Janitza.cz

Janitza Electronics se zabývá vývojem a výrobou energeticky úsporných systémů. Je výrobcem digitálních měřidel, systémů SEMS, univerzálních multimetrů, regulátorů jalového výkonu, systémů pro řízení spotřeby, ¼ hodinového maxima a dalších přístrojů nejvyšší kvality.

KBH.cz

Společnost KBH vyrábí, dodává a instaluje komponenty pro kompenzaci jalového výkonu. Zákazníky jsou elektromontážní firmy, výrobci rozvaděčů, projektanti, velkoobchody a velkoodběratelé elektrické energie. Společnost nabízí kvalitní komponenty a služby za velice příznivé ceny.

11. září 2008, Autor: varner
Nezařazené články

Rozhovor s Ing. Ludmilou Petráňovou

Rozhovor s generální ředitelkou ČEPS, a. s., paní Ing. Ludmilou Petráňovou

Vlastnickou situaci v oblasti prodeje elektrické energie a regionální distribuce lze v současné době považovat za stabilizovanou. V jaké pozici se nyní nachází ČEPS, a.s. a jaký předpokládáte další vývoj ČEPS, a.s. z pohledu nových vlastnických vztahů?
V současné době 51 % našich akcií vlastní firma OSINEK, a.s., což je státem vlastněná akciová společnost, 15 % Ministerstvo práce a sociálních věcí a 34 % ČEZ, a.s. Z rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže má svých 34 % do určité doby prodat. Zatím nemáme informace o tom, komu a jakou formou budou tyto akcie nabídnuty.

Myslíte si, že vlastnit akcie ČEPS, a.s. je z obchodního hlediska výhodná investice?
Dnes, po snížení základního kapitálu o ztráty z minulých let, je společnost připravena vyplácet dividendy. Protože jsme regulovaným subjektem, máme do určité míry zaručené výnosy pro naše akcionáře. Naše cenné papíry by měly být spíše bezrizikové s menším výnosem o něco málo vyšším než státní cenné papíry. Předpokládám však, že pro investory, kteří jsou konzervativní a dávají přednost málo rizikovým investicím, to bude investice ideální.

Hodně lidí se pozastavuje nad významem společnosti OSINEK, a.s. Myslíte si, že není tak důležité, jak se tato společnost jmenuje, ale je důležitější, že jejím vlastníkem je FNM?
Kladete mi těžké otázky, já nevím, nad čím se lidé pozastavují. Problém je zřejmě v legislativě, která říká že FNM nemůže akcie vlastnit přímo. Proto má zřízenou 100 % vlastněnou státní společnost OSINEK, a.s. Z pohledu řízení naší společnosti to není důležité. Strategie státu v ČEPS, a.s. je realizována prostřednictvím zástupců v dozorčí radě, kteří reprezentují MPO, MF, FNM a MPSV a ČEZ.

Jakých významných úspěchů ve spojitosti s liberalizací elektroenergetiky se společnosti ČEPS, a.s. podařilo dosáhnout?
ČEPS, a.s. byla v procesu liberalizace vždy na čele. Byli jsme i pod kontrolou DG Tren z evropské komise, které při pravidelných ročních návštěvách, ještě před podepsáním přístupových dohod, kontrolovalo naši nezávislost a otevřenost a jak naplňujeme myšlenky direktiv EC. Proto se snažíme Evropskou legislativu v naší činnosti respektovat již nyní. Myslím si, že při přípravě vstupu do EU jsme rozhodně nebyli brzdou. Stali jsme se první energetickou společností ze zemí, které nyní v roce 2004 přistupují do EU, řádným členem organizace ETSO a přijali jsme koncept jednotného evropského tarifu pro zahraniční obchod, který jsme ve spolupráci s ERÚ v roce 2003 uvedli do života.

Byl váš obchodní systém DAMAS reakcí na liberalizaci?
Ano, je reakcí na liberalizaci, ale také na zkracování intervalů, ve kterých se obchoduje. Nevím, zda bez některých prvků liberalizace bychom zkracovali časy obchodní seance. Dnes celá Evropa obchoduje po hodinách. Dokonce se mluví o čtvrthodinách. V takovémto časovém intervalu nelze reagovat na obchodní vztah jiným způsobem než elektronicky.

