Janitza.cz

Janitza Electronics se zabývá vývojem a výrobou energeticky úsporných systémů. Je výrobcem digitálních měřidel, systémů SEMS, univerzálních multimetrů, regulátorů jalového výkonu, systémů pro řízení spotřeby, ¼ hodinového maxima a dalších přístrojů nejvyšší kvality.

KBH.cz

Společnost KBH vyrábí, dodává a instaluje komponenty pro kompenzaci jalového výkonu. Zákazníky jsou elektromontážní firmy, výrobci rozvaděčů, projektanti, velkoobchody a velkoodběratelé elektrické energie. Společnost nabízí kvalitní komponenty a služby za velice příznivé ceny.

27. srpna 2008, Autor: varner
Nezařazené články

Otopná tělesa

Základ tepelné pohody

K hospodárnému provozu otopné soustavy při dosažení optimální tepelné pohody nemalou měrou přispívá také její návrh a komponenty. Otopná tělesa patří mezi nejdůležitější, navíc zásadním způsobem ovlivňují finální výraz interiéru. Stavebník, díky pestré nabídce trhu, může vybírat ze široké palety a to nejenom podle technického provedení. Základní informace k problematice Vám přináší u příležitosti konání veletrhu Aquatherm náš stručný průvodce.

Moderní klasika. Ocelové deskové otopné těleso nabízí
prakticky univerzalní použití. (zdroj: Korado)
Otopné těleso trochu jinak. Nenápadné parapetní
provedení konvektoru. (zdroj: Minib)

Základní funkcí otopných těles je dodávka tepla do vytápěného prostoru k zajištění optimální tepelné pohody. Další, neméně významnou funkcí, může být u vybraných výrobků i dotváření vzhledu interiéru (barva, tvar, umístění). Můžeme nalézt i výrobce, kteří dávají otopným tělesům až umělecké tvary, zaujmout Vás mohou i velmi pěkné radiátory předsíňové, kombinované např. se zrcadlem. Otopná tělesa trubková koupelnová (žebříky) již v našich krajích zdomácněla, výrobci je nabízejí i s možností elektrického dotápění. V nabídce elektrických otopných těles Vaši pozornost upoutají různá luxusní mramorová a nebo skleněná provedení. Stále větší oblibu si získávají také tzv. topné konvektory, které jsou kromě vytápění použitelné také k chlazení v letním období.
K udržení tepelné pohody v místnosti v otopném období je třeba právě pomocí otopných těles, pokrýt ztráty tepla, které unikají do venkovního (chladného) prostředí. Tepelnou ztrátu jednotlivých vytápěných prostor spočte např. projektant, vhodné vnitřní teploty v jednotlivých vytápěných prostorách doporučuje vyhláška 291/2001 Sb. Teploty, které požadujete v jednotlivých vytápěných místnostech konzultujte s projektantem, aby tomu následně odpovídal výkon zdroje tepla a otopných těles.

Výpočtové vnitřní teploty v trvale obývaných vytápěných prostorech

Rozdělení otopných těles pro teplovodní otopné soustavy

Desková tělesa z ocelového plechu – v současné době patří k nejprodávanějším. Na rozdíl od klasických litinových radiátorů mají malý objem topné vody, což zaručuje jejich rychlejší ohřev, ale na druhé straně zase také rychlejší vychladnutí. Rozměry deskových radiátorů a tedy i velikost požadovaného výkonu jsou variabilní (existuje jich několik stovek), navíc i ve zdvojeném či ztrojeném provedení, případně i s lamelami mezi deskami, které výkon dále zvyšují. Za optimální se v současnosti považuje délka topného tělesa minimálně stejná jako je délka okna. Pro lepší výraz tělesa v interiéru je možné zvolit deskové otopné těleso s hladkou čelní deskou.

Článková litinová (ocelová) – stále oblíbené radiátory s velkým objemem, požadovaného výkonu se dosahuje sestavováním jednotlivých článků. Díky velkému objemu pomaleji vychládají (mají větší tepelnou setrvačnost). Jsou vhodné např. do otopných soustav s kotli na pevná paliva. Výhodou litinových radiátorů je dlouhá životnost, která je informativně uváděna kolem padesáti let.

Článková hliníková – tento typ otopných těles si také získává oblibu a to z několika důvodů. Na rozdíl od litinových či ocelových článků, hliníkový článek je tlakově odlit jako jeden kus, nenajdete na něm žádné švy či spoje, které jsou obvykle jedním z míst, kde radiátor začíná „téct“. Podobně jako desková mají velmi malý objem, což umožňuje rychlé nahřátí. Hliníková otopná tělesa mají navíc větší výhřevnost než litinová. Na přání zákazníka je možno dodat články se zaoblenými lamelami, které usměrňují ohřátý vzduch do vytápěného prostoru. Materiál použitý k výrobě se vyznačuje výtečnými tepelně fyzikálními vlastnostmi, korozní odolností a dlouhou životností, která je uváděna jako prakticky neomezená. Výrobci na tento typ radiátorů poskytují záruky 10 a více let. Rozměrové možnosti jsou podobné jako u deskových topných těles. Kromě novostaveb, hliníková otopná tělesa jsou vhodná také při výměně použitých litinových otopných těles.

