novinek
Server CESKAENERGETIKA.cz
Česká Energetika s.r.o. a Česká energetická asociace provozují portál www.ceskaenergetika.cz, vydávají dva časopiy z oblasti energetiky a OZE, pořádají na tato témata semináře a konference pro laickou i odbornou veřejnost.
Důležité odkazy
Spolupracujeme
Najdete nás také na
Portál www.ceskaenergetika.cz © 2011 pohání redakční systém MultiCMS. Grafické zpracování Cossi Design.