Janitza.cz

Janitza Electronics se zabývá vývojem a výrobou energeticky úsporných systémů. Je výrobcem digitálních měřidel, systémů SEMS, univerzálních multimetrů, regulátorů jalového výkonu, systémů pro řízení spotřeby, ¼ hodinového maxima a dalších přístrojů nejvyšší kvality.

KBH.cz

Společnost KBH vyrábí, dodává a instaluje komponenty pro kompenzaci jalového výkonu. Zákazníky jsou elektromontážní firmy, výrobci rozvaděčů, projektanti, velkoobchody a velkoodběratelé elektrické energie. Společnost nabízí kvalitní komponenty a služby za velice příznivé ceny.

1. září 2008, Autor: varner
Nezařazené články

Katalog domků se sníženou spotřebou energií

ČESKÁ ENERGETIKA, která je také vydavatelem Vašeho časopisu Energie pro Život, uvedla v září na veletrhu For Arch Katalog domů se sníženou spotřebou energie. Záměrem tohoto produktu je představit široké veřejnosti typové projekty rodinných domků navržených tak, aby splňovali současné požadavky na bydlení a hospodárné nakládání s energií, to vše za rozumnou pořizovací cenu s využitím systému stavební deska EKO. Nedílnou součást katalogu tvoří rozsáhlá teoretická část o výstavbě a úsporách energie, obsahující množství užitečných doporučení, která využije i stavebník preferující klasickou výstavbu.

Systém stavební deska EKO
Stavební deska EKO patří mezi materiály s dlouhou, více než 50-ti letou tradicí s celosvětovým rozšířením. Využitím přírodních surovin, spolehlivého a energeticky nenáročného výrobního postupu vzniká ekologický výrobek, splňující moderní požadavky na stavební materiál. Roční výroba v České republice činí zhruba 50 tis. m2.
Jednoznačné přednosti tohoto stavebního prvku a široký zájem nás motivovali k vytvoření standardů a typových projektů s uplatněním této technologie.
Stavební deska EKO patří mezi stavební panely zhotovené na ryze přírodní bázi, bez využití chemických látek (pojiv, barviv a nebo rozpouštědel), které by následně ohrožovali Vaše zdraví, bezpečnost a životní prostředí. Lisováním obilných vláken a následným polepením povrchu recyklovanou lepenkou vzniká kompaktní, tvarově stálý a těžce hořlavý stavební prvek. Suroviny a technologie využité pro jeho výrobu určují základní mechanicko- fyzikální vlastnosti, které lze jednoduše přirovnat ke stavebnímu dřevu a stejným způsobem lze také opracovávat (šroubování, formátování a drážkování). Opracovaný a instalovaný produkt lze po napenetrování povrchově zušlechťovat podobným způsobem jako běžné zdivo (omítka, malba, obklad aj.).
Pozoruhodné jsou též fyzikální vlastnosti. Co se týče tepelné izolace, má stavební deska EKO pouze dvakrát vyšší součinitel tepelné vodivosti než obvyklé stavební izolace (srovnej – běžná cihla téměř desetkrát), což výraznou měrou přispívá k tepelné stabilitě a celkově úspornému chování celé budovy. Oproti ryze izolačním materiálům je však stavební deska samonosná.
Odlišný přístup oproti klasickému „mokrému“ způsobu stavění za využití převážně cihelného zdiva představuje výstavba montovaných domků – jejichž základem jsou právě stavební desky – způsobem „suchým“, ze kterého profituje především stavebník.
Jmenujme především:
1. rychlá, jednoduchá a technologicky spolehlivá montáž pomocí běžného nářadí a spojovacích materiálů
2. významně nižší množství použité stavební chemie
3. energeticky úsporné chování budovy – celoročně vyrovnané vnitřní klima, tepelné ztráty běžného domku v řádech kilowatt – nízké náklady na otopné období
4. technologie není tolik citlivá na stavební nekázeň jako zděná výstavba
Z uvedeného vyplývá účelné vynaložení finačních prostředků na stavbu. Věděli jste, že cenu obvodové cihelné zdi tvoří vlastní materiál méně než z jedné třetiny, většinou peněz hradíte náklady na práci, dopravu, pojiva, přípravu a zisk dodavatelů. Komplikovanost klasické výstavby také otevírá neseriózním stavebním firmám velký prostor k profitu na úkor stavební technologie (hubené malty, cihly z demolic aj.) a tedy i stavebníka. Takové úspory Vás mohou při nutnosti nápravy vyjít draze.

