Janitza.cz

Janitza Electronics se zabývá vývojem a výrobou energeticky úsporných systémů. Je výrobcem digitálních měřidel, systémů SEMS, univerzálních multimetrů, regulátorů jalového výkonu, systémů pro řízení spotřeby, ¼ hodinového maxima a dalších přístrojů nejvyšší kvality.

KBH.cz

Společnost KBH vyrábí, dodává a instaluje komponenty pro kompenzaci jalového výkonu. Zákazníky jsou elektromontážní firmy, výrobci rozvaděčů, projektanti, velkoobchody a velkoodběratelé elektrické energie. Společnost nabízí kvalitní komponenty a služby za velice příznivé ceny.

30. července 2008, Autor: varner
Nezařazené články

Domovní kořenové čistírny

Kořenové čistírny odpadních vod (Energie pro Život 2/2004) se používají již více než 30 let po celém světě pro čištění nejrůznějších druhů odpadních vod. I když první pokusy s tímto způsobem čištění byly již v šedesátých letech 20. století prováděny pro malé zdroje znečištění, v 80. a začátkem 90. let se kořenové čistírny převážně využívaly pro čištění splaškových vod z malých vesnic.

V současné době se kořenové čistírny (KČOV), především díky skutečnosti, že se mnozí lidé snaží využívat systémy blízké přírodním způsobům, používají stále častěji i jako domovní čistírny. Tento trend je nejsilnější v Německu, kde je v provozu již několik desítek tisíc domovních kořenových čistíren. Mezi země, kde se tento způsob využívá stále častěji, patří i Česká republika a v současné době je v provozu asi 40 domovních KČOV, tj. čistíren pro méně než 10 obyvatel.
Kořenové čistírny si zvolna našly své místo mezi malými čistírnami odpadních vod. Stále se sice lze setkat s podceňováním tohoto způsobu čištění odpadních vod, ale zvolna se vytrácí emocionální přístup účastníků územního a stavebního řízení. Podle mínění projektantů a stavitelů KČOV je v současné době obtížné konkurovat strojním čistírnám, ale není to nemožné, protože některé výhody KČOV jsou velmi výrazné. Především je to skutečnost, že tyto systémy mohou na rozdíl od klasických čistíren pracovat přerušovaně. Z tohoto důvodu jsou velmi vhodné pro čištění odpadních vod z víkendových objektů případně pro objekty obývané sezónně. Další výhodou je to, že KČOV se dobře vyrovnávají s kolísáním průtoku odpadní vody. Velkou výhodou KČOV ve srovnání s klasickými čistírnami je fakt, že KČOV nevyžadují elektrickou energii a neobsahují žádné mechanické součásti, které by se mohly opotřebovávat. Tato skutečnost svádí k přístupu, že KČOV jsou v podstatě bezobslužné, což však v žádném případě není pravda. I velmi jednoduchá sestava – předčištění a kořenové pole vyžaduje pravidelnou kontrolu. Především je nutné pravidelně kontrolovat a případně vyvážet předčistící stupeň, což bývá většinou septik. Dále je nutné pravidelně kontrolovat nastavení výšky vodní hladiny, rozdělení nátoku odpadní vody na vlastní kořenové lože, případně na konci zimního období posekat vegetaci. Pokud je údržba systematická a pravidelná, jsou náklady na ni minimální a údržba je časově nenáročná. KČOV mají menší náchylnost k havárii systému. Naproti tomu, strojní čistírny mají lepší předpoklady pro řízení čisticího procesu, pro analýzu případných problémů a pro aplikaci nápravných opatření.

