Janitza.cz

Janitza Electronics se zabývá vývojem a výrobou energeticky úsporných systémů. Je výrobcem digitálních měřidel, systémů SEMS, univerzálních multimetrů, regulátorů jalového výkonu, systémů pro řízení spotřeby, ¼ hodinového maxima a dalších přístrojů nejvyšší kvality.

KBH.cz

Společnost KBH vyrábí, dodává a instaluje komponenty pro kompenzaci jalového výkonu. Zákazníky jsou elektromontážní firmy, výrobci rozvaděčů, projektanti, velkoobchody a velkoodběratelé elektrické energie. Společnost nabízí kvalitní komponenty a služby za velice příznivé ceny.

20. srpna 2008, Autor: varner
Nezařazené články

Jak vybírat rodinný bazén

Ve chvíli, kdy na jaře začne sluníčko intenzivně hřát, zvyšuje se výrazně zájem majitelů rodinných domků a chat se zahradami o rodinné bazény. A kdo z nás by si nepřál mít alespoň kousek vlastní vodní plochy na koupání? Zdůrazňovat význam bazénu pro zdraví člověka a správný životní styl je dnes už asi zbytečné. Plavání a vodní sporty patří jednoznačně mezi nejzdravější pohybové aktivity a bez významu není ani otužování. Postavit si rodinný bazén u domu (případně v něm) nebo na zahradě u chaty zvyšuje užitnou hodnotu objektu. Vlastní bazén má velký význam i pro bezpečnost koupání dětí, které tak jsou pod přímým dohledem rodičů. Rozhodne-li se pro bazén podnikatel, zvýší si tak prestiž v očích obchodních partnerů. Mít vlastní bazén nemusí v dnešní době představovat pouze luxus pro „horních deset tisíc“, záleží pouze na vůli vlastníka pozemku nebo stavebníka nemovitosti a vhodném výběru.

A jaké jsou možnosti výběru rodinného bazénu, volby jeho umístění, velikosti, materiálu a o všem, na co by jste při tak důležitém rozhodování určitě neměli zapomenout, vám bude pravidelně přinášet náš seriál.

Rozhodnutí
Rodinná rada se usnesla, že se pořídí bazén. Vyřešení otázek kam ho umístit, jaký typ zvolit, kolik bude stát a z čeho ho zaplatit, budou asi první otázky, na které je nutné najít odpověď.
Výstavba rodinného bazénu může ve svých důsledcích způsobit i poměrně vážné problémy. Pouze levné malé nafukovací nebo montované bazény, které se postaví na zahrádce pouze na pár letních dní a slouží pouze pro sezónní osvěžení převážně dětí, je možné, pokud vadí ve výhledu nebo překáží při využití zahrady, přemístit někam jinam. Stavebně řešený bazén je významným architektonickým prvkem interiéru stavby nebo venkovního prostoru okrasné části zahrady. Stejně jako v případě postaveného rodinného domu jej už nemůžeme nikam stěhovat, když zjistíme, že je postaven tak nešťastně, že do něj spadneme při každé cestě z ložnice do koupelny, nebo nám do něj stále padá míček z tenisového kurtu. Bazén, jako stavba, nepatří k levným součástem bydlení – kromě dosti vysokých investičních nákladů (interiérový bazén vč. nutného vybavení může tvořit až několik desítek procent investičních nákladů celé stavby RD), představuje i dlouhodobý útok na peněženku vlastníka po celou dobu vlastnictví. Bazén vyžaduje pravidelnou údržbu, je potřebné mít odpovídající zdroj vody, elektrické energie a případně i tepla pro vyhřívání.
Cílem našeho seriálu není vás hned na začátku strašit. Úkolem je připravit vás na potíže a problémy, se kterými se můžete setkat, vyvarovat vás zbytečných chyb a pokusit se vás dovést k takovému bazénu, který vám bude vyhovovat. Přiblížíme vám ceny na trhu, seznámíme vás i s výší pravděpodobných provozních nákladů. Pokud budete dodržovat naše rady a doporučení, stane se bazén součástí vaší rodiny, vaším věrným přítelem.

