Janitza.cz

Janitza Electronics se zabývá vývojem a výrobou energeticky úsporných systémů. Je výrobcem digitálních měřidel, systémů SEMS, univerzálních multimetrů, regulátorů jalového výkonu, systémů pro řízení spotřeby, ¼ hodinového maxima a dalších přístrojů nejvyšší kvality.

KBH.cz

Společnost KBH vyrábí, dodává a instaluje komponenty pro kompenzaci jalového výkonu. Zákazníky jsou elektromontážní firmy, výrobci rozvaděčů, projektanti, velkoobchody a velkoodběratelé elektrické energie. Společnost nabízí kvalitní komponenty a služby za velice příznivé ceny.

13. srpna 2008, Autor: varner
Nezařazené články

Jak vybírat rodinný bazén

V prvním díle o seriálu „Jak vybírat rodinný bazén“ jsme se zaměřili na problematiku dispozičního řešení jak v interiéru obytného objektu, tak venku pro sezónní koupání, zmínili jsme se o zákonech, vyhláškách a normách, které se nás budou při návrhu bazénu týkat a nyní se podíváme, z jakého materiálu se mohou privátní bazény budovat a jak by měla volba uvažovaného využití a obsah peněženky klienta ovlivňovat výběr vhodného materiálu.

Důležitou otázkou při rozhodování o stavbě rodinného bazénu je volba optimální velikosti, tvaru a materiálového provedení. Zde je potřeba se zamyslet, k čemu bude bazén sloužit, máme-li dostatečný zdroj vody k napouštění bazénu a je-li kam použitou vodu vypustit. Při návrhu je vhodné spočítat množství vody, které k provozu bazénu bude potřeba (vrátíme se k tomuto tématu v některém z pokračování tohoto seriálu). Není pravdivé tvrzení některých dodavatelů bazénů, že se bazén jednou napustí a pak se již voda nemusí měnit. Velikostí bazénu a tím i objemu vody narůstají náklady nejen na vodě, ale i spotřeba chemikálií k potřebné úpravě a zabezpečení vody, spotřeba energie na výkonnější čerpadlo úpravny vody, spotřeba tepla pro temperaci vody a na klimatizaci a topení bazénové haly. Výrazně stoupají i investiční náklady nejen na bazén, ale na celou stavbu domu.
Malé bazény na druhou stranu nemusí splnit očekávání klienta. I ten nejmenší bazén způsobí radost dětem, ale ty odrostou a malý bazén pak nebude vyhovovat ani jim, když si v něm nebudou moci zaplavat. U venkovních bazénů lze uvažovat se zvětšením bazénového tělesa, u vnitřních bazénů to však je téměř nemožné bez vybourání kusu domu. Jakou velikost bazénu tedy zvolit?
Privátní bazén pro „plavání“ by neměl mít menší rozměry než 6 x 2,5 m a hloubku min. 1,20 m. Doporučuje se ovšem mít bazén o trochu větší – pro 4 člennou rodinu optimální 7 – 8 x 3 – 4 m s hloubkou 1,4 m. Ani tato délka by asi neumožnila plavání, proto se tyto bazény vybavují zařízením na plavání proti proudu, které proti plavci vypouští provzdušněný proud vody. Bazén nemusí být vždy obdélníkový – oblíbené jsou ovály, příp. nepravidelný tvar se zákoutími pro posezení s perličkovou nebo podvodní masáží jako u vířivek. Samozřejmě se stává, že přání klientů je speciální – rodinný bazén ve dvou výškových úrovních s vodopádem z horní části do spodní, rodinný bazén „amerického typu“ v délce nad 12 m nebo bazén v podobě plavecké dráhy – dlouhý 25 m a široký 2,5 m, bazén skokanský s hloubkou přes 3,4 m, bazén s nastavitelnou hloubkou a pod. Rodinné bazény „klasického“ tvaru obdélníku či oválu s hloubkou do 1,6 m však převládají.
Bazén vířivý (whirlpool) je speciální kategorií rodinných bazénů. Není určen ani k plavání, ani k velkému dovádění, díky svým poměrně malým rozměrům – půdorysně 1,5 x 1,5 m až 2 x 2 m, s hloubkou cca 60 cm. Ve vířivkách uživatel převážně sedí nebo v polosedě leží a nechává se jemně masírovat podvodní nebo perličkovou masáží. Účelem těchto bazénků je klidová relaxace. Jejich výhodou je poměrně malý obsah vody – 1 – 2 m3. Rodinné vířivky jsou dodávány převážně jako výrobek vcelku včetně masážního čerpadla a dmychadla a s malou úpravnou vody, která udržuje kvalitu vody i stálou teplotu vody ve vířivce. Součástí dodávky bývá i kryt na vířivku pro snížení výparu a tepelných ztrát v mimoprovozní době.

