Janitza.cz

Janitza Electronics se zabývá vývojem a výrobou energeticky úsporných systémů. Je výrobcem digitálních měřidel, systémů SEMS, univerzálních multimetrů, regulátorů jalového výkonu, systémů pro řízení spotřeby, ¼ hodinového maxima a dalších přístrojů nejvyšší kvality.

KBH.cz

Společnost KBH vyrábí, dodává a instaluje komponenty pro kompenzaci jalového výkonu. Zákazníky jsou elektromontážní firmy, výrobci rozvaděčů, projektanti, velkoobchody a velkoodběratelé elektrické energie. Společnost nabízí kvalitní komponenty a služby za velice příznivé ceny.

4. září 2008, Autor: varner
Nezařazené články

Navrhování komplexní ochrany rozvodů nn proti přepětí

Navrhování ochrany proti přepětí je jako každá projekční činnost výběrem nejvhodnějšího řešení pro danou aplikaci z hlediska technického i ekonomického. Normy hovoří obecně o potřebě ochrany a o ochranných úrovních. Jakými prostředky se dosáhne cíle a jaké riziko bude daným technickým řešením potlačeno, je věcí projektanta a případně investora.
Investor na základě konzultace s projektantem musí rozhodnout, jaké riziko je pro něho jako zákazníka a uživatele přijatelné. Samozřejmě výsledné řešení nesmí zajišťovat nižší úroveň bezpečnosti než obecně předepisují normy. Pouze v daných mezích vybírá z vyšší bezpečnosti (a samozřejmě i ceny) resp. ze základní bezpečnosti.

Produkty společnosti SALTEK umožňují optimální výběr technického i cenového řešení pro širokou paletu případů, které se vyskytují v praxi.
U prvního stupně je k dispozici pět typů výrobků. V případě budování 3- stupňové ochrany v klasickém objektu osazujeme svodič bleskových proudů FLP-A35 (uzavřené jiskřiště) s ochrannou úrovní 4 kV a svedeným impulzním proudem 35 kA (10/350). V případě malých objektů (měřicí domky, vodárny, čističky a pod.) nebo v případech, kdy mezi prvním a druhým stupněm je vzdálenost menší než 10 metrů, volíme ochranu FLP-A35-0.9 se sníženým zbytkovým napětím – 900 V, kde je automaticky zajištěna koordinace mezi prvním a druhým stupněm při libovolné vzdálenosti i při umístění do jednoho rozváděče.
U rodinných domků a bytových domů můžeme zvolit lacinější varistorové svodiče třídy B, nebo kombinované svodiče bleskových proudů a přepětí třídy B+C. Svodič bleskových proudů FLP-275 V s výměnnými varistorovými moduly je vhodný pro rodinné domy bez vlastního hromosvodu s kabelovou přípojkou nízkého napětí. Můžeme zde použít také kombinovaný svodič třídy B+C typ FLP-B+C, který potom pouze doplníme třetím stupněm (třída D) ve formě adaptéru pro ochranu televize, satelitního přijímače nebo počítače (TV-OVERDRIVE, SAT-OVERDRIVE, FAX-OVERDRIVE). U vícepatrových domků doplňujeme i druhý stupeň, jak je to znázorněno na obr. 1.
U obytných domů, kde se kvůli vlastnickým vztahům nepodařilo instalovat první stupeň ochrany, můžeme kombinované svodiče B+C instalovat do jednotlivých bytových rozváděčů, jak vidíme na obr. 2. „Silnější“ svodiče B+C typ FLP-B+C VE s výměnnými varistorovými moduly jsou vhodné do řadových domků a doplňujeme je o třetí stupeň ve formě adaptérů (případně v rozlehlejších domech i o druhý stupeň).

