Janitza.cz

Janitza Electronics se zabývá vývojem a výrobou energeticky úsporných systémů. Je výrobcem digitálních měřidel, systémů SEMS, univerzálních multimetrů, regulátorů jalového výkonu, systémů pro řízení spotřeby, ¼ hodinového maxima a dalších přístrojů nejvyšší kvality.

KBH.cz

Společnost KBH vyrábí, dodává a instaluje komponenty pro kompenzaci jalového výkonu. Zákazníky jsou elektromontážní firmy, výrobci rozvaděčů, projektanti, velkoobchody a velkoodběratelé elektrické energie. Společnost nabízí kvalitní komponenty a služby za velice příznivé ceny.

14. října 2008, Autor: varner
Nezařazené články

M Family...

Průmyslové ochrany řady M z produkce koncernu GE Power Management, byly vyvinuty na základě dlouholetých provozních a aplikačních zkušeností s předcházejícím modelem – řadou MID. Ochrany řady M tvoří novou generaci modulárních mikroprocesorových ochran vystavěných na jednotné konstrukční základně, plně využívajících nejnovějších technologií k zajištění vysoké funkčnosti.

Koncepce ochran v sobě slučuje spolehlivost a jednoduchost jednofunkčních ochran spolu s moderními komunikačními a monitorovacími nástroji multifunkčních ochranných center. Řada M nabízí moderní, ekonomicky výhodné řešení, zahrnující ochranné funkce, jednoduché řízení, měření, zaznamenávání událostí a průběhů. Jednotky jsou vybaveny standardními komunikačními rozhraními s protokoly, které jsou používány širokým spektrem zákazníků. Flexibilní nástroje parametrizace a konfigurace, umožňují nastavení pro širokou škálu aplikací. Každý produkt z řady M může být použit jako samostatná jednotka nebo jako součást automatizovaného systému rozvodny či k řízení průmyslových energetických celků.

Základní určení ochran řady M vychází z jejich funkční výbavy jak je uvedeno v tabulce 1. Jednotky jsou nasazovány především na ochranu vývodů, sledování proudových, napěťových a kmitočtových parametrů, včetně zpětné wattové ochrany. Svou jednoduchostí a cenou jsou předurčeny jako:
 hlavní ochrany pro malé a střední generátory a motory;
 záložní ochrany pro transformátory, motory, VN sběrny a vývody;
 k vytváření jednoduchých logických funkcí;
 k včlenění do vyššího řídícího systému díky bohatým komunikačním možnostem.

Všechny ochrany řady M umožňují záznam a přenos hodnot měřených parametrů, záznamy analogových průběhů a záznamy událostí.

Konstrukční provedení je s vnitřní výsuvnou konstrukcí rozměrů 1/4 nebo 1/8 velikosti 19“ vany, s možností buď samostatné montáže na panel, či ve volitelné sestavě do 19“ vany. Čelní deska ochran řady M obsahuje prvky pro ruční uživatelské rozhraní:
 3,5 místný maticový LED displej s běžícími údaji o nastavovacích parametrech, měřených hodnotách a vnitřních stavech proměnných;
 tři tlačítka (+/ENTER/-) pro přístup do parametrizačního menu, nastavení, popřípadě vynulování vypínacích stavů;
 šest samostatných LED diod pro signalizaci vnitřních stavů. Dvě diody jsou pevně vyhrazeny pro signalizaci vypnutí překročením mezních stavů (TRIP) a signalizaci bezchybného výsledku průběžných autotestů (READY). Čtyři LED diody jsou uživatelsky programovatelné a zobrazují stav digitálních výstupů;
 komunikační port RS232 pro uživatelský přístup pomocí sw M+PC;
 čelní panel je zakryt robustním, plombovatelným, průhledným víkem s vyvedeným tlačítkem RESET, který zajišťuje krytí IP52.

Zadní panel je v celé ploše osazen svorkovnicí, která obsahuje vstupní/výstupní a napájecí svorky:
 vstupy pro proudové a napěťové převodníky (v počtu dle potřeb daného typu ochrany);
 dva programovatelné digitální vstupy;
 dva pevně definované reléové výstupy pro signalizaci vypnutí (TRIP) a funkčnosti ochrany (READY);
 čtyři programovatelné reléové výstupy;
 komunikační výstup RS485 s protokolem ModBusRTU s podporou přenosových rychlostí 300 -19.200 bps a možností adresování až 255 jednotek řady M;
 napájecí svorky pro napětí 24-250 VAC/VDC ve dvou napěťových provedeních.

