Janitza.cz

Janitza Electronics se zabývá vývojem a výrobou energeticky úsporných systémů. Je výrobcem digitálních měřidel, systémů SEMS, univerzálních multimetrů, regulátorů jalového výkonu, systémů pro řízení spotřeby, ¼ hodinového maxima a dalších přístrojů nejvyšší kvality.

KBH.cz

Společnost KBH vyrábí, dodává a instaluje komponenty pro kompenzaci jalového výkonu. Zákazníky jsou elektromontážní firmy, výrobci rozvaděčů, projektanti, velkoobchody a velkoodběratelé elektrické energie. Společnost nabízí kvalitní komponenty a služby za velice příznivé ceny.

7. srpna 2008, Autor: varner
Nezařazené články

Česká rodinka

Již jsme společně navštívili několik rodin. Ve většině z nich byla otázka vytápění řešena kombinací několika zdrojů tepla. Z tohoto důvodu nebyla regulace zcela bezproblémová a komfort vytápění nešlo označit za úplně ideální. Často rodinní příslušníci museli shánět dříví, štípat jej a uskladňovat nebo chodit do sklepa přikládat v kotli. Dnes uděláme razantní změnu a navštívíme rodinu, kde si topení prakticky nevšímají a přesto topí za rozumné peníze.

Rodina, kterou dnes navštívíme bydlí v obci nedaleko Hradce Králové. Žijí v rodinném jednopatrovém domku, který byl postaven v roce 1978. Jako hlavní stavební materiál byl použit plynosilikát o síle 36 mm. Pro zajímavost tepelný odpor plynosilikátu (popílkový pórobeton) je přibližně R = 1,8 m2.K/W. Cihla o síle 38 mm má odpor cca 2,5 m2.K/W – vyšší hodnota je lepší. Okna jsou tradiční, dřevěná jednodílná s dvojitým sklem. Radiátory litinové osazené termostatickou hlavicí. Střecha domu je oceloplechová. Pro zamezení ztrát střechou, která slouží zároveň jako strop (největší únik tepla) – byla v dané době použita lisovaná čedičová vata tl. 100 mm, heraklit, polystyren 3 cm, lepenka, plech. Jedná se tedy o tradiční dům bez jakýchkoliv speciálních opatření za účelem snížení tepelných ztrát.
Když jsme vstoupili do rodinného domu, čekali jsme typickou kotelnu, kde nalezneme kotel na pevná paliva, přiškrcený přívod teplé vody UT z nedaleké teplárny a mnoho dalších „zlepšováků“ domácího kutila. Vždyť pán domu dlouhá léta pracuje ve firmě zabývající se vytápěním a bylo by zvláštní, pokud by neaplikoval některé nápady u sebe doma. Opak byl ovšem pravdou. Kotelna byla uklizená a v podstatě kotelnu ani nepřipomínala. Na jedné stěně byla pouze instalace zařízení nutných pro přívod teplé vody UT z místní teplárny. Ta sama o sobě nezabírá příliš prostoru a pokud by byla za dekorativní zástěnou, tak si ji ani nevšimneme. Dále jsme v místnosti zaznamenali dva kombinované bojlery na teplou užitkovou vodu.

Solární panely na balkoně domu Bojlery pro ohřev TUV

Jiný příklad použití stejného typu solárních panelů

U těchto bojlerů se na chvilku zastavíme. Možná se divíte proč jsou dva, ne pouze jeden. Pro tříčlennou rodinu by jeden bojler zcela jistě dostačoval. Zde se projevila profese pána domu, který se pro předehřev užitkové vody rozhodl využít energii Slunce. Na balkoně má umístěny dva solární panely o celkové ploše 1,5 m2. Jedná se o rozšířený typ solárních kolektorů za rozumné peníze. Díky umístění na balkoně je jejich údržba bezproblémová, hlavně čištění plochy, která přijímá sluneční záření. Zde je důležité v zimě odstraňovat sníh a v létě pyl společně s dalšími nečistotami. Čistota kolektorů je velice důležitá a má podstatný vliv na jejich účinnost. Pokud například v létě pokryje kolektor vrstva pylu, sníží se jeho účinnost v řádu desítek procent. Nemluvě o sněhu v zimě, kdy je potřeba omezený sluneční svit využít maximálně.
Teplá voda ze solárních panelů odchází do prvního bojleru. Systém se spouští, pokud je teplota v kolektorech nad 2°C, dochází tak k ohřevu vody v předehřívacím bojleru, která je odebírána z obecního vodovodu.
K řízení celého procesu slouží jednoduchý regulátor teploty s programovatelnými reléovými výstupy. Ten v případě dostatečné teploty natopí předehřívací bojler na stanovenou teplotu určenou zadavatelem (majitelem) a po dosažení teploty vypne oběhové čerpadlo. V případě překročení teploty na kolektorech nad 100 °C se spotřebič- čerpadlo zapne bez ohledu na okamžitý stav regulátoru-havarijní provoz.
Kolektory dostatečně ohřívají vodu přibližně v období od března do listopadu. Samozřejmě za příznivých slunečních podmínek i během zimního období.
Jak jsme se již zmínili v úvodu, není cílem podnikat žádné extrémní kroky za účelem snížení nákladů na vytápění. Současné náklady lze označit za velice příznivé. Další možná opatření jako například zateplení domu, tepelné čerpadlo nebo výkonné solární panely by vedly pouze k vysoké finanční investici a doba její návratnosti by byla v nedohlednu. Zmíněné dva solární panely jsou spíše kombinací zájmu o alternativní zdroje energie a doprovodným efektem snížení nákladů. Nejednalo se o finančně ani technicky náročné za řízení, které nijak neovlivňuje vysoký komfort vytápění. Pod pojmem „vysoký komfort“ máme na mysli téměř bezobslužný provoz, kdy je jedinou starostí otočení termostatické hlavice na otopném tělese.
Jistě vás zajímá, co jsou „příznivé náklady na vytápění“. Celková vytápěná plocha je 110 m2. Za vytápění ročně zaplatí rodina 15.000 Kč a za elektřinu 12.000 Kč . V ceně elektřiny je veškerá běžná spotřeba, včetně ohřevu teplé užitkové vody. Někdo jistě namítne, že by šlo výdaje na energie snížit. Ano, ale je třeba si uvědomit, že tyto ceny odpovídají vysokému komfortu, kdy se o nic nestaráte. Pokud by byla provedena opatření za účelem snížení tepelných ztrát domu a přidal se například kotel na pevná paliva, dosáhli bychom jistě nižších nákladů na vytápění. Bohužel, museli bychom najít dostatek volných finančních prostředků a také se aktivně zapojit do procesu topení. Což by vyžadovalo náš čas a toho lidé v aktivním věku nemají nikdy dost.

Zařízení vlastní koncepce. Ohřev teplé vody využívaný
v létě na zahradě

Regulace teploty vody ze solárních panelů

Václav Horáček, horacek@ceskaenergetika.com

Sdílet

Komentáře

Najdete nás na Facebooku
Odběr novinek
Server CESKAENERGETIKA.cz
Česká Energetika s.r.o. a Česká energetická asociace provozují portál www.ceskaenergetika.cz, vydávají dva časopiy z oblasti energetiky a OZE, pořádají na tato témata semináře a konference pro laickou i odbornou veřejnost.
Důležité odkazy
Spolupracujeme
Najdete nás také na
Portál www.ceskaenergetika.cz © 2011 pohání redakční systém MultiCMS. Grafické zpracování Cossi Design.