Nafukovací bazén
Nejlevnější verzí bazénků na zahradu jsou přenosné dětské nafukovací nebo skládací bazény, které se prodávají ve většině hračkářství či ve sportovních potřebách. Jde o konstrukce převážně kruhového půdorysu, průměru od 1 m do cca 3 m, s hloubkou vody 20 – 40 cm. U nafukovacích bazénků je materiál PVC v kvalitě jako u nafukovacích kruhů na plavání, u skládacích bazénů textilie s PVC nebo PE potahem natažená na nosných trubkách skládací konstrukce.
Tyto bazénky jsou v cenové relaci řádově set korun, k jejich postavení není potřeba odborné pomoci, pouze kus rovného pozemku a zdroj vody k napuštění. Bazén určitě udělá velkou radost dětem pro dovádění, k ničemu jinému není určen. Konstrukce těchto bazénů nejsou nijak stabilní, což dokazují šoty v pořadech typu „Tak neváhej a toč!“ nebo „Natoč to!“. Nedá se uvažovat ani o dlouhé životnosti (cca 1 – 2 sezóny), ale při opatrném zacházení mohou vydržet i déle (autor vlastní obdobný
nafukovací bazén již přes 10 let). Protože voda v bazénu není upravována ani čištěna, vydrží jen krátkou dobu a musí se často měnit. Bazénky jsou ale malokapacitní, s obsahem 100 – 400 l (tedy cca 1 – 4 koupací vany), a proto výměna vody nedělá potíží – lze ji ještě bez problémů použít k zalévání zahrady, protože není chemicky upravována.

Venkovní fóliový bazén
Fóliové bazény představují v současné době nejběžnější typ zahradního bazénu. Jedná se o typové bazény převážně kruhového, oválného nebo osmičkového tvaru, některé firmy dodávají i fóliové bazény obdélníkové nebo i zcela nepravidelného složitého tvaru. Cenově představují tyto bazény poměrně rozsáhlou škálu, od nejlevnějších za cca 8 –10.000,- Kč kruhové s průměrem 3 m, až po „fóliové giganty“ v ceně několika set tisíc korun. Tyto bazény již představují objekt s pevným umístěním. I když některé kruhové bazény lze instalovat na povrch, běžně se provádí konstrukce zcela nebo částečně zapuštěné do země.
Výstavba foliového bazénu bývá poměrně rychlá: Do připraveného výkopu se na podkladní drenážní štěrkovou vrstvu vybetonuje základová deska a na ni se již montuje bazén. Nosnou část stěny tvoří povrchově upravovaný plech, na který se natahuje PVC fólie povrchu bazénu. Zvenčí se stěny zasypají suchou betonovou směsí při současném postupném plnění bazénu vodou. Pak už jen upravit terén kolem bazénu a můžeme se koupat. Postavení bazénu však vyžaduje určitou zručnost – přesné osazení základních prvků konstrukce na dokonale rovný betonový povrch a řádné vypnutí fólie, aby netvořila na dně a stěnách „varhánky“. Proto se vyplatí montáž svěřit odborné firmě - nejlépe té, od které bazén kupujete, aby bylo možné uplatnit i případné reklamace.
Vzhledem k objemu vody, který je v takovémto bazénu - od 8 do několika desítek m3, je nutné mít k bazénu i úpravnu vody včetně chemické úpravy a vyřešen výměnný systém v bazénu. O tom ale až v části „Technologie bazénů“.

