Janitza.cz

Janitza Electronics se zabývá vývojem a výrobou energeticky úsporných systémů. Je výrobcem digitálních měřidel, systémů SEMS, univerzálních multimetrů, regulátorů jalového výkonu, systémů pro řízení spotřeby, ¼ hodinového maxima a dalších přístrojů nejvyšší kvality.

KBH.cz

Společnost KBH vyrábí, dodává a instaluje komponenty pro kompenzaci jalového výkonu. Zákazníky jsou elektromontážní firmy, výrobci rozvaděčů, projektanti, velkoobchody a velkoodběratelé elektrické energie. Společnost nabízí kvalitní komponenty a služby za velice příznivé ceny.

1. září 2008, Autor: varner
Nezařazené články

Jak vybírat rodinný bazén

V předchozích dílech našeho povídání o tom, jak postavit a vybavit privátní bazén, jsme už probírali technologii úpraven bazénové vody rodinných bazénů založenou na filtraci vody přes filtrační materiál. Dnes si povíme, jak můžeme vodu upravovat chemicky či jinými „nestandardními“ metodami, aby její kvalita zůstala dobrá co nejdelší dobu. Nezapomeneme ani na velmi důležité mechanické čištění bazénové vany.

foto: Bazény Desjoyaux s.r.o.

Použití iontů těžkých kovů
Způsob úpravy a zabezpečení vody pomocí iontů mědi a stříbra je staré jako lidská civilizace. Již v Mezopotámii a ve starém Egyptě věděli, že voda v měděných nebo stříbrných nádobách vydrží déle čerstvá než v nádobách z jiných materiálů. Těžké kovy dokáží při dlouhodobém působení narušovat buněčnou strukturu jednoduchých organizmů (bakterií a řas) a mohou proto zabezpečovat vodu s dlouhodobým účinkem – nevyprchávají z vody tak rychle jako např. chlór. Použití je jednoduché a není se proto čemu divit, že se i na našem trhu objevily v nabídkách bazénových firem zařízení, které využívají tohoto principu.
Nabízená zařízení (pokud se neuvažuje pouze s přímou aplikací chemického preparátu do bazénové vody) pracují na principu iniciace iontů těžkých kovů pomocí stejnosměrného proudu procházejícího mezi vloženými elektrodami. Do vody se vsype chemický přípravek s obsahem mědi a stříbra, rozmíchá se v bazénu a při proudění cirkulované vody se pomocí proudu z vložených elektrod uvolňují ionty mědi a stříbra, které vodu ochraňují před rozvojem řasy a mikroorganizmů, které přijdou do vody spolu s koupajícími. Zabezpečení vody touto metodou je dlouhodobé bez nutnosti dalších chemických preparátů.
Instalace zařízení do cirkulačního systému je obdobná jako u „slané vody“. Stejný problém je nutné řešit při likvidaci odpadních vod s obsahem iontů těžkých kovů. Provozní náklady při použití této metody jsou také poměrně nízké, zařízení má i minimální náklady na údržbu.

Ozonizátor a regulace POOLACTIF Ozonizátor CNI při montáži


Vakuová filtrace
Jedná se o metodu filtrace. Filtry ale nevypadají tak, jak je známe z běžných provozů či katalogů bazénových firem. Filtračním materiálem je speciální rozsivková zemina – Diatomit (89% SiO2) s účinností filtrace částic i 1-3 µm, která se nanese na konstrukci filtračních modulů. Při regeneraci filtru se splachují zachycené nečistoty spolu s filtračním materiálem a na moduly se nanáší nový filtrační materiál z rozsivek. Vzhledem k vysoké účinnosti – záchytu i velmi malých částí (pískový filtr zachytává částice až cca 10x větší) se z vody odstraňují i jednobuněčné a drobné organizmy – plísně, bakterie, spóry a řasy. K filtraci není používán koagulant, u rodinných bazénů lze snížit i množství dávkovaného sanitizéru a tak se dá uspořit i na část zvýšených nákladů na filtrační materiál, který provoz filtrace oproti pískové filtraci značně prodraží.
Filtr se instaluje na sání cirkulačního čerpadla, které nepotřebuje ani lapač vlasů. Pracuje v podtlakovém systému. Ostatní prvky cirkulace zůstávají v „klasickém“ provedení. Není problém s likvidací odpadních vod, protože se využívají pouze přírodní materiály. Lze tedy prohlásit, že tento způsob úpravy vody je jako jediný zcela ekologický, bez jakýchkoliv chemických preparátů.
Volbu vhodné metody úpravy bazénové vody je třeba provádět uvážlivě a podle podmínek využívání. Asi ne nejvhodnější by bylo uvažovat instalaci ozonizace, UV záření či vakuové filtrace u sezónního „plasťáku“. Zde je na místě co nejjednodušší technologie, která nám v zimním období tolik nezestárne. U celoročně využívaných bazénů se může využít i některé složitější a i dražší metody úpravy vody, když nám zajistí snadnější údržbu a křišťálovou vodu bez nebezpečí, že se budeme koupat v chemickém roztoku. Volba závisí na místních podmínkách i na tom, jak hluboko máme do kapsy. Vždy je ale důležitý i lidský činitel. Jako každý systém i při určitém stupni automatizace je potřeba řádná údržba zařízení, mechanické čištění bazénové vany i celého okolí bazénu. A jak je možné čistit bazén napuštěný vodou je posledním tématem tohoto seriálu o privátních bazénech.
Jakákoliv úpravna vody odstraňuje z bazénu jen ty mechanické nečistoty, které odtečou z bazénu do čistící technologie. Co ale provádět se špínou usazenou na stěnách a dnu bazénu? K tomu nám slouží podvodní vysavače.

