Janitza.cz

Janitza Electronics se zabývá vývojem a výrobou energeticky úsporných systémů. Je výrobcem digitálních měřidel, systémů SEMS, univerzálních multimetrů, regulátorů jalového výkonu, systémů pro řízení spotřeby, ¼ hodinového maxima a dalších přístrojů nejvyšší kvality.

KBH.cz

Společnost KBH vyrábí, dodává a instaluje komponenty pro kompenzaci jalového výkonu. Zákazníky jsou elektromontážní firmy, výrobci rozvaděčů, projektanti, velkoobchody a velkoodběratelé elektrické energie. Společnost nabízí kvalitní komponenty a služby za velice příznivé ceny.

12. září 2008, Autor: varner
Nezařazené články

Odborný seminář Poděbrady 2003

Tradice pravidelných podzimních setkání energetiků v lázeňském městě Poděbrady byla i roce 2003 naplněna. Konal se zde již 8. ročník odborného semináře – PODĚBRADY 2003, tentokrát s názvem „Aktuální otázky a vybrané problémy řízení elektrizační soustavy“. Celou akci uspořádala společnost EGÚ Praha Engineering, a. s. v Lázeňské kolonádě ve dnech 13. a 14. listopadu 2003. Mediálním partnerem byla společnost ČESKÁ ENERGETIKA s. r. o., vydavatel stejnojmenného odborného časopisu.

Programový obsah letošního ročníku
Vysoká intenzita přípravy národní ekonomiky na vstup do EU k 1. 5. 2004, probíhající proces novelizace určující legislativy – SEK, energetický zákon, zákon o hospodaření energií a spektrum souvisejících sekundárních legislativních dokumentů se snahou o harmonizaci s direktivami EU. Trendy a již uskutečněné změny ve struktuře energetické podnikatelské sféry v ČR a SR vytvářející nové tržní prostředí, nové možnosti a příležitosti.

Trvale probíhající technologický vývoj orientován na ekonomickou i ergonomickou racionalizaci procesů řízení provozu výroben a systémů přenosu a distribuce energií i procesů vlastní spotřeby.
To byly výchozí skutečnosti předurčující programový obsah letošního ročníku odborného semináře Poděbrady 2003. Tradičně byl dělen na dva tématické okruhy:
• Elektroenergetika ČR/SR – aktuální stav, výhledy a perspektivy
• Metodologie a technická řešení pro elektroenergetiku

S cílem zprostředkovat účastníkům informace o aktuálním stavu a souvisejících trendech vývoje sektoru energetiky v národním i evropském kontextu i seznámit přítomné s technickými poznatky a řešeními orientovanými na zajištění předpokladů spojených s naplňováním nových technických nároků a požadavků bylo v programu prezentováno cca 30 příspěvků – verbálně i formou posterů. Vystoupili zástupci exekutivy, představitelé významných energetických subjektů a odborní pracovníci inženýrských firem a technických univerzit. V panelové diskusi byla zodpovězena řada dotazů k aktuálním skutečnostem energetiky ČR. V rámci paralelní výstavky představilo pět inženýrských firem expozice svých produktů a odborných aktivit.

Čínské kaligrafické umění
K semináři již tradičně patří společenské večerní setkání účastníků umožňující neformální diskusi i přátelské rozhovory spolupracovníků v energetice. Letošní společenský večer nabídl zájemcům seznámit se i s tajemstvím čínského kaligrafického umění.

Paralelně se seminářem probíhala výstava pěti inženýrských firem. Prezentovaly zde své produkty a odborné aktivity. Letošní společenský večer nabídl zájemcům seznámit se i s tajemstvím čínského kaligrafického umění

Seminář Poděbrady 2003 lze řadit k úspěšným akcím pořadatelské organizace, lze to dokumentovat i počtem účastníků. Účast 172 pracovníků sektoru energetiky, energetických provozů průmyslových subjektů a dopravy, odborníků inženýrských firem a odborných pracovníků vysokoškolské sféry ČR a SR patří k nejvyšším v osmileté historii podzimních setkání v Poděbradech. Je pořadateli chápána jako inspirace pro přípravu 9. ročníku – Poděbrady 2004.

Sdílet

Komentáře

Najdete nás na Facebooku
Odběr novinek
Server CESKAENERGETIKA.cz
Česká Energetika s.r.o. a Česká energetická asociace provozují portál www.ceskaenergetika.cz, vydávají dva časopiy z oblasti energetiky a OZE, pořádají na tato témata semináře a konference pro laickou i odbornou veřejnost.
Důležité odkazy
Spolupracujeme
Najdete nás také na
Portál www.ceskaenergetika.cz © 2011 pohání redakční systém MultiCMS. Grafické zpracování Cossi Design.