Janitza.cz

Janitza Electronics se zabývá vývojem a výrobou energeticky úsporných systémů. Je výrobcem digitálních měřidel, systémů SEMS, univerzálních multimetrů, regulátorů jalového výkonu, systémů pro řízení spotřeby, ¼ hodinového maxima a dalších přístrojů nejvyšší kvality.

KBH.cz

Společnost KBH vyrábí, dodává a instaluje komponenty pro kompenzaci jalového výkonu. Zákazníky jsou elektromontážní firmy, výrobci rozvaděčů, projektanti, velkoobchody a velkoodběratelé elektrické energie. Společnost nabízí kvalitní komponenty a služby za velice příznivé ceny.

12. září 2008, Autor: varner
Nezařazené články

Energetické trendy v ČR a EU

Konference, Praha, 29. - 30. října 2003

Tři zásadní témata (a řada podružných, ovšem méně aktuálních) hýbou v současné době českou energetikou a věnuje se jim celá řada konferencí, protože na podzim jsou tradiční "konferenční žně". Pořadatelům konference Energetické trendy v ČR a EU se podařilo zajistit reprezentativní obsazení pro diskutování všech tří - tedy jak otevírání trhu, tak novely energetického zákona a v neposlední řadě také energetické koncepce státu. Náměstek ministra průmyslu a obchodu Martin Pecina, ministr životního prostředí Libor Ambrozek, poslanci Oldřich Vojíř a Tomáš Teplík, Christian Bourgin, zástupce EU v CR, to jsou jména dostatečně známá a výmluvná. Podařilo se zajistit rovněž vystoupení bývalého ministra energetiky Velké Británie, Briana Wilsona.
Dalším aktuálním a opravdu dlouze diskutovaným okruhem konference byly obnovitelné zdroje energie, především větrné elektrárny.

Co tedy konference přinesla? Dovolte mi pár letmých postřehů účastníka konference a moderátora jejího druhého dne.

Z vystoupení náměstka Peciny jsme se od správného člověka dozvěděli, jakým způsobem a v jakém čase bude pokračovat příprava a projednání novely energetického zákona. Koncem listopadu a začátkem prosince má proběhnout mezirezortní připomínkové řízení a návrh má být po projednání na Ministerstvu průmyslu a obchodu předán do vlády ještě před koncem příštího roku. Škoda, že k nejdůležitějšímu připravovanému legislativnímu předpisu, kterým se bude naše energetika v nejbližší době řídit, proběhla podle mého názoru jen poměrně krátká diskuse. Paralelně se zákonem totiž například vznikají pravidla obchodování s plynem, a jejich vzájemná provázanost se tak značně zkomplikovala. Těžko se bude vytvářet přesná vazba na zákon, který se ještě může v průběhu legislativního procesu měnit, protože celá řada kvalifikovaných připomínek ze všech sektorů energetiky nebyla do návrhu novely zahrnuta.

Řada vystupujících se na konferenci věnovala vývoji elektroenergetického trhu, jeho možné konvergenci s plynárenským trhem, předpokládanému vývoji trhu s plynem, s představou zásad druhého regulačního období pro českou energetiku vystoupil předseda Energetického regulačního úřadu. Můj celkový dojem z jejich vystoupení? Všechno je v pohybu a nic není předem dané, z cizích předpokladů se sice můžeme přiučit, ale vazba na domácí poměry převažuje. To je pravděpodobně správná cesta, protože podobnými závěry skončila nedávná 22. světová plynárenská konference v Tokiu.

Zástupci společnosti pro větrnou energii představili své projekty, jimiž chtějí získat hlavní podíl na objemu obnovitelných zdrojů, které jsou očekávány podle návrhu energetické koncepce ČR. K hlavnímu návrhu Státní energetické koncepce a k přepracovanému "zelenému" scénáři MPO předložil ministr Ambrozek alternativu jeho ministerstva, která počítá s vyšším podílem zemního plynu a obnovitelných zdrojů. Bude jistě zajímavé sledovat, zda se obě koncepce budou sobě přibližovat a vznikne nový kompromisní návrh, či zda zvítězí rozsáhlejší původní návrh MPO.

Největším problémem podobných konferencí je propastný rozdíl mezi lákavou nabídkou vystoupení a skutečnou úrovní řečníků jak věcnou, tak co do jejich postavení. Hodně záleží na organizátorech, v tomto případě byla náplň vystoupení i personálního obsazení velmi dobrá. Na českém konferenčním nebi se zřejmě objevila nová hvězda - společnost b.i.d. services, kterou bude nutné začít brát vážně. Zda je to nova nebo stálice ukáže teprve čas.

Ing. Oldřich Petržilka
Senior Manager, Česká plynárenská unie

Bronzový partner Partneři Mediální partneři Záštita

Sdílet

Komentáře

Najdete nás na Facebooku
Odběr novinek
Server CESKAENERGETIKA.cz
Česká Energetika s.r.o. a Česká energetická asociace provozují portál www.ceskaenergetika.cz, vydávají dva časopiy z oblasti energetiky a OZE, pořádají na tato témata semináře a konference pro laickou i odbornou veřejnost.
Důležité odkazy
Spolupracujeme
Najdete nás také na
Portál www.ceskaenergetika.cz © 2011 pohání redakční systém MultiCMS. Grafické zpracování Cossi Design.