Každý úspěšný podnik má strategické cíle kterých chce dosáhnout. Jaké jsou ty vaše?
Vznikli jsme z rozhodnutí Valné hromady ČEZ, a.s. Se vznikem ČEPS, a.s. a zahájením činnosti souvisely různé problémy, především při ocenění majetku a finanční stabilizaci společnosti. Náš současný, hlavní podnikatelský cíl je kromě hlavního cíle dosáhnout 6 % výnosnosti vloženého kapitálu do roku 2006 také proměnit ČEPS, a.s. na e-ČEPS. Chceme zlepšit etiku podnikání, služby zákazníkům na míru a otevřenost ke změnám. Samozřejmě nikdy jsme neopustili cíl – šetrný vztah k životnímu prostředí. Firma má celý systém řízení zadaných úkolů. Naši zaměstnanci dostávají pro každý rok osobní cíle a plnění těchto cílů je důsledně sledováno.

Tak velký projekt, jako byl například DAMAS, vás již v současnosti nečeká?
Nyní je spuštěn náš velký projekt, přechod na e-ČEPS. Je to projekt, který směřuje spíše dovnitř společnosti. Nejdříve jsme zavedli elektronický kontakt s vnějším prostředím, ale co se týče vnitřní kultury firmy, tak stále zde zůstávaly uzavřené kanceláře, v nich jednotlivá PC a na disku „C“ znalosti našich pracovníků. Rozhodli jsme se, že přejdeme ke společné vnitřní podnikové databázi, ve které budou uloženy znalosti nás všech a budou přístupné všem těm, kteří je potřebují. Projekt popisuji takto jednoduše, ale jeho realizace tak jednoduchá není. Znamená to, že kromě techniky, kterou musíme renovovat a nakoupit, musíme také změnit vnitřní kulturu ve společnosti a nastavit procesy tak, aby cíl mohl být splněn. Nové procesy bychom nejspíše museli nastavovat s ohledem na potřebu pro urychlení řídících a obchodních procesů i bez projektu e-ČEPS. Patrně by však ale nedosáhly tak komplexního naplnění, jako v souběhu s e-ČEPS při jeho budování na kvalitních základech. 

Jaký máte časový horizont k zvládnutí tohoto úkolu?
První velká část skládající se z hlavních procesů bude hotova do konce roku 2004.

Spatřujete v současném vývoji elektroenergetiky a její liberalizaci nějaká skrytá nebezpečí pro ČEPS, a.s.? Pokud ano, jak jim lze čelit?
Pro ČEPS, a.s. snad ne, ale z liberalizačních procesů určitá ohrožení plynou. Velké systémové poruchy vždy byly a pravděpodobně budou totálním selháním techniky a lidského faktoru. Možnost selhání techniky s jejím rozvojem klesá, takže teď většinou souvisí s množstvím peněz, které jsme do techniky investovali. Liberalizace trhu nepodporuje investice do systému a tím způsobuje vznik slabých míst v systému. V našem zákoně je například stanoveno, že veškerou odpovědnost za rovnováhu soustavy má ČEPS, a.s. a předpokládá se, že vše vyřeší trh. Ale trh může fungovat pouze pokud má například 20 % přebytku výroby. Jakmile tato hodnota poklesne pod určitou hranici, nastanou problémy.

Co to vlastně znamená rovnováha a spolehlivost dodávky pro přenosovou soustavu?
Musí být splněny tři hlavní parametry. Na území musí být dostatek výrobních kapacit. Musí být správně nastavena regulační pravidla, tak aby provozovatel soustavy měl dost peněz ke splnění třetího parametru a tím je vždy správná údržba, naplněné standardy technické spolehlivosti na evropské úrovni. Co se týče prvního problému, tak liberalizované prostředí, nestabilní pro investory bude brzy znamenat nedostatek výkonu v rámci Evropy. Potom se budeme ptát, kdo a za jakých okolností bude nové výkony stavět a kolik to bude stát koncového zákazníka. V současné době se podporují obnovitelné zdroje energie. Já je rovněž podporuji. Vezměme například vodní zdroje. Je otázkou jestli je vody dost a jestli jí bude dost v okamžicích, kdy je potřeba pro zajištění spolehlivosti soustavy. Takové blackouty již byly a nárůst ceny energií např. v Norsku v letošní zimě to dokazuje. Dále je to větrná energie, se kterou mají provozovatelé soustav veliké trápení, protože zatím je podporována státem, dotována cena výkupu energie, je zaveden povinný výkup. Nikdo však nehovoří o stabilitě soustavy, protože k určitému počtu vyrobených MW z větru je třeba též určitý počet MW třeba z plynové turbíny a zatím nehovoříme takto jako o spojitých nádobách. Jestliže máme civilizaci založenou na elektrické energii, je třeba o tom začít mluvit. Obnovitelné zdroje jsou jednou z možných alternativ. Musíme ale říci, kolik to doopravdy stojí.

