Janitza.cz

Janitza Electronics se zabývá vývojem a výrobou energeticky úsporných systémů. Je výrobcem digitálních měřidel, systémů SEMS, univerzálních multimetrů, regulátorů jalového výkonu, systémů pro řízení spotřeby, ¼ hodinového maxima a dalších přístrojů nejvyšší kvality.

KBH.cz

Společnost KBH vyrábí, dodává a instaluje komponenty pro kompenzaci jalového výkonu. Zákazníky jsou elektromontážní firmy, výrobci rozvaděčů, projektanti, velkoobchody a velkoodběratelé elektrické energie. Společnost nabízí kvalitní komponenty a služby za velice příznivé ceny.

9. září 2008, Autor: varner
Nezařazené články

Konstrukční řešení, instalace a provoz suchých distribučních transformátorů Siemens typ Geafol

Jeden z významných prvků při dodávce elektrické energie z místa výroby ke spotřebiteli tvoří transformátory nejrůznějších výkonů a převodů. Ve spektru produktů firmy Siemens zaujímá výroba transformátorů významné a stabilní postavení po několik desetiletí. Vedle systémových a výkonových transformátorů je Siemens dlouholetým výrobcem distribučních transformátorů olejových, hermetizovaných, typu TUMETIC i s dilatační nádobou typu TUNORMA a suchých, zalitých v epoxidové pryskyřici typu GEAFOL.