Výběr druhu bazénu a místa instalace
Rozhodnutí o pořízení bazénu zní ANO, ale jaké místo zvolit pro výstavbu? Instalovat bazén na zahradě, případně ho zastřešit jednoduchou konstrukcí nebo ho provozovat celoročně? To jsou základní otázky, na které bychom měli znát odpověď.
Dělení bazénů podle umístění:

  • Venkovní (zahradní) sezónní, nezastřešené
  • Venkovní s prodlouženou sezónou, zastřešené
  • Vnitřní, celoročně využitelné

Umístíme-li venkovní bazén (nezastřešený) na zahradu, je vhodné využít plochy osvětlené po většinu dne. Kolem bazénu je třeba mít dostatečný prostor pro posezení či ležení koupajících a určitě podstatným hlediskem pro umístění je vzdálenost od znečišťovatelů, tj. od stromů, keřů či komínů. Bazén tvoří jeden z pevných architektonických prvků, a proto bychom měli postupovat uvážlivě a nejlépe se poradit s architektem. Také zvažujeme, kam umístíme bazénovou technologii, aby se zbytečně neprodlužovaly rozvody. Venkovní bazén bez zákrytu a bez vyhřívání je využitelný průměrně 20 - 25 dní v roce podle místních klimatických poměrů. I když volíme bazén bez zastřešení, zakrýváme hladinu v době, kdy se v bazénu nikdo nekoupe, aby do bazénu nenapadaly nečistoty z celého okolí (pyl, listí, hmyz).
Bazény venkovní, zastřešené potřebují pro svůj provoz prostor pro konstrukci zastřešení ve chvílích, kdy chcete plavat v odkrytém bazénu, pokud to taková konstrukce umožňuje. Vzhledem k tomu, že většina běžně dostupných zastřešení venkovních rodinných bazénů má vzhled zahradnického skleníku, je potřeba postavit bazén tak, aby zastřešení nepůsobilo jako architektonicky rušivý prvek. Zastřešení rodinného bazénu umožní prodloužení sezóny koupání na dvojnásobek a má proto velký význam na využitelnost bazénu.

Dělení bazénů vzhledem k výškovému umístění v terénu:
a) Konstrukce nad terénem
– převážně u bazénů mobilních či demontovatelných, malých, kruhových rozměrů s malou hloubkou vody. Bazén se před sezónou postaví a na zimu vypustí a demontuje.
b) Polozapuštěné konstrukce
– pro menší bazény kruhového rozměru, ale umístěné na stálém stanovišti. Toto řešení zlevňuje výstavbu o menší rozsah zemních prací a při deštích zabraňuje splachu nečistot z terénu do bazénu.
c) Celozapuštěné bazény
– montované i atypické betonované konstrukce. Řešení není vhodné pro nafukovací a jiné přenosné bazény.

Většina zahradních bazénů jsou typizované výrobky - montované z dílů nebo přivezené na místo vcelku a usazené na předem připravené místo. Montáž doporučujeme ponechat na firmě, od které je bazén zakoupen i z důvodu platných záruk. Zájemci o atypický tvar nebo bazén „na celý život“ si nechají postavit bazén jako stavební dílo z betonu, prefabrikátu nebo v celonerezovém provedení.

Bazény celoroční, vnitřní, umístěné ve vile nebo v rodinném domku tvoří jeden z hlavních stavebních prvků při řešení koncepce celého objektu. Oproti řešení zahradních bazénů musí mít již při návrhu domu své umístění a je prakticky nereálná dodatečná vestavba do objektu (dodatečná realizace je možná pouze přístavbou „bazénového křídla“ k domu). Rozhodnutí mít v domě bazén ovlivňuje další profese při návrhu objektu - topení včetně ohřevu bazénové vody, dimenze elektriky, větrání objektu včetně odvlhčení, hydroizolace a zvláště statika objektu vzhledem k poměrně velkému zatížení bazénu na okolní konstrukce nebo na základy. Pro vnitřní bazény jsou zcela nevhodné přenosné onstrukce nebo montované bazény s malou životností. Nejvhodnější jsou bazény z betonu nebo nerezu.

