Janitza.cz

Janitza Electronics se zabývá vývojem a výrobou energeticky úsporných systémů. Je výrobcem digitálních měřidel, systémů SEMS, univerzálních multimetrů, regulátorů jalového výkonu, systémů pro řízení spotřeby, ¼ hodinového maxima a dalších přístrojů nejvyšší kvality.

KBH.cz

Společnost KBH vyrábí, dodává a instaluje komponenty pro kompenzaci jalového výkonu. Zákazníky jsou elektromontážní firmy, výrobci rozvaděčů, projektanti, velkoobchody a velkoodběratelé elektrické energie. Společnost nabízí kvalitní komponenty a služby za velice příznivé ceny.

16. září 2008, Autor: varner
Nezařazené články

Berlínské bienále WANO 2003

V Berlíně se od 13. do 14. října uskutečnilo pravděpodobně nejvýznamnější světové setkání provozovatelů jaderných elektráren sdružených v organizaci WANO - Biennial General Meeting 2003. Sešlo se na něm na 400 delegátů, většinou „kapitánů“ světového jaderného energetického průmyslu ze všech 33 zemí, které provozují jaderné elektrárny. Na Bienále WANO nechyběla ani delegace ČEZ.

V duchu spolupráce...

Program konference se skládal ze dvou hlavních tématických bloků. První z nich charakterizovalo heslo „Working Together“ („Spolupracujeme“ – v tom nejširším slova smyslu), druhým „Tackling the Future“ („Pouštíme se do vytváření budoucnosti“).

Spolupracujeme
Pod tímto zajímavým heslem proběhly 4 přednáškové sekce: Historický a „topmanažerský“ pohled, zlepšování výkonnosti, učíme se od druhých a spolupracujeme s dodavateli. Kromě jiných v jejich rámci vystoupili Wiliam Cavanaugh (CEO Progresss Energy, USA), Walter Hohlefelder (CEO, E.ON, Německo), Graham Brown (CEO, OPG, Kanada), Yosaku Fuji (předseda Federace elektroenergetických společností,Japonsko) Bruno Lescoeur (viceprezident EdF, Francie), David Gilchrist (VŘ– British Energy, Velká Británie), Aleš John (ČEZ, a. s., ředitel Sekce systém řízení a vnější vztahy, UJE) a další.
Postupně zazněla celá řada hodnocení současné situace v jaderné energetice. Hovořilo se např. o životní důležitosti „jádra“ pro země východní Asie, o měnících se podmínkách provozování jaderné energetiky, především v oblasti zajišťování konkurenceschopnosti ve vyspělých zemích nebo naopak o nezbytnosti rozvoje a tedy růstu energetické spotřeby v rozvojových zemích a v této souvislosti o očekávané úloze „jádra“. Do roku 2020 bude s největší pravděpodobností připraveno stavět a provozovat nové jaderné elektrárny 15 rozvojových zemí.
V oblasti řízení současných jaderných elektráren se hledá řešení takových problémů, jako je např. odchod kvalitních pracovníků do důchodu a nedostatek jejich nástupců z řad mladé generace (pro provoz jaderných zdrojů i pro rozvoj celého odvětví). S tím souvisí i naléhavá potřeba dobrého managementu společností, který by si poradil se současnou turbulentní situací v hospodářské, technické i sociální oblasti (viz. problémy s poklesem kultury bezpečnosti v Německu a Maďarsku) i s novým postavením v podnikatelském prostředí a ve společnosti (viz. situace v Německu, Velké Británii, Kanadě). WANO v této souvislosti nabízí nový typ partnerských prověrek (tzv. Corporate Peer Review), které mají pomoci managementu svoje slabiny rozpoznat a najít oblasti, které lze zlepšit. Některé firmy – např. kanadská OPG a britská BE – se této prověrce již podrobily a podle vyjádření jejich představitelů byly velice přínosné.
V rámci prvního tematického bloku se také hodnotily provozní události, které se v jaderné energetice udály v poslední době. Především šlo o analýzy událostí v jaderných elektrárnách Philippsburg, Davis Besse a Pakš. Událost v Pakši prezentoval p. Aleš John, který zastává funkci předsedy Řídicí rady Moskevského centra WANO, v jehož regionu se elektrárna Pakš nachází (Maďarsko).

