Janitza.cz

Janitza Electronics se zabývá vývojem a výrobou energeticky úsporných systémů. Je výrobcem digitálních měřidel, systémů SEMS, univerzálních multimetrů, regulátorů jalového výkonu, systémů pro řízení spotřeby, ¼ hodinového maxima a dalších přístrojů nejvyšší kvality.

KBH.cz

Společnost KBH vyrábí, dodává a instaluje komponenty pro kompenzaci jalového výkonu. Zákazníky jsou elektromontážní firmy, výrobci rozvaděčů, projektanti, velkoobchody a velkoodběratelé elektrické energie. Společnost nabízí kvalitní komponenty a služby za velice příznivé ceny.

16. září 2008, Autor: varner
Nezařazené články

Nuclear


Německo: Energetická společnost E.ON dne 14. listopadu 2003 del nitivně vyřadila svou JE Stade z provozu (PWR, 640 MWe, v provozu od r. 1972). Jedná se o první z 19 reaktorových bloků, které mají být vyřazeny na základě přijaté politiky Německa o odchodu od využívání jádra pro výrobu elektrické energie. Ačkoliv dle původních plánů mělo dojít k vyřazení JE Stade až v polovině roku 2004, vedení E.ON se rozhodlo z ekonomických důvodů provést tento krok již nyní. Zahájení konkrétních prací na programovém „rozebírání“ elektrárny má začít v r. 2005 a pokračovat do r. 2015. Další JE v pořadí k vyřazování je nejstarší provozovaná JE v Německu – JE Obrigheim (PWR, 340 MWe), která má ukončit svůj provoz k 15. listopadu 2005. (WNA News Briefing , 18. 11. 2003)

Finsko: Průzkum veřejného mínění ve Finsku provedený agenturou TNS Gallup Oy ukazuje, že v současnosti 45 % Finů podporuje využívání jaderné energetiky, 28 % veřejnosti je zásadně proti a 27 % tvrdí, že jsou neutrální (tzn. že nemají vyhraněný názor). Je zajímavé porovnat výsledky průzkumu provedeného před 10 lety, kdy bylo pro pouze 29 %, proti bylo 43% a nerozhodných bylo 26%. (WNA News Briel ng , 17. 11. 2003)

Velká Británie: Prestižní britský časopis „Country Life“ zveřejnil vlastní průzkum mezi čtenáři nejvíce odpudivých architektonických staveb ve Velké Británii. Na první místo mezi 10 nejvíce odsuzovanými stavbami (z hlediska estetiky nebo necitlivosti k životnímu prostředí) volili čtenáři větrné farmy na výrobu elektřiny. Dalšími odsuzovanými stavbami byly např. hlavní nádraží ve West Midlands a dálnice. Výsledky výzkumu jsou k dispozici na Web stránce www.countrylife.co.uk. (NucNet, 14. 11. 2003)

Irán – Rusko: Prezident Putin po rozhovorech s vedoucími představiteli Iránu vyhlásil, že již neexistují žádné překážky v pokračování spolupráce v otázkách jaderné energetiky. Vedoucí představitelé obou zemí se dohodli o další účasti Ruska na budování JE Busher. Nejnovější iniciativa je postavit 2. reaktorový blok celý znovu podle ruského projektu VVER 1000 a nepokračovat v přerušené stavbě reaktoru Siemens ze 70-tých let. Náklady na druhý blok mají být významně nižší, než na stavbu 1. bloku.
Irán se podřídil mezinárodnímu tlaku a zaslal na MAAE ve Vídni dopis, ve kterém vláda akceptuje podmínky tzv. Doplňkového protokolu, který vymezuje využívání jaderné energie k čistě mírovým účelům. Dále Irán končí se všemi činnostmi týkajícími se obohacování uranu a přepracování jaderných materiálů. MAAE v současné době připravuje zavedení systému kontrol bezpečnostních záruk v Iránu. (Nuc- Net, 12. 11. 2003)

