Janitza.cz

Janitza Electronics se zabývá vývojem a výrobou energeticky úsporných systémů. Je výrobcem digitálních měřidel, systémů SEMS, univerzálních multimetrů, regulátorů jalového výkonu, systémů pro řízení spotřeby, ¼ hodinového maxima a dalších přístrojů nejvyšší kvality.

KBH.cz

Společnost KBH vyrábí, dodává a instaluje komponenty pro kompenzaci jalového výkonu. Zákazníky jsou elektromontážní firmy, výrobci rozvaděčů, projektanti, velkoobchody a velkoodběratelé elektrické energie. Společnost nabízí kvalitní komponenty a služby za velice příznivé ceny.

9. ledna 2009, Autor: Otto Kamm
UMG 507

UMG 507

Trojfázový analyzátor sítě získává RMS hodnoty proudu a napětí nepřetržitým vzorkováním signálu v sítích 50/60 Hz. Následně jsou vypočteny všechny elektrické veličiny a agregovány na interval 200 ms(10 period v sítích 50 Hz). Tímto způsobem jsou bezpečně rozpoznána a zaznamenána krátkodobá přerušení a poruchy.

Popis použití

Přechodové a poruchové jevy jsou zaznamenány ve 128 periodách (64 period pretrigger-sof
twarová spoušť) a to 1 hodnota RMS na periodu. Transientní jevy jsou pak uloženy jako vlnový diagram všech fází v délce 5 period, z toho 2 periody pretrigger. Zpoždění interních výstupů je menší než 10 ms, zpoždění výstupů připojených po sériové lince max 200 ms.

Doporučené využití

 • Detekce elektrického rušení a problémů s kvalitou elektrické energie
 • Stálé sledování kvality elektrické energie
 • Funkce Gateway and Comserver mezi hlavním TCP/IP měřidlem a podružnými měřidly Modbus RTU např. UMG 96S
 • Interní hodiny – časové řízení odběru elektrické energie
 • Integrovaná logika – víceúrovňové řízení odběru energie (multitasking)
 • Údaje pro management nákladů a elektronickou fakturaci

Hlídání transformátorů, k-faktor

Maximální přípustný proud transformátorů, motorů a pojistek může být kontrolován pomocí nastavení tzv. k-faktoru (hodnota k-faktoru 1 je rovna 100 % zadaného proudu, tedy nominálnímu proudu zátěže). Měřené hodnoty pak mohou být sledovány a vyhodnocovány patřičně programovanými komparátory a signalizovány pomocí digitálních výstupů. Dále je možné vyhodnocovat teplotu transformátoru pomocí vstupu teplotního čidla.

Displej

Plně programovatelný displej UMG 507 umožňuje zobrazení všech měřených a vypočtených hodnot v numerickém formátu a jejich střídání v režimu automatické rotace displeje. Programování je vhodné provést pomocí konfiguračního software PSW Basic. Jednoduchá konfigurace (převodový poměr MTP, IP adresa) je umožněna pomocí funkčních kláves

Webserver/Email

Přístroj UMG 507 obsahuje webserver, je tedy přístupný přes běžný web browser (PC, mobil), pouze vyžaduje zadání IP adresy a přístupových práv. Kompletní konfigurační menu je k dispozici jako HTML stránky interního webserveru, jsou podporovány uživatelské Java aplety a prvky ActiveX. Fuknci email lze konfigurovat pro zasílání oznámení a průběhů poruchových událostí na základě předem definovaných parametrů (např. limity překročení měřené hodnoty apod). Dále mohou být emailem zasílána data uložená v přístroji pro zpracování v PSW Profi, a to v předem definovaných časech.

Podporované protokoly

 • HTTP, SMTP, DNS, NTP, Mod/TCP, Modbus over TCP, DHCP, BootP

Přístroj může být připojen k Internetu pomocí externího routeru (např. ISDN nebo DSL). SMTP poskytuje standardy Plain/Login a Cram-MD5.

