Janitza.cz

Janitza Electronics se zabývá vývojem a výrobou energeticky úsporných systémů. Je výrobcem digitálních měřidel, systémů SEMS, univerzálních multimetrů, regulátorů jalového výkonu, systémů pro řízení spotřeby, ¼ hodinového maxima a dalších přístrojů nejvyšší kvality.

KBH.cz

Společnost KBH vyrábí, dodává a instaluje komponenty pro kompenzaci jalového výkonu. Zákazníky jsou elektromontážní firmy, výrobci rozvaděčů, projektanti, velkoobchody a velkoodběratelé elektrické energie. Společnost nabízí kvalitní komponenty a služby za velice příznivé ceny.

27. května 2008, Autor: varner
Nezařazené články

Kamna, krby a teplovzdušné rozvody

Co vědět, než se rozhodnete stavět

Jistě budete souhlasit, že dobrá tepelná pohoda patří mezi základní podmínky spokojeného bydlení. Vždyť právě dům a jeho technická zařízení nás chrání před nepřízní počasí, chladem, větrem, sněhem a deštěm. V našich podmínkách je za standard bydlení považováno právě dostatečný přísun elektrické energie, pitné vody a tepla. Tyto požadavky pak do jisté míry určují podobu našeho budoucího obydlí.

Ladný a nenásilný design krbových kamen, pozornost zaslouží také decentní obložení a zajímavý kryt odtahu spalin. (zdroj: společnost ROMOTOP)

Často zdůrazňovanou skutečností je vysoký podíl tepelné energie na celkové roční spotřebě energie v rodinném domku a tím pádem také i vysoký podíl na celkových výdajích rodiny, přičemž se uvažují typové modely spotřeb. Každý model má svá omezení a problémy, a problémem největším je skutečnost, že nejdou použít všeobecně. Ještě horší vlastností jsou vstupní ceny paliv, které se neustále, ať vlivem trhu nebo státních zásahů mění. V současné globální nejistotě ekonomického vývoje a s ohledem na významný dlouhodobý nárůst cen primárních paliv, především ropy. Její cenový vývoj pak s odstupem sleduje i většina fosilních paliv.

Ohniště v domě? Že je to možné, dokazuje toto velmi nekonvenční řešení.
(zdroj: společnost W.I.T. co)

Z těchto nejistot proto plyne, že je efektivní přijímat taková opatření, kdy je spotřeba všech forem energie co možná nejnižší. Pokud však tuto tezi aplikujeme příliš důsledně, náklady na taková opatření by následná úspora nákladů na energie nevyvážila ani během několika desítek let. Taková investice se nám prostě nevyplatí. Návratnost zateplení je samozřejmě příznivější i u zastaralých budov. Pokud však používáme levné palivo, úsporný efekt se projeví hlavně ve snížení spotřeby energie, nevýrazně však v úspoře nákladů.
A tak bychom mohli pokračovat dál a dál. A pak už se nemáme důvod divit stavebníkům, které rychle opouští nadšení dozvědět se k dané problematice všechny informace, což prakticky ani není možné. Kusé informace problém neřeší.

A co třeba dřevo?
Je nad slunce jasné a starou pravdou, že si můžeme dopřát pouze takový komfort, který si můžeme dovolit. Přednosti síťových dodávek elektrické energie, zemního plynu a nebo centrálního tepla jsou všeobecně známé. Z jejich samotného principu, nazvěme to všeobecně užitečná služba, dáváme dodavateli svolení, aby na sebe přejímal náklady za provoz energetických zařízení, které mu pak proplácíme v ceně energie, kterou nám dodává, samozřejmě včetně odměny za poskytování těchto komfortních služeb. Za to, že se o nic nemusíme starat, si zaplatíme.


Vkusné řešení krbu s obkladem respektuje a spoluvytváří design místnosti. (zdroj: společnost Biofire)

To se však českému, cenově orientovanému národu, nemusí líbit. A proto hledá cesty, jak ulevit své peněžence při zajištění pokud možno podobného komfortu vytápění. Tím bychom mohli ukončit celé povídání.
Dnes však má palivové dřevo úplně jinou pozici. Stalo se, díky změně životního stylu a rostoucím nárokům jedince, nedílnou součástí života většiny z nás, a to ve smyslu sloganu „Pohoda u krbu“, „Návrat ke kořenům“, „Objevte kouzlo minulosti“ a další.
Zájem o topení či přitápění dřevem motivoval výrobce tepelné techniky k značnému rozšíření sortimentu a neustálou inovaci spalovací techniky, v našem případě především zvyšování činnosti, nové technologie regulace výkonu, ale především nepřeberné množství vzhledů a designů. Samozřejmě také i cen. Již dávno minuly časy, kdy byl na trhu mnohonásobně menší výběr, než v současnosti. Logickým důsledkem vysoké poptávky (a také zvyšování nároků poptávajích) v České republice je pak značné množství výrobců (vlastním vývojem a nebo přejímající zahraniční standardy), dovozců či reprezentantů zahraničních značek, případně technologií.


