Janitza.cz

Janitza Electronics se zabývá vývojem a výrobou energeticky úsporných systémů. Je výrobcem digitálních měřidel, systémů SEMS, univerzálních multimetrů, regulátorů jalového výkonu, systémů pro řízení spotřeby, ¼ hodinového maxima a dalších přístrojů nejvyšší kvality.

KBH.cz

Společnost KBH vyrábí, dodává a instaluje komponenty pro kompenzaci jalového výkonu. Zákazníky jsou elektromontážní firmy, výrobci rozvaděčů, projektanti, velkoobchody a velkoodběratelé elektrické energie. Společnost nabízí kvalitní komponenty a služby za velice příznivé ceny.

14. října 2008, Autor: varner
Nezařazené články

MORAVIA ENERGO, a. s.

Rok 2002 umožnil obchodním společnostem nejen dodávky velkým konečným odběratelům, ale také řadu příležitostí pro uzavírání obchodů s domácími i zahraničními obchodními partnery. MORAVIA ENERGO, a.s. jako jediný obchodník mimo REAS a dominantního výrobce elektřiny uspěla u oprávněných zákazníků a stala se výhradním dodavatelem akciové společnosti ENERGETIKA TŘINEC.

Struktura odběratelů MORAVIA ENERGO, a. s.

Rozšíření počtu oprávněných zákazníků od roku 2003 o odběratele s roční spotřebou převyšující na jednom odběrném místě 9 GWh využila MORAVIA ENERGO, a.s. k navýšení přímých dodávek elektřiny konečným odběratelům. Navýšení oproti roku 2002 bude dosaženo zejména realizací dodávek elektřiny akciové společnosti LINDE TECHNOPLYN, a. s.

Jako nezbytné pro úspěšné obchodování je vždy důležité prokázat dovednost příznivě nakoupit elektrickou energii a vytvořit tak předpoklady pro atraktivní dodávky elektřiny obchodním partnerům. Se snahou o snížení nákupních cen elektřiny společnost realizovala v roce 2002 převzetí práv a závazků od CZECHPOL ENERGY spol. s r. o. ze smluv s polskými dodavatelskými společnostmi a stala se tak jejich přímým smluvním partnerem. Odkoupená obchodní smlouva s distribuční společností BESKIDZKA ENERGETYKA SA zajišťuje společnosti exkluzivitu na distribuci elektrické energie z Polska do Třince vedením 110 kV na území této polské distribuční společnosti. Od 1. ledna 2003 rovněž MORAVIA ENERGO, a. s. nakupuje elektřinu přímo u polského výrobce Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA a prostřednictvím svého vedení také přímo dodává z Polska. Toto 110 kV vedení současně tvoří velmi důležité mezinárodních telekomunikačních spojení. I proto je jednou z významných obchodních aktivit společnosti pronájem optických vláken předním tuzemským a zahraničním telekomunikačním společnostem na lince 110 kV do Polska. Význam této optické cesty s Polskem podtrhuje fakt, že ke konci roku 2002 společnost začala spolupracovat na optickém propojení s národním operátorem – společností ČESKÝ TELECOM, a. s.

MORAVIA ENERGO, a. s. i letos připravuje řadu odborných seminářů pro oprávněné zákazníky jejichž hlavní náplní bude přinést informace a zkušenosti z již fungujícího trhu v ČR a seznámit odběratele s jejich možnostmi a s připravovanými změnami v legislativě. Svým obchodním partnerům pomáhá MORAVIA ENERGO, a. s. získat informace o řadě připravovaných aktivit v oblasti energetiky. Pro mnohé odběratele jsou také velmi zajímavé informace o zdrojích, které se podílejí na dodávkách elektřiny pro jejich společnost a vzhledem k celkové podpoře ekologie chtějí upřednostnit i nákup tzv. zelené elektřiny. (Obr.1)

Proces podpory energetických zdrojů využívajících obnovitelné zdroje dostává konkrétní podobu i v ČR. Pravděpodobněji nejzajímavější motivací je zajištění dlouhodobého odbytu takovýchto zdrojů za ceny, které budou/nebudou znamenat úpadek provozovatelů těchto zdrojů, tak jak tomu bývalo v minulosti. MORAVIA ENERGO, a.s. rovněž vítá proces podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů a má zájem o jejich podporu. V Moravskoslezském regionu působí řada společnoetí podporujících využití např. větrné energie. Jednou z nich je spol. Wind Bočanovice s.r.o.

Obr. 1

Snahy o využívání energie větru nabírají v ČR tempo

František Heczko
Wind Bočanovice s.r.o.

Ruský akademik Pjotr Leodinovič Kapica, spoludržitel Nobelovy ceny za fyziku, pojmenovával energetické zdroje velmi názorně jako zdroje s „hustým“ nebo naopak „řídkým“ tokem energie. Tyto protichůdné kvality nás budou doprovázet při řešení nových energetických projektů vždy.

Žádný odborník nepochybuje, že k naplnění energetických potřeb regionů je zapotřebí využívat zdroje s „hustými“ energetickými toky. Snadno lze vypočítat potřebné čtvereční metry a kilometry, které musí být k dispozici pro využívání „řídké“ sluneční energie, obdobně jednoduše lze určit jaké území musí být zastavěno pro energetické využívání „řídké“ energie větru. Územní požadavky na stavbu zdrojů nejsou jediné. Při spravedlivém hodnocení možností musí být hodnocena např. dostupnost energetických komodit. Dobré větrné poměry v dané lokalitě v porovnání s náročností obstarávání uhlí, plynu nebo obohaceného uranu mohou rozhodování někdy významně ovlivnit. Vítr jako palivo je všude kolem nás, prakticky zdarma. Existuje celá řada dalších srovnávacích kritérií pro optimální nasazování nových energetických zdrojů. Zjevně však platí i zde, že rozumné, vyvážené a tím i praktické spektrum, je tím správným strategickým řešením.

