Janitza.cz

Janitza Electronics se zabývá vývojem a výrobou energeticky úsporných systémů. Je výrobcem digitálních měřidel, systémů SEMS, univerzálních multimetrů, regulátorů jalového výkonu, systémů pro řízení spotřeby, ¼ hodinového maxima a dalších přístrojů nejvyšší kvality.

KBH.cz

Společnost KBH vyrábí, dodává a instaluje komponenty pro kompenzaci jalového výkonu. Zákazníky jsou elektromontážní firmy, výrobci rozvaděčů, projektanti, velkoobchody a velkoodběratelé elektrické energie. Společnost nabízí kvalitní komponenty a služby za velice příznivé ceny.

1. října 2008, Autor: varner
Nezařazené články

I&CS: metrologie - služba a vklad do budoucnosti

Pan Bořivoj Fučík, generální ředitel I&CS Třebíč, se tvářil před Velikonocemi velmi příjemně a přátelsky. Že by vyhlídka prodlouženého víkendu, pomlázky a barevných vajec?
Skutečnost je poněkud tvrdší, než jak si jí obvykle malujete. Nicméně určitý důvod ke spokojenosti určitě máme. Začátkem dubna tohoto roku prošla firma úspěšně certifikací podle systému řízení jakosti ISO 9001/2000.

Důvod k oslavě?
Samozřejmě. Certifikace potvrzuje, že ve firmě zavedený systém řízení jakosti je implementován na všechny činnosti, kterými se společnost zabývá. Tedy od vnitřního fungování firmy až po dodávky materiálu a služby.

Říkáte-li služby, máte na mysli metrologii?
Nejen metrologii, ale především metrologii. A na základě certifikace stává se firma důvěryhodnějším partnerem pro naše zákazníky právě v této, dnes tolik moderní, disciplíně.
Říkám úmyslně moderní. Metrologie se v poslední době netýká jen tzv. výrobních firem. Tedy těch, které vyrábějí konkrétní výrobky, chemikálie, léčiva, volanty, šrouby či plechy, ale zasahuje výrazněji i do oboru, který je nám tak nějak niterně nejbližší. Mám na mysli výrobu energií.
Všichni výrobci elektřiny a tepla chtějí GJ, nebo KW co možná nejlevněji a to nelze bez kvalitního a pravidelného ověřování měřících řetězců, které se podílí přímo, či nepřímo na příslušné výrobě.

Můžete být konkrétnější?
Co dokážete dobře změřit, to dokážete dobře regulovat. Vezměte si jen kolik odfukované páry běžně mizí nad střechami tepláren i elektráren, jen proto, že na kotlích jsou drženy zbytečně vysoké parametry páry. Nebo naopak, pouštíte-li na turbínu a do potrubních systémů páru o špatných parametrech, můžete zařízení poškodit a časem úplně zničit. Takzvaná mokrá pára působí na lopatky skoro jako by obsahovala zrnka písku... Ale to jsme asi trochu odbočili.
Většině firem vyplývá ze zákona povinnost řešit otázku metrologie samostatným pověřeným pracovníkem – metrologem, ať už interním, či externím. Ten by měl mít na starosti veškerá měřící zařízení, která je nutno čas od času přezkoušet odpovídajícími kalibrátory v různé třídě přesnosti, podle toho, jakou měrou se ten který prvek podílí na kvalitě výroby. Tedy zda se jedná o informativní, pracovní či stanovená měřidla.

Hmotnostní průtokoměr po 6-ti letech v chemickém provozu Ověřovací linka na velké dimenze v Anglii

