Janitza.cz

Janitza Electronics se zabývá vývojem a výrobou energeticky úsporných systémů. Je výrobcem digitálních měřidel, systémů SEMS, univerzálních multimetrů, regulátorů jalového výkonu, systémů pro řízení spotřeby, ¼ hodinového maxima a dalších přístrojů nejvyšší kvality.

KBH.cz

Společnost KBH vyrábí, dodává a instaluje komponenty pro kompenzaci jalového výkonu. Zákazníky jsou elektromontážní firmy, výrobci rozvaděčů, projektanti, velkoobchody a velkoodběratelé elektrické energie. Společnost nabízí kvalitní komponenty a služby za velice příznivé ceny.

18. září 2008, Autor: varner
Nezařazené články

Mobilní aplikace

Kde jsou a kam směřují

V poslední době se stále častěji setkáváme s pojmy jako mobilní aplikace, nebo mobilní přístup k informačním systémům. Mají opravdu mobilní aplikace pro firemní uživatele takový potenciál, nebo se jedná jen o propagaci mobilních operátorů, kteří se chtějí zaměřit na další oblast a udržet tak svůj růst? Mobilní aplikace takový potenciál rozhodně mají, ale k jeho naplnění musí překonat několik překážek.

Než si tyto překážky popíšeme, tak si řekněme, co se skrývá pod pojmem mobilní aplikace. Jednoduše řečeno, je to přístup k firemnímu informačnímu systému všude tam, kde si zavoláte z mobilního telefonu. Dnešní mobilní zařízení se tak stávají počítačovým terminálem připojeným vzduchem k firemní síti.

Absence standardů
Mobilní řešení se ale nebudují z ničeho. Aby byly pro firmu užitečné musí dobře komunikovat se stávajícími informačními systémy (poštovní servery, ERP, CRM systémy apod.). Firma tak musí velmi dobře popsat své procesy, které mají být předmětem elektronické komunikace z terénu. Když si uvědomíme jak dlouho firmy definovali své vnitřní procesy z hlediska IT je jasné, že ty mobilní budou procházet také několika iteracemi. Nyní je tak prostor pro hotová mobilní řešení (produkty), nicméně do budoucna se budou stále více prosazovat řešení na zakázku. Především díky různorodosti činností v terénu, rozdílným vnitřním informačním systémům a omezené velikosti displeje jsou aplikace na zakázku pro mobilní řešení daleko vhodnější.
Největším problémem dnešních mobilních aplikací je absence standardů. V podstatě neexistují. Pokud chcete připojit jednu aplikaci k různým mobilním operátorům musíte většinou vytvořit několik rozhraní pro stejnou službu. Extrémním příkladem je pět nabízených služeb jedním operátorem pro připojení do SMS centra. Absence standardů je způsobena především dvěma faktory: dynamickým růstem mobilních operátorů a provozem sítě kombinující datové a hlasové hovory. Asijští operátoři, kteří provozují mobilní sítě na bázi IP technologií jsou v tomto ohledu daleko vpředu. Ale standardy nechybí jen na straně operátorů. I na straně výrobců mobilních zařízení jsou standardy implementovány jen velmi pomalu. Příkladem nechť je nekompatibilita bluetooth rozhraní a wapového prohlížeče v mobilních telefonech.
Dalším velkým problémem je absence nástroje pro mobilní platbu. Oba největší operátoři nabízí řešení pro mobilní platbu, kterou by správně měli nabízet jako mikroplatbu (platba do 350,- Kč). Ta je navíc draze zaplacena poplatkem za zprostředkování a hodí se tak především pro prodej elektronického obsahu. Ta pravá mobilní platba musí vzejít od bankovních domů a snad se ji dočkáme jako výsledek práce „Mobile Payment Asociation“, která sdružuje mobilní operátory a největší banky. Zajímavým počinem v oblasti mikroplateb je služba Premium SMS, kterou provozují všichni tři mobilní operátoři a která umožňuje průhledné placení za odeslanou SMS zprávu do 99,- Kč.
Problémem je i absence mobilního zařízení jako nástroje identifikace. Dnes se nemůžete prokázat mobilním telefonem jako osobním průkazem. Aplikace pro koupi mobilních lístků (na kulturní představení, jízdné, apod.), věrnostní programy nebo jen firemní evidence jsou tak jen velmi těžko realizovatelné a je nutné je integrovat s nějakým osobním dokladem. Aplikace posílající lístek v podobě čárového kódu na displej mobilního telefonu by v Čechách asi jen těžko uspěly.

