Janitza.cz

Janitza Electronics se zabývá vývojem a výrobou energeticky úsporných systémů. Je výrobcem digitálních měřidel, systémů SEMS, univerzálních multimetrů, regulátorů jalového výkonu, systémů pro řízení spotřeby, ¼ hodinového maxima a dalších přístrojů nejvyšší kvality.

KBH.cz

Společnost KBH vyrábí, dodává a instaluje komponenty pro kompenzaci jalového výkonu. Zákazníky jsou elektromontážní firmy, výrobci rozvaděčů, projektanti, velkoobchody a velkoodběratelé elektrické energie. Společnost nabízí kvalitní komponenty a služby za velice příznivé ceny.

12. října 2008, Autor: varner
Nezařazené články

JME, a. s.

Krajina zahalená do naprosté tmy. Elektrické spotřebiče nečinně mlčí, nejezdí vlaky, nefunguje světelná signalizace na křižovatkách – nefunguje nic, co je na elektřinu. Jen místy poblafávají dieselagregáty, které vyrábí minimální potřebné množství pro pohon nemocničních přístrojů, důležitých počítačových serverů a podobných strategických zařízení.

Taková byla představa pracovníků JIHOMORAVSKÉ ENERGETIKY, a. s. (JME), když za pomoci firmy AZIN, s.r.o. připravovali u nás doposud ojedinělou zkoušku distribuční soustavy. Tato zkouška plánu obnovy napětí na zásobovacím území JME měla v souladu s novým havarijním plánem prokázat schopnost lokálních energetických zdrojů a distribuční soustavy zajistit dodávku elektrické energie při nečinnosti nadřazené přenosové soustavy. V energetickém žargonu se jedná o zvládnutí poruchy typu „black out“ neboli úplné ztráty napětí, kdy do distribuční soustavy přestane proudit elektřina z centrální přenosové soustavy – z důvodu technické poruchy, teroristického činu, živelné pohromy apod. JME chtěla zkouškou otestovat schopnost „rozběhu“ vlastní distribuční soustavy za takové situace, tedy tzv. „start ze tmy“. Zkouška se uskutečnila v sobotu 15. března letošního roku.

„Příprava byla hodně dlouhá a náročná, trvala pět měsíců. Šlo o vytipování zdrojů, přesvědčení jejich majitelů o prospěšnosti takové zkoušky, přípravu zkušební trasy a celkovou koordinaci akce. Náročná byla i vlastní zkouška, a to především psychicky, protože jsme vůbec nevěděli co nás čeká a jak to dopadne. Nikdo tady nikdy takto rozsáhlou zkoušku podobného typu nedělal. Měli jsme zkušenosti pouze z roku 1995, kdy jsme zkoušeli start ze tmy v neporovnatelně menším měřítku,“ říká organizátor celé zkoušky a vlastně její autor Ing. Per Vaculík, vedoucí hlavního dispečinku JME. Zkouška před osmi lety prověřila schopnost zajistit zásobování města Brna. Tentokrát už šlo ale o zásobování celého Jihomoravského kraje a částí krajů Zlínského, Olomouckého a Vysočina, které leží v zásobovacím území JME.

O co vlastně při takové zkoušce jde? Každá elektrárna potřebuje elektrickou energii pro svou vlastní spotřebu, aby mohla vůbec fungovat. Při úplné ztrátě napětí v síti se tedy zastaví i elektrárny. JME si vytipovala 5 místních elektráren, které chtěla „probudit k životu“ v tzv. ostrovním provozu, tedy bez napojení na centrální přenosovou soustavu. Tyto lokální zdroje by pak měly nastartovat celou distribuční soustavu.