Pouštíme se do vytváření budoucnosti
Druhý den byly představeny dvě přednáškové sekce: Jaderná energie a udržitelná budoucnost a potřeba otevřenosti a transparentnosti. Coby osobnosti v této části Bienále vystoupili např. Sig Berg (Výkonný ředitel WANO), Parvez Butt (předseda pakistánského Úřadu pro jadernou energii), Neil Todreas (KEPCO, profesor jaderného inženýrství, Institut Technologií, Massachusetts, USA), Tsunehisa Katsumata (prezident TEPCO, Japonsko), Sergey Tulub (prezident Energoatom, Ukrajina), Ken Brockman (MAAE, ředitel divize Bezpečnost jaderných zařízení), John Ritch (generální ředitel WNA, Velká Británie) a řada dalších.
Neil Todreas přítomné seznámil s výsledky analýz a ukázal, že další životnost a udržitelnost jádra bude v budoucnosti záviset na celé řadě předpokladů. Nejdůležitějšími z nich jsou náklady, bezpečnost, odpady, nešíření jaderných materiálů a společenská přijatelnost. Jak uvedl v dalším Sigval Berg, pro další rozvoj jádra bude nutné najít takový management, který zabezpečí nejen bezpečný, spolehlivý a ekonomický provoz jaderných elektráren, ale i obnoví důvěru veřejnosti v jadernou energetiku a dokáže přesvědčit společnost o její další udržitelnosti.

Ocenění WANO nejzasloužilejším
Při závěrečné večeři letošního Bienále WANO proběhlo slavnostní předávání „Ocenění WANO za vynikající práci v oblasti jaderné energetiky“ („WANO Nuclear Excellence Award“). Ocenění za největší přínos pro bezpečnost provozu jaderných elektráren získali Rebba Bhiksham (Nuclear Power Corporation, jaderná elektrárna Kakrapar, Indie), Won-yong Chung (Korea Hydro and Nuclear Power Copany, Korea), Pedro Figueiredo (Elektrobras Termonuclear S. A. – Eletronuclear, jaderná elektrárna Angra, Brazílie), Bernard Fourest (EdF, Francie), Oliver D. Kingsley, Jr. (Exelon Corporation, USA) a Paul Spekkens (OPG, Kanada).

Zdeněk Linhart: Setkání potvrdilo, že jaderným elektrárnám patří budoucnost
Za společnost ČEZ, a. s. se Bienále WANO kromě Aleše Johna účastnili i další manažeři v čele s výkonným ředitelem pro jadernou energetiku Zdeňkem Linhartem. Ten jednání zhodnotil slovy: „WANO BGM je místem, kde bylo slyšet nejen slova o historii jaderné energetiky, ale především o její budoucnosti. V rámci formálních i neformálních kontaktů hlavních aktérů jaderného energetického průmyslu je možné se dozvědět, kam kráčíme a které problémy musíme umět vyřešit. Hlavní zprávou pro nás jaderníky je pozitivní posun v oblasti plánování využívání jaderných elektráren jako nezbytných zdrojů pro výrobu elektřiny a tepla v budoucnu, minimálně v tomto století. Jaderné elektrárny jsou zdroje, které minimálně ovlivňují životní prostředí. Svět se proto připravuje na výstavbu nových, bezpečnějších a efektivnějších bloků. Má to však jednu podmínku – musíme být bezpeční.“
Příští, deváté Bienále WANO, se uskuteční na podzim roku 2005 v Budapešti.

Ing. Zbyněk Grunda, manažer pro mezinárodní vztahy UJE

Sdílet

Komentáře

Najdete nás na Facebooku
Odběr novinek
Server CESKAENERGETIKA.cz
Česká Energetika s.r.o. a Česká energetická asociace provozují portál www.ceskaenergetika.cz, vydávají dva časopiy z oblasti energetiky a OZE, pořádají na tato témata semináře a konference pro laickou i odbornou veřejnost.
Důležité odkazy
Spolupracujeme
Najdete nás také na
Portál www.ceskaenergetika.cz © 2011 pohání redakční systém MultiCMS. Grafické zpracování Cossi Design.