Janitza.cz

Janitza Electronics se zabývá vývojem a výrobou energeticky úsporných systémů. Je výrobcem digitálních měřidel, systémů SEMS, univerzálních multimetrů, regulátorů jalového výkonu, systémů pro řízení spotřeby, ¼ hodinového maxima a dalších přístrojů nejvyšší kvality.

KBH.cz

Společnost KBH vyrábí, dodává a instaluje komponenty pro kompenzaci jalového výkonu. Zákazníky jsou elektromontážní firmy, výrobci rozvaděčů, projektanti, velkoobchody a velkoodběratelé elektrické energie. Společnost nabízí kvalitní komponenty a služby za velice příznivé ceny.

28. května 2008, Autor: varner
Nezařazené články

Než otočíš kohoutkem, dvakrát se rozmysli

aneb I vodou musíme šetřit

V rámci svých projektů „Kdo šetří má za tři“ a „Živá voda pro obec“ se TEREZA, sdružení pro ekologickou výchovu, zabývá vodou jako zdrojem energie a zároveň způsoby, jak s ní šetřit. Voda sice patří k obnovitelným zdrojům, ale její úprava na vodu pitnou stojí opět další množství energie, která není zadarmo.

KOLIK JE NA ZEMI VODY CELKEM?
Voda náleží mezi nejvíce rozšířené látky na Zemi. Převážná část z celkových zásob na Zemi se soustřeďuje v oceánech a mořích (96,54 %) a jen malou část tvoří voda sladká (2,53 %). Tato nejrozšířenější chemická sloučenina je totiž pozoruhodná i skutečností, že se běžně vyskytuje ve všech třech skupenstvích – jako pevný led, jako kapalina a vodní pára. Světové zásoby vody na Zemi jsou 1260 milionů km3.
Pokud z velké pětilitrové lahve představující všechnu vodu na planetě (100 %) odlijete pouhý jeden jogurtový kelímek (cca 130 ml) jako sladkou vodu (2,59 % - jedna čtyřicetina), snadno si uvědomíte, že zhruba  7,41 % vody (tedy zbytek vody v pětilitrové nádobě) je obsaženo ve slaných mořích a oceánech. Vodu z jogurtového kelímku pak můžete rozlít do menších kelímků následujícím způsobem:

  • Menší jogurtový kelímek představuje vodu v ledovcích (2/3 veškeré sladké vody).
  • Krabička od filmu představuje podzemní vodu (1/5 sladké vody).
  • Víčko od krabičky od filmu představuje povrchovou vodu vhodnou k úpravě na pitnou vodu – vodu v jezerech a přehradách, poloplné víčko by představovalo celkovou vlhkost půdy a poslední kapka, kterou byste kápli vedle nádobek, by byla voda v řekách, atmosféře a živých organismech.

NA CO SE SPOTŘEBUJE NEJVÍCE VODY?

1. Obyvatelstvo
Velká část obyvatelstva na zeměkouli žije v urbanizovaných územích a je závislá na dodávce vody z veřejných vodovodů. Tito lidé mají průměrnou denní spotřebu vody velmi rozdílnou. Existuje hodnota „hygienické minimum“, pod kterou by denní spotřeba vody neměla klesat. Ta činí cca 40 l na osobu a den. Je však závislá na řadě faktorů, od klimatických, přes ekonomické až po náboženské. To je však pouze voda pro osobní hygienu a pro pití. V oblastech s vysokou mírou urbanizace a velkým komfortem vybavení, s klimatizací apod. dosahuje denní spotřeba mnohonásobně vyšších hodnot.
V ČR je specifická potřeba vody vyrobené na jednoho obyvatele okolo 116 l na osobu a den.

2. Průmysl
V průmyslu se voda dělí na tzv. vodu pro zaměstnance – pro kuchyně a sociální zařízení a na vodu technologickou, nutnou při výrobních procesech.
Zde je řada oblastí, které potřebují velké množství vody, i když modernizací a novými technologiemi se potřeba vody významně snižuje. Na vodu náročný je především potravinářský průmysl, farmacie, textilní průmysl, strojírenství a další. Právě díky požadavkům a rozvoji textilního průmyslu koncem 19. století, se začaly používat technologie úpravy vody, které se dále rozvíjely a sloužily i k úpravě vody pro obyvatelstvo.

3. Zemědělství
Voda pro zemědělství se dělí na vodu pro osoby (pití, sociální zařízení), zvířata (pití, péče o zvířata) – tzv. potřeba pro živočišnou výrobu, údržba technických zařízení (technologie, mechanizace,…) a rostlinnou výrobu – především vodu pro závlahy. Pitnou vodu dodáváme pro první tři kategorie, pro závlahy se pitná voda nevyužívá.

