Janitza.cz

Janitza Electronics se zabývá vývojem a výrobou energeticky úsporných systémů. Je výrobcem digitálních měřidel, systémů SEMS, univerzálních multimetrů, regulátorů jalového výkonu, systémů pro řízení spotřeby, ¼ hodinového maxima a dalších přístrojů nejvyšší kvality.

KBH.cz

Společnost KBH vyrábí, dodává a instaluje komponenty pro kompenzaci jalového výkonu. Zákazníky jsou elektromontážní firmy, výrobci rozvaděčů, projektanti, velkoobchody a velkoodběratelé elektrické energie. Společnost nabízí kvalitní komponenty a služby za velice příznivé ceny.

9. ledna 2009, Autor: Otto Kamm
UMG 505

UMG 505

UMG 505 je určený pro měření, záznam a správu hodnot elektrických veličin v sítích 50 Hz/60 Hz. Technické řešení umožňuje nasazení v trojfázových soustavách (i v sítích IT do 500 VAC).

Aplikace

Přístroj vyniká přesností, širokým spektrem funkcí, měřením harmonických proudů a napětí na jednotlivých vodičích a kompaktním provedením.

K dispozici jsou následující napájecí napětí (pomocné napájení L-N:

 1. 85-265 V AC, 80- 370 V DC
 2. 40-115 V AC, 55-165 V DC
 3. 15-55 V AC, 20-80 V DC

K nahrazení tohoto přístroje při zachování funkční a užitné hodnoty, kterou nabízí, by bylo zapotřebí min. 13 různých jednoúčelových přístrojů jako např. V-metr, A-metr, měřič výkonu (kW, kVA, kvar, cos fí), činné a jalové energie (kWh, kvarh) apod.

Tento přístroj vhodný:

 • pro sledování, registraci a kontrolu hodnot elektrických veličin v systémech zásobení energií,
 • záznam zátěžových profilů
 • Modbus RTU a LON
 • převodník pro PLC

Funkce přístroje

 

Trojfázový elektronický měřící systém zaznamenává a digitalizuje skutečné efektivní hodnoty (true RMS) proudu a napětí v sítích 50 Hz/60 Hz. Každou vteřinu proběhnou dva náhodné odběry měřeného vzorku na všech napěťových a proudových vstupech vzorkovací frekvencí 6,4 kHz. Tím je zaručena vysoká přesnost měření odpovídající Třídě 1.

Ze sejmutých vzorků pak interní mikroprocesor kalkuluje hodnoty elektrických veličin. Min a max hodnoty a konfigurační data jsou ukládány v nevolatilní paměti (neztrácí obsah v případě výpadku napájecího napětí). Vybraná měřená data a výpadky sítě jsou ukládány v kruhové paměti společně s datem a časem. UMG 505 disponuje interními hodinami s 99 kanály s automatickým přepínáním letního a zimního času.

Paměť

Pro ukládání vybraných průměrných hodnot je k dispozici ring buffer s kapacitou 512 kB pro 320 tis záznamů s datem a časem.
Je možné ukládat jednak průměry měřených hodnot (k dispozici šest komparátorů pro volbu rozsahu nahrávání), hodinové odečty definovaných měřidel elektrické práce a reset hodnoty Emax (čtvrthodinového maxima).
Paměť událostí je určena pro uložení až 9999 událostí následujícího typu společně s datem a časem.

 • vymazání událostí
 • změna stavu digitálního vstupu
 • výpadek a obnovení napájení (black out)
 • změna digitálního výstupu (Emax výstup)
 • výpadek a obnovení měřicího napětí.

Paměť událostí lze jednoduše odečíst pomocí programu PSW Basic a nebo Professional.

Zobrazení měřených hodnot

Měřená a vypočtená data lze pomocí funkčních kláves odečítat z přehledného LCD displeje. Přístroj umožňuje v jednom okamžiku sledovat 3 měřené hodnoty a vytvořit až 140 datových polí (pohledů na data) pomocí softwaru PSW Basic, který je součástí dodávky. Automatická změna zobrazení displeje je volitelná v intervalu 1…9999 s.

Analogové výstupy

Galvanicky oddělené analogové výstupy 0/4-20 mA mohou přenášet měřené hodnoty a nebo hodnoty zaslané pomocí protokolu Modbus. Pro činnost je vyžadován externí zdroj 20 až 30 V DC.

Digitální vstupy

Skupina 5 tranzistorových digitálních výstupů může být ovládána následujícími datovými zdroji:

 • interní hodiny
 • komparátory
 • LON
 • Modbus

Interní elektroměry

Každý zdroj dat může být přiřazen toliko k jednomu výstupu. Pokud je přiřazen elektroměr, digitální výstup funguje jako impulzní.

Komparátory

K dispozici trojice komparátorů, porušení limitů je uloženo v paměti událostí s datem a časem. Pro každý komparátor je možné programovat 2 limity a 2 veličiny; 2 limity a 1 veličina; 1 limit a 1 minimální čas odpojení.

Interní hodiny - time controller

Zásadní vybavení, které je kromě protokolu LON typické pro tuto verzi přístrojů UMG. Varianta 505 disponuje 100 časovými kanály, u každého lze nastavit den týdne, hodinu a minutu aktivace a deaktivace a přiřadit jednu z následujících akcí:

 • aktivace interního elektroměru činné a jalové energie
 • aktivace digitálního výstupu
 • aktivace cíle Emax

Přepínač letní/zimní čas

Jsou k dispozici následující možnosti:

 • 1 – vypnuto
 • 2 – ruční zadání
 • 3 – přepnutí podle Evropských konvencí

Použití PSW Basic pro práci s UMG 505

Software PSW Basic je konfigurační nástroj, který je součástí dodávky přístroje. Umožňuje provádět nastavení pomocí počítače a dále pak odečítání a konfiguraci interní paměti přístroje.Součástí dodávky je konfigurační software PSW Basic, umožňující pohodlné nastavení a ovládání měřidla pomocí PC. PSW Basic také umožňuje ruční odečet paměti (hodnoty, události) a uložení dat v počítači pro další zpracování. Verze PSW Profesional poskytuje online sběr, správu a vyhodnocení dat z instalované technologie. Konfigurační modul umožňuje nastavit parametry:

 • zobrazení hodnot na displeji
 • konfiguraci vlastního přístroje - nastavení analogových, pulzního, reléových a pomocného výstupu, nastavení tarifních pásem, nastavení měřicích transformátorů, komunikační nastavení
 • nastavení paměti přístroje - výběr sledovaných hodnot a nastavení intervalu průměrování, nastavení až šesti limitů záznamů jednotlivých hodnot (podle toho, jaké údaje požadujeme sledovat)
 • nastavení ručního odečtu paměti - volba formátu exportovaných dat, vymazání paměti, zobrazení dat v log souboru
 • komunikační nastavení

Pro pokročilé sledovaní a vyhodnocování dat současně až z 255 měřicích přístrojů je k dispozici software PSW Professional.Kontakt na výrobce
Mohlo by Vás také zajímat:
Sdílet

Komentáře

Najdete nás na Facebooku
Odběr novinek
Server CESKAENERGETIKA.cz
Česká Energetika s.r.o. a Česká energetická asociace provozují portál www.ceskaenergetika.cz, vydávají dva časopiy z oblasti energetiky a OZE, pořádají na tato témata semináře a konference pro laickou i odbornou veřejnost.
Důležité odkazy
Spolupracujeme
Najdete nás také na
Portál www.ceskaenergetika.cz © 2011 pohání redakční systém MultiCMS. Grafické zpracování Cossi Design.