Laminátový bazén
Bazény laminátové představují bazény již předvyrobené, které se osazují na místo již zhotovené z výrobny - u rodinných bazénů vcelku. Pro možnost dopravy je velikost omezena na šířku 3,5 m. Větší bazény se pak sestavují z jednotlivých panelů. Laminátové bazény se u nás vyráběly i ve velkých velikostech jako bazény veřejné.
Technologie laminátových bazénů se používá již několik desítek let. Lamináty se vyrábějí prosycováním skleněné tkaniny nebo skleněné rohože polyesterovou pryskyřicí v několikanásobné vrstvě. Laminát má dobré mechanické vlastnosti, je stálý při teplotách - 40 až do + 100 °C. Je odolný proti většině chemikálií, které se používají při úpravě a desinfekci vody. Dá se snadno probarvovat a tak nejsou drobné škrábance na první pohled viditelné. Výroba laminátových bazénů je ale poměrně pracná, je nutné mít dopředu vyrobenou formu (kopyto), do které se provádí laminace. Proto jsou rozměry bazénu již předem dány výrobcem. Pracnost výroby se pak odráží i v ceně výrobku. Snad proto je znát již částečný ústup od tohoto materiálu, který je vytlačován novými progresivnějšími materiály.

Polypropylénový bazén
Bazény polypropylénové tvoří novou řadu plastových bazénů samonosných, převážně vyráběných u výrobce a dopravovaných k zákazníkovi v hotovém stavu. Tento typ bazénů částečně nahrazuje bazény laminátové pro jejich jednodušší výrobu a tím i možnost širšího rozšíření - polypropylénové bazény jsou vyráběny i v tuzemsku a nejsme odkázáni jen na přímý dovoz. Tuzemský výrobce je schopen částečně zákazníkovi vyhovět v jeho požadavcích na tvarové změny bazénu od daného standardu. I u těchto bazénů se setkáváme převážně s typovými konstrukcemi dováženými výrobci na místo montáže, ale způsob výroby lepením z jednotlivých desek umožňuje daleko větší tvarovou variabilitu než např. u laminátu a tím lépe vyhovuje individuálním přáním klienta a začlenění bazénu do exteriéru nebo interiéru.

Betonový bazén

Bazény betonové představují standardní řešení pro bazény do interiérů i venkovních prostor. Dobře provedený betonový bazén má téměř neomezenou životnost, srovnatelnou s životností celé stavby domu. Výroba na místě umožňuje volbu libovolného tvaru, hloubky, sklonu dna i případné zálivy, podvodní sezení apod. – vše podléhá potřebě zákazníka a fantazii architekta, který daný interiér nebo venkovní plochu navrhuje. Umožňuje osazení libovolné doplňkové technologie atrakcí. Nevýhodou je pak vyšší pořizovací cena bazénu (3.500,- až 5.000,- Kč/obestavěný m3 prostoru), velká pracnost a i poměrně dlouhá doba výstavby daná technologickým procesem tvrdnutí betonu před další povrchovou úpravou.
Betonové bazény patří k nejpracnějším konstrukcím, citlivým na přesnost prováděných prací a kvalitu provádění. Zhotovují se vyléváním z tzv. vodostavebného betonu do předem provedeného bednění. Vodostálost konstrukce je zajišťována plastifikátory a celým technologickým postupem zhotovení vany s ošetřením všech pracovních a příp. dilatačních spár. Do bednění před vylitím betonové směsi se osazuje železová výztuž i veškeré prostupové kusy pro cirkulaci vody v bazénu, vodní atrakce a doplňky. Kvalitně provedené bednění včetně jeho zajištění proti posunu je základem pro budoucí konstrukci a má výrazný vliv i na cenový náklad na povrchovou úpravu (náklady na vyrovnávací stěrky). Konečný vzhled betonovému bazénu pak vtiskne povrchová úprava. Ta bývá řešena nátěrem, pohledovou PVC fólií nebo keramickým obkladem.
Nátěr betonové konstrukce je investičně nejlevnějším řešením v cenovém rozsahu cca 200 – 300 Kč/m2 plochy, ale životnost nátěrů je poměrně malá a je třeba uvažovat s častou obměnou – cca jednou za 1 – 3 roky. Výjimku tvoří speciální nástřiky na bázi PE nebo PVC s životností cca 10 let, ale výrazně vyšší cenou (srovnatelnou s vyfóliováním bazénu).
Fóliování betonového bazénu je poměrně častý způsob ošetření betonových bazénů. Materiálem jsou fólie z měkčeného PVC se skelnou výztuží, která zvyšuje mechanickou odolnost fólie a zabraňuje jejímu natahování. Nejčastěji se používají fólie DLW nebo ALCORPLAN jako dovozové materiály, případně z tuzemských materiálů fólie z Fatry Napajedla. Po fólii se zpravidla montuje tepelná izolace, která současně zakrývá drobné nerovnosti podkladní konstrukce a „změkčuje“ povrch bazénu na dotek.