V době, kdy se kořenové čistírny začaly u nás objevovat, tj. před 15 lety, byly investiční náklady přibližně 2 – 5 x nižší ve srovnání s klasickými čistírnami. V současné době, díky neustále zvyšujícím se vstupům, jsou investiční náklady přibližně na stejné úrovni jako pro klasické čistírny. Je však nutné uvést, že KČOV mají na realizaci velmi specifické požadavky, a ty by neměly být opomíjeny. Pokud se staví na nevhodném místě (nedostupnost vhodného filtračního materiálu, špatný přístup pro stavební techniku, atd.), může dojít k mimořádnému zdražení vlastní stavby. Na druhé straně je při vhodné konfiguraci území (např. terénní deprese), nebo v případě podloží s dostatečně nízkou hydraulickou propustností (a tudíž není nutné používat plastové fólie), je možné realizovat stavbu velmi levně. Z tohoto důvodu je každá KČOV jakýsi „originál“ a nelze stanovit přesnou cenu, tak jako je to u sériově vyráběných klasických čistíren. Z dostupných údajů vyplývá, že cena KČOV (včetně předčištění) se pohybuje v rozmezí od 4 do 14 tisíc Kč na připojeného obyvatele. Pokud bychom chtěli cenu vyjádřit na m2, pohybuje se v rozmezí od 850 do 2300 Kč. Chceme-li stanovit „průměrnou“ cenu KČOV, nejlepší odhad by pravděpodobně byl 8000 Kč na připojeného obyvatele případně 1500 Kč na 1 m2 (do této ceny je započítána i cena předčištění).


Kreuzer, Rakousko Foto: Peter Regelsberger

Jak již bylo zmíněno, kořenové čistírny vyžadují velmi dobré předčištění odpadních vod, především je nutné zachytit co nejvíce nerozpuštěných látek, které mohou způsobit ucpání filtračního lože. Ucpání lože má za následek povrchový odtok, což sice výrazně nesnižuje účinnost čištění, ale působí neesteticky a může  způsobit i hygienické problémy. Jako ideální předčištění se jeví vylepšené septiky typu SL, u kterých stačí cca. 2/3 standardního objemu k dosažení až dvojnásobného účinku odstraňování znečištění. Vylepšení spočívá ve vestavbě velkého počtu lehkých dělících a norných stěn, které usměrní průtok do kombinace mnohokrát sestupného a vzestupného toku. To má za následek lepší využití objemu septiku, větší kontakt s aktivní anaerobní biomasou na dně a intenzivní zachytávání tuků.

Struhaře u Spáleného Poříčí (Plzeňský kraj)

Základní návrhové parametry pro domovní KČOV jsou shodné jako pro větší systémy. Pro domovní čistírny je vhodné použít hrubější filtrační materiál (např. 8 – 16 mm), který zaručuje podpovrchový průtok odpadní vody. Navíc je bezpodmínečně nutné použít materiály zbavené prachu, případně zeminy. V případě štěrku je nutné vždy použít praný štěrk. Výběr rostlin je širší než pro obecní čistírny. Pro domovní čistírny lze využít řadu dekorativních kvetoucích rostlin, jako např. kosatec bahenní (Iris pseudacorus), kosatec sibiřský (Iris sibirica), šmel okoličnatý (Butomus umbellatus), různé druhy orobince (Tyha spp.) nebo tužebník jilmový (Filipendula ulmaria).
Jako příklad účinnosti lze uvést výsledky z domovní KČOV v Žitenicich, která je v provozu od roku 1993 a v roce 2003 byla pravidelně sledována v rámci výzkumného projektu: BSK5: přítok 314 mg/l, odtok 12 mg/l; CHSK: přítok 946 mg/l, odtok 38 mg/l; nerozpuštěné látky: přítok 491 mg/l, odtok 6,8 mg/l; celkový fosfor: přítok 17,7 mg/l, odtok 8,7 mg/l; celkový dusík: přítok 84,4 mg/l, odtok 47,6 mg/l.

Ing. Jan Vymazal, CSc.

Sdílet

Komentáře

Najdete nás na Facebooku
Odběr novinek
Server CESKAENERGETIKA.cz
Česká Energetika s.r.o. a Česká energetická asociace provozují portál www.ceskaenergetika.cz, vydávají dva časopiy z oblasti energetiky a OZE, pořádají na tato témata semináře a konference pro laickou i odbornou veřejnost.
Důležité odkazy
Spolupracujeme
Najdete nás také na
Portál www.ceskaenergetika.cz © 2011 pohání redakční systém MultiCMS. Grafické zpracování Cossi Design.