V podstatě se dá říct, že podpora obnovitelných zdrojů nespočívá v tom, získat z nich energii, ale podpořit rozvoj jejich vývoje a zkoumání.
Přesně tak. To si myslím, je správná cesta a určitě je třeba ji podporovat.

Máte dostatečné příjmy, aby pokryly bezproblémovou údržbu vašich sítí a jste připraveni na generální opravy, případně modernizaci a rozvoj?
V současné době regulace, která směřuje k údržbě, je vcelku v pořádku. V hospodaření ČEPSu, jsou problémy s tím, že nakupuje podpůrné služby na volném trhu a dostává regulované peníze za systémové služby. Je třeba říci, že ERÚ se nám stará nejen o náklady ČEPS, ale také je vydavatelem a schvalovatelem Kodexu Přenosové soustavy, ve kterém nastavujeme standardy spolehlivosti. ERÚ je strážcem toho, že peníze a standardy by měly být v rovnováze.

Jste z vašeho pohledu s průběhem liberalizace české elektroenergetiky spokojená?
Určitě. Náš zákon je nastaven tak, že se s ním dá žít. V roce 2004 nás čeká novela, která promítne evropská pravidla i do našeho zákona.

Dále bych se rád zeptal na přenosové profily. Pro obchodníky mohou být příčinou malých prodejů do zahraničí, ale současně mohou ochránit náš český energetický trh před velkým dovozem. Lze tedy říci, že v současné době jsou tyto profily limitujícím faktorem, který chrání český trh s energií.
S tím nesouhlasím. V obchodní rovině máte možná pravdu. Ale v reálném čase energie teče podle fyzikálních zákonů. My jsme schopni řešit v obchodní oblasti vztahy, ale když například vypadne Temelín, tak k nám již v první hodině teče energie z Polska. Ať chceme nebo nechceme. V tom jsou ta ohrožení. K prodeji nabízíme jen kapacity spočítané našimi techniky, které jsou nastaveny pro spolehlivý chod soustavy.

Co byste přála české elektroenergetice v nejbližších letech?
To je hezká otázka. Přála bych jí, aby se do ní vrátilo více odpovědnosti, než je v ní dnes. Přála bych jí moudrou energetickou politiku. Pokud bude energetická politika moudrá, tak věřím, že se v ČR dají udržet i slušné ceny pro koncového zákazníka. Ráda bych viděla v naší elektroenergetice především zmiňovanou odpovědnost. Určitě považuji za nesprávné vydat se cestou vyšší závislosti na dovážených surovinách.
Některé prvky odpovědnosti, o kterých hovořím, jsem nalezla v dokumentu Green papers, který je takovou evropskou energetickou politikou a vychází ze zkušeností prvních blackoutů.

Máte pocit, že schází větší zodpovědnost na straně obchodníků, distributorů nebo výrobců?
Myslím si, že je třeba vnést disciplínu do celého energetického řetězce, protože v prvním kole se věřilo, že vše vyřeší trh, ale trh sám o sobě spolehlivé fungování elektroenergetiky řešit nemůže.

Přeji hodně úspěchů a děkuji za rozhovor.

Václav Horáček

Sdílet

Komentáře

Najdete nás na Facebooku
Odběr novinek
Server CESKAENERGETIKA.cz
Česká Energetika s.r.o. a Česká energetická asociace provozují portál www.ceskaenergetika.cz, vydávají dva časopiy z oblasti energetiky a OZE, pořádají na tato témata semináře a konference pro laickou i odbornou veřejnost.
Důležité odkazy
Spolupracujeme
Najdete nás také na
Portál www.ceskaenergetika.cz © 2011 pohání redakční systém MultiCMS. Grafické zpracování Cossi Design.