4. Ostatní
Mezi spotřebu „ostatní“ se řadí voda pro tzv. terciární sféru, což je voda pro služby. Je zde také zahrnuta turistika (hotely, penziony), zařízení pro volný čas, sportoviště, plavecká zařízení. S rozvojem pracovních míst v této oblasti je očekáván výraznější růst spotřeby vody.
Na konci osmdesátých let byla více než třetina odběrů vody pro veřejné vodovody a jejich podíl neustále stoupá. V zemědělství kolísá spotřeba vody v závislosti na charakteru roku, v zásadě však tvoří asi 3 %. Podíl odběrů vody pro průmysl byl na konci osmdesátých let téměř 30 %, od té doby trvale klesá. Snahou je opětovné využití vody. Samotná energetika, včetně elektráren jaderných potřebuje k 35 % podílu odběru vody v ČR.
Od roku 1990 došlo v ČR ke snížení odběrů vody v zemědělství o 88 %, v průmyslu o 47 %, v energetice o 49 % a pro potřebu veřejných vodovodů o 35 %.
V celosvětovém měřítku je situace jiná – 70 % vody spotřebovává zemědělství, 23 % průmysl, 8 % domácnosti.
V evropském měřítku jde 54 % vody do průmyslu, 33 % do zemědělství a 13 % do domácností.

CENA VODY
Po výrazném zvýšení ceny vody, které začalo v r. 1990 a dále pokračuje, se většina odběratelů chová ekonomicky, svoji spotřebu se snaží usměrňovat a vodou šetří. To přináší řadu problémů dodavatelům vody, kteří jsou na jedné straně rádi, že se vodou začalo konečně šetřit, na druhé straně však snížení spotřeby vody není úměrné sníženým nákladům na její získávání, úpravu a dopravu. Některé vodárny mají velmi zastaralé trubní rozvody, které vykazují velké úniky vody. Tato voda uniká stále, ať je spotřeba menší, či větší. Je pak snadno matematicky vysvětlitelným paradoxem, že je sice spotřebované množství menší, ale jednotkové množství dodané vody má vyšší cenu.

VODA V DOMÁCNOSTI
Jen malý díl pitné vody vypijeme nebo použijeme na konzumaci či k vaření. Velké množství se spotřebuje pro jiné účely. Proto bychom se měli naučit šetrně hospodařit s vodu a seznámit se s tím, kolik vody denně na co spotřebujeme.

1. Umývání
Při koupání ve vaně spotřebujeme průměrně 100 l vody. Použijeme-li k mytí sprchu (voda teče dohromady asi 5 minut) spotřebujeme průměrně 30 l. Na jednom koupání tak ušetříme asi 70 l pitné vody.

JAK UŠETŘIT?

  • Dejte si při sprchování do vany „špunt“. Po skončení sprchování si zkontrolujte množství spotřebované vody a  rovnejte s množstvím vody při koupání. Pak se zkuste osprchovat úsporně a mezi namydlením si zavřete vodu.
  • Spotřebovali jste méně vody než při normálním osprchování? Je možné, že než jste si znovu nastavili potřebnou teplotu vody, proteklo opět velké množství vody do odpadu bez užitku. Pokud je množství vody při úsporném sprchování srovnatelné s normálním sprchováním, stojí za úvahu pořízení některého ze spořičů vody na trhu dostupných,  a to buď tzv. Stop-ventilu, který zastaví proud vody při nastavené teplotě, anebo úsporné sprchovací hlavice, která je sice trochu dražší, ale zato vám poskytne i masážní požitky.

2. Čištění zubů a holení
Často necháme téci zbytečně vodu do odpadu, když ji zrovna nepotřebujeme. Při normálně otevřených kohoutcích vytéká volně do odpadu každou minutu 5 litrů vody. Správné čištění zubů by mělo probíhat nejméně po dobu 2 minut. Necháme-li vodu volně vytékat, odteče zbytečně za ranní a večerní čištění zubů do odpadu 20 litrů vody. Jsme-li čtyřčlenná rodina, už je to zbytečných 80 litrů pitné vody.
Totéž platí i pro ty, kteří se holí žiletkami a nechají volně téci docela teplou až horkou vodu. Doba holení je asi 5 minut, což představuje zbytečných 25 litrů teplé vody. Není těžké spočítat, kolik teplé vody tak zbytečně odteče do odpadu za rok.

 

JAK UŠETŘIT?
Stačí dbát na to, abychom při holení oplachovali žiletkový strojek v umyvadle místo pod tekoucí vodou, a při čištění zubů si vždy natočili vodu do kelímku a nenechávali ji zbytečně téci po celou dobu čištění.

3. Mytí nádobí a praní
Mytí nádobí pod tekoucí teplou vodou je až trojnásobně náročnější na spotřebu teplé vody. Při průměrné spotřebě 15 litrů teplé vody na jedno mytí tak zbytečně promrháme 30 litrů. Mělo by zde platit pravidlo: „LIDÉ SE SPRCHUJÍ, NÁDOBÍ SE KOUPE!“
Významným a běžným pomocníkem je v dnešní době myčka nádobí. Kromě toho, že šetří náš čas a je to docela praktická odkládací skříňka na špinavé nádobí, má své nevýhody. Velmi špinavé, zapečené hrnce, pánvičky a mlékovary je stejně nutno před vložením do myčky „předmýt ručně“, spotřeba vody v myčce bývá nemalá.
Co se týká praní, je ve většině domácností pomocníkem pračka. Je důležité myslet na řadu faktorů (v našem případě na úsporu vody) už při její koupi. Neohlížejme se proto pouze na cenu, ale mysleme na to, že dražší pořizovací částka se nám pak může během několika let mnohonásobně vyplatit.