Fólie vytváří nejen povrchovou úpravu v bazénu, zajišťuje i barevné řešení (ve škále barev dané výrobcem) a slouží současně i jako hydroizolace konstrukce bazénů. Fólie se dobře udržují, jejich nevýhodou je však snadné mechanické poškození. Fólie se do bazénů svařují horkovzdušně na místě, stejným způsobem lze provádět i případné opravy při mechanickém poškození. Materiál je dobře odolný běžným koncentracím bazénových chemikálií, vysoké koncentrace chlóru nebo jiného oxidantu používaného k ošetření vody však mohou způsobit vyblednutí fólie. Nevýhodou této povrchové úpravy vzhledem ke způsobu jejího použití je možné dodatečné posunutí fólie po konstrukci zvláště při výměně vody (fólie není plošně lepena, je pouze zavěšena z horního okraje) a následné vytvoření „varhánků“, které kazí vzhled bazénu. V případě mechanického poškození fólie je sice jednoduchá oprava, betonová konstrukce pod fólií ale zůstává trvale mokrá, což snižuje její životnost. Cenově je nutné pro fóliování uvažovat s náklady cca 1000 – 1300 Kč/m2 povrchu, podle složitosti tvaru a uvažovaném prostřihu.
Keramický obklad bazénu je forma povrchové úpravy sice téměř nejdražší, ale s nejdelší životností. Obklady se lepí speciálními lepidly na vytvrzený betonový povrch opatřený hydroizolační stěrkou. Pro obklad je nutné volit bazénovou keramiku s nízkým stupněm nasákavosti, pro venkovní bazény mrazuvzdornou. Firmy nabízející bazénovou keramiku mají ve své nabídce i tvarovky k řešení koutů a hran bazénu, přelivné hrany a přechody na keramický obklad ochozu bazénu. Bazénová keramika je tvarově i barevně stálá, odolná chemickým přípravkům používaným k ošetření bazénové vody i k čištění povrchů, netrpí ani při předávkování nebo vyšších koncentracích, lze ji čistit i pomocí „hrubých“ mechanických pomůcek, což neumožňují dříve uváděné materiály. Keramika může být v rozsáhlé barevné škále, nejčastěji se ale používá křídově bílá barva zajišťující blankytně modrou vodu, případně modrá, kde voda sice získá mírný zelenavý nádech, ale povrch bazénu je snadněji udržovatelný. Možná je volba různých barevných obrazců. K jemnějším obrazcům se pak využívá keramická mozaika, ze které lze vyskládat do bazénu i celá umělecká díla. Cenově se bazénová keramika pohybuje v rozmezí 3500 – 5000 Kč/m2 obkládané plochy.
Skleněná mozaika jako povrchová úprava bazénu je forma povrchové úpravy asi úplně nejdražší, s životností srovnatelnou s keramickým obkladem a i s obdobnou odolností vůči působícím vlivům. Jak keramická mozaika tak i skleněná mozaika umožňuje vytvářet různé ornamenty, vzory buď z nabídky výrobce, nebo dle vlastního požadavku klienta. Úplnou specialitou je pak mozaika opatřená zlatým povlakem z 24 karátového zlata – podle informace italského výrobce je 90 % výroby zlaté mozaiky importováno do zemí bývalého Sovětského svazu k obkladům bazénů těch, kteří si to mohou dovolit. Umístění několika zlatých kostiček do mozaikového obkladu bazénu ale může i v našich podmínkách výrazně „zvýšit sebevědomí“ majiteli bazénu před svými hosty. Mozaikový obklad je vhodný zvláště při použití složitějších tvarů bazénu – lépe kopíruje oblouky i s poměrně velkým zakřivením. Cenově se skleněná keramika pohybuje v rozmezí od 4000 až do několika desítek tisíc Kč/m2 obkládané plochy.

