Janitza.cz

Janitza Electronics se zabývá vývojem a výrobou energeticky úsporných systémů. Je výrobcem digitálních měřidel, systémů SEMS, univerzálních multimetrů, regulátorů jalového výkonu, systémů pro řízení spotřeby, ¼ hodinového maxima a dalších přístrojů nejvyšší kvality.

KBH.cz

Společnost KBH vyrábí, dodává a instaluje komponenty pro kompenzaci jalového výkonu. Zákazníky jsou elektromontážní firmy, výrobci rozvaděčů, projektanti, velkoobchody a velkoodběratelé elektrické energie. Společnost nabízí kvalitní komponenty a služby za velice příznivé ceny.

1. října 2008, Autor: varner
Nezařazené články

OPET RES-e

Nová technologická síť EU pro zelenou energii, zastoupena také ČR

Evropská komise ustanovila novou evropskou technologickou síť fungující v rámci sítě OPET nazvanou „OPET RES –e“ (OPET = Organisation for Promotion of Energy Technologies, tj. Organizace pro podporu energetických technologií; RES = renewable energy sources, tj. obnovitelné zdroje energie, e = electricity, tj. elektrická energie). Tato síť zahájila svou činnost v dubnu 2003 a schválený pracovní program bude realizovat po dobu 14 měsíců. Cílem tohoto projektu je podpora energetických technologií na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie. Ve „Směrnici RES-e“ si Evropská unie stanovila ambiciózní cíl – nárůst podílu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie (OZE) z 13.9 % (1997) na 22 % (2010). Dosažení těchto cílů záleží především na konkrétních krocích a realizacích na regionální úrovni. Zmíněný projekt bude přispívat k dosažení tohoto úkolu tím, že bude napomáhat kladnému přijímání energetických technologií na regionální úrovni a bude informovat společnosti a organizace v daném regionu o výsledcích svépráce a stavu technického rozvoje.

Spolupráce 13 zemí světa, zastoupena také ČR
Do sítě OPET RES-e, koordinované Hornorakouským svazem pro úsporu energie (O. Ö. Energiesparverband, www.esv.or.at), patří 18 organizací ze třinácti zemí. Většina z těchto partnerských organizací jsou regionální energetické agentury. Účastníky projektu jsou: Španělsko (Katalánie, Andalusie, Baskicko), Francie (Rhône-Alpes), Velká Británie (Wales), Německo (Berlín, Sársko, Brandenburg), Belgie (Flandry), Rakousko (Horní Rakousko), Česká Republika (Jihočeský kraj – Energy Centre České Budějovice), Polsko (Gdaňský region), Slovinsko, Finsko, Švédsko, Indie a Čína. Projekt odpovídá místním podmínkám (které se výrazně liší) a usnadňuje realizaci tím, že podnikům s regionální působností nabízí „know-how“ z evropských výzkumných institucí a kombinuje lokální, technologicky orientovaný přístup s mezinárodní spoluprací.


V sídle Evropské komise v Bruselu se uskutečnilo setkání zástupců OPET RES-e ze zúčastněných zemí.

Hlavní úkoly, pracovní program
Hlavními úkoly nového evropského technologického společenství jsou:
 inicializace uvádění technologií RES-e do praxe – na regionální úrovni
 spojování politiky (Směrnice RES-e) a technologií
 kombinování místních technologicky zaměřených akcí s mezinárodní spoluprací
 podpora vnitřního evropského trhu s technologiemi RES-e a evropského výzkumu.

OPET RES-e uskuteční v rámci svého pracovního programu řadu projektů – mimo jiné: zmapování stávajících technologií na regionální úrovni a studie různých příkladů financování.

Projekt je rozdělen do šesti následujících pracovních balíčků:
1
Rozvinutí technologií RES-e na místní/regionální úrovni Mapa znázorňuje země a regiony, které jsou zahrnuty do projektu OPET RES-e (za ČR: Jihočeský kraj – Energy Centre České Budějovice).
2 Financování technologií RES-e
3 Informace o trhu a průzkum trhu – spojující výzkumné a vývojové odvětví
4 Exportní aktivity
5 Sledování výsledků; spolupráce
6 RES-e v Indii a Číně.

Síť OPET
Nová technologická síť je součástí sítě OPET, založené v roce 1991 Evropskou komisí s cílem propagovat nové energeticky efektivní a inovační technologie. Organizace OPET disponují potřebnými znalostmi trhů s energetickými technologiemi v celé EU i v kandidátských zemích. V rámci této sítě se odehrává také spolupráce s mimoevropskými státy, jako Jižní Amerika, Rusko, či s rozvojovými zeměmi. Hlavní úlohou OPET RES-e v rámci sítě OPET bude integrace vědomostí a informování Evropské komise o aplikaci evropské politiky v oblasti využívání obnovitelných zdrojů energie a výroby elektřiny z těchto zdrojů.


Mapa znázorňuje země a regiony, které jsou zahrnuty do projektu OPET RES-e (za ČR: Jihočeský kraj – Energy Centre České Budějovice).

Za ČR: Energy Centre České Budějovice
Občanské sdružení Energy Centre České Budějovice (ECČB, www.eccb.cz) bylo založeno před pěti lety na základě iniciativy Smíšené komise pro spolupráci mezi jižními Čechami a Horním Rakouskem. Hlavním cílem jeho činnosti je podpora efektivního využívání energií a využívání obnovitelných zdrojů energií. ECČB nabízí bezplatné poradenství v oblasti úspor energií (např. výstavba energeticky úsporných domů, rekonstrukce stávajících objektů, problematika vytápění, úspory elektřiny a vody v domácnostech, tepelná čerpadla, sluneční zařízení, možnosti získání dotací atd.). Toto poradenství je prováděno buď formou osobních a e-mailových konzultací, popř. jsou dotazy zodpovídány telefonicky. Dále ECČB zpracovává energetické studie a analýzy, organizuje vzdělávací semináře, konference a exkurze a vydává publikace týkající se úspor energií. Do sítě OPET se ECČB začlenilo v roce 2001.

Mgr. Ivana Hlinková,
ředitelka ECČB

Sdílet

Komentáře

Najdete nás na Facebooku
Odběr novinek
Server CESKAENERGETIKA.cz
Česká Energetika s.r.o. a Česká energetická asociace provozují portál www.ceskaenergetika.cz, vydávají dva časopiy z oblasti energetiky a OZE, pořádají na tato témata semináře a konference pro laickou i odbornou veřejnost.
Důležité odkazy
Spolupracujeme
Najdete nás také na
Portál www.ceskaenergetika.cz © 2011 pohání redakční systém MultiCMS. Grafické zpracování Cossi Design.