Desinfekce UV zářením (výstava INTERBAD) Vakuová filtrace – diatomický filtr


Jakákoliv úpravna vody odstraňuje z bazénu jen ty mechanické nečistoty, které odtečou z bazénu do čistící technologie. Co ale provádět se špínou usazenou na stěnách a dnu bazénu? K tomu nám slouží podvodní vysavače.
I když voda v bazénu cirkuluje přes úpravnu vody a z vody se tak odstraňují vnesené nečistoty, část nečistot v bazénu stejně zůstane a usazuje se na dně i stěnách. Abychom k jejich odstraňování nemuseli vždy vypustit poměrně drahou, upravenou a mnohdy i natemperovanou vodu, doplňuje se bazén o podvodní vysavač. Principiálně se neliší od klasického vysavače koberců, ale vysává nečistoty pod hladinou.

Vakuový vysavač Revolution Vakuový vysavač Baracuda

Podvodní vysavače lze dělit podle různých kritérií:

A) podle funkce:
• podtlakové (vakuové) – napojené na filtry úpravny vody
• podtlakové (vakuové) – s vlastním filtračním zařízením
• s vlastním filtračním zařízením a vlastním pohonem

Nejjednodušší vakuové vysavače se napojují přes skimmer u rodinných bazénů nebo přes instalovanou sací trysku na sací potrubí cirkulačního čerpadla úpravny vody. Nevýhodou vakuových vysavačů je pevné spojení sací hadicí s tělem bazénu. Výhodou je veliká kalová kapacita, protože fungují přes filtr úpravny vody. Kvalitě filtrační náplně odpovídá i zachytávací schopnost z hlediska velikosti částic nečistot.
Vysavače s vlastním filtračním zařízením jsou v dražší kategorii, je s nimi jednodušší manipulovatelnost a filtry vysavačů mívají i vyšší zachycovací schopnost než pískové filtry úpravny vody (až do 80 mikronů). Mají za to menší kalovou kapacitu. Vlastní filtry vysavačů bývají převážně papírové – s kratší životností, nebo látkové.

B) podle obsluhy:
• ruční (ovládané dlouhou tyčí, kterou má obsluha v rukou)
• s dálkovým ovládáním (obsluhovatel stojí u „velínu“ a kroutí ovladačem)
• automatické (obsluha vhodí vysavač do bazénu, zapne ho a on si už poradí sám)
• kombinované automaty s přepnutím na dálkové ovládání

Vakuové vysavače s dlouhou tyčí jsou nejlevnější, jejich obsluha je ale nejpracnější a hodí se na nejmenší bazény. Člověk – čistič stojí na ochozu bazénu s tyčí ukončenou sacím kartáčem napojeným hadicí na sací prvek a „luxuje“ bazén jako doma koberec. Pro větší nebo hlubší bazény nejsou moc vhodné, protože tyč je dlouhá a manipulace s vysavačem je pak náročná.
Vysavače s obsluhou jsou rychlejší – obsluha je může směřovat přímo do míst znečištění. Nevýhoda je v tom, že vysavač zaměstná člověka na poměrně dlouhou dobu.
Automaty postupně vysávají celý bazén bez zásahu obsluhy. Musí však pro vyčištění bazénu absolvovat celý cyklus tak, jak je naprogramován. Proto se většinou instalují v nočních hodinách, kdy je také nejoptimálnější doba k čištění bazénu. Ke svému provozu nepotřebují ani obsluhu ani dozor. Po opuštění bazénu koupajícími se nechají nečistoty usadit (cca 1 – 2 hodiny) a pak se vloží vysavač do bazénu a uvede se do provozu. Vysavač pracuje sám. Vysavač se zabudovaným časovým cyklem se po ukončení provozní doby sám vypne a čeká, až ho někdo vyloví. Vysavače bez časového vypínače (vakuové) pracují stále až do vylovení. Automatické vysavače se rozlišují i podle schopnosti čistit pouze dno bazénu, či dokáží lézti a čistit také stěny bazénu.
Vysavače kombinované (automat i ovládání) bývají nejdražší kategorií. Umožňují ovšem za vyšší cenu obě uváděné volby (obsluha s rychlejším vyčištěním nebo bez obsluhy práce v cyklu).