obr. 1 obr. 2

Ve výškových objektech využijeme kombinaci B+C v rozváděči, který napájí zařízení umístěné na střeše (např. klimatizaci). U rozlehlých průmyslových objektů, podél kterých může při úderu blesku vzniknout značný potenciálový spád, umísťujeme kombinované svodiče na konec objektu vzdálený od přípojky, na které je instalovaný svodič třídy B typ FLP-A35. Tím zajistíme úplnou bezpečnost i pro zařízení na tomto vzdáleném konci.
Druhý stupeň ochran instalujeme do podružných rozváděčů. Vybíráme z provedení pevného SLP-275 a z provedení s výměnnými moduly SLP-275 V. V případě potřeby osadíme svodič s dálkovou signalizací stavu SLP-275 S a SLP-275 VS. U třífázových sítí TN-C volíme třípólové provedení SLP-275/3 a SLP-275 V/3, u sítí TN-S 4-pólová verze použijeme SLP-275/4 a SLP-275V/4. U sítí TT volíme zapojení 3+1. To znamená u prvního stupně 3x FLP-A35 a 1x FLP-A100 N (pro N-PE), resp. 3 ks FLP-B+C a FLP-G (pro N-PE). U druhého stupně SLP-275 V/3+1. Typ SLP-275 V/3+1 volíme i u sítí TN-S v případech, kdy chceme docílit menšího zbytkového přepětí mezi fázemi a N-vodičem.
U třetího stupně je zapojení 1+1 a 3+1 pravidlem. Nabízí se zde ovšem více variant ochranných přístrojů z hlediska způsobu montáže. Platí, že „třetí“ stupeň (třída D) má být umístěn co nejblíže k napájecím svorkám chráněného zařízení. Navíc doporučujeme u chráněných zařízení s procesorem (průmyslové řídící počítače, kancelářské PC, ústředny MaR, EZS, EPS, pobočkové telefonní ústředny a pod.) použít kombinaci svodiče a odrušovacího filtru. Pro montáž na lištu DIN dodává SALTEK celou řadu takových přístrojů pod označením DA-275 DFx, kde x = 1, 2, 6, 10, 16 je proudové zatížení 1 až 16 A. Tato řada ochran obsahuje jednofázový filtr a ochranu pro sítě s jmenovitým napětím 230 VAC. Pro napájení sdruženým napětím 400 VAC je k dispozici DA-400 DF16, dále DA-48 DF16 pro 24 až 48 V AC (DC).
Pro přístroje napájené flexošňůrou jsou k dispozici ochrany s filtrem ve formě adaptéru PA-OVERDRIVE F6 (6A), F16 (16A), nebo prodlužovacího přívodu s vícenásobnou zásuvkou (8x) P-PROTECTOR F8. Pro přístroje umístěné v 19“ skříni se používá vícenásobná chráněná zásuvka s filtrem pod označením RACK- -PROTECTOR F8. V každém z uvedených příkladů je zajištěna podmínka umístění třetího stupně bezprostředně u chráněného přístroje.
Aby systém ochran v rozvodech nn měl plný smysl, musí se adekvátně chránit i rozvody sdělovací a rozvody napájení nn. Pro tyto účely jsou k dispozici svodiče bleskových proudů a svodiče přepětí SALTEK do všech typů sdělovacích vedení, vedení EZS, EPS, MaR, telekomunikačních, sítí LAN, vysokofrekvenční svody antén a pro rozvody napájení malým napětím. K dispozici jsou i kombinované svodiče bleskových proudů a přepětí v jednom. Pomocí slaboproudých svodičů SALTEK typů CL, DM, DL, SX, FX, ZX, HX lze sestavit účinnou a koordinovanou ochranu slaboproudých rozvodů tak, aby odpovídala záměrům celkové ochrany objektu a zařízení v něm umístěných.
Přepěťové ochrany SALTEK umožňují komplexní ochranu objektů a zařízení proti přepětí instalovat přesně podle cenových a technických požadavků investora a projektanta.

RNDr. Jozef Dudáš, CSc, SALTEK s.r.o., Praha

 

Sdílet

Komentáře

Najdete nás na Facebooku
Odběr novinek
Server CESKAENERGETIKA.cz
Česká Energetika s.r.o. a Česká energetická asociace provozují portál www.ceskaenergetika.cz, vydávají dva časopiy z oblasti energetiky a OZE, pořádají na tato témata semináře a konference pro laickou i odbornou veřejnost.
Důležité odkazy
Spolupracujeme
Najdete nás také na
Portál www.ceskaenergetika.cz © 2011 pohání redakční systém MultiCMS. Grafické zpracování Cossi Design.