USA: Energetická společnost Entergy připravuje vytvoření konsorcia čtyř až pěti firem na výstavbu nové jaderné elektrárny v USA. Entergy doufá prosadit projekt nejpozději do r. 2008 s potenciálním zahájením provozu v r. 2013. Pan Dan Keuter, vice-prezident pro rozvoj, řekl, že kritickým limitujícím faktorem bude analýza finančního rizika spojeného s výstavbou nové jaderné elektrárny. (WNA News Briel ng, 2. 12. 2003)

USA: Společnost First Energy provozující kontroverzní JE Davis- -Besse podala dne 24. 11. 2003 dozornému úřadu NRC vyčerpávající zprávu k žádosti o obnovení provozu této JE. Zpráva hovoří o tom, že JE provedla všechny hlavní činnosti zajišťující spolehlivé uvedení JE do provozu. JE Davis-Besse byla odstavena 21 měsíců a bylo utraceno cca 500 mil. USD na údržbu zařízení elektrárny, na nový management a provozní předpisy. Odstavení JE vyvolala událost koroze víka tlakové nádoby reaktoru. Dozorný úřad vydal nařízení, že elektrárna musí provést řadu dalších testů a inspekcí a uspořádat řadu setkání s veřejností, než vydá povolení k jejímu restartování. (Nucleonics Week, 27. 11. 2003)

Itálie: Italská vláda zatím odsunula svoje rozhodnutí ohledně centrálního hlubinného úložiště na nízko, středně a vysoce radioaktivní odpad (vč. spotřebovaného jaderného paliva), které svým Dekretem plánovala v jižní Itálii v Scanzano Jonico vzhledem k dvou týdnům trvajícím protestům místních obyvatel. V současnosti se formuje vládní komise, která bude mít rok na to, aby celou záležitost prokonzultovala s vědci a místní správou. Národní geofyzikální institut je názoru, že vybraná lokalita je optimální a že podstatně zlepší současnou bezpečnostní situaci kolem ukládání RaO, protože v zemi existuje okolo 55 000 m3 nízko a středně radioaktivních RaO a 8500 m3 vysoce radioaktivních odpadů, které jsou v současnosti skladovány na 140 místech v 25 městech po celé Itálii. (International Herald Tribune, 28. 11. 2003)

EU: Evropská unie vybrala místo Cadarache ve Francii jako horkého kandidáta pro místo, kde by se měl stavět mezinárodní termojaderný experimentální reaktor (ITER). Dalšími kandidáty na tento 12 miliardový (USD) projekt jsou Clarington v Kanadě a Rokkasho v Japonsku. Rozhodnutí o konečném umístění ITER má padnout do konce roku 2003. (NucNet, 26. 11. 2003)

Francie: Dva bloky JE Cruas (3. a 4. blok) byly preventivně odstaveny v souvislosti s aktuálními záplavami ve Francii v oblasti Ardeche, kde rozvodněná řeka Rhona zaplavila údolí. Francouzský jaderný dozor ASN vysvětlil událost tím, že EdF odstavila bloky v důsledku velkých naplavenin bahna a drobných částí, které způsobily poruchy v průtoku chladicí vody. Událost byla nakonec klasifikovaná jako INES 1. Situace byla stabilizovaná, průtok chladicí vody obnoven, ale oba bloky zůstaly zatím odstaveny. Chlazení bloků 1 a 2 (které jsou v provozu) nebylo událostí ani záplavami narušeno. (NucNet 3. 12. 2003)

Zpracoval Ing. Zbyněk Grunda, ČEZ, a.s.

Sdílet

Komentáře

Najdete nás na Facebooku
Odběr novinek
Server CESKAENERGETIKA.cz
Česká Energetika s.r.o. a Česká energetická asociace provozují portál www.ceskaenergetika.cz, vydávají dva časopiy z oblasti energetiky a OZE, pořádají na tato témata semináře a konference pro laickou i odbornou veřejnost.
Důležité odkazy
Spolupracujeme
Najdete nás také na
Portál www.ceskaenergetika.cz © 2011 pohání redakční systém MultiCMS. Grafické zpracování Cossi Design.