Janitza.cz

Janitza Electronics se zabývá vývojem a výrobou energeticky úsporných systémů. Je výrobcem digitálních měřidel, systémů SEMS, univerzálních multimetrů, regulátorů jalového výkonu, systémů pro řízení spotřeby, ¼ hodinového maxima a dalších přístrojů nejvyšší kvality.

KBH.cz

Společnost KBH vyrábí, dodává a instaluje komponenty pro kompenzaci jalového výkonu. Zákazníky jsou elektromontážní firmy, výrobci rozvaděčů, projektanti, velkoobchody a velkoodběratelé elektrické energie. Společnost nabízí kvalitní komponenty a služby za velice příznivé ceny.

12. září 2008, Autor: varner
Nezařazené články

Jihomoravská energetika, a.s.

Jihomoravská energetika – člen skupiny E.ON

Český energetický trh prochází v současné době dynamickými změnami. Jednak se díky postupné liberalizaci významným způsobem mění tržní podmínky a trh se řídí standardními pravidly konkurenční soutěže, především se ale mění organizační a vlastnická struktura hráčů na energetickém poli. Společnost ČEZ, a. s. získala na základě vládního rozhodnutí kontrolu nad pěti regionálními distribučními společnostmi. Bude však mít na trhu velmi silného konkurenta, jehož součástí je i společnost Jihomoravská energetika. Ta totiž spolu s Jihočeskou energetikou vstupuje do nové etapy vývoje českého energetického trhu jako člen skupiny E.ON, největšího privátního poskytovatele energetických služeb v Evropě i ve světě.

E.ON je silný strategický partner
Koncern E.ON vznikl v červnu 2000 sloučením úspěšných smíšených německých koncernů s dlouhou tradicí VEBA a VIAG. Jednalo se o vůbec největší fúzi v ekonomice SRN. Tržby celého koncernu v roce 2002 dosáhly hranice 37 miliard EUR a zaměstnává téměř 64 tisíc pracovníků. Hlavní podnikatelskou oblastí E.ON je energetika a proto je klíčovou součástí koncernu společnost E.ON Energie AG se sídlem v Mnichově, která vznikla sloučením dvou německých energetických společností Bayenwerk a PreussenElektra. V poměrně krátkém časovém období realizovala společnost E.ON Energie úspěšnou investiční expanzi. Působí dnes v 17 zemích a v Evropě dodává elektrickou energii přibližně 25 milionům zákazníků. V roce 2002 činil objem prodané elektrické energie 251 TWh a tržby přesáhly 18,5 mld. Euro. Kromě E.ON Energie má koncern E.ON stoprocentní vlastnické podíly v dalších energetických společnostech. Především v německé společnosti Ruhrgas a anglické Powergen. Významný podíl má také v americké energetické společnosti LG&E Energy.

E.ON v ČR
Součástí skupiny E.ON v České republice se od letošního září stávají Jihomoravská energetika a Jihočeská energetika – dva nejúspěšnější domácí obchodníci v prvních dvou vlnách otevírání trhu s elektřinou. Podíl společnosti E.ON Czech Holding AG na základním jmění JME a JČE dosahuje přibližně 85 %. Společně se strategickým vlastníkem přichází do obou distribučních společností jedinečné know-how a zkušenosti z již liberalizovaných zahraničních energetických trhů, garance konkurenceschopných produktů a kvalitnější péče o zákazníky. Spolu s podíly v energetických distribučních společnostech na Slovensku a v Maďarsku tak E.ON vytváří souvislou distribuční oblast ve střední Evropě. Je to také příležitost k využívání mezinárodního synergického potenciálu.
I z těchto údajů vyplývá, že plnohodnotné začlenění JME a JČE do struktur koncernu E.ON je pro obě společnosti zcela zásadní událostí. Je tím také završeno dosavadní pětileté úsilí E.ON (dříve Bayernwerk) v České republice o konsolidaci svých rozsáhlých investic. Je to ale teprve začátek velmi náročného procesu budování struktury skupiny E.ON v ČR.

Jaké výhody získává JME a její zákazníci
Po vzniku Skupiny ČEZ, do které je postupně integrováno pět regionálních distribučních společností (SME, VČE, STE, SČE a ZČE), by samotná Jihomoravská energetika zůstala malým hráčem na českém energetickém trhu. Možná by to mělo dopad i na důvěryhodnost JME ve srovnání s tzv. „super ČEZem“. Proto je vstup JME do skupiny E.ON vítaným krokem. Znamená především posílení vlastní konkurenceschopnosti a zajištění dlouhodobě silné pozice na místním trhu. Zároveň také ale začlenění JME do skupiny E.ON znamená její zapojení se do celoevropských energetických struktur. Primárním trhem přitom pro JME i nadále zůstává její distribuční území, tedy jihomoravský region.

První oficiální společná prezentace skupiny E.ON ČR se konala na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně a navštívila ji vládní delegace v čele s premiérem Špidlou. Na snímku návštěva ministra průmyslu a obchodu Milana Urbana.

Společná expozice E.ON, JME a JČE byla nejen svým ztvárněním, ale i doprovodným programem dominantou pavilonu Z.

Sdílet

Komentáře

Najdete nás na Facebooku
Odběr novinek
Server CESKAENERGETIKA.cz
Česká Energetika s.r.o. a Česká energetická asociace provozují portál www.ceskaenergetika.cz, vydávají dva časopiy z oblasti energetiky a OZE, pořádají na tato témata semináře a konference pro laickou i odbornou veřejnost.
Důležité odkazy
Spolupracujeme
Najdete nás také na
Portál www.ceskaenergetika.cz © 2011 pohání redakční systém MultiCMS. Grafické zpracování Cossi Design.