Ukázka kachlových kamen s výdechy teplého vzduchu, palivové dřevo uloženo ve vyzdívané základně.(zdroj: společnost ABX)

V podvědomí veřejnosti se krby a kamna usadili na trvalo, ani ne snad díky mediální masáži, ale spíše šířením dobrých referencí, dostupnosti sortimentu u specializovaných prodejců a železářství a také jejich příznivou cenou. Pro vyřešení vytápění místností v původních objektech s komínem se jedná o tu nejlevnější volbu, pro stavebníky jsou zajímavé především možností levně vytápět. Široká paleta designů se uplatní i v nejnáročnějších moderních interiérech, nemluvě o původních venkovských stavbách či měšťanských domech.
Druhým pozitivem těchto spotřebičů je vyšší technická úroveň, především zvýšení účinnosti spalování, regulace tahu a další. Stále více stavebníků standardně zvažuje možnost využití teplovodních výměníků ohřívající otopnou vodu pro radiátory a ohřívač TUV a nebo teplovzdušných rozvodů do jiných místností, k čemuž se využijí příslušné technické doplňky.

 

 

Krby

Klasická krbová kamna. (zdroj: společnost Kovoplast)

Jistě si pamatujete nejen ze starých hradů ohromné krby vytápějící ještě větší prostory. Jedná se o původní atmosférické zděné krby s otevřeným ohništěm. Povinným příslušenstvím bylo krbové nářadí a hlavně masivní kovová clona, chránící osoby užívající kouzlo plamenů před odletujícími uhlíky a přemírou sálavého tepla, pokud byl krb řádně naložen. V současnosti je nahradily krby s litinovou či ocelovou krbovou vložkou, která má uzavřené ohniště a lze tedy regulovat její výkon, ať již komínovou klapkou, a nebo regulací přívodu spalovacího vzduchu.
Pokud je vložka dvouplášťová, můžeme osadit teplovzdušný výměník a vytápět sousední místnosti prostřednictvím rozvodů teplého vzduchu. Na trhu naleznete i speciální krbové vložky pro výkony až 30 kW, určené speciálně pro tento způsob vytápění. Standard umožní teplovzdušně dotápět cca 2 až 4 místnosti v rodinném domku. Teplovzdušné rozvody (vlastně se jedná o vzduchotechnické potrubí kruhového průřezu – např. hliníkové tvarovky) mohou být vedeny stěnami, podhledy a nebo prostorem půdy. Rozvody jsou v místnostech ukončeny výdechy teplého vzduchu.
Účelnost využití tohoto způsobu vytápění samozřejmě záleží na způsobu provozování krbu. Pokud počítáte s tím, že budete v krbu zatápět několikrát za zimu, není to vzhledem k počátečním podmínkám moc efektivní investice, ale přeci jen. Váš životní styl se může změnit, zdraží se jiné palivo a hnedle krb jako když najdete.
Každopádně si shrňme základní informace. Krby podle provedení můžeme dělit na otevřené a s uzavřeným ohništěm (s krbovou vložkou). Podle způsob využití pak na:

 • krby k vytápění sálavým teplem
 • krby pro teplovzdušné vytápění
 • krby s teplovodním výměníkem
 • krby určené k natápění akumulačního zásobníku v kombinaci např. s kotlem na fosilní paliva
 • kombinace možností, např. krby s vývody teplého vzduchu a osazené spalinovým teplovodním výměníkem

Podle provedení lze krby dělit také na klasické vyzdívané a nebo obezděné s krbovou vložkou. Obě provedení lze realizovat s otevřeným a nebo uzavřeným ohništěm. Progresivní řešení moderních krbových vložek umožňuje regulaci přívodu spalovacího vzduchu pomocí klapek ventilátorů, čímž se zlepšuje kontrola uživatele nad požadovaným tepelným výkonem.
Bez nadsázky lze tvrdit, že krb je tím nejvýraznějším prvkem v interiéru, který upoutá pozornost a jeho výraz patří k zásadním faktorům ovlivňující vzhled interiéru. Výrobci proto nabízejí skutečně nepřebernou škálu provedení krbových vložek, od řekněme minimalistického po bohatě zdobené, s předním sklem děleným, panoramatickým a nebo vytahovacím. V tomto případě pak funkce krbu jako zdroje tepla ustupuje před funkcí dekorativní. Dále nacházíme nepřeberné možnosti vzhledu obezdění krbové vložky, které navrhne na zakázku odborná firma. Snahu imitovat výraz krbu nacházíme u některých výrobců, doplňující svá krbová kamna např. ozdobným obložením.
Na místě je vhodné podotknout, že se obvykle jedná o levnější variantu, která však efekt krbu pouze uměle napodobuje. Na závěr shrneme základní vlastnosti krbů, o kterých by jste měli vědět:

