Janitza.cz

Janitza Electronics se zabývá vývojem a výrobou energeticky úsporných systémů. Je výrobcem digitálních měřidel, systémů SEMS, univerzálních multimetrů, regulátorů jalového výkonu, systémů pro řízení spotřeby, ¼ hodinového maxima a dalších přístrojů nejvyšší kvality.

KBH.cz

Společnost KBH vyrábí, dodává a instaluje komponenty pro kompenzaci jalového výkonu. Zákazníky jsou elektromontážní firmy, výrobci rozvaděčů, projektanti, velkoobchody a velkoodběratelé elektrické energie. Společnost nabízí kvalitní komponenty a služby za velice příznivé ceny.

16. září 2008, Autor: varner
Nezařazené články

NESS CEE

Sjednocuje systémy pro ještě lepší obsluhu svých zákazníků

Jedenáctiletá spolupráce NESS CEE a Pražské energetiky (PRE, a. s.) vyústila ve spolupráci se společností SAP a v realizaci jednoho z nejkomplexnějších řešení v ČR. „Ke sjednocení platforem vede PRE, a. s. snaha o zvýšení konkurenceschopnosti na otevírajícím se trhu a to především zkvalitněním procesů nejen uvnitř společnosti, ale zejména ve vztahu k našim zákazníkům,“ popisuje výhody rozhodnutí Drahomír Ruta, generální ředitel a předseda představenstva PRE, a. s. Jedná se o řešení založené na odvětvovém řešení společnosti SAP pro distribuci a obchod energií nebo-li SAP IS-U.

V rámci tohoto projektu dojde v průběhu roku 2004 nejen ke sjednocení platforem, ale především ke sjednocení a dalšímu zkvalitnění procesů obsluhy zákazníků. Nový informační systém umožní společnosti PRE, a. s. pružněji reagovat na nové požadavky vyplývající z postupné liberalizace trhu s elektřinou, systematicky zvyšovat kvalitu a rozšiřovat spektrum poskytovaných služeb všem svým zákazníkům. Řešení SAP IS-U nahradí dva stávající obchodní systémy: systém pro velkoodběratele ISVO a systém pro maloodběratele CAIS. „Je dobré zdůraznit, že naše mnohaleté zkušenosti s budováním, rozvojem a provozem těchto systémů se významně promítly nejen do výběru řešení a jeho dodavatele, ale svoji největší roli sehrají především v rámci implementační fáze. Výsledkem bude úplný a jednotný systém připraven pro liberalizovaný trh.“, uvedl Miroslav Hübner, vedoucí sekce informatiky PRE, a. s.

Výběr strategického partnera
Z pohledu postupné liberalizace trhu bylo nutné právě systém ISVO již v minulosti přizpůsobit novým podmínkám a tak dnes namísto velkoodběratelů systém obsluhuje vlastně oprávněné zákazníky, to znamená zákazníky, kteří jsou již oprávněni volit svého dodavatele elektrické energie. Při více jak desetileté úzké spolupráci týmů PRE, a. s. a NESS tak vznikl unikátní systém pro obsluhu zákazníků v energetice v České republice. „Právě díky této dlouholeté spolupráci, detailní znalosti interních procesů, navazujících systémů, ale také nové energetické legislativy, bylo možné nové řešení navrhnout přesně na míru Pražské energetiky. Věříme, že naše dosavadní zkušenosti při fungování obou týmů se pozitivně projeví na kvalitě a rychlosti celého projektu a zejména v přidané hodnotě pro koncové zákazníky,“ shrnuje uzavřenou dohodu Ivan Hruška, generální ředitel NESS CEE. Společnost NESS se již v roce 2000 stala prvním lokálním partnerem pro řešení SAP IS-U v České republice a ve spolupráci se SAP realizovala první implementaci tohoto řešení v České republice – SŽE. „Při výběru strategického partnera klademe vždy velký důraz, vedle znalosti produktů a technologií SAP, zejména na odborné know-how a znalost problematiky zákazníka,“ uvedl Martin Bednár, generální ředitel SAP ČR, spol. s r. o.
„Velice si vážíme možnosti i nadále úzce spolupracovat s dlouholetým zákazníkem. Pro naši společnost je to nejen ocenění naší dosavadní spolupráce, ale i možnost dále prohloubit naše partnerství. Získané zkušenosti chceme zhodnotit nejen ve prospěch Pražské energetiky, ale i v rámci budování globálního kompetenčního centra pro utility v rámci celosvětového působení skupiny NESS,“ dodal Petr Mýtina, Vicepresident Sales & Marketing NESS CEE.

O NESS
NESS Technologies je celosvětovým dodavatelem služeb v oblasti informačních technologií. Celosvětově NESS Technologies zaměstnává více než 4.000 profesionálních IT specialistů a business konzultantů. NESS je etablován ve 14 zemích na třech kontinentech. Společnost NESS se zaměřuje na oblast vývoje, konzultačních služeb a integrace softwarových řešení. Nejdůležitější oblasti, ve veřejném i státním sektoru, jsou zdravotnictví a farmacie, finanční služby, telekomunikace, výroba, průmysl, obrana a bezpečnost.
V rámci skupiny NESS Technologies je NESS Central & Eastern Europe centrálou pro střední a východní Evropu. Filozofií NESS CEE jeporozumět podnikání svých zákazníků. Tato znalost umožňuje na bázi informačních technologií v regionu střední a východní Evropy vytvářet řešení, která podporují strategické cíle zákazníků a přinášejí jim vysokou přidanou hodnotu. Mezi hlavní zákazníky NESS CEE patří Transgas, a.s., Waldviertler Sparkasse von 1842, ČESKÝ TELECOM, a.s., ČEZ, a.s., AERO Vodochody a.s. a Český úřad zeměměřický a katastrální. Více informací najdete na stránkách www.ness.com.

Sdílet

Komentáře

Najdete nás na Facebooku
Odběr novinek
Server CESKAENERGETIKA.cz
Česká Energetika s.r.o. a Česká energetická asociace provozují portál www.ceskaenergetika.cz, vydávají dva časopiy z oblasti energetiky a OZE, pořádají na tato témata semináře a konference pro laickou i odbornou veřejnost.
Důležité odkazy
Spolupracujeme
Najdete nás také na
Portál www.ceskaenergetika.cz © 2011 pohání redakční systém MultiCMS. Grafické zpracování Cossi Design.