Janitza.cz

Janitza Electronics se zabývá vývojem a výrobou energeticky úsporných systémů. Je výrobcem digitálních měřidel, systémů SEMS, univerzálních multimetrů, regulátorů jalového výkonu, systémů pro řízení spotřeby, ¼ hodinového maxima a dalších přístrojů nejvyšší kvality.

KBH.cz

Společnost KBH vyrábí, dodává a instaluje komponenty pro kompenzaci jalového výkonu. Zákazníky jsou elektromontážní firmy, výrobci rozvaděčů, projektanti, velkoobchody a velkoodběratelé elektrické energie. Společnost nabízí kvalitní komponenty a služby za velice příznivé ceny.

9. ledna 2009, Autor: Otto Kamm
Aplikace průmysl

Aplikace Průmysl

V průmyslových aplikacích je kladen důraz na transparentnost rozdělení nákladů na energie a stále nabývá na své důležitosti. Spotřeba elektrické energie musí být přiřazena k jednotlivým krokům výrobního procesu pro zajištění patřičné kontroly a nákladů a zajištění korektní kalkulace ceny jednotlivého produktu.

Dalším typickým znakem moderní doby je instalace značného množství nelineárních spotřebičů jako jsou frekvenční měniče, které ruší napájecí síť a způsobují problémy elektronických zařízení a kontrolních obvodů. Svou specifickou roli v této souvislosti pak hrají systémy kompenzace jalového výkonu a filtrace harmonických frekvencí.

Prostřednictvím inteligentního systému lze pak eliminovat nákladná a mnohdy riskantní překročení odběrových maxim.

Úkol
Ve výrobním závodě s proměnným charakterem výroby je třeba (pro potřeby ekonomů, oddělení controlingu a managementu) sledovat spotřebu elektrické energie (kWh) svářecích automatů, spotřebu stlačeného vzduchu a také spotřebu vyrobeného tepla.

Dále, pro zlepšení kvality elektrické energie, zvýšení účiníku a snížení nákladů na elektrickou energie je třeba instalovat systémy kompenzace jalového výkonu. Pro řízení odběrného maxima a racionalizaci nákladů na elektrickou energii je třeba aplikovat inteligentní řízení zátěže s předpovědí diagramu, které ve vhodné chvíli odepne nekritické spotřebiče elektrické energie jako např. kompresory, klimatizaci, elektrické vytápění apod. Pro komunikaci bude využit Intranet, neboť výrobní závod je soustředěn v jedné lokalitě.

Řešení

Power Management a Cost Centre management
Vzhledem k požadavku na dálkový přenos pouze spotřeby činné energie u podružných měření, byla použita měřidla UMG96. Ta vysílají impulsy do sběrnice dat ProData, na kterou jsou též napojeny další impulsní měřidla jako např. tepla a vzduchu. Data jsou pak předávána do programu PSW Profi ke sledování a vyhodnocení.

Power Quality Monitoring
U každého transformátoru byl použit přístroj UMG 503V za účelem sledování kvality energie a signalizování (alarmu) nestandardních situací nebo kritických jevů.

Power Quality Solution - zlepšení kvality elektrické energie
Byla použita kompenzační jednotka s ochrannými filtry a spínáním jak rychlým (polovodičovým) tak pomalým (stykačovým). Došlo ke zlepšení napěťových poměrů v síti, potlačení rušení a snížení ztrát elektrické energie.

Výstupy projektu

S programem PSW Profi je možné pohodlně integrovat a vizualizovat data každé aplikace (Power Quality Monitoring, Power Management, Power Solution), stejně tak jako ovládat a kontrolovat propojené přístroje.

Přístroj UMG 507E s integrovanou logikou slouží pro řízení odběrného diagramu, odpínání spotřebičů je realizováno pomocí WAGO decentralizovaných modulů, připojených v sériové síti. UMG 507 E také slouží jako brána přístroje spojené v RS485 do místního Intranetu (Ethernet/TCP/IP).

příklad zapojení
Kontakt na výrobce
Mohlo by Vás také zajímat:
Sdílet

Komentáře

Najdete nás na Facebooku
Odběr novinek
Server CESKAENERGETIKA.cz
Česká Energetika s.r.o. a Česká energetická asociace provozují portál www.ceskaenergetika.cz, vydávají dva časopiy z oblasti energetiky a OZE, pořádají na tato témata semináře a konference pro laickou i odbornou veřejnost.
Důležité odkazy
Spolupracujeme
Najdete nás také na
Portál www.ceskaenergetika.cz © 2011 pohání redakční systém MultiCMS. Grafické zpracování Cossi Design.