Základní rozdíly z hlediska možnosti umísťování suchých a olejových distribučních transformátorů jsou dány hygienickými (ochrana vod) a požárními předpisy. Zatímco při nasazení olejových transformátorů je většinou třeba budovat záchytné jímky a požární stěny, suché transformátory mají snížené nároky na požární stěny a záchytné, požární jímky nevyžadují vůbec. To umožňuje nasazení suchých transformátorů ve výškových budovách, v podzemí a v továrních halách přímo v místě spotřeby elektrické energie, čímž se snižují ztráty při rozvodu elektřiny i náklady na pokládání rozsáhlých vedení nízkého napětí. Pro výkony transformátorů do 2500 kVA jsou uvedené výhody při instalaci suchých transformátorů vyváženy asi o 1/3 vyššími pořizovacími náklady ve srovnání s olejovými transformátory stejného výkonu a jmenovitého napětí, pro vyšší výkony se rozdíly v ceně snižují.
Suché transformátory Siemens se vyrábějí standardně pro prostředí s častým výskytem vlhkosti a silným znečištěním (třída okolí E2 podle DIN VDE 0532), pro venkovní teploty do minus 25°C (třída klimatu C2 podle DIN VDE 0532) a v samozhášivém provedení snižujícím nebezpečí požáru (třída F1 podle DIN VDE 0532). V případě hoření transformátoru nevznikají žádné jedovaté plyny. Díky tomuto provedení jsou suché transformátory Siemens typu GEAFOL bezpečné i při navlhání a silném znečištění a v krytí IP 23 pro venkovní prostředí způsobilé k provozu do teplot – 25°C. Kromě toho přispívají výrazně ke zvýšení požární bezpečnosti.
Mnohem výrazněji než u olejových transformátorů ovlivňuje životnost izolace suchých transformátorů okolní teplota a odvádění ztrátového tepla. Normální provoz a normální snižování životnosti jsou zaručeny pro následující hodnoty chladicího vzduchu (nejvýše 40°C, střední denní hodnota 30°C, roční střední hodnota 20°C). V závislosti na teplotě okolí kolísá zatížitelnost transformátoru. Montáží přídavných ventilátorů lze zvýšit výkon transformátoru až o 40 %. Z ekonomického hlediska se jeví jako výhodné využití přídavných ventilátorů jako výkonové rezervy pro pokrytí krátkodobých špičkových zatížení, než pro trvalý provoz se zvýšeným výkonem zejména z důvodu výrazně vyšších ztrát proti původním štítkovým hodnotám.
Z hlediska použité technologie je hlavní předností vynikajícím způsobem zvládnuté užívání sériově spojených cívek tvořených hliníkovou fólií pro vinutí vyššího napětí a izolace složené z hmoty lité pryskyřice s vysokým podílem křemičité směsi (SiO2). Ve spojení vakuového odlitku s použitím foliového vinutí, které vykazuje nejnižší elektrické nároky z hlediska napětí, dochází k nejlepšímu chování z hlediska částečných výbojů mezi všemi transformátory z lité pryskyřice, které se nacházejí na trhu. Suché transformátory GEAFOL jsou prakticky bez částečných výbojů až do dvojnásobného jmenovitého napětí. To je zárukou vysoké životnosti a nejvyšší provozní spolehlivosti těchto transformátorů. Při použití hliníku mají vodiče větší průřez než vodiče z mědi. To vede k žádoucímu zvětšení povrchu cívky (zlepšení chlazení) u vinutí z fólie a k lepšímu plnicímu faktoru (menší podíl izolační folie, vztažené k průřezu vinutí). S ohledem na přídavné ztráty se u suchých transformátorů Siemens typu GEAFOL projevuje v důsledku techniky fóliového a pásového vinutí s jejich malými radiálními rozměry vodičů podstatně menší nárůst ztrát při vyšších frekvencích než u olejových distribučních transformátorů i suchých transformátorů s vinutími provedenými drátovými vodiči. Vinutí z fólie všeobecně má ve vztahu k vinutí z drátu vhodnější rozložení „závitového“ napětí. Kromě toho jsou transformátory z lité pryskyřice s vinutím z hliníku lehčí než stejné transformátory s vinutím z mědi.
Všechny jmenované přednosti suchých transformátorů GEAFOL předurčují tyto stroje vyráběné v továrnách v Německu (Kirchheim) a v Maďarsku (Budapešť) nejen k užití jako standardní distribuční transformátory, ale i pro speciální použití ve spojení s měniči, v trakčním provozu s různou přetížitelností, v extrémních podmínkách prašných, nebo agresivních prostředí, nebo v prostředích s mimořádnou náročností na spolehlivost dodávky elektrické energie jako jsou nemocnice, letiště, banky, výškové budovy nebo dokonce ropné plošiny, či obří zaoceánská plavidla. Suché transformátory typu GEAFOL vyrábí Siemens do jmenovitého výkonu 25 MVA při jmenovitém napětí do 38 kV a rázovém napětí do 200 kV. Tyto transformátory jsou naprosto nenáročné na údržbu a bez významných stavebních příprav mohou být instalovány přímo v místě spotřeby elektrické energie.
V současné době je v provozu na celém světě více než 80 000 kusů suchých transformátorů Siemens typu GEAFOL. Mezi nejzajímavější referenční akce patří celosvětově dodávky transformátorů GEAFOL pro rudné doly ve Švédsku, pro zaoceánskou loď „Grand Princess“, norskou vrtnou plošinu Statfjord C, metro v různých evropských a světových městech (např. Mnichov, Caracas, Budapešt), letiště Schiphol v Amsterdamu, výšková budova Commerzbank ve Frankfurtu, universitní nemocnice v Hamburku, projekt Transrapid v Šanghaji a mnoho dalších. V České republice se transformátory GEAFOL osvědčily v provozu povrchového dolu Sokolovské uhelné, a.s., kde jsme od roku 1997 dodali 5 kusů suchých transformátorů 6,3 MVA, 22/6 kV v krytí IP 23 pro venkovní provedení. Významnou zakázkou byla rovněž dodávka 26 kusů suchých transformátorů pro Válcovnu C Třineckých železáren a dodávka suchého transformátoru 6,3 MVA, 22/6 kV pro Teplárnu Karviná firmy Dalkia Morava (na obrázku).

Sdílet

Komentáře

Najdete nás na Facebooku
Odběr novinek
Server CESKAENERGETIKA.cz
Česká Energetika s.r.o. a Česká energetická asociace provozují portál www.ceskaenergetika.cz, vydávají dva časopiy z oblasti energetiky a OZE, pořádají na tato témata semináře a konference pro laickou i odbornou veřejnost.
Důležité odkazy
Spolupracujeme
Najdete nás také na
Portál www.ceskaenergetika.cz © 2011 pohání redakční systém MultiCMS. Grafické zpracování Cossi Design.