Vnitřní deska elektroniky je postavena na SMD technologii a obsahuje základní procesor, I/U převodníky, spínaný zdroj a sadu výstupních relé. Pro uchování firmware je procesor doplněn pamětí Flash Memory, která umožňuje průběžnou aktualizaci. Záložní lithiová baterie zajišťuje dlouhodobé uchování dat a parametrů.

Vnitřní funkce ochran provádí dle algoritmů uložených ve firmware, vyhodnocení jednotlivých ochranných úloh dle přednastavených parametrů:
 vlastní parametrizace může být uložena ve dvou nezávislých skupinách, které lze aktivovat buď komunikačním příkazem, nebo aktivací přednastaveného digitálního vstupu;
 úroveň přístupu k parametrizaci je blokována heslem a umožňuje přístup do dvou kategorií – základní pro běžné použití ochran a komplexní pro využití veškerých nabízených funkcí.

Obr. 1: Nadproudová ochrana MIF

Ochrany řady M umožňují provádění záznamů veličin a dějů, pro rozbor a vyhodnocení příčin, které vedly k zareagování ochrany:
 záznamy hodnot měřených veličin s přesností 3 %;
 průběhů měřených veličin v počtu 16 vzorků na cyklus s maximální délkou 0,24 sec, které mohou být spouštěny buď vnitřními signály, nebo vnějším digitálním vstupem;
 záznamy událostí jako překročení nastavených hodnot, vypnutí, poruch, stavu vypínačů, výsledky autotestu atd. v počtu 32 záznamů s časovým rozlišením 1 msec. Veškeré záznamy událostí mohou být individuálně maskovány požadovanými parametry;
 čítač KI2 pro sledování životnosti vypínačů.

Ochrany řady M mají možnost tvorby uživatelem konfigurovatelných vnitřních logických sítí pomocí základní operandů OR/NOT a časovačů. Výstupy logiky mohou být přiřazeny k výstupním relé či LED diodám na čelním panelu. Tento jednoduchý nástroj podstatným způsobem rozšiřuje aplikační možnosti ochran.

Program M+PC je volně šířený produkt, který umožňuje přístup k parametrizaci, monitorování a řízení ochran řady M, bez ohledu na typové provedení. M+PC pracuje pod WIN95/98/NT s využitím buď čelního komunikačního portu RS232 nebo zadního portu RS485 v následujícím rozsahu:
 prohlížení aktuálních hodnot měřených veličin a stavu ochrany;
 prohlížení a editace parametrizace v režimu on/off-line;
 nastavování vnitřní logické sítě a funkční přiřazení LED diod a výstupních relé;
 výběr proudových křivek dle IEC nebo vytváření vlastních definicí;
 provádění aktualizace firmware dle nejnovějších aplikačních CD nebo z internetových souborů.

V současné době je v nabídce firmy GE Power Management z řady M ochran pět základních typů, s funkcemi a doporučeným nasazením dle následující tabulky:

Firma UNIREC spol. s r.o. Praha je kromě obchodního zajištění produktů koncernu GE Power Management připravena ve spolupráci se svými odborníky podrobně seznámit zájemce s provozními a aplikačními možnostmi ochran řady M a rovněž zaslat podrobné katalogy a uživatelské příručky. V případě zájmu předvedeme základní ochrany v reálné činnosti, včetně práce s programem M + PC – kontakt viz. inzerát na 5. straně.

 

Sdílet

Komentáře

Najdete nás na Facebooku
Odběr novinek
Server CESKAENERGETIKA.cz
Česká Energetika s.r.o. a Česká energetická asociace provozují portál www.ceskaenergetika.cz, vydávají dva časopiy z oblasti energetiky a OZE, pořádají na tato témata semináře a konference pro laickou i odbornou veřejnost.
Důležité odkazy
Spolupracujeme
Najdete nás také na
Portál www.ceskaenergetika.cz © 2011 pohání redakční systém MultiCMS. Grafické zpracování Cossi Design.