Projekty
Základní myšlenkou představených projektů je prezentace typové výstavby ze stavební desky EKO (v případě Vašeho požadavku možno upravit pro výstavbu konvenčním způsobem) od domků nejjednodušších až po nadstandardní objekty. Jejich společným znakem jsou pak optimální investiční náklady a důraz na hospodárné užití energie. Jedná se vlastně o dvojí výhru pro stavebníka – profituje z nízkých nákladů na stavbu a následně z nízkých provozních nákladů po dobu užívání stavby.
Pokud se Vám žádný z typových domků nezamlouvá, nic se neděje. Jak jsme již uvedli více, záměrem katalogu je především prezentovat možnosti energeticky úsporné výstavby s uplatněním moderních technologií. Jsme pro Vás schopni zpracovat zcela individuální projekt.

Jaké projekty nabízíme?
Ke každému domku nabízíme několik typů projektů podle nároků stavebníka na jejich použití.

Malý projekt – bližší informace o vybraném domku, pokud nemáte možnost je získat na Internetu. Obsahem jsou půdorysy, pohledová část, texty a zjednodušená kalkulace
Projekt pro územní řízení – obsahuje půdorysy, řezy a pohledy, situaci a zjednodušenou technickou zprávu. Předkládá se na vyžádání úřadů.
Projekt pro stavební povolení SP1 – na jeho základě získáte stavební povolení. Tento projekt je vhodný pro stavebníky s dobrými znalostmi problematiky výstavby, protože neřeší detaily a další profese. Dokumentace obsahuje:
• půdorys pater, základů a stropů,
• řezy objektem,
• pohledy,
• zpevněné plochy,
• výpis oken a dveří,
• textovou část,
• skladby konstrukcí.
Projekt pro stavební povolení SP2 – projekt SP1 rozšířený o profese
• zdravotechnika
• vytápění
• kanalizace
• elektroinstalace
Prováděcí projekt PP – Tento projekt řeší detailně jednotlivé části stavby. Hodí se méně zkušeným stavebníkům a investorům, kteří chtějí detailně kontrolovat prováděné práce. Jedná se o projekt typu SP2 rozšířený o dokumentaci:
• rozpis kladení jednotlivých SD EKO
• konstrukční detaily

Doplňující projektové moduly na přání zákazníka
Za mírný příplatek v rozmezí od 2 do 4 tis. Kč lze projektovou dokumentaci rozšířit o následující moduly:
• garáž nebo dvojgaráž, pokud není součástí domu
• zabezpečení a datové rozvody
• čistírna vody, septik
• alternativní zdroje energie – tepelné čerpadlo, solární panely
• klimatizace
• bazén
• 3D vizualizace

Realizace RD SD EKO
Pokud jste si vybrali projektovou dokumentaci, nic nebrání v realizaci Vašeho domu. Vaše další spolupráce s ČESKOU ENERGETIKOU může mít dvě podoby. Příslušné cenové relace jsou uvedeny u jednotlivých vzorových projektů
Projekt RD SD EKO – dodáme Vám požadovanou projektovou dokumentaci, realizujeme dodávku SD EKO pro Vaši stavební firmu
Klíč SD EKO – stáváme se generálním dodavatelem stavby a přebíráme za Vás veškeré starosti spojené s výstavbou. Dům Vám během několika měsíců předáme k nastěhování.

Produkt Klíč SD EKO
Následující přehled je výčetkou vybavení, které je zahrnuto v základní ceně domu. Chápeme, že Vaše požadavky mohou být odlišné a jsme připraveni Vaše změny realizovat. Je zřejmé, že některé změny na stavbu vliv mají, jiné nikoliv.
Nejdříve uvedeme, i když to pravda není moc obchodní, položky, které v ceně produktu Klíč SD EKO nejsou, ale je možno je dodat. Důvod je celkem prostý, uvedené položky vyžadují individuální kalkulaci a jejichž paušalizace by nebyla nikomu ku prospěchu. Jedná se o následující:
• Základová deska – ryze individuální záležitost silně závislá na terénu a způsobu provedení, odhad ceny od stolu je učebnicovým příkladem hazardování s důvěrou stavebníka
• Terénní úpravy, oplocení – dtto předchozí
• Přívod energií na patu domu, napojení na septik, na kanalizaci, k čistírně
• Podsklepení
• Bazén
• Zděný komín, krb
• Další neuvedené ve standardní výbavě