Ve srovnání s blízkým Německem, Dánskem nebo Španělskem máme určitě co dohánět. Německo - mistra světa ve větrné energetice - nikdy nedoženeme. Nemáme takové plochy s dobrou zásobou větrné energie a technologický, politický i podnikatelský náskok je neuvěřitelný. Razantněji vyběhnout a udržet tempo ve využívání obnovitelných zdrojů je ale v možnostech naší energetiky a průmyslu. Instalovaných 12.000 MW ve větrných turbínách na území Německa je jistě úctyhodné číslo. Tyto zdroje přinášejí většinou velké výhody, někdy ale i obrovské problémy. Vítr se nedá naplánovat. Vadí, když je moc slabý a vadí, když je moc silný. Pracuje-li v energetické soustavě alespoň polovina z oněch 12.000 MW nebo naopak rázem tento výkon soustava pro velmi silný vítr nebo námrazu ztratí, je to poznat i v Německu. Problém je velikostí srovnatelný s tím, zda pracují nebo nikoliv zdroje o velikosti jaderných bloků elektrárny Temelín. Při dnešní úrovni řízení a technických možnostech řízení energetické soustavy, jsou naznačené problémy zvládnutelné. Zdroje a soustavy se dají uspokojivě řídit i v extrémních režimech.

Cena vykupované elektřiny, kterou v požadované kvalitě elektrárna s větrnou turbínou dodá do distribuční sítě, je dnes nejlepším motivačním faktorem pro podnikání v oboru. Pravděpodobnost, že ekonomické stimuly na využívání obnovitelných zdrojů se budou v ČR výrazně zhoršovat, je malá. V lepším případě naše legislativa načerpá některé zásady z dobře odzkoušeného modelu v Německu. Záměrům a projektům s větrnými elektrárnami (VE) se u nás odpočítává už druhý „dobrý“ kalendářní rok. Čas, ve kterém je nastaven prostor pro skokový rozvoj tohoto odvětví v ČR, ubíhá velmi rychle.

Motivováni cenovým výměrem ERÚ, který platí od 1.1.2002, jsme založili na jaře roku 2002 naši společnost Wind Bočanovice s.r.o. Stanovili jsme si tyto první podnikatelské cíle: 
- v nejvýchodnější části naší republiky (Jablunkovsko) postavíme několik VE, které budou vysoce funkční, výdělečné a pohledově pěkné
- dokážeme, že VE s jednotkovým výkonem zhruba jeden MW by u nás měly fungovat
- staneme se malou soukromou elektrárenskou společností, která bude využívat energii větru pro komerční výrobu elektrické energie
- své zkušenosti časem zúročíme na našich větších projektech a nabídneme zkušenosti jako developerské služby v oblasti výstavby VE.

Poměrně bohaté zkušenosti tří zakladatelů a společníků získané při výstavbě elektráren, obsluze distribučních sítí tzv. REASů a v neposlední řadě i managerské schopnosti tvoří dobré předpoklady pro systematickou práci a zvládnutí projektu výstavby VE. Nadšení nám nechybělo v začátcích a s přibývajícími výsledky ještě narůstá. Věříme, že cíle, které jsme si vytýčili, se nám podaří intenzivní prací postupně splnit. Východní část Moravskoslezského kraje patří k zajímavým územím z hlediska zásob větrné energie. Vhodné lokality pro stavbu VE jsme vybrali a umísťujeme do nich záměry na stavbu dvou a více větrných turbín. Možnosti vyvedení výkonu z budoucích zdrojů nám naše distribuční společnost SME, a. s. (SME) důkladně hodnotí. Máme již povolení na celkem 3,5 MW instalovaných ve větrných elektrárnách. Další lokality a možnosti vyvedení výkonu z nich SME pro nás posuzuje. Připravujeme návrhy, které chceme předložit na posílení kapacit distribuční soustavy v naší oblasti.

Stavba elektrárny je běh na dlouhé trati. Velikost instalovaného výkonu není parametrem, který veřejnost a úřady zajímá především. V ČR i jinde ve světě, nelze vyrábět a dodávat elektřinu bez patřičných licencí, bez řádného provedení a odzkoušení energetického zdroje. V praxi ještě narážíme na poměrně nízkou informovanost o celé problematice a možnostech využívání větrné energie. Situace se však rychle mění. Řada odborníků, kteří velmi aktivně a významně posouvají elektroenergetiku v naší zemi kupředu a také úředníci, kteří nám své dílčí souhlasy vystavují, reagují pružně a vstřícně. Míra povědomí, že větrné elektrárny jsou neškodné a potřebné zdroje, je vysoká.

Věříme, že příznivý obrat, který loni u nás nastal, bude dále působit na rodící se projekty a bude ke prospěchu větrné energetiky. Mínění mnoha lidí můžeme ovlivnit dobrými a úspěšnými projekty o které se snažíme. Potěšující je, že máme na co navázat. Zkušenosti s výstavbou větrných turbín a dokonce s jejich výrobou v ČR jsou také a v našem snažení nejsme sami.

Sdílet

Komentáře

Najdete nás na Facebooku
Odběr novinek
Server CESKAENERGETIKA.cz
Česká Energetika s.r.o. a Česká energetická asociace provozují portál www.ceskaenergetika.cz, vydávají dva časopiy z oblasti energetiky a OZE, pořádají na tato témata semináře a konference pro laickou i odbornou veřejnost.
Důležité odkazy
Spolupracujeme
Najdete nás také na
Portál www.ceskaenergetika.cz © 2011 pohání redakční systém MultiCMS. Grafické zpracování Cossi Design.