Rozhraní a protokoly

 • RS 232 Modbus RTU, data rate: 38,4 kBit/s
 • RS 485 Modbus RTU slave, Modbus RTU master/gateway, data rates: 9,6, 19,2, 38,4, 57,6 a 115,2 kBit/s
 • Profibus DP V0, transmission rates: 9.6, 19.2, 93.75, 187.5, 500 k a 1,5 Mbit/s
 • Ethernet 10baseT

Modbus Master

Rozhraní RS485 přístroje UMG 507 může být využito jako Modbus RTU master. To znamená, že libovolný přístroj Janitza s RS485 a protokolem Modbus RTU může být připojen k UMG 507 a jeho prostřednicvím odesílat data přes Ethernet TCP/IP s plnou funkcionalitou.

 • WAGO decentral I/O - Dále, vstupy a výstupy UMG 507 mohou být rozšířeny decentrálními WAGO moduly. Je možné připojit až 64 Modbus datový prvků sítě a ovládat je a sledovat pomocí programu PSW Professional.

Detekce a ukládání

UMG 507 má interní paměť 256kB, v závislosti na verzi pak ještě dodatečnou 16 MB Flash pro nepretržité ukládání všech měřených dat. Rozsah měřených a zaznamenávaných hodnot je plně v rukou uživatele, stejně tak jako požadovaná agregace ukládaných hodnot. Dále mohou být ukládány max/min hodnoty měřených hodnot (tzn. 200 ms průměrů).
Ukládání transientních jevů je ovládáno softwarovou spouští (pretriggerem), který bezpečně rozezná transientní delší než 10 ms. Přechodové jevy a události, jako např. nadproud, pod- nebo přepětí jsou detekovány po trvání jedné půlperiody zaznamenány jako RMS hodnoty pro 128 period.

Digitální vstupy a výstupy

V plné konfiguraci I/O (modely AD, P, E a EP, viz tabulka výrobních řas přístrojů) má UMG 507 6 digitálních vstupů, šest digitálních výstupů, dva analogové výstupy (0/4-20 mA), teplotní vstup a analogový vstup (0/4-20 mA).

Digitální vstupy mohou být využity jako impulzní, synchronizační a nebo alarmové vstupy.Digitální výstupy je možné volitelně konfigurovat jako alarmové, impulsní, pro spínání úrovní řízení čtvrthodinového maxima (volitelně), časové spínání a nebo logické výstupy.

Dva analogové výstupy je možné konfigurovat pro analogové ovládání generátorů v režimu řízení čtvrthodinového maxima (volitelně). Teplotní vstup umožňuje sledování a vyhodnocení teploty transformátoru, na analogový vstup může být přiveden libovolný druh analogového signálu (0/4-20 mA).

Integrovaná logika

Celkem 128 programovatelných logických prvků poskytuje možnost spojení údajů ze vstupů, interních funkcí UMG 507 (např. komparátory)a digitálních výstupů. K dispozici jsou následující logické operátory - AND, NAND, OR, NOR, XOR, EQU, edge detection (rising and falling).
Výsledky jsou přiřazeny volitelným příznaků (flagy), které mohou být kombinovány s ostatními příznaky a samozřejmě informacemi přicházejícími protokolem Modbus a Profibus. Operandy mohou být události, virtuální přepínací hodiny, komparátory limitů signály ze sběrnic. Výsledkem logických operací může být spínání digitálních výstupů, změny tarifu, synchronizace, nastavení interních hodin a nebo odeslání emailu. Měřené hodnoty mohou být podle potřeby sčítány, odčítány, násobeny a děleny.

Mohlo by Vás také zajímat:
Sdílet

Komentáře

Najdete nás na Facebooku
Odběr novinek
Server CESKAENERGETIKA.cz
Česká Energetika s.r.o. a Česká energetická asociace provozují portál www.ceskaenergetika.cz, vydávají dva časopiy z oblasti energetiky a OZE, pořádají na tato témata semináře a konference pro laickou i odbornou veřejnost.
Důležité odkazy
Spolupracujeme
Najdete nás také na
Portál www.ceskaenergetika.cz © 2011 pohání redakční systém MultiCMS. Grafické zpracování Cossi Design.