Standardní výbava Klíč SD EKO
Obvodové stěny
– dřevěný skelet opláštěný stavební deskou EKO, tepelná izolace 14 cm, venkovní omítka minerální hladká včetně perlinky a nátěru fasádní barvou (podle vzorníku), vnitřní povrchy štuk nebo strukturovaná tapeta, malba Primalex
Střešní konstrukce – krov vaznicové soustavy s latěmi a kontralatěmi, podstřešní pojistná mebrána, tepelná izolace 18 cm plus reflexní parotěsná folie DAPE AB, u obytného podkroví podhled SDRK
Střešní krytina – standardně lehká Lindab Topline, 13 barev na přání zákazníka, lze užít betonovou či pálenou krytinu.
Klempířské prvky – z pozinkovaného plechu
Parapety venkovní – z pozinkovaného plechu
Dveře venkovní – hladké dřevěné, tepelně izolované
Okna – plastová nebo dřevěná s izolačním dvojsklem
Parapety vnitřní – lamino s imitací dle výběru
Dveře vnitřní – hladké plné, bílé včetně kování, obložkové zárubně
Podlahové krytiny (kombinace rozložení koberec/plovoucí podlaha v poměru 1:1) - koberec + Mirelon do 300 Kč/m2, plovoucí podlaha laminátová do 500 Kč/m2
Keramické obklady a dlažby – podlahy koupelna, WC a vstupní chodba, cena do 300 Kč/m2 včetně instalačního materiálu, stěny koupelna do výše 1,9 m, WC do výše 1,2 m, cena dtto podlahy
Strop – podhled SDRK 15 mm, u podkroví skladba navíc 2×OSB deska, izolace proti kročejovému hluku, koberec + Mirelon
Schodiště do podkroví – dřevěné samonosné
Elektroinstalace – světelné a zásuvkové rozvody, vlastní okruhy pračka a elektrický sporák, anténní rozvod včetně zásuvek v obývací místnosti, ploché vypínače, zásuvky bílé barvy, domovní zvonek, ochrana proti blesku
Zdravotechnika – rozvody pitné a teplé užitkové vody v plastu (PP), rozvody odpadu z PVC, vana bílá plastová 170 cm, umyvadlo bílé keramické – 65 cm, WC kombinované bílé keramické, výtokové armatury zvlášť dle Vašeho výběru
Vytápění – kotel závěsný plynový nebo elektrický s okruhem pro přípravu TUV, otopná tělesa ocelová desková bílá s TRV, rozvody vedené v plastu

Cesta k rodinnému domku ze stavební desky EKO
Připravili jsme pro Vás rychlého průvodce jednotlivými kroky výstavby.Kde získám více informací
Vlastní katalog lze objednat na kontaktech redakce (naleznete v tiráži časopisu) za 89 Kč. Po složení obnosu na náš běžný účet Vám do 4 dnů přijde katalog poštou, poštovné a balné hradí redakce.
Zajímáte-li se o Systém SD EKO, rádi Vám poskytneme více informací. Využijte prosím následující kontakty:

ČESKÁ ENERGETIKA s.r.o
Havlíčkova 304, 538 03 Heřmanův Městec
tel: 469 633 621, fax: 469 633 617
mob: 777 555 863 (pan Horáček)
email:
www.chcidum.czSdílet

Komentáře

Najdete nás na Facebooku
Odběr novinek
Server CESKAENERGETIKA.cz
Česká Energetika s.r.o. a Česká energetická asociace provozují portál www.ceskaenergetika.cz, vydávají dva časopiy z oblasti energetiky a OZE, pořádají na tato témata semináře a konference pro laickou i odbornou veřejnost.
Důležité odkazy
Spolupracujeme
Najdete nás také na
Portál www.ceskaenergetika.cz © 2011 pohání redakční systém MultiCMS. Grafické zpracování Cossi Design.