Jaký je mezi nimi rozdíl?
Informativní měřidla většinou nemají přímý vztah k výrobě. Například některé hladinoměry v nádržích hlídají jedinou věc - třeba aby nádrž nepřetekla. Kvalitu výrobku přímo nijak neovlivňují.
Odměřujeme-li ovšem dále z této nádrže komponent daného výrobku, musíme už samozřejmě odměřovat přesně dávky. A dostáváme se k měřidlům pracovním. Tato měřící zařízení se podílí velkou, ne-li rozhodující měrou na jakosti produktu.
Výrobní linka, ať už automatická, či s nějakou obsluhou takzvaně „jede“ na základě údajů naměřených namontovanými provozními měřidly.
Z těch potom automat, nebo obsluha odečítají naměřené hodnoty. A ať jsou to teploty, tlaky na lisech, průtoky kapalných medií, či váhy, dávkuje-li se nějaké medium, vždy platí, že čím přesnější je naměřená hodnota, tím lepší a kvalitnější je výrobek.
Na základě stanovených měřidel pak dodavatel svému odběrateli deklaruje dodané množství a fakturuje. Na stanovená měřidla se vztahuje metrologický zákon.
V něm je také taxativně vymezeno periodické ověření toho kterého měřícího kompletu. Stanovená měřidla podléhají typovým zkouškám, které provádí akreditované kalibrační laboratoře či státní metrologické stanice na základě pravidel určených Českým metrologickým institutem. Typovou zkouškou musí projít každé nové zařízení, které výrobce hodlá použít jako stanovené, neboli fakturační měřidlo.
Ještě bych se ale vrátil k pracovním měřidlům. Ta nepodléhají tak ostrým kritériím podle metrologického zákona, jako měřidla stanovená. Nicméně - každý výrobce, zejména je-li nositelem certifikátu ISO, by měl ve vlastním zájmu zpracovat interní metrologický řád organizace, seznam měřících komponent a instalovaných měřících kompletů. A právě provozní měřidla, podílející se na výrobě, by měla být podrobována pravidelné kalibraci.

 
Montáž nového průtokoměru Ověřování správné funkce kapacitního hladinoměru přímou metodou

Jak postupovat při zpracovávání metrologického řádu?
V praxi se používá několik odlišných způsobů a forem. Jako firma jsme už za dobu svého působení od roku 1994 několik metrologických řádů pro různé organizace vypracovali, včetně evidence měřidel.
Pro jiné společnosti jsme stávající metrologický řád modifikovali. Mnohým organizacím dodáváme formou outsourcingu metrologické služby na základě požadavků jejich vlastního metrologa.
Jiným zákazníkům plníme přímo funkci externího metrologa a evidenci držíme u sebe s tím, že hlídáme i pravidelné periody, kdy je potřeba co zkontrolovat. Zákazník se tak může soustředit na svou vlastní výrobu a není zatěžován touto, někdy pro něj ne zcela srozumitelnou, disciplínou.

Jak často a jakým způsobem se měřidla ověřují?
Samozřejmě měřidla na exponovaných úsecích výrobní linky se kontrolují častěji, např. půlročně. Naopak tam, kde má měření spíše jen informativní charakter je perioda na kalibraci třeba jednou za dva roky.
Jeden takový konkrétní případ z poslední doby - na základě vyhraného konkurzu jsme již dříve jako firma instalovali ve společnosti Frantschach Pulp and Paper Czech a. s., Štětí tři stanovená měřidla průtoku na vstupní labské vodě. Přičemž dvě měření průtoku jsou průměru 1200 mm a jedno průměru 600 mm. A letos jsme na jednom z těchto měřících kompletů prováděli znovuověření. A to se na té dvanáctistovce provádělo v Anglii. Pochopitelně za přítomnosti pracovníka Českého metrologického institutu, který dohlížel na to, aby postupy a metody ověření odpovídaly českým předpisům a zvyklostem. Především předpisům, samozřejmě.

Proč až do Anglie? Není to trochu nošení potrubí přes Kanál?
U nás v České republice nemáme kalibrační linku, která by uměla ověřit správnou funkčnost a přesnost fakturačních průtokoměrů nad 1000 mm.
Ten menší průtokoměr DN 600 lze přezkoušet na kalibrační lince v Blansku, ale tahle větší trubka, ta se dá sice ověřit i jinde v Evropě, ale firma Danfoss, jako výrobce průtokoměru, má svou kalibrační linku v Anglii.
Je to takový příklad metrologie trochu větších rozměrů.

Není to trochu přehnaná přesnost? Přece se jedná jenom o labskou vodu, hlt sem, hlt tam...
To ano, ale při takovém průměru vám potrubím proudí prakticky celá Rokytná, což je řeka tady kousek od Třebíče. A ne zrovna nejmenší.
A jestli si říkáte – hlt sem, hlt tam – přijďte se ukázat po Velikonocích.

Děkuji za rozhovor.

Sdílet

Komentáře

Najdete nás na Facebooku
Odběr novinek
Server CESKAENERGETIKA.cz
Česká Energetika s.r.o. a Česká energetická asociace provozují portál www.ceskaenergetika.cz, vydávají dva časopiy z oblasti energetiky a OZE, pořádají na tato témata semináře a konference pro laickou i odbornou veřejnost.
Důležité odkazy
Spolupracujeme
Najdete nás také na
Portál www.ceskaenergetika.cz © 2011 pohání redakční systém MultiCMS. Grafické zpracování Cossi Design.