Trubková koupelnová – také „žebříky“ už u nás zdomácněly. Uplatnění najdou v koupelnách, prádelnách, toaletách, kuchyních a předsíních, a to nejenom jako zdroj tepla, ale třeba také jako optické rozdělení prostoru. Na první pohled je zřejmé, že trubková otopná tělesa nedosahují takových výkonů jako „radiátory“ stejné velikosti, jdou však postavit do prostoru. Pokud uznáte za vhodné, lze do žebříků instalovat elektrické topné těleso.

Konvektory – na rozdíl od předešlých typů je konstrukčním základem tzv. lamelový výměník tepla (lamely připájené na trubce), který je umístěn buď v krytu a nebo žlabu (pro podlahové konvektory). Teplo je do vytápěného prostoru předáváno přirozeným a nebo vynuceným (pomocí ventilátoru) prouděním vzduchu. K dispozici jsou i provedení s velmi nízkou výškou (cca 7 cm), které využije při instalaci pod nízko položená okna či v zimních zahradách. Podlahové konvektory jsou vhodné např. před velké prosklené plochy, jsou vybaveny nášlapnou mřížkou.
Konvektory jsou oproti „radiátorům“ odlišným zařízením. Velikosti teplosměnné plochy, nutné k předání požadovaného výkonu do prostoru, je dosaženo napájením např. lamel na trubky, ve kterých je vedena otopná voda (výměník). Konvektory se vyznačují nízkými výškami, díky čemuž jsou vhodné pro instalaci před velké zasklené plochy. Teplo se do vytápěného prostoru předává prouděním (konvekcí), složka sálavá je minimální. Díky této skutečnosti je povrchová teplota skříně konvektoru nízká i v případě vysoké teploty otopné vody, což je výhodné z hlediska bezpečnosti (nebezpečí popálení). Konvektory patří mezi otopná tělesa s malým vodním objemem, což je předpoklad pro rychlý zátop a dobrou regulaci.
Konvektory mohou být statické a nebo dynamické (s ventilátorem).
Podlahové konvektory na rozdíl od podlahového celoplošného vytápění netemperují celou plochu místnosti, ale jsou umísťovány do nejexponovanějších míst, kterými jsou především okna. Výhodné a estetické uplatnění nalézají především u zasklených ploch, ať se jedná o velké okenní plochy, prosklené dveře a nebo zimní zahrady. Jedinou viditelnou částí je nášlapná mřížka, která je shrnovatelná.

Hliníková článková tělesa nabízejí množství variací a tvarů (zdroj: ELVL)


Zásady při výběru otopného tělesa

Aby jste si vybrali to správné otopné těleso, které Vám bude sloužit ke vší spokojenosti, máme pro Vás několik jednoduchých tipů.

  1. při výběru topného tělesa zvažujte jak dostatečný tepelný výkon, tak i jeho estetickou funkci v interiéru
  2. otopné těleso by nemělo být zakrýváno nábytkem, závěsy atd., dochází ke zbytečným ztrátám tepla či nedotápění místnosti
  3. důležité je vhodné dimenzování topného výkonu topných těles, tak aby nedocházelo k nedotápění
  4. výrobci vycházejí vstříc požadavkům zákazníků, je možné si vybrat z několika možností zapojení otopných těles, ať už je to pravé, levé, úhlopříčné či nejméně nápadné spodní
  5. základní barvou je bílá, mnozí výrobci však nabízejí možnost volby barevného provedení
  6. pro náročného zákazníka jsou k dispozici otopná tělesa s nápaditým designem a nadstandardními funkcemi jako např. dálkové ovládání apod.
  7. úspory energie a optimální tepelnou pohodu mohou zajistit vhodně zvolené regulační prvky, např. ventily s termostatickými hlavicemi a nebo tzv. nesoučasné regulace.


Česká energetická asociace

Sdílet

Komentáře

Najdete nás na Facebooku
Odběr novinek
Server CESKAENERGETIKA.cz
Česká Energetika s.r.o. a Česká energetická asociace provozují portál www.ceskaenergetika.cz, vydávají dva časopiy z oblasti energetiky a OZE, pořádají na tato témata semináře a konference pro laickou i odbornou veřejnost.
Důležité odkazy
Spolupracujeme
Najdete nás také na
Portál www.ceskaenergetika.cz © 2011 pohání redakční systém MultiCMS. Grafické zpracování Cossi Design.