Podvodní vysavač kombi instalace Podvodní vysavač automatický na vozíku


Pro volbu vhodného vysavače je dobré několik rad:

• Volit vysavač dle velikosti a typu svého bazénu a dle toho, co od něj očekáváte. Není asi nejšťastnější volit pro velký nebo hluboký bazén sice levný, ale obtížně obsluhovatelný vysavač s hadicí na tyči. Pro malý skládací nebo plastový bazén nebude asi ideální veliký vysavač bazénů aquaparků..
• Zvolený vysavač, pokud bude v automatickém nebo dálkovém provedení, by neměl vysávat nečistoty jen ze dna, ale měl by být schopen čistit i stěny.
• V dané kategorii je vhodné si zjistit i ceny konkurenčních značek v závislosti na tom, co umí. Zjistěte si, je-li obdobný přístroj na některém blízkém bazénu a ptejte se majitele, jak je s ním spokojen a jak je spokojen se servisem prodejce, protože:
• Jako každý přístroj se může i vysavač porouchat. Je vhodné si zjistit, jakým způsobem je na našem trhu zajišťován záruční a pozáruční servis. Některé firmy zajišťují servis odesíláním přístroje zahraničnímu výrobci, některé typy mají zajištěn tuzemský servis, někteří prodejci nabízí po dobu opravy poruchy i náhradní přístroj.
• Ke každému přístroji musí prodejce vystavit návod na obsluhu v češtině a vystavit záruční list. Ze zákona je min. záruční doba 2 roky.


Moji milí čtenáři,
letošní letní seriál o výstavbě rodinných bazénů tímto končí. Neuzavírá se tím ale celá problematika tohoto oboru, který je dosti rozsáhlý a zasahuje do různých stavebních a technologických profesí. Nepovídali jsme si např. o způsobech temperování bazénové vody a využití nestandardních energetických zdrojů, o způsobech zakrývání a zastřešování venkovních bazénů či ochraně stavby před nepříznivými účinky vnitřního bazénu,o tom, jak je možné bazény vybavit o různé radovánky a pod. O tom všem možná příště. Co jsem chtěl tímto seriálem říci? Chceme-li si pořídit vlastní bazén, musíme si sami přiznat, k čemu ho budeme používat, kolik chceme do něj investovat, máme-li dost na provoz a je-li v místě dostatek energie, vody a možnost vypouštění. Od toho se pak bude odvíjet i to, jaký bazén by byl nejvhodnější a jak ho vybavíme dalšími technologickými prvky. Pokud si nepořizujeme bazén jako výrobek, ale zhotovuje se jako atypický stavební objekt, měl by ho navrhovat zkušený projektant specialista – bazénář. To, co utratíte za dobře zpracovaný projekt, to se vrátí menšími problémy při realizaci i následném provozu. Jako každé jiné zařízení vyžaduje bazén i pravidelnou údržbu. Jen tak můžete být s bazénem spokojeni a může vám přinášet radost a uspokojení.

Ing. Milan Šmíd
Projekční ateliér Ing. Milan Šmíd – Bazénservis, Nad Šutkou 41, Praha 8, 18200
, www.bazenservis-praha.czSdílet

Komentáře

Najdete nás na Facebooku
Odběr novinek
Server CESKAENERGETIKA.cz
Česká Energetika s.r.o. a Česká energetická asociace provozují portál www.ceskaenergetika.cz, vydávají dva časopiy z oblasti energetiky a OZE, pořádají na tato témata semináře a konference pro laickou i odbornou veřejnost.
Důležité odkazy
Spolupracujeme
Najdete nás také na
Portál www.ceskaenergetika.cz © 2011 pohání redakční systém MultiCMS. Grafické zpracování Cossi Design.