foto: ALBION Group, s.r.o. foto: archiv autora

Přípravné práce k výstavbě
Pořizujeme-li si venkovní bazén nafukovací nebo montovaný na terén, nepotřebujeme téměř žádnou předběžnou přípravu. Zajdeme do obchodu a koupíme bazén jako každé jiné spotřební zboží. Prodejce je dle zákona povinen nám k výrobku dodat záruční list a návod na montáž a obsluhu v českém jazyce. Nejsmeli si jisti svou praktickou zručností s montáží, přizveme si osobu již znalou, případně požádáme prodejce o dohled odborného technika. Někteří prodejci dokonce odborným dohledem
nad montáží podmiňují platnost záruky na dodávaný bazén a úpravnu vody.
Bazén se pak montuje na vyrovnaný terén zbavený ostrých předmětů - kamínků, větviček apod. Vhodné je pod bazén natáhnout ochrannou fólii nebo použít geotextílii na ochranu dna bazénu. Je třeba si uvědomit, že malý bazén o průměru 3 m a hloubce vody 0,9 m má po napuštění hmotnost 6,4 tuny a stejnou tlakovou silou působí bazén na podklad a zpětně terén na bazénové dno. Fóliové dno bazénu nám pod vodou „obkreslí“ každou nerovnost nebo nepravidelnost terénu a při tlaku vody může dojít k protrhnutí dna a nekontrolovanému úniku vody z bazénu.
Bazény nafukovací a montované na povrch jsou nejjednodušší a nejlevnější formou možného koupání. Jsou vhodné pouze pro sezónní krátkodobé použití. Jejich životnost je též velmi krátká. Voda v těchto bazénech se buď neupravuje a pouze vyměňuje, nebo má takový bazén jednoduchou malou úpravnu zajišťující pohyb vody a jednoduché filtrování přes papírovou, látkovou nebo molitanovou výměnnou filtrační vložku. Ze stavebního hlediska na nich není co řešit, proto je opustíme a budeme se věnovat bazénům zabudovaným napevno do zahrady nebo interiéru.
Polozapuštěné a zapuštěné bazény „trvalého“ charakteru můžeme považovat již za drobnou či jednoduchou stavbu a podléhají tak ustanovení Stavebního zákona (Zák. č. 50/1976 Sb. ve znění Zák. č. 109/2001 Sb. a pozdějších novel). Podle něj stavby (a tím i bazény) do zastavěné plochy 16 m2 a hloubky do 3 m je možno stavět na základě „ohlášení stavebnímu úřadu“ (drobná stavba), pokud stavební úřad nestanoví do 30-ti dnů v konkrétním případě jinak. Bazény s plochou nad 16 m2 se posuzují jako „jednoduché stavby“ a je potřebné získat ke stavbě stavební povolení a k užívání pak i kolaudační rozhodnutí, které potvrdí, že byl bazén zbudován tak, jak byl povolen. V obou případech (ohlášení i stavební povolení) se uvádí do předkládaných materiálů na stavební úřad kromě dispozičního řešení bazénu na pozemku také zdroje vody, energií a způsob likvidace vypouštěných vod. Stavební úřad má právo si vyžádat stanovisko dotčených orgánů a osob (i sousedů) ke stavbě, ke svým rozhodnutím má danou zákonnou lhůtu 6 týdnů. Stavět bez povolení se nemusí vyplatit - pokuty za „černou stavbu“ pořízení bazénu prodraží a stavební úřad má pravomoc takto postavený bazén nechat odstranit na náklady stavebníka. Provádět výstavbu může odborná firma s oprávněním nebo i stavebník sám svépomocí, pokud je vedení stavby zajišťováno oprávněnou osobou (středoškolské vzdělání stavebního směru s min. 5 lety praxe nebo vysokoškolské vzdělání stavebního směru s min. 3 roky praxe).

Seznam zákonů, norem a vyhlášek
Seznam, který vám zde uvádíme, slouží pouze pro první orientaci - platí všeobecně pro jakoukoliv stavbu a tím i pro rodinné bazény. Předem upozorňujeme, že v případě navrhování bazénů komunálních (veřejných) i v podobě pro hotely nebo penziony, je rozsah předpisů daleko širší. V současné době není zvláštní norma stanovující technické požadavky na rodinné bazény a projektanti „bazénáři“ vychází většinou ze zahraničních pramenů, vlastních zkušeností a přihlíží též k hygienickým předpisům a normám pro veřejné bazény v jejich technické části.
Zákony, normy a vyhlášky se v současné době velmi rychle mění a doplňují, takže každý  projektant si musí jejich seznam a znění pravidelně aktualizovat.