Otevřené krby:

 • vyznačují se malou účinností (kolem 20 %), z toho plyne vysoká spotřeba paliva a na straně druhé také velké nároky na obsluhu, ať se již jedná o přikládání a nebo přípravu palivového dřeva
 • popálení, nebezpečí vypadnutí či odlétání žhavých uhlíků
 • otevřený krb je atmosférický spotřebič, špatné povětrnostní podmínky (tlaková výše, teplota okolního vzduchu) působí negativně na správnou funkci krbu
 • velké nároky na znalosti a zkušenosti obsluhy, topit v otevřeném krbu se prostě „musí umět“

Přes všechna tato negativa je otevřený krb (dle mého názoru a zkušeností) nejefektnějším lokálním zdrojem tepla pro zmiňované „chvíle pohody“ nabízející autentický emotivní prožitek a relaxaci, které se oheň uzavřený v kovové krabici v žádném případě nevyrovná.

Uzavřené krby výše zmíněná negativa eliminují:

 • mají podstatně vyšší účinnost
 • uzavřené krby jsou podtlakové zdroje tepla, účinky venkovního větru se proto neprojeví negativně do místnosti

Přívod spalovací vzduchu je možné řešit také nasávacím kanálkem z venkovních prostor, čímž odpadá nutné větrání kvůli provozu kamen, zvlášť patrné především v objektech s nízkou tepelnou ztrátou. Přísunem venkovního chladného vzduchu na topeniště se však snižuje účinnost krbu. Otázku větrání jsme v našem časopise ostatně také řešili, zopakujme si tedy, že vzduch v místnosti by se měl vyměnit alespoň jednou za dvě hodiny. Je zřejmé, že pokud máme v místnosti kamna, je nutné zajistit dodatečný přísun spalovacího vzduchu. Kdy je čas vyvětrat napoví lidské smysly.

Kamna
Patří dodnes mezi nejoblíbenější lokální topidla a zvláště nyní zaznamenávají návrat k bývalé oblibě. Důležitou předností oproti systémům ústředního vytápění je nízká pořizovací cena a také minimální provozní náklady. Podstatnou nevýhodu, kterou bylo obvykle špatné vytápění sousedních místností (zajišťované prakticky pouze nekontrolovaným prouděním ohřátého vzduchu) již dnes výrobci technicky zvládli možností instalace teplovodního a nebo teplovzdušného výměníku. Tím uživatel získává kontrolu nad dodávkou tepla do okolních místností. Nepředbíhejme však. Kamna můžeme rozdělit zhruba následovně na:

 • klasická
 • krbová
 • kachlová
 • lázeňská

U klasických kamen oheň nevidíme, pokud neotevřeme přikládací dvířka. Asi jste měli možnost vidět různá provedení známých „peter“ a „klubek“, které jsou dodnes prodávány, samozřejmě s jistou dávkou modernizace. Jedná se o cenově nejpřístupnější topidla, které jsou běžně k zakoupení v železářstvích. Vyrábějí se v provedení pro spalování uhlí nebo dřeva.
Krbová kamna dnes bez nadsázky ovládla trh. Oheň je viditelný přes čelní prosklenou stěnu (přikládá se bočními dvířky) a nebo prosklená čelní dvířka, často dělená nebo s tvarovaným sklem. Jejich předností je kromě lepší účinnosti (informativně 70 – 80 %) také možnost dosažení výrazně vyšších tepelných výkonů oproti kamnům klasickým (standardně až 20 KW, klasická zhruba do 5 kW). Takto vysoký tepelný výkon je možno využít k vytápění rozsáhlých prostor (např. sálů) a nebo jej vyvést do teplovodního či teplovzdušného výměníku. Ochranu teplovodního výměníku proti přetopení zajišťují výrobci pomocí tzv. vychlazovací patrony napojené na vodovodní řad.
Velký spalovací prostor krbových kamen umožňuje spalovat větší vsázku paliva tvořenou poleny s délkou až 50 cm. Tím se snižují nároky na obsluhu a přípravu palivového dřeva.