Zkušenosti s potřebnými aplikacemi
Zájem o mobilní aplikace rozpoutal především Eurotel, díky službě Eurotel Data Nonstop, což pro firmy znamená, že mohou vybavit svého zaměstnance v terénu mobilním zařízením a nezaplatí za přenos dat více jak 800,- Kč. Tento zájem pak byl podpořen mobilními zařízeními na bázi operačních systémů od Microsoftu jako jsou Eurotel DataPhone, Eurotel Smartphone, nebo T-Mobile MDA. T-Mobile na listopadový trh přináší vylepšenou druhou verzi MDA, který se stává nenahraditelným společníkem manažera na cestách.
Oba největší operátoři navíc budují partnerské programy, v rámci kterých představují svým fi remním zákazníkům mobilní aplikace. Je jim totiž jasné že mobilní trh je penetrován a zákazníka si udrží, nebo „přetáhnou“ pouze kvalitními službami. Nejlépe se prodávají aplikace pro mobilní přístup k poštovním serverům, podporu mobilních zástupců, spedičních společností, servisních techniků a mobilní GIS systémy (mapy). Kapitolou samou pro sebe jsou aplikace pro mobilní marketing. SMS soutěže a ankety, které se již zabydleli a jelikož nemusí řešit většinu výše uvedených problému jsou i nejrozšířenější.
Nyní je tedy vhodná doba, aby si firmy nechali představit tyto řešení a zamyslely se, zda právě jim může mobilní řešení přinést značné úspory. Je zřejmé že největších úspor se dosahuje především v odstranění nákladů na digitalizaci formulářů pořizovaných v terénu, snížením cestovních výdajů a optimalizací pracovního času. Vzhledem k tomu, že společnosti již mají zkušenosti s popsáním procesů a následným vybráním či vytvořením potřebné aplikace, měly by mobilní aplikace přirozeně rozšiřovat dosah firemního IT i na zaměstnance v terénu.

Co můžeme čekat do budoucna?
Samozřejmě neustále se rozšiřující počet mobilních zařízení, ze kterých se stávají jedno či víceúčelová zařízení podle způsobu použití. Není tak výjimkou zařízení se čtečkou čárového kódu, nebo s integrovaným GPS rozhraním pro sledování polohy. Pro mobilní firemní aplikace má velkou šanci stát se standardem právě Microsoft, který tuto pozici neochvějně drží na poli desktopů. Synchronizace základních dat mezi firmou a pracovníkem v terénu, je v jeho systémech nejjednodušší. Uvidíme jak odpoví největší konkurent, společnost Symbian, která dodává operační systém do telefonů Nokia, Siemens, Sony Ericsson a dalších. Zdá se, že tento systém budou daleko více používat právě domácí uživatelé, kteří si chtějí především zavolat a už daleko méně přenášet data.
A co můžeme čekat od mobilních operátorů, kteří spravují sítě prostřednictvím nichž tečou firemní data? Ty čeká nelehká doba, kdy budou muset vytvořit standardní rozhraní pro své stávající služby a zároveň přicházet se službami novými. Především příchod sítí třetí generace UMTS bude v tomto ohledu velmi složitý. Operátoři musí nabízet svým klientům mobilní služby bez ohledu na použitou technologii, na druhou stranu je musí přesvědčit, že právě UMTS je pro jejich aplikaci ta nejvhodnější síť. A jelikož než síť UMTS (a zda-li vůbec) bude mít pokrytí stejně jako stávající síť GSM, je nutné připravit zařízení a služby, které budou pracovat paralelně v obou sítích. Je také možné, že sítě UMTS budou pouze ve větších městech a síti GSM bude nasazena například technologie EDGE, která se rozšířením stávajícího vybavení sítě přiblíží rychlosti přenosu dat v síti UMTS.
Před operátory a výrobci zařízení je tak obrovská výzva připravit zařízení, které bude umět jednoduše se přepínat (handover) mezi bezdrátovými sítěmi, kterou může být ve firmě i síť Wi-fi. Toto zařízení pak dozajista ocení firemní uživatelé, kteří již dnes mohou začít budovat své firemní aplikace přístupné z terénu. Rok 2003 byl počátkem spolupráce mobilních operátorů s vývojářskými společnostmi, Rok 2004 by se měl stát rokem, kdy se začnou naplňovat prognózy potenciálu mobilních firemních aplikací.

Miloš Endrle
Business Development Manager, Logos s.r.o.

Sdílet

Komentáře

Najdete nás na Facebooku
Odběr novinek
Server CESKAENERGETIKA.cz
Česká Energetika s.r.o. a Česká energetická asociace provozují portál www.ceskaenergetika.cz, vydávají dva časopiy z oblasti energetiky a OZE, pořádají na tato témata semináře a konference pro laickou i odbornou veřejnost.
Důležité odkazy
Spolupracujeme
Najdete nás také na
Portál www.ceskaenergetika.cz © 2011 pohání redakční systém MultiCMS. Grafické zpracování Cossi Design.