Janitza.cz

Janitza Electronics se zabývá vývojem a výrobou energeticky úsporných systémů. Je výrobcem digitálních měřidel, systémů SEMS, univerzálních multimetrů, regulátorů jalového výkonu, systémů pro řízení spotřeby, ¼ hodinového maxima a dalších přístrojů nejvyšší kvality.

KBH.cz

Společnost KBH vyrábí, dodává a instaluje komponenty pro kompenzaci jalového výkonu. Zákazníky jsou elektromontážní firmy, výrobci rozvaděčů, projektanti, velkoobchody a velkoodběratelé elektrické energie. Společnost nabízí kvalitní komponenty a služby za velice příznivé ceny.

13. srpna 2008, Autor: varner
Nezařazené články

Bora Internova

Zabránit „vytápění ulice“ teplem z našeho bytu

Je všeobecně známo, že okna jsou jedním z nejdůležitějších stavebních prvků z pohledu obyvatele domu. Víme, že musí splňovat několik základních požadavků, které hovoří o jeho vlastnostech technických nebo estetických. Hlavně ale víme, že okny může unikat až 50 % tepelné energie, kterou musíme dodat zpět. A to dnes, bohužel, za nemalé finanční náklady. Pomineme-li nyní ostatní technické a estetické požadavky, jsme hned u jádra věci.

Postup výběru je velmi jednoduchý. Čím lepší tepelně-izolační vlastnosti okna jako celku (Uw) máme, tím více ušetříme na výdajích za topení. Ale jak dál? Tomuto požadavku dostojíme jednoduše dvojím způsobem. Výběrem odpovídajícího profilového systému a volbou správného prosklení.
Profil, ze kterého je okno vyrobeno, má menší vliv na celkové tepelně-izolační vlastnosti okna než použité sklo, které do něj bude vloženo. Přesto je vhodné zvolit takový systém, který bude mít koeficient prostupu tepla (Uf) rozhodně co nejnižší. Protože každá „desetinka“ přinese v budoucnu jistou výhodu.
V zásadě platí, že čím větší tloušťka rámu, tím lepší izolační vlastnosti.
Izolační vlastnosti skla (Ug) vsazovaného do systémového profilu je nutné vybírat v souladu s požadavky co nejvyšších možných úspor nákladů na topení, tj. izolační dvojsklo s výplní plynem omezujícím prostup tepla nebo trojsklo, popř. spojení s fólií Heat Mirror.
Tyto dva body jsou základním vodítkem pro správný výběr okna z pohledu budoucích úspor.

Doporučení

INTERNOVA 6000 nový 6-komorový profil

 • stavební hloubka rámu 80 mm
 • stavební hloubka křídla 90 mm
 • pohledová šířka konstrukce 119 mm
 • použití skla v tloušťce od 24 do 58 mm
 • zaoblení softline hran min. 6 mm
 • standardní koeficient prostupu tepla vyztuženého rámu Uf = 1,08 W/m2K
 • doporučený koeficient prostupu tepla skla Ug = až 1,1 W/m2K
 • standardní koeficient prostupu tepla okna Uw = 1,08 W/m2K při použití skla Ug = 1,1 W/m2K

Porovnání

Zlepšení oproti standardnímu 3-komorovému oknu:

 • 3x menší propustnost vzduchu
 • zvukově-izolační vlastnosti zvýšené o 5 %
 • tepelně-izolační vlastnosti zvýšené o 25 %
 • zvýšená odolnost proti zatékavosti vody
 • zvýšená statická pevnost
 • rozšířené možnosti použití izolačních skel
 • zvýšené zabezpečení proti vloupání

Použití

Systém Internova® splňuje veškeré nároky, které jsou kladeny na okno jako součást nízkoenergetických budov a staveb. Je vhodný pro novostavby i rekonstrukce.

 

 

 

Sdílet

Komentáře

Najdete nás na Facebooku
Odběr novinek
Server CESKAENERGETIKA.cz
Česká Energetika s.r.o. a Česká energetická asociace provozují portál www.ceskaenergetika.cz, vydávají dva časopiy z oblasti energetiky a OZE, pořádají na tato témata semináře a konference pro laickou i odbornou veřejnost.
Důležité odkazy
Spolupracujeme
Najdete nás také na
Portál www.ceskaenergetika.cz © 2011 pohání redakční systém MultiCMS. Grafické zpracování Cossi Design.