Klasická krbová kamna. (zdroj: společnost Kovoplast)

Již na první pohled oceníte poklidný a příjemný výraz kachlových kamen v interiéru. Stejně jako u krbů i zde nacházíme několik možností konstrukčního provedení. Pokud se Vám líbí, výrobci nabízejí množství krbových kamen s kachlovým obkladem. Jejich základem jsou pak krbová kamna. Náročnější zákazník může využít nabídky specializovaných firem, které nabízejí pravá zděná kachlová kamna vyráběná na zakázku. Nejenom použití kachlí a okrasného kování odlišuje kamna kachlová od krbových. Nelze opomenout také užitné vlastnosti. Kachlová kamna se sice déle zatápějí, ale naakumulované teplo je do místnosti předáváno ještě několik hodin po ukončení vytápění, což je rozdíl od rychle vychládajících  kamen ocelových. Na tomto místě¨je však nutné poznamenat, že kachle mají spíše funkci dekorativní, akumulátorem tepla je především mohutná šamotová vyzdívka.
Lázeňská neboli koupelnová kamna sice připomínají staré zlaté časy, zájem o ně však dodnes neochabnul. Nabízejí nejlacinější a relativně pohodlnou možnost přípravy teplé užitkové vody. Moderní provedení již disponují mísící baterií se sprchovou hlavicí, objem zásobníku se pohybuje kolem 100 l.
Náš výčet by nemohl být úplný, pokud zapomeneme na sporáky, i když jsou určeny především k vaření. Nejrozšířenější typy disponují varnou plochou, pečicí troubou, palivové dřevo a nebo uhlí se skladuje v prostorech či zásuvkách u podlahy. Některé typy mohou v případě potřeby zajistit také ohřev užitkové vody. I přes poněkud starodávný vzhled jsou sporáky stále oblíbené, neboť umožňují levně řešit vytápění kuchyně a vaření v příležitostně obývaných objektech, jako jsou chaty či chalupy. Mnoho lidí, i přes náročnější obsluhu, jim dodnes dává přednost.

Využití výměníků a teplovzdušných rozvodů
O této problematice jsme se již krátce zmínili v předchozím textu, nyní si ji přiblížíme. Tato opatření umožňují hospodárné využívání vysokého tepelného výkonu kamen. Kamna patří mezi lokální topidla, jsou tedy určeny především
k vytápění místnosti, ve které se nacházejí. Sousedící místnosti jsou pak otápěny především konvekcí ohřátého vzduchu.
Záleží však, kam kamna umístíte a jaké máte nároky na tepelnou pohodu. Kam s kamny je záležitost domluvy investora, projektanta a odborníka topenáře, tak aby jejich tepelný výkon byl využit optimálně. Vzhledem k současným výkonovým možnostem, ale také designu je pravděpodobně nebudeme schovávat na nenápadné místo :-). Pokud zamýšlíme využívat kamna často a to jako hlavní zdroj tepla pro dům, je vhodné uvážit použití teplovzdušných rozvodů a nebo teplovodního výměníku. O tomto záměru pak informujeme dodavatelskou firmu, která navrhne vhodný výrobek, rozdělení výkonu a také příslušné rozvody tepla. Základem je vytopení místnosti s kamny, je zde proto požadavek na dostatečný tepelný výkon (přenos tepla sálání i konvekcí). „Přebytečný“ výkon pak odvádíme do sousedících místností a nebo akumulační nádoby. V tomto případě doporučujeme poradit se s topenářem o způsobu využití tepla a dimenzování jednotlivých částí  soustavy. V případě teplovzdušných rozvodů není tato otázka tolik citlivá (i když optimální rozdělení tepla také neškodí), o to větší starosti by nám mohl přinést teplovodní výměník, pokud by došlo k přetápění výměníku (v případě uzavření radiátorů a nebo nabití zdroje TUV).

Shrnutí
Vytápění dřevem a lokální topidla dnes stojí v popředí zájmu. Jejich atraktivita spočívá v jednoduché a osvědčené konstrukci a možnosti dosažení velmi nízkých investičních a pořizovacích nákladů. Na trhu se však vedle cenově přístupných výrobků objevují i technicky náročná a drahá řešení pro náročného uživatele. Do širokého povědomí veřejnosti se dnes dostaly také aplikace, které mohou alespoň částečně nahradit ústřední vytápění. Dnešní spotřebiče již dosahují vysoké účinnosti až 80 %, což přináší značný prospěch uživateli ve snížení nároků na spotřebu paliva a obsluhu zdroje tepla.
Ale i přes všechny technické vymoženosti každý z nás vybírá krb nebo kamna hlavně očima. Přejeme vám šťastnou volbu.

Miroslav Götz,

Sdílet

Komentáře

Najdete nás na Facebooku
Odběr novinek
Server CESKAENERGETIKA.cz
Česká Energetika s.r.o. a Česká energetická asociace provozují portál www.ceskaenergetika.cz, vydávají dva časopiy z oblasti energetiky a OZE, pořádají na tato témata semináře a konference pro laickou i odbornou veřejnost.
Důležité odkazy
Spolupracujeme
Najdete nás také na
Portál www.ceskaenergetika.cz © 2011 pohání redakční systém MultiCMS. Grafické zpracování Cossi Design.