Volba místa , velikost a dispoziční řešení interiérového bazénua
Začlenění bazénu do obytného objektu by měl řešit zkušený architekt ve spolupráci s uživatelem a technologem. Bazén může být dominantou interiéru - zasazen do hlavní obytné části, pokud mají všichni členové rodiny „plovací blány“ a předpokládá se, že se kolem bazénu bude odehrávat převážná část rodinného života. Pokud to tak není, je lépe umístit bazén do bočního křídla, kde je možné mnohem lépe zvládat i negativní důsledky působení bazénu na stavební konstrukci i provoz.
Toto řešení bývá voleno nejčastěji, protože je i provozně méně nákladné. Je třeba si uvědomit velikost vodní plochy a množství vody, která se z hladiny bazénu uvolňuje. Bazénová hala by měla umožňovat dostatek pohybu kolem bazénu i možnost posezení, pokud si uživatel nechce vždy jen rychle zaplavat. Bazén by měl sloužit k celkové relaxaci a odpočinku, málokdy je požadavek pouze ke sportovnímu užití. Čím je ale hala větší, tím stoupají nároky na prvotní investici, na zvýšenou temperaci (oproti jiným prostorám domu) i na odvlhčovací zařízení snižující vlhkost vzduchu v bazénové hale. Je proto nutné vždy hledat rozumný kompromis na základě požadavku klienta.
V této chvíli záleží hodně na zkušenostech projektantů a architekta, aby velikost haly a bazénu splnila po výstavbě očekávání
klienta.

Dispoziční řešení foto: archiv autora

Bazén nemusí být vždy umístěn ve středu haly, ani nemusí být obchozí ze všech stran, nutné je ale dopředu uvažovat, jakým způsobem se bude zajišťovat úklid a údržba všech zařízení, aby pak po nákladné investici do bazénu nebyl např. problém vyměnit žárovku nebo zavřít okno bez nutnosti vypustit bazén. Poblíž bazénu by neměla scházet sprcha nebo sprchový kout a toaleta. Ideálním doplňkem může být i malá sauna nebo infrakabina, pro milovníky opalování domácí solárium. Pokud k bazénu budete zvát hosty, je vhodné, aby se měli kde převléci, aniž by je majitel musel pouštět do soukromí své ložnice.
Bazénová hala by měla mít dostatek světla, případně je vhodný výhled do venkovního prostoru, měla by ale zajišťovat dostatečnou intimitu pro koupající. Tohoto kroku lze dosáhnout prosklením stěny do zahrady a umístěním zakrytí. Uživatel si pak sám může zvolit koupání s venkovním výhledem, či se zabráněním nežádoucích pohledů od sousedů. U prosklených ploch je nutné nezapomenout na problematiku „rosného bodu“ pro chladná období.
Jednou velkou chybou je řešení bazénu jen z hlediska dispozice uživatelských prostor. Bazén je architektem v interiéru navržen, na stavbu je získáno stavební povolení, teprve pak je vyzván technolog ke spolupráci, aby umístil zařízení, které celý bazénový systém „oživí“ a zajistí tak jeho funkčnost. Nikdo ale dopředu neuvažoval, kam se technologie umístí.
Pro zajištění provozu bazénu nesmí chybět vhodná úpravna vody s rozumnou možností přístupu, ale není nejvhodnější její umístění do bazénové haly. K jednotlivým zařízením musí být zajištěn přístup pro kontrolu a údržbu, musí být možnost dopravovat sem chemikálie potřebné pro úpravu vody. Úpravna by neměla být vzdálená od bazénu - čím je dále, tím jsou delší rozvody a zbytečně narůstá jak investice, tak provozní náklady. Ideální řešení je umístění strojovny úpravny vody pod ochozem bazénu, ale s možností přístupu mimo bazénovou halu. Prostory strojovny se napojují na zdroj vody, nutné je odkanalizování prostoru strojovny, přívod topného média a elektrické energie. K provozu bazénu musíme dále řešit způsob větrání haly včetně odvlhčení a systému vytápění.
V dalším vydání Energie pro Život se zaměříme na volbu velikosti bazénu a řekneme si, z jakých materiálů se privátní bazény vyrábí.

Ing. Milan Šmíd
Projekční ateliér Ing. Milan Šmíd – Bazénservis, Nad Šutkou 41,
Praha 8, 18200,
bazenservis@volny.cz, www.bazenservis-praha.cz

Sdílet

Komentáře

Najdete nás na Facebooku
Odběr novinek
Server CESKAENERGETIKA.cz
Česká Energetika s.r.o. a Česká energetická asociace provozují portál www.ceskaenergetika.cz, vydávají dva časopiy z oblasti energetiky a OZE, pořádají na tato témata semináře a konference pro laickou i odbornou veřejnost.
Důležité odkazy
Spolupracujeme
Najdete nás také na
Portál www.ceskaenergetika.cz © 2011 pohání redakční systém MultiCMS. Grafické zpracování Cossi Design.