Bazény tvárnicové
Bazény tvárnicové tvoří variantu k bazénům betonovým. Představují bazény s velkou trvanlivostí a jsou proto vhodné nejen pro venkovní, ale i pro interiérové bazény. Výstavba bazénového tělesa z betonových nebo škvárobetonových tvárnic (tzv. tvárnic suchého zdění) umožňuje rychlejší způsob výstavby - není pro obklady nutná dlouhá technologická přestávka jako u betonu. Použití tvárnic však částečně omezuje tvarovou variabilitu bazénu. Cenově jsou tvárnicové bazény srovnatelné s bazény betonovými, stejný je i způsob povrchové úpravy a hydroizolace bazénu.
Zvláštní druh tvárnicového bazénu představuje bazén polystyrénový. Duté polystyrénové tvárnice se na urovnaný betonový povrch vyskládají formou stavebnice Lega – na zámek a vnitřek se pak postupně vylévá betonovou směsí. Při takovéto výstavbě odpadá nutnost bednění pro betonáž a polystyrén zajišťuje velmi kvalitní tepelnou izolaci bazénu. Výstavba se tak velmi zjednoduší a urychlí. Pro špatné mechanické vlastnosti polystyrénu je ale nutné před povrchovou úpravou provést vnitřní omítku bazénu, která polystyrén ochrání před poškozením a tím se výhoda rychlé a levné stavby částečně vytrácí. Povrch polystyrénových bazénů se řeší stejně jako u betonových nebo tvárnicových bazénů fólií nebo keramickým obkladem.

Bazény celokovové
U nás jsou používány několik desetiletí i jako bazény veřejné. Unifikované ocelové bazény se stavěly převážně v období 70. let. Jejich výhodou byla snadná dostupnost pro investora v době nedostatku stavebních kapacit (dnes již nepochopitelná) a velká rychlost výstavby svařením z předem připravených dílů. Nevýhoda ocelové konstrukce se ale projeví v provozu velmi brzy - pro vodu s vyšším obsahem chl óru není ocel ten nejlepší materiál. Každoroční nátěry konstrukce výrazně zvyšují provozní náklady. Pokusy byly provedeny i s hliníkem – ani hliníkové bazény nenašly široké uplatnění a brzy se i od tohoto materiálu upustilo. Uplatnění celokovových bazénů našlo až použití nerezových konstrukcí. Ty spojují výhodu rychlé výstavby, téměř bezúdržbového provozu a prakticky neomezené trvanlivosti srovnatelné s konstrukcí betonovou s keramickým obkladem.

Nerezové bazény
Snadno odolávají povětrnosti, proto jsou vhodné jak do interiérů, tak i ven, voda v nich může bez problémů zůstávat celoročně. Nerezové bazény mohou mít libovolný tvar, členitost a snadnost instalace rozličných atrakcí a doplňků. Nevýhodou může být pouze poměrně fádní šedost povrchu bazénu a tím i šedavý odstín vody. Zrcadlový efekt materiálu vyžaduje vhodné barevné řešení interiéru a osvětlení bazénové haly, u venkovních bazénů získává voda v bazénu pěkný vzhled při bezmračném slunečném počasí. Při pořizování nerezového bazénu je nutné počítat s poměrně vysokými investičními náklady, které se však vrátí v podobě jednoduché údržby a dlouhé životnosti.
Pro nerezové bazény se zřizuje jako stavební připravenost pouze betonový základový pás, na který se buduje nosná nerezová konstrukce a pak přivařují nerezové plechy stěn a dna bazénu. Výstavbu nerezového bazénu není možné provést svépomocí, musí ji provést odborná firma.

Ing. Milan Šmíd
Projekční ateliér Ing. Milan Šmíd – Bazénservis, Nad Šutkou 41, Praha 8, 18200,
bazenservis@volny.cz, www.bazenservis-praha.cz

Sdílet

Komentáře

Najdete nás na Facebooku
Odběr novinek
Server CESKAENERGETIKA.cz
Česká Energetika s.r.o. a Česká energetická asociace provozují portál www.ceskaenergetika.cz, vydávají dva časopiy z oblasti energetiky a OZE, pořádají na tato témata semináře a konference pro laickou i odbornou veřejnost.
Důležité odkazy
Spolupracujeme
Najdete nás také na
Portál www.ceskaenergetika.cz © 2011 pohání redakční systém MultiCMS. Grafické zpracování Cossi Design.