JAK UŠETŘIT?
Myčku, stejně jako pračku, je nejlepší provozovat plně vytíženou a dávat do ní stejnoměrně zašpiněné nádobí, aby bylo možné nastavit správný a účinný program. A taky nenecháváme nádobí zaschnout, je lepší hrubé zašpinění ihned opláchnout ve vodě.

4. Studená voda na WC
Nejvíce vody se v domácnosti spotřebuje na WC. Často však stačí k dosažení potřebného efektu velmi málo vody a přesto vypustíme do odpadu celou nádrž s pitnou vodou. Každé zatáhnutí za splachovadlo tak představuje spotřebu 10 litrů pitné vody.

JAK UŠETŘIT?
V dnešní době již mají mnohé záchody zabudované úsporné splachování přímo v nádržce a vy si většinou můžete vybrat, kolik vody na spláchnutí použijete. V případě, že takovou nádržku nemáte, můžete použít velmi jednoduchý vynález jménem Skrblík – malé jednoduché závaží. Voda pak teče z nádržky pouze pokud držíme splachovadlo. Když ho pustíme, Skrblík opět výtok z nádržky svou vahou uzavře. Můžeme tak regulovat množství vody, kterou na WC používáme. Použitím Skrblíka se dá ušetřit velké množství vody.

VODA JAKO ZDROJ ENERGIE
Možností, jak získávat energii a chovat se při tom ekologicky a šetrně k přírodě, je využití alternativních a obnovitelných zdrojů. Jsou to zdroje, které se v přírodě neustále samy obnovují. Jedním z nich je voda.
Využití vodní energie patří k nejstarším způsobům získávání energie pro lidskou potřebu. Princip tvoří využití potencionální tlakové a kinetické energie vody k výrobě elektrické energie nebo k pohonu určité technologie (např. vodní mlýny).
Vodní proud se užíval již v době kamenné, zprvu pouze k dopravě. Pokácený a opracovaný kmen stromu se na místo určení po vodě dopravil mnohem snadněji a dříve než po souši. Několik spojených kmenů pak představovalo první vor, který se zároveň hodil k přepravě dalších nákladů. Od 3. tisíciletí před Kristem se s rozvojem prvních civilizací v údolí Nilu či Mezopotámie objevují první doklady užití vodního kola.
Tento první stroj využívající energii vody sloužil výhradně na čerpání vody pro zavlažování polí. V různé podobě jej znaly všechny civilizace Starého světa, kromě Ameriky.
Energie vody k pohonu mlýna (právě prostřednictvím vodního kola) je spolehlivě doložena v 1. století před Kristem u Římanů. Vodní kolo bylo ještě dlouho potom hlavním motorem evropské civilizace. Od středověku pak bylo užíváno nejen k pohonu mlýnů, ale i bucharů, pil, dmychadel apod.
Od 19. století se začínají objevovat přehrady a s nimi i dokonalejší a účinnější vodní motory – vodní turbíny. Jejich rozmach nastal s příchodem 20. století. Vodní elektrárny mají své nesporné výhody, k výrobě elektrické energie jsou potřeba nízké provozní náklady, další výhodou je jejich dlouhá životnost. Nevýhodou je naopak závislost na vodních tocích a ovlivňování přírodního prostředí.

 

Použitá literatura:
Pracovní listy Kdo šetří, má za tři, TEREZA, Praha 2001
Pracovní listy Všeho s mírou, TEREZA, Praha 2003
Pracovní listy Živá voda pro obec, TEREZA, Praha 2003
Archiv
Ilustrace: Jan Smolík
Finančním i odborným garantem projektu Živá voda pro obec je Nadační fond Veolia založený společností Veolia Water.
Odborným garantem projektu „Kdo šetří má za tři“ je Středisko pro efektivní využívání energie SEVEn, o.p.s.

Tereza, sdružení pro ekologickou výchovu
Haštalská 17, 110 00 Praha 1
Tel.: 224 816 868
e-mail:
tereza@terezango.cz
www.terezanet.cz
www.fundraising.cz

Sdílet

Komentáře

Najdete nás na Facebooku
Odběr novinek
Server CESKAENERGETIKA.cz
Česká Energetika s.r.o. a Česká energetická asociace provozují portál www.ceskaenergetika.cz, vydávají dva časopiy z oblasti energetiky a OZE, pořádají na tato témata semináře a konference pro laickou i odbornou veřejnost.
Důležité odkazy
Spolupracujeme
Najdete nás také na
Portál www.ceskaenergetika.cz © 2011 pohání redakční systém MultiCMS. Grafické zpracování Cossi Design.