A jak to nakonec všechno dopadlo? Ing. Vaculík pro nás průběh březnové sobotní zkoušky, která trvala přibližně 7 hodin, raději hodně zjednodušuje. „Iniciačním bodem byla Vodní elektrárna Vranov, patřící JME. Pomocí dieselagregátu jsme elektrárnu rozběhli a bylo možno rozjet jeden z jejich generátorů. Z Vranova jsme pak dovedli prostřednictvím vyčleněné sítě 110 kV napětí do Teplárny Brno. Po zajištění vlastní spotřeby provozu Teplárny Brno jsme rozběhli jeden zdejší generátor. Po další vyčleněné síti 110 kV jsme z Brna dostali potřebné napětí do Teplárny Kyjov, kde byl přifázován další generátor. Obdobným způsobem jsme pomocí vyčleněných zdrojů tepláren Brno a Kyjov rozběhli také elektrárnu Hodonín, která je ze všech těchto zdrojů nejnáročnější na vlastní spotřebu a dále vlastní spotřebu elektrárny Zlín. Nakonec jsme dvě samostatné „ostrovní“ trasy (elektrárna Vranov – vlastní spotřeba Teplárny Brno a generátor Teplárny Brno – Teplárna Kyjov a elektrárna Hodonín) sepnutím v rozvodně 110 kV Sokolnice propojilido uceleného ostrovního provozu.“ Výsledek byl podle Ing. Petra Vaculíka až překvapivě dobrý. Zkouška prokázala schopnost samozásobení regionu elektrickou energií. Těchto pět zdrojů a páteřní síť, která je propojuje, je schopno nastartovat další elektrárny, případně vypomoci i při zajištění (chodu) napájení vlastní spotřeby strategické jaderné elektrárny Dukovany a vodní elektrárny Dalešice, které se nacházejí na zásobovacím území JME. Dále podle výkonových možností použitých zdrojů a podle pořadí důležitosti postupně dodávat elektřinu odběratelům. Celý region by tak nebyl zcela závislý na délce trvání odstraňování poruchy na přenosové soustavě.

Zkouška samozřejmě odhalila i některé nedostatky. To ale bylo právě účelem zkoušky. „Noviny přinesly zprávu o zkoušce s titulkem, že energetici byli jejím průběhem a vzniklými potížemi zaskočeni. Musím říct, že jsme překvapeni průběhem byli – ale mile. Věděli jsme, že jdeme prakticky do neznáma, netušili jsme, jak zareagují ochranné prvky, jak se s takovým nestandardním provozem vyrovnají regulační mechanismy generátorů a co nás všechno překvapí,“ dodává Ing. Vaculík. Problémy, vzniklé především kolísáním napětí a regulací otáček , v každém případě odhalily místa, na která je nutno se zaměřit a učinit příslušná technická opatření – a to byl vlastní smysl zkoušky.

Celá zkouška se tentokrát až na dvě předem ošetřené výjimky vůbec nedotkla odběratelů na zásobovacím území JME. Pro zkoušku byla vytyčena vyčleněná zkušební trasa o celkové délce použitých vedení cca 300 km, vedoucí napříč Jihomoravským a Zlínským krajem. Sumární instalovaný výkon generátorů použitých při zkoušce činil cca 100 MW. Nyní prochází výsledky zkoušky důkladnou zpětnou analýzou. Ta stanoví, jaká opatření je nutno učinit pro bezproblémový ostrovní provoz v reálných provozních podmínkách. JME v každém případě provedenou zkouškou, od které byla podle Ing. Petra Vaculíka mnohými odborníky zrazována, zaznamenala další významný úspěch v péči o neustálé zvyšování spolehlivosti a kvality dodávky elektrické energie svým zákazníkům.

Mgr. Aleš Říháček

Sdílet

Komentáře

Najdete nás na Facebooku
Odběr novinek
Server CESKAENERGETIKA.cz
Česká Energetika s.r.o. a Česká energetická asociace provozují portál www.ceskaenergetika.cz, vydávají dva časopiy z oblasti energetiky a OZE, pořádají na tato témata semináře a konference pro laickou i odbornou veřejnost.
Důležité odkazy
Spolupracujeme
Najdete nás také na
Portál www.ceskaenergetika.cz © 2011 pohání redakční systém MultiCMS. Grafické zpracování Cossi Design.