Janitza.cz

Janitza Electronics se zabývá vývojem a výrobou energeticky úsporných systémů. Je výrobcem digitálních měřidel, systémů SEMS, univerzálních multimetrů, regulátorů jalového výkonu, systémů pro řízení spotřeby, ¼ hodinového maxima a dalších přístrojů nejvyšší kvality.

KBH.cz

Společnost KBH vyrábí, dodává a instaluje komponenty pro kompenzaci jalového výkonu. Zákazníky jsou elektromontážní firmy, výrobci rozvaděčů, projektanti, velkoobchody a velkoodběratelé elektrické energie. Společnost nabízí kvalitní komponenty a služby za velice příznivé ceny.

18. září 2008, Autor: varner
Nezařazené články

Financování energeticky úsporných projektů

Pomocí úvěrového programu FINESA

Úvěrový program FINESA (FINancování Energii Spořících Aplikací), který nabízí Česká spořitelna, a.s., je v Česku prvním produktem komerčního financování, který je přístupný sektoru malých a středních firem. V rámci 50 % záruky IFC, která je obsažena v ceně úvěru, mají klienti snazší přístup k finančním zdrojům. Součástí programu je také poradenství při přípravě projektů.

IFC (International Finance Corporation, člen Světové banky) zahájila program CEEF (Commercialising Energy Elciency Finance), což znamená Podpora komerčního financování energeticky úsporných programů. Podpora probíhá formou záruky až do výše 50 % objemu úvěru na základě vyhodnocení kvality projektu.
Tato záruka IFC zlepší vyjednávací pozici těm uchazečům o úvěr v případě, pokud za něj ze svých prostředků nebudou schopni poskytnout dostatečné jištění. První bankou, která se do tohoto projektu zapojila, je Česká spořitelna s vlastním úvěrovým programem FINESA.

Cíle programu CEEF
Cílem programu CEEF je intenzivně zpřístupnit komerční financování energeticky úsporných projektů pro segment malých a středních firem. Dosavadní komerční produkty byly tomuto segmentu spíše nepřístupné, vzhledem k nedůvěře finančních institucí. Jedním z možných řešení tedy byla žádost o poskytnutí podpory z veřejných zdrojů. Ale jak ukazuje následující tabulka, jejich velikost je omezená.

Velikost veřejných zdrojů financí
ČEA 45 mil. Kč/rok
EU 1 mld/4 roky
SFŽP 700 mil. Kč/rok

V této obtížné situaci s hledáním zdrojů pro úsporné projekty se ukázalo jako vhodné řešení zlepšit přístup finančních institucí k takovým projektům. Z tohoto důvodu vznikl tržně orientovaný a otevřený program CEEF, přístupný všem finančním institucím.

Co umožňuje program FINESA
Program FINESA nabízí investiční úvěr na energeticky úsporné projekty s garancí IFC až do výše 50 % úvěru. V ceně úvěru programu FINESA je již zahrnuto sjednání garance s IFC a technická asistence při přípravě financování projektu. Uchazeč může využít úvěrového rozpětí 2 až 150 mil. Kč s dobou splatnosti 5 až 7 let včetně doby čerpání.
Co investora zajímá, je cena úvěru, tedy výše úroků. Ta se stanovuje podle standardních tržních podmínek na základě posouzení klienta, úroková sazba pak může být zvolena pevná, a nebo plovoucí podle referenční sazby 3M Pribor. Úvěr se pak čerpá účelově, max. 12 měsíců, minimální částka je 100 000 Kč.

Kritéria vhodných projektů
Pro využití investičních úvěrů programů FINESA jsou vhodné projekty, které mají za cíl efektivnější využívání energie a snížení emisí skleníkových plynů. Jako příklady lze uvést:
Zvýšení efektivnosti výroby, distribuce a spotřeby tepla
• účinnější kotel, kogenerační jednotka
• nové tepelné rozvody
• z lepšení tepelně-technických vlastností budov (izolace, okna apod.)
Výstavba zařízení využívající obnovitelné zdroje energie
• výroba a zpracování biomasy
• výroba elektřiny z biomasy
• vodní elektrárny
Investiční úvěr však můžete využít i při změně paliva vozového parku, tj. při přechodu z nafty na zemní plyn.
Z výčtu možností použití je zřejmé, že tento úvěrový program mohou jistě využít:
• zemědělské a průmyslové podniky
• firmy energetických služeb (EC, EPC)
• dodavatelé energetických technologií
• provozovatelé energetických provozů a budov v komerční sféře
• provozovatelé hromadné a nákladní dopravy
Díky již několikrát citované bankovní garanci IFC je však financování těchto projektů přístupnější pro širší klientelu.
V ceně úvěru jsou zahrnuty následující služby:
• asistence při plánování projektů
• vyčíslení energetických úspor
• poradenství ve všech fázích projektu
• možnost částečné úhrady nákladů na energetický audit
• vlastní financování
• garance IFC

Velikost úrokové marže závisí na individuálním posouzení klienta a splatnosti úvěru. Za standardních okolností se pohybuje těsně nad hranicí 3 % nad referenční sazbou, k dispozici je možnost plovoucího úročení podle indexu 3M Pribor, nebo pevné úročení po celou dobu splatnosti dle ceny příslušného úrokového swapu. Ve standardních cenových relacích jsou poskytovány finanční i technické služby.

Zdroje informací
O úvěrovém programu se můžete více dozvědět v komerčních centrech České spořitelny, a. s., u firemních poradců komerčních center a samozřejmě také na internetových stránkách společnosti www.csas.cz.

Lukáš Vácha
Česká Spořitelna, a.s.

Sdílet

Komentáře

Najdete nás na Facebooku
Odběr novinek
Server CESKAENERGETIKA.cz
Česká Energetika s.r.o. a Česká energetická asociace provozují portál www.ceskaenergetika.cz, vydávají dva časopiy z oblasti energetiky a OZE, pořádají na tato témata semináře a konference pro laickou i odbornou veřejnost.
Důležité odkazy
Spolupracujeme
Najdete nás také na
Portál www.ceskaenergetika.cz © 2011 pohání redakční systém